Za upočasnitev širjenja koronavirusa in zaščito zdravja in dobrega počutja evropskih državljanov so potrebne določene omejitve potovanj. Evropska komisija si ob polnem spoštovanju zdravstvenih in varnostnih ukrepov po svojih najboljših močeh prizadeva, da bi ljudem omogočila srečanje s prijatelji in družino ter zagotovila prost pretok državljanov, blaga in storitev.

Varno nadaljevanje potovanj

Nova spletna platforma Re-open EU v pomoč popotnikom in turistom

Komisija je 15. junija 2020 predstavila spletno platformo Re-open EU, ki vsebuje najpomembnejše informacije za varno ponovno vzpostavitev prostega gibanja in turizma po vsej Evropi. Na platformi so informacije o:

 • mejah
 • razpoložljivih prevoznih sredstvih
 • omejitvah potovanj
 • javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, kot sta omejevanje socialnih stikov ali nošenje mask
 • drugih praktičnih napotkih za potnike

Na platformi so na enem mestu zbrane najnovejše informacije Komisije in držav članic. Prek interaktivnega zemljevida omogoča iskanje informacij po državah ter zagotavlja najnovejše podatke o veljavnih nacionalnih ukrepih in praktične nasvete za tuje obiskovalce. Na voljo je v 24 uradnih jezikih EU in je enostavno dostopna prek mobilne aplikacije ali spletišča: https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Mobilna različica aplikacije Re-open EU naj bi začela delovati v prihodnjih tednih

Mobilne aplikacije za sledenje stikom

Aplikacijo za sledenje stikom in opozarjanje je mogoče namestiti prostovoljno in uporabnike opozarja, če so bili v bližini osebe, ki je navedla, da je bil pri njej rezultat testiranja na koronavirus pozitiven. V opozorilu lahko aplikacija prikaže ustrezne informacije zdravstvenih organov, npr. priporočilo za testiranje ali samoosamitev in kontaktne osebe, na katere se lahko obrnejo.

Mobilne aplikacije za sledenje stikom nadgrajujejo tradicionalne tehnike sledenja stikom in javnozdravstvenemu osebju prihranijo dragocen delovni čas, ki ga namenjajo za sledenje verigam prenosa okužb.

Nacionalne aplikacije za sledenje stikom

Skupni pristop k ukrepom v zvezi s potovanji

Države članice EU so 13. oktobra sprejele priporočilo Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19. Priporočilo temelji na predlogu Komisije, sprejetem 4. Septembra 2020.

Skupni pristop k ukrepom v zvezi s potovanji v EU

Priporočilo določa štiri ključna področja za koordinacijo nacionalnih odzivov med državami članicami:

 • skupni sistem kartiranja na podlagi barvne kode (zelena, oranžna, rdeča, siva)
 • skupna merila za države članice pri odločanju o uvedbi omejitev potovanj
 • večja jasnost glede ukrepov za potnike, ki prihajajo z območij z višjim tveganjem (testiranje in samoosamitev)
 • jasne in pravočasne informacije za javnost

Komisija poziva države članice, da v celoti izvedejo priporočilo

PrenesiPDF - 394 KB

Omejitve potovanj v EU

Evropska komisija je 25. junija sprejela predlog priporočila Sveta za odpravo omejitve potovanj za države, dogovorjene med državami članicami. Predlog je bil sprejet na podlagi sklopa načel in objektivnih meril, vključno z upoštevanjem:

 • zdravstvenih razmer
 • možnostjo uvedbe zajezitvenih ukrepov med potovanjem
 • vzajemnosti
 • podatkov iz ustreznih virov, denimo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Svetovne zdravstvene organizacije

Evropski svet je 30. junija sprejel priporočilo o postopni odpravi začasne omejitve nenujnih potovanj v EU. Omejitve potovanj so bile odpravljene za države, navedene v tem priporočilu. Seznam se načeloma posodablja vsakih štirinajst dni.

Države članice bi morale na podlagi meril in pogojev iz priporočila ter posodobljenega seznama, ki ga je Svet objavil 22. oktobra, začeti odpravljati omejitve potovanj na zunanjih mejah za prebivalce naslednjih tretjih držav:

 • Avstralija
 • Japonska
 • Nova Zelandija
 • Ruanda
 • Singapur
 • Južna Koreja
 • Tajska
 • Urugvaj
 • Kitajska, tudi kitajski posebni upravni območji Hongkong in Macao, s pridržkom potrditve vzajemnosti

Rezidenti Andore, Monaka, San Marina in Vatikana naj bi se za namene priporočila obravnavali kot rezidenti EU.

