Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτήσεις σε εκατομμύρια Ευρωπαίους για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εμπειρίας και προσφορά εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Erasmus+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτήσεις για τον οπτικοακουστικό τομέα και τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». 

Δημιουργική Ευρώπη: πληροφορίες για το πρόγραμμα
Πληροφορίες για τα έργα, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και άλλα στοιχεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

Δημιουργική Ευρώπη: πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων)

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ χρηματοδοτεί πολιτιστικά έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης.

Χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία για πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα που προάγουν τη διατήρηση και την έρευνα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Έρευνα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς