Călătorii sigure în țările din UE

Pentru a încetini răspândirea coronavirusului și pentru a proteja sănătatea și bunăstarea tuturor europenilor, a fost necesară impunerea unor restricții de călătorie. Comisia Europeană face tot posibilul pentru a le permite cetățenilor să se întâlnească cu prietenii și cu familia și să se deplaseze în scop profesional și pentru a asigura libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor, garantând totodată respectarea măsurilor de sănătate și siguranță.

Comisia a lansat inițiative pentru a-i ajuta pe cetățeni să călătorească în condiții de siguranță în întreaga Europă:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Informații actualizate privind condițiile de călătorie și situația sanitară în țările europene.

 • Certificatul digital al UE privind COVID-19

  Certificatul digital al UE privind COVID-19

  Aflați mai multe despre certificatele de călătorie care vă facilitează libera circulație în UE.

 • Aplicații mobile de depistare a contacților

  Aplicații mobile de depistare a contacților

  Aflați cum puteți contribui la ruperea lanțului de infectare cu noul coronavirus prin intermediul aplicațiilor de depistare a contacților.

O abordare comună în ceea ce privește măsurile de călătorie în UE

La 13 octombrie 2020, statele membre ale UE au adoptat o recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată referitoare la restrângerea liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19. Recomandarea a fost actualizată la 1 februarie 2021, la 14 iunie 2021 și la 25 ianuarie 2022

Aflați mai multe despre abordarea comună privind măsurile referitoare la călătorii

Un formular comun de localizare a pasagerilor

Schimbul de date între autoritățile statelor membre responsabile cu depistarea contacților poate fi deosebit de important atunci când cetățenii traversează frontiere în condiții de aglomerare, cum ar fi în avioane sau trenuri. Formularele digitale de localizare a pasagerilor pot fi utilizate de statele membre pentru a colecta date referitoare la călătorii transfrontalieri care intră pe teritoriul lor. Pentru ca statele membre să poate face schimb de date relevante prin intermediul platformei dezvoltate de Comisie și AESA (Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației), Comisia a publicat, la 17 martie 2021, proiecte de măsuri care stabilesc condițiile juridice necesare pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal. 

Drepturile pasagerilor și ale călătorilor

În baza normelor UE, pasagerii și călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate. Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa din 13 mai 2020 urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

Consultați lista autorităților naționale din Europa care au emis avertismente de călătorie.

DescarcăPDF - 489.4 KB

Deplasările dinspre țările terțe către UE

Statele membre ale UE au convenit asupra unei abordări comune privind deplasările dinspre țările terțe către Uniunea Europeană - în acest sens, a fost emisă o recomandare a Consiliului. La 22 februarie 2022, Consiliul a actualizat această recomandare, pentru a facilita și mai mult deplasările din afara UE către UE.  Statele membre au convenit să aplice aceste actualizări începând cu 1 martie 2022

Cetățenii și rezidenții UE, membrii familiilor acestora, precum și cei care au un motiv esențial ar trebui să poată intra pe teritoriul UE.

La 2 martie 2022, Comisia a propus activarea directivei privind protecția temporară pentru a oferi asistență rapidă și eficace persoanelor care părăsesc teritoriul Ucrainei. De asemenea, Comisia a adoptat orientări operaționale pentru a ajuta polițiștii de frontieră din statele membre să gestioneze în mod eficient sosirile din Ucraina. Statele membre sunt încurajate să faciliteze trecerea prin punctele de frontieră UE-Ucraina, inclusiv pentru persoanele care nu dispun de documente suficiente (de exemplu, nu dețin certificate de testare, vaccinare sau vindecare).

În conformitate cu recomandarea Consiliului privind deplsările în UE în contextul pandemiei, persoanele care fug din calea războiului ar trebui să fie exceptate de la toate cerințele impuse la sosirea în Uniunea Europeană.

Exceptări de la restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19

Persoanele vaccinate și vindecate

Țările UE ar trebui să elimine restricțiile temporare asupra deplasărilor neesențiale către UE pentru persoanele vaccinate cu un vaccin autorizat de UE sau cu un vaccin aprobat de OMS, cu condiția ca acestea să fi primit ultima doză din seria primară de vaccinare cu cel puțin 14 zile și cel mult 270 de zile înainte de sosire sau să fi primit o doză suplimentară (rapel).

Țările UE ar trebui, de asemenea, să elimine restricțiile temporare asupra deplasărilor neesențiale pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19 cu 180 de zile înainte de a călători în UE, dacă pot dovedi acest lucru printr-un certificat digital al UE privind COVID-19 sau printr-un certificat emis de o țară din afara UE considerat echivalent cu certificatul digital al UE privind COVID-19.

Copiii

Copiii cu vârsta între 6 și 18 ani care îndeplinesc condițiile stabilite pentru adulți ar trebui să fie autorizați să călătorească.