Čeprav so omejitve nenujnih potovanj in njihova odprava odvisne od potnikovega prebivališča, je vizumska obveznost še naprej odvisna od državljanstva. Če potnik prebiva v državi, v kateri so bile omejitve odpravljene, vendar je državljan države, za katero velja vizumska obveznost, mora zaprositi za vizum v svoji državi prebivališča na konzularnem predstavništvu države članice, v katero želi potovati.

Države članice in pridružene schengenske države so začasno omejile vsa nenujna potovanja na širše območje EU iz tretjih držav, ki niso na tem seznamu, kar pomeni, da je vstop dovoljen le nekaterim kategorijam potnikov. Širše območje EU vključuje 30 držav: 26 od 27 držav članic EU ter štiri pridružene schengenske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Irska trenutno ne uporablja omejitve potovanj.

Z umirjanjem epidemioloških razmer v EU in zunaj EU ter postopnim odpravljanjem omejitev potovanj na zunanjih mejah EU se ponovno vzpostavljajo tudi vizumski postopki. Komisija je 11. junija 2020 objavila navodila za postopno in usklajeno ponovno vzpostavitev vizumskih postopkov.

Pravila za vizume za kratkoročno bivanje so nespremenjena. Vendar so konzulati držav članic in zunanji ponudniki storitev prilagodili praktične vidike upravljanja dostopa, higienske ukrepe, načine plačila itd. Prosilcem so na voljo informacije o postopku za vložitev vloge.

Informacije o aktualnih omejitvah potovanj bi morale biti na voljo na spletnih straneh ustreznih nacionalnih organov (npr. ministrstev za notranje zadeve in ministrstev za zunanje zadeve). Dnevni povzetek omejitev za lete in potnike je na voljo na spletišču Eurocontrol pod naslovom „Covid Notam (notice to airmen) summary“.

Izjeme pri omejitvah potovanj v EU

Iz začasne omejitve potovanj na širše območje EU iz tretjih držav, ki niso na seznamu, dogovorjenem med državami članicami, se izvzamejo naslednje kategorije oseb:

(a) državljani EU in državljani Islandije, Norveške, Lihtenštajna, Švice in Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani

(d) državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas v skladu z direktivo o dolgoročnem prebivanju ali ki imajo pravico do prebivanja na podlagi drugih direktiv EU ali nacionalne zakonodaje ali ki imajo nacionalne vizume za dolgoročno prebivanje, ter njihovi družinski člani

Začasna omejitev nenujnih potovanj se prav tako ne bi smela uporabljati za osebe, ki opravljajo nujno funkcijo ali imajo nujno potrebo, kar vključuje: 

 • zdravstvene delavce, raziskovalce na področju zdravstva in poklicne oskrbovalce starejših
 • obmejne delavce
 • sezonske delavce v kmetijstvu
 • prevoznike
 • diplomate, uslužbence mednarodnih organizacij in osebe, ki jih povabijo mednarodne organizacije, ker je njihova prisotnost potrebna za dobro delovanje teh organizacij, ter vojake, humanitarne delavce in osebje civilne zaščite, ki opravljajo svoje naloge
 • potnike v tranzitu
 • potnike, ki potujejo iz nujnih družinskih razlogov
 • pomorščake
 • osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali potujejo iz drugih humanitarnih razlogov
 • državljane tretjih držav, ki potujejo zaradi študija
 • visoko kvalificirane delavce iz tretjih držav, če je njihova zaposlitev nujna z ekonomskega vidika, dela pa ni mogoče preložiti ali opraviti v tujini

Svet je 28. oktobra sprejel sporočilo s smernicami glede oseb, ki so izvzete iz začasne omejitve nenujnih potovanj v EU. S tem dokumentom namerava Komisija pomagati državam članicam pri zagotavljanju doslednejšega pristopa k izvajanju Priporočila Sveta 2020/912 z dne 30. junija 2020.

