Pentru a încetini răspândirea coronavirusului și pentru a proteja sănătatea și bunăstarea tuturor europenilor, a fost necesară impunerea unor restricții de călătorie. Comisia Europeană face tot posibilul pentru a le permite cetățenilor să se întâlnească cu prietenii și cu familia și pentru a asigura libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor, garantând totodată respectarea măsurilor de sănătate și siguranță.

Pentru a călători în siguranță

Re-open EU – tot ce trebuie să știți pentru a călători în siguranță în Europa, pe o singură platformă

La 15 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat platforma Re-open EU. Aceasta a fost inițial una din măsurile anunțate de Comisie în pachetul său de măsuri privind turismul și transporturile, menit să susțină relansarea călătoriilor și a turismului în condiții de siguranță, cu respectarea măsurilor de precauție necesare.

Având în vedere situația actuală și recrudescența coronavirusului, platforma pune acum accentul mai degrabă pe informații referitoare la fiecare țară cu privire la

 • datele epidemiologice și
 • măsurile naționale în materie de siguranță și călătorii în contextul pandemiei (ex. cerințele de carantină și testare).

Sunt disponibile informații despre toate țările UE, precum și despre Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Acestea sunt actualizate zilnic utilizând date verificate primite de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și de la statele membre.

Platforma va fi disponibilă în cele 24 de limbi oficiale ale UE și va putea fi accesată ușor, pe calculator și pe smartphone, făcând clic pe linkul https://reopen.europa.eu/. Începând cu 14 decembrie, platforma Re-open EU este disponibilă și ca aplicație gratuită pentru dispozitivele mobile care operează cu Android și iOS.

reopen eu visual

Aplicații mobile de depistare a contacților

Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare pot fi instalate în mod voluntar și utilizate pentru a-i avertiza pe utilizatori în cazul în care aceștia s-au aflat în apropierea unei persoane care a semnalat faptul că a avut un rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus. În cazul unei alerte, aplicația poate oferi informații utile emise de autoritățile sanitare: recomandări privind testarea sau autoizolarea, coordonatele unui punct de contact etc.

Aplicațiile mobile de depistare a contacților pot accelera procedurile și înseamnă economie de timp pentru personalul sanitar care se ocupă cu identificarea lanțului de infectare.

Rolul aplicațiilor de depistare a contacților și de avertizare

Adeverința electronică verde

La 17 martie 2021, Comisia a adoptat o propunere legislativă prin care se instituie un cadru comun pentru o adeverință electronică verde referitoare la vaccinare, testare și vindecare. Este vorba despre o abordare la nivelul Uniunii privind emiterea, verificarea și acceptarea acestui tip de adeverințe, pentru a facilita libera circulație în UE, bazată pe respectarea strictă a principiului nediscriminării și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni.

La nivelul UE va fi definit un cadru tehnic care urmează să fie instituit până la jumătatea lunii iunie, pentru a asigura securitatea, interoperabilitatea, precum și respectarea deplină a protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, se prevede posibilitatea de a-l aplica și în cazul adeverințelor compatibile emise în țări terțe.

Adeverința electronică verde

O abordare comună în ceea ce privește măsurile de călătorie

La 13 octombrie, statele membre din UE au adoptat o recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată referitoare la restrângerea liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 Această recomandare se bazează pe propunerea Comisiei adoptată la 4 septembrie.

O abordare comună în ceea ce privește măsurile de călătorie în UE

Recomandarea stabilește patru domenii-cheie în care statele membre ar trebui să colaboreze mai strâns:

 • un sistem comun de cartografiere bazat pe un cod de culoare (verde, portocaliu, roșu, gri)
 • criterii comune pentru statele membre atunci când decid dacă este necesar să introducă restricții de călătorie
 • mai multă claritate în ceea ce privește măsurile aplicate călătorilor care se întorc din zone cu risc mai ridicat (testare și autocarantină)
 • informații pentru public, clare și în timp util.

Comisia invită statele membre să pună în aplicare integral recomandarea.

