EU zagotavlja milijonom Evropejcem finančna sredstva za študij, usposabljanje, pridobivanje izkušenj in prostovoljstvo v tujini v okviru programa Erasmus+.

Erasmus+

Evropska komisija financira avdiovizualni, kulturni in ustvarjalni sektor s programom Ustvarjalna Evropa.  

Ustvarjalna Evropa: informacije o programu
Informacije o projektih programa Ustvarjalna Evropa, možnostih financiranja in še več.

Ustvarjalna Evropa: informacije o financiranju (vključno z razpisi za zbiranje predlogov)

Regionalna politika EU financira kulturne projekte v manj razvitih regijah Evrope.

Sredstva strukturnih skladov za kulturo

EU podpira projekte ohranjanja in raziskav evropske kulturne dediščine.

Raziskave kulturne dediščine