Komisija poziva države članice, da omogočijo lažjo združitev oseb v trajnih razmerjih, ki lahko predložijo ustrezna dokazila.

Pravice potnikov

Podrobne informacije o pravicah potnikov, vključno s paketnimi potovanji so na voljo na spletišču Tvoja Evropa, spletišču za pomoč in svetovanje državljanom EU in njihovim družinam.

Potnikom lahko zagotovimo, da so njihove pravice zaščitene. Komisija je objavila smernice za razlago o tem, kako bi se morale nekatere določbe zakonodaje EU o pravicah potnikov uporabljati v okviru izbruha koranavirusa, da bi se pri uporabi pravic potnikov zagotovila jasnost in pravna varnost.

Smernice hkrati pojasnjujejo, da so trenutne okoliščine „izredne“, kar na primer pomeni, da povračilo stroškov v primeru odpovedi leta manj kot dva tedna pred datumom odhoda ni možno.

Komisija je izdala tudi informativno obvestilo o direktivi o paketnih potovanjih v povezavi s koronavirusom.

Po pravilih EU imajo potniki pravico izbirati med dobropisi ali gotovinskim povračilom za odpovedane potniške vozovnice (za letalo, vlak, avtobus ali trajekt) ali paketna potovanja Komisija sicer ponovno potrjuje to pravico, s priporočilom z dne 13. maja 2020 pa želi zagotoviti, da bodo dobropisi vzdržna in privlačnejša alternativa povračilu za odpovedana potovanja v kontekstu trenutne pandemije, zaradi katere so tudi organizatorji potovanj v hudi finančni stiski.

Seznam vseh nacionalnih organov, ki izdajajo informacije za potnike, je na voljo tukaj.

PrenesiPDF - 500.6 KB
PrenesiPDF - 475.1 KB

Nasveti za potrošnike v Evropi

Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov nudi nasvete in pomoč državljankam in državljanom glede pravic potrošnikov v čezmejnih primerih. To med drugim vključuje nasvete glede hotelskih rezervacij ali rezervacij potovanj, na katere je vplivala koronavirusna pandemija. Na voljo so tudi informacije o reševanju potrošniških sporov

Zakonodaja EU o varstvu potrošnikov ne ureja pogojev in posledic odpovedi dogodkov ali posameznih storitev (npr. športnih in kulturnih dogodkov, najema vozil, nastanitve itd.). Pravice potrošnikov so zato odvisne od nacionalnega pogodbenega prava ter vrste in pogojev zadevne pogodbe, vključno z navedenimi pogoji ponudnika storitev v zvezi z odpovedjo rezervacije (npr. ali je v primeru odpovedi možno vračilo denarja ali ne).

Standardni pogodbeni pogoji, ki jih uporabljajo trgovci, morajo biti pregledni in ne smejo nepošteno omejevati pravic potrošnikov na podlagi ustreznega nacionalnega pogodbenega prava.

Za več informacij o pravicah potnikov v zvezi s turističnimi paketi glej Informacije v zvezi z direktivo o paketnih potovanjih, za več informacij v zvezi s samostojnimi storitvami letalskega, železniškega, ladijskega in avtobusnega prevoza pa ustrezne smernice.

Konzularna pomoč državljankam in državljanom EU v tujini

Če državljanke in državljani EU potrebujejo pomoč v državi zunaj EU, v kateri ni veleposlaništva ali konzulata njihove države članice, se lahko v skladu s pravom EU za pomoč obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat katere koli druge države EU.

Informacije o pravicah državljank in državljanov EU do diplomatske ali konzularne zaščite zunaj EU

Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje pomagata državljankam in državljanom EU, ki so obtičali v tujini, pri vračanju domov, države članice pa izdajajo nasvete o tem, kako se spoprijeti z omejitvami potovanj. Državljani in državljanke EU, ki potrebujejo pomoč zunaj EU, naj se obrnejo na svoje države članice.

Prekoračitev dovoljenega časa bivanja, nastala zaradi omejitev potovanj

Zaradi izbruha koronavirusa lahko imetnikom vizumov, ki se nahajajo na schengenskem območju in pred iztekom vizumov za kratkoročno bivanje ne morejo zapustiti ozemlja, organi, ki jih imenujejo zadevne države članice, vizume podaljšajo do največ 90/180 dni. Če so imetniki vizumov prisiljeni ostati na schengenskem območju dlje od podaljšanega obdobja 90/180 dni, bi jim moral nacionalni organ izdati nacionalni vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje.