La 19 ianuarie 2021, Comisia a adoptat o comunicare care stabilește acțiunile necesare pentru evitarea unui al treilea val. Toate călătoriile neesențiale ar trebui descurajate până când situația epidemiologică se va îmbunătăți considerabil. Restricțiile de călătorie ar trebui să fie proporționale și nediscriminatorii, în conformitate cu recomandarea Consiliului din octombrie 2020. Ar trebui menținute restricții proporționale, inclusiv testarea călătorilor.

La 25 ianuarie 2021, Comisia a propus adăugarea culorii „roșu închis” pe hărțile zonelor cu risc ridicat realizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Într-o comunicare adoptată la 17 martie 2021, Comisia a trasat calea de urmat pentru o politică echilibrată și o abordare comună la nivelul UE, indicând ceea ce trebuie să facem pentru a reveni mai repede la modul nostru de viață european și pentru a realiza acest deziderat într-un mod sigur și sustenabil, în condiții care să permită ținerea sub control a virusului.

DescarcăPDF - 385.7 KB

Un formular comun de localizare a pasagerilor

Schimbul de date între autoritățile statelor membre responsabile de depistarea contacților poate fi deosebit de important atunci când călătorii traversează frontiere în condiții de aglomerare, cum ar fi în avioane sau trenuri. Formularele digitale de localizare a pasagerilor pot fi utilizate de statele membre pentru a colecta date referitoare la călătorii transfrontalieri care intră pe teritoriul lor. Pentru ca statele membre să poate face schimb de date relevante prin intermediul platformei dezvoltate de Comisie și AESA, Comisia a publicat, la 17 martie 2021, proiecte de măsuri care stabilesc condițiile juridice necesare pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal. Aceste măsuri urmează să fie adoptate până la începutul sezonului estival.

Recomandare cu privire la o abordare coordonată în materie de călătorii și transport în răspuns la noua tulpină de coronavirus depistată în Regatul Unit

Ca urmare a creșterii rapide a numărului de cazuri de COVID-19 în anumite regiuni din Regatul Unit, care sunt cauzate în mare parte de o nouă variantă a virusului, Comisia a adoptat, la 22 decembrie, o recomandare privind o abordare coordonată a măsurilor în materie de călătorii și transporturi.

În ceea ce privește călătoriile, Comisia le-a recomandat statelor membre următoarele:

 • Ca măsură de precauție, toate călătoriile neesențiale către și din Regatul Unit trebuie descurajate până la noi dispoziții.
 • Totuși, cetățenii UE și cetățenii britanici care se întorc în țara lor de cetățenie sau de reședință, precum și resortisanții țărilor terțe care beneficiază de dreptul la libera circulație acordat de UE, ar trebui să fie scutiți de la alte restricții temporare, cu condiția să se testeze sau să se supună carantinei.
 • Călătorilor care au o funcție esențială, de exemplu cadrelor medico-sanitare, ar trebui să li se ceară să se supună unui test (testul RT-PCR sau un test antigenic rapid, cu maxim 72 de ore înainte de plecare), dar nu și să efectueze carantină pe perioada exercitării acestei funcții esențiale.
 • Tranzitul pasagerilor, în special pentru călătoriile esențiale, ar trebui facilitat, fără obligația carantinei. Li se poate solicita să se supună unui test, dar autoritățile trebuie să îi informeze în prealabil în acest sens sau să le ofere posibilitatea de a se testa în timpul călătoriei.
 • Dată fiind nevoia de a asigura călătoriile esențiale și tranzitul către locul de origine după cum se arată în recomandare, orice interzicere a serviciilor de transport, cum ar fi interdicțiile de a călători cu avionul sau cu trenul, trebuie anulate.

Deși este important să se ia rapid măsuri temporare de precauție pentru a limita răspândirea noii tulpini de coronavirus și să se descurajeze toate călătoriile neesențiale către și din Regatul Unit, ar trebui facilitate călătoriile esențiale și tranzitul pