Dziedzictwo kulturowe

Sprawdź, w jaki sposób Unia Europejska chroni dziedzictwo kulturowe w Europie i na całym świecie.

Europejskie Stolice Kultury

Wspieranie europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego

Sport w UE

Wspieranie uczciwości i współpracy w sporcie

Znak dziedzictwa europejskiego

Obiekty dziedzictwa europejskiego to symboliczne fundamenty dzisiejszej Europy. Na tych stronach znajdziesz informacje o znaku.

Digital culture

The European Commission supports media policies that empower European citizens to enjoy seamless and interactive experiences, letting them access any content from anywhere in Europe.