Vacsaíní sábháilte in aghaidh COVID-19 do mhuintir na hEorpa

Na príomhphointí

Tuilleadh príomhphointí faoin bhfreagairt ar an gcoróinvíreas

Gníomhaíocht an Aontais

 

Na réimsí ina bhfuil freagairt tugtha ag an gCoimisiún

 

Pictiúir agus físeáin

Tvuíteanna ón gCoimisiún Eorpach