Ohutud COVID-19 vaktsiinid eurooplastele

Olulisemad meetmed

Veel olulisi koroonaviirusevastaseid meetmeid

ELi meetmed

 

Komisjoni tegevusvaldkonnad

 

Pildid ja videod

Euroopa Komisjon Twitteris