Oferty pracy w krajach UE (EURES)

Europejski portal mobilności zawodowej

Oferty pracy dla naukowców (EURAXESS)

Ogólnoeuropejska inicjatywa oferująca zawodowym naukowcom informacje i usługi wsparcia

Oferty wolontariatu

Oferty udziału w projektach wolontariatu w krajach UE i na całym świecie