Toți ceilalți copii cu vârsta între 6 și 18 ani ar trebui să fie autorizați să călătorească dacă prezintă un rezultat negativ la testul PCR efectuat cu cel puțin 72 de ore înainte de plecare. Țările UE pot solicita teste suplimentare după sosire, precum și măsuri de carantină sau izolare.

Copiilor cu vârsta sub 6 ani care călătoresc împreună cu un adult nu ar trebui să li se solicite testare sau cerințe suplimentare.

Țări aflate pe lista UE 

Atunci când situația epidemiologică dintr-o țară se îmbunătățește suficient de mult, Consiliul o poate include pe lista țărilor din care ar trebui să fie autorizate deplasările, indiferent de situația vaccinării. Următoarele țări sunt incluse în prezent pe această listă:

 • Bahrain
 • Chile
 • China (sub rezerva confirmării reciprocității)
 • Columbia
 • Indonezia
 • Kuweit
 • Noua Zeelandă
 • Peru
 • Qatar
 • Rwanda
 • Arabia Saudită
 • Coreea de Sud
 • Emiratele Arabe Unite
 • Uruguay

Restricțiile de călătorie ar trebui să fie eliminate și pentru Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao ale Chinei. În categoria entităților și autorităților teritoriale care nu sunt recunoscute ca state de cel puțin un stat membru, restricțiile de călătorie pentru Taiwan ar trebui, de asemenea, eliminate treptat. 

Consiliul a actualizat ultima dată această listă la data de 17 ianuarie 2022. Lista este revizuită o dată la două săptămâni.

Rezidenții din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican ar trebui să fie considerați rezidenți ai UE în sensul acestei recomandări. La această recomandare participă și țările asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția). 

Un mecanism de frână de urgență 

Recomandarea Consiliului include, de asemenea, un mecanism de „frână de urgență”, care le permite statelor membre să acționeze rapid și coordonat pentru a limita riscul ca variantele de coronavirus să intre pe teritoriul UE.

Comisia va revizui recomandarea Consiliului până la 30 aprilie 2022, în vederea trecerii depline la o abordare axată pe persoane.

Depășirea perioadei legale de ședere ca urmare a restricțiilor de călătorie

În contextul pandemiei de COVID-19, deținătorii de vize prezenți în spațiul Schengen care nu au putut părăsi acest teritoriu înainte de data expirării vizei de scurtă ședere le-au putut solicita autorităților naționale competente să le prelungească viza pentru cel mult 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile. În cazul în care titularii de viză au fost constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult de 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile, autoritățile naționale ar fi trebuit să le elibereze o viză națională de lungă ședere sau un permis de ședere temporară.

Statele membre sunt încurajate să nu aplice sancțiuni administrative resortisanților țărilor terțe care nu au putut să părăsească teritoriul statelor membre din cauza restricțiilor de călătorie. La prelucrarea viitoarelor cereri de viză nu ar trebui să se țină seama de depășirea perioadei permise de ședere ca urmare a restricțiilor temporare de călătorie.

Resortisanții țărilor terțe care beneficiază de derogare de la obligația de viză și care au rămas în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile

În ceea ce-i privește pe resortisanții țărilor terțe scutiți de obligația de a deține viză, care sunt constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, autoritățile naționale competente ar trebui să le extindă validitatea autorizațiilor de ședere legală sau să le elibereze o nouă viză ori să ia alte măsuri adecvate care să asigure menținerea dreptului de ședere pe teritoriul țării respective. Pentru mai multe informații, vă recomandăm să accesați site-urile autorităților naționale din statele membre.

Documente de călătorie expirate ca urmare a unei șederi prelungite în străinătate

Cetățenii UE și membrii de familie ai acestora care nu se află în posesia unui pașaport valabil și/sau a unei vize valabile ar trebui să aibă dreptul de a intra pe teritoriul UE, dacă pot dovedi prin alte mijloace că sunt cetățeni ai UE sau membri de familie ai unui cetățean al UE. În situația actuală, deținerea unui pașaport cu termen de valabilitate expirat ar trebui acceptată ca dovadă. Membrii de familie ai unui cetățean al UE ar trebui să fie întotdeauna în măsură să dovedească faptul că dețin acest statut.

Asistență consulară acordată cetățenilor UE în străinătate

În baza legislației UE, cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei/consulatului oricărui stat membru al UE dacă au nevoie de asistență în afara Uniunii și nu există o ambasadă sau un consulat al țării lor în regiune.

Informații despre drepturile cetățenilor UE la protecție diplomatică și consulară în afara UE

În contextul pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă au oferit sprijin pentru repatrierea cetățenilor UE de peste tot din lume. Cetățenii UE care au nevoie de asistență în afara UE sunt rugați să contacteze autoritățile din țara lor

Documente

DescarcăPDF - 410.6 KB
DescarcăPDF - 126.7 KB
DescarcăPDF - 475.1 KB