Države članice se spodbujajo, naj državljane in državljanke tretjih držav, ki zaradi omejitev potovanj ne morejo zapustiti njihovega ozemlja, oprostijo upravnih sankcij ali kazni. Prekoračitev dovoljenega časa bivanja zaradi začasne omejitve potovanj se ne bi smela upoštevati pri obravnavi nadaljnjih vlog za izdajo vizuma.

Državljani tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti, ki so ostali na schengenskem območju dlje od dovoljenega obdobja 90 dni

Če so državljani tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti, prisiljeni ostati na schengenskem območju dlje od podaljšanega obdobja 90/180 dni, bi jim moral pristojni nacionalni organ podaljšati veljavnost dovoljenj za zakonito prebivanje, izdati novo dovoljenje ali sprejeti druge ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo pravico do nadaljnjega prebivanja na njihovem ozemlju. Informacije so na voljo na spletnih straneh nacionalnih organov držav članic.

Potne listine s pretečeno veljavnostjo zaradi nepričakovanega daljšega prebivanja v tujini

Državljanom EU in njihovim družinskim članom, ki nimajo veljavnega potnega lista in/ali vizuma, je treba dovoliti vstop na ozemlje EU, če lahko na drug način dokažejo, da so državljani EU ali družinski člani državljana EU. V sedanjih razmerah se pretečeni potni list šteje za dokazilo z drugimi sredstvi. Družinski člani morajo vedno dokazati, da so družinski člani državljana EU.

Izjeme v zvezi s potovanji v EU

Delavci, ki opravljajo kritične poklice, in sezonski delavci

Začasna omejitev se ne bi smela uporabljati za osebe, ki opravljajo nujno funkcijo ali imajo nujno potrebo, vključno s sezonskimi delavci.

Da se kljub začasni omejitvi potovanj zagotovi nemoteno izvajanje dejavnosti, je Komisija izdala smernice za uresničevanje prostega gibanja delavcev med izbruhom koronavirusne pandemije za lajšanje prostega gibanja kritičnih delavcev, zlasti v zdravstvenem in živilskem sektorju ter pri drugih osnovnih storitvah (npr. zdravstveni delavci, delavci v osebni negi, proizvajalci hrane in sezonski delavci).

Da bi zaščitila pravice, zdravje in varnost sezonskih delavcev, je Komisija 16. julija tudi predstavila smernice za zaščito sezonskih delavcev v EU v okviru pandemije koronavirusa. Dokument zagotavlja smernice za nacionalne organe, inšpektorat za delo in socialne partnerje ter pomaga zagotavljati, da sezonski delavci v EU poznajo svoje pravice.

Zdravstveni delavci

Začasna omejitev se ne bi smela uporabljati za osebe, ki potujejo z namenom opravljanja nujne funkcije ali imajo nujno potrebo, vključno z zdravstvenimi delavci, raziskovalci na področju zdravstva in poklicnimi oskrbovalci starejših.

Družinski člani

Iz začasne omejitve potovanj morajo biti izvzeti državljani vseh držav članic EU ter državljani Islandije, Norveške, Lihtenštajna, Švice in Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani

V skladu s priporočilom Sveta o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU morajo biti iz začasne omejitve potovanj izvzeti državljani vseh držav članic EU in pridruženih schengenskih držav ter državljani tretjih držav s pravico do prebivanja in njihovi družinski člani.

Države članice lahko zahtevajo, da gredo po vrnitvi iz tretje države, ki ni na seznamu Priloge I k priporočilu Sveta, take osebe v karanteno, če enake zahteve veljajo tudi za njihove državljane.

Za družinske člane državljanov EU, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja, zlasti tiste, ki prebivajo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, mora opredelitev družinskega člana iz priporočila Sveta ustrezati opredelitvi iz direktive o prostem gibanju.

V skladu z direktivo o prostem gibanju mora država članica omogočiti vstop neporočenim partnerjem, s katerimi imajo državljani EU „trajno razmerje, ki je ustrezno potrjeno“. Države članice morajo prošnje, ki jih vložijo partnerji iz EU, obravnavati prednostno v primerjavi s prošnjami za vstop za državljane tretjih držav.

