Varno potovanje med evropskimi državami

Za upočasnitev širjenja koronavirusa in zaščito zdravja in dobrega počutja evropskih državljanov so potrebne določene omejitve potovanj. Evropska komisija si ob polnem spoštovanju zdravstvenih in varnostnih ukrepov po svojih najboljših močeh prizadeva, da bi ljudem omogočila srečanje s prijatelji in družino in službena potovanja ter zagotovila prost pretok državljanov, blaga in storitev.

Komisija izvaja pobude za pomoč državljanom pri varnem potovanju po Evropi:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Posodobljene informacije o potovanjih in zdravstvenih razmerah v evropskih državah.

 • Digitalno potrdilo EU o COVID-19

  Evropsko digitalno covidno potrdilo

  Več o potovalnih potrdilih, ki bodo olajšala prosto gibanje v EU.

 • Mobilne aplikacije za sledenje stikom

  Mobilne aplikacije za sledenje stikom

  Več o tem, kako lahko pomagate prekiniti verigo okužb s koronavirusom z uporabo aplikacij za sledenje stikom.

Skupni pristop k ukrepom v zvezi s potovanji v EU

Države članice EU so 13. oktobra 2020 sprejele Priporočilo Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19. Priporočilo je bilo posodobljeno 1. februarja in 14. junija 2021. 

Več o skupnem pristopu k ukrepom v zvezi s potovanji

Skupni obrazec za lokalizacijo potnikov

Izmenjava podatkov med organi držav članic za sledenje stikom je lahko zlasti pomembna, kadar potniki prečkajo meje v neposredni bližini drugih potnikov, na primer na letalih ali vlakih. Države članice lahko uporabijo digitalne obrazce za lokalizacijo potnikov, da zberejo podatke o čezmejnih potnikih, ki vstopajo na njihovo ozemlje. Da bi lahko države članice izmenjevale zadevne podatke prek platforme za izmenjavo, ki sta jo razvili Komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA), je Komisija 17. marca 2021 objavila osnutek ukrepov o določitvi potrebnih pravnih pogojev za obdelavo takšnih osebnih podatkov. 

Pravice potnikov

Po pravilih EU imajo potniki pravico izbirati med dobropisi ali gotovinskim povračilom za odpovedane potniške vozovnice (za letalo, vlak, avtobus ali trajekt) ali paketna potovanja Komisija sicer ponovno potrjuje to pravico, s priporočilom z dne 13. maja 2020 pa želi zagotoviti, da bodo dobropisi vzdržna in privlačnejša alternativa povračilu za odpovedana potovanja v kontekstu trenutne pandemije, zaradi katere so tudi organizatorji potovanj v hudi finančni stiski.

Preverite lahko seznam vseh nacionalnih organov v Evropi, ki izdajajo informacije za potnike.

PrenesiPDF - 489.4 KB

Potovanje iz nečlanic EU v EU

Države članice EU so se dogovorile o skupnem pristopu k potovanju iz nečlanic EU v Evropsko unijo, ki je določen v priporočilu Sveta.

V skladu s tem pristopom bi morale države članice postopoma ponovno odpreti varno mednarodno potovanje. Osebam, v celoti cepljenim s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila, bi moralo biti omogočeno potovanje v EU za kateri koli namen. Države članice lahko to razširijo na cepiva, za katera je bil zaključen postopek za uvrstitev na seznam SZO cepiv za nujno uporabo.

Državljanom in prebivalcem EU, njihovim družinskim članom ter osebam, ki imajo nujne razloge za vstop v EU, bi moralo biti še naprej omogočeno potovanje v EU.

Izjeme pri omejitvah potovanj

Če se epidemiološke razmere v državi zadovoljivo izboljšajo, jo lahko Svet vključi na seznam držav, iz katerih bi morala biti mogoča vsa potovanja ne glede na status cepljenja. Trenutno so na seznam vključene naslednje države:

 • Avstralija
 • Bosna in Hercegovina
 • Kanada
 • Jordanija
 • Nova Zelandija
 • Katar
 • Republika Moldavija
 • Saudova Arabija
 • Singapur
 • Južna Koreja
 • Ukrajina
 • Urugvaj
 • Kitajska, s pridržkom potrditve vzajemnosti

Omejitve potovanj bi bilo treba postopoma odpraviti tudi za posebni upravni območji Kitajske Hongkong in Macao. V kategoriji entitet in teritorialnih oblasti, ki jih vsaj ena država članica ne priznava kot države, bi bilo treba postopoma odpraviti tudi omejitve potovanj za Tajvan. Rezidenti Andore, Monaka, San Marina in Vatikana naj bi se za namene priporočila obravnavali kot rezidenti EU. V to priporočilo so vključene tudi pridružene schengenske države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica).

Za osebe, ki jim je omogočeno potovanje v EU, se lahko še vedno uporabljajo zdravstveni ukrepi, kot sta testiranje in karantena. Informacije o aktualnih omejitvah potovanj bi morale biti na voljo tudi na spletnih straneh ustreznih nacionalnih organov (npr. ministrstev za notranje zadeve in ministrstev za zunanje zadeve).

Priporočilo Sveta vključuje tudi mehanizem „zasilne zavore“, ki državam članicam omogoča hitro in usklajeno ukrepanje za omejitev tveganja vnosa različic koronavirusa v EU.

Prekoračitev dovoljenega časa bivanja, nastala zaradi omejitev potovanj

Zaradi pandemije koronavirusa lahko imetnikom vizumov, ki se nahajajo na schengenskem območju in pred iztekom vizumov za kratkoročno bivanje ne morejo zapustiti ozemlja, organi, ki jih imenujejo zadevne države članice, vizume podaljšajo do največ 90/180 dni. Če so imetniki vizumov prisiljeni ostati na schengenskem območju dlje od podaljšanega obdobja 90/180 dni, bi jim moral nacionalni organ izdati nacionalni vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje.

Države članice se spodbujajo, naj državljane in državljanke tretjih držav, ki zaradi omejitev potovanj ne morejo zapustiti njihovega ozemlja, oprostijo upravnih sankcij ali kazni. Prekoračitev dovoljenega časa bivanja zaradi začasne omejitve potovanj se ne bi smela upoštevati pri obravnavi nadaljnjih vlog za izdajo vizuma.

Državljani tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti, ki so ostali na schengenskem območju dlje od dovoljenega obdobja 90 dni

Če so državljani tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti, prisiljeni ostati na schengenskem območju dlje od podaljšanega obdobja 90/180 dni, bi jim moral pristojni nacionalni organ podaljšati veljavnost dovoljenj za zakonito prebivanje, izdati novo dovoljenje ali sprejeti druge ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo pravico do nadaljnjega prebivanja na njihovem ozemlju. Informacije so na voljo na spletnih straneh nacionalnih organov držav članic.

Potne listine s pretečeno veljavnostjo zaradi nepričakovanega daljšega prebivanja v tujini

Državljanom EU in njihovim družinskim članom, ki nimajo veljavnega potnega lista in/ali vizuma, je treba dovoliti vstop na ozemlje EU, če lahko na drug način dokažejo, da so državljani EU ali družinski člani državljana EU. V sedanjih razmerah se pretečeni potni list šteje za dokazilo z drugimi sredstvi. Družinski člani morajo vedno dokazati, da so družinski člani državljana EU.

Konzularna pomoč državljankam in državljanom EU v tujini

Če državljanke in državljani EU potrebujejo pomoč v državi zunaj EU, v kateri ni veleposlaništva ali konzulata njihove države članice EU, se lahko v skladu s pravom EU za pomoč obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat katere koli druge države EU.

Informacije o pravicah državljank in državljanov EU do diplomatske ali konzularne zaščite zunaj EU

Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sta po izbruhu pandemije COVID-19 pomagali državljankam in državljanom EU, ki so obtičali v tujini, pri vračanju domov. Državljani in državljanke EU, ki potrebujejo pomoč zunaj EU, naj se obrnejo na svoje države članice

Dokumenti

PrenesiPDF - 475.1 KB