EÚ poskytuje prostredníctvom programu Erasmus+ finančné prostriedky miliónom Európanov na štúdium, odbornú prípravu, získanie pracovných skúseností a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Erasmus+

Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu Kreatívna Európa finančnú podporu pre audiovizuálny, kultúrny a tvorivý sektor. 

Kreatívna Európa: informácie o programe
Informácie o projektoch programu Kreatívna Európa, možnostiach financovania a viac.

Kreatívna Európa: informácie o financovaní (vrátane výziev na predkladanie návrhov)

V rámci regionálnej politiky EÚ sa financujú kultúrne projekty v menej rozvinutých regiónoch Európy.

Financovanie kultúry zo štrukturálnych fondov

EÚ podporuje projekty zamerané na ochranu a výskum v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Výskum kultúrneho dedičstva