Od takih neporočenih partnerjev se lahko zahteva dokazilo o partnerski zvezi z državljanom EU in da je zveza trajna. Dokazila se lahko podajo v kateri koli ustrezni obliki.

Nacionalna pravila o trajnosti partnerske zveze lahko določijo najkrajše obdobje, da se zveza šteje za trajno. Vendar pa morajo nacionalna pravila v tem primeru predvideti tudi upoštevanje drugih pomembnih vidikov (na primer skupne hipoteke za nakup prebivališča).

Registrirani partnerji se morajo obravnavati kot zakonski partnerji, če se registrirano partnerstvo v državi, kjer je bilo registrirano, obravnava kot enakovredno zakonski zvezi.

Za družinske člane državljanov EU, ki ne uveljavljajo pravice do prostega gibanja, se opredelitev družinskega člana iz direktive o prostem gibanju ne uporablja. Vendar pa glede na informacije, ki jih ima na voljo Komisija, nameravajo številne države članice uvesti podobno prakso za neporočene partnerje državljanov EU, ki niso uveljavili pravice do prostega gibanja.

Prevozniki

Začasne omejitve potovanj se ne bi smele uporabljati za prevoznike. To kategorijo je treba razlagati široko.

Prosilci za azil

Začasna omejitev potovanj se ne bi smela uporabljati za osebe, ki imajo nujno potrebo, vključno z osebami, ki potrebujejo mednarodno zaščito ali iz drugih humanitarnih razlogov.

Študenti, ki so državljani tretjih držav

Ta izjema velja za študente iz tretjih držav, ki so v študijskem letu 2020/2021 začeli ali bodo nadaljevali študij v EU. Zajeti mora študente, ki so opredeljeni kot „državljana tretje države, ki je bil sprejet na visokošolski zavod in na ozemlje države članice, da lahko opravlja osnovni namen, tj. redni študij v visokošolskem izobraževalnem programu, ki ga priznava ta država članica, vključno z diplomami, spričevali ali doktorati, pridobljenimi na visokošolskem zavodu, to pa lahko vključuje pripravljalni tečaj pred omenjenim izobraževanjem v skladu z nacionalnim pravom ali obvezno usposabljanje.“ Izjema lahko tudi vključuje državljane tretjih držav, ki prihajajo za namene študija, vendar niso zajeti v tej opredelitvi (denimo dijake srednjih šol, jezikovnih šol, internatov ali poklicnih šol, dijake na izmenjavi itd.)

Delavci, ki so državljani tretjih držav

Ta izjema velja za delavce, ki so državljani tretjih držav in ki so zaradi visoke ravni znanja in spretnosti potrebni za gospodarsko okrevanje EU po koronavirusni pandemiji. To lahko vključuje delavce, katerih vloga je bila odobrena za raziskovalce ali na podlagi nacionalnega dovoljenja za kvalificirane migrante, ki do zdaj zaradi omejitev niso mogli vstopiti v EU.

Irski državljani (in rezidenti) 

Čeprav Irska ni članica schengenskega območja, morajo biti vsi državljani EU in njihovi družinski člani izvzeti iz začasne omejitve potovanj.

Državljani Združenega kraljestva

Državljani Združenega kraljestva se do konca prehodnega obdobja (31. decembra 2020) obravnavajo enako kot državljani EU. Zato so v tem obdobju državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani izvzeti iz začasne omejitve potovanj.

Tranzit prek drugih držav članic EU (cestni tranzit ali tranzit na letališču)

Državljani EU, ki vstopajo v EU iz tretje države, in njihovi družinski člani, ne glede na njihovo državljanstvo, so izvzeti iz omejitev potovanj, ne glede na to, ali se vračajo v državo svojega državljanstva ali prebivališča ali ne.

Tranzit prek letališč v državi članici EU ali pridruženih schengenskih državah

Potnikom, ki potujejo iz države zunaj EU v drugo državo zunaj EU, je dovoljen tranzit na mednarodnem tranzitnem območju letališč v schengenskem območju. Tudi v prihodnje se bodo uporabljala pravila glede letaliških tranzitnih vizumov.

Dokumenti

PrenesiPDF - 475.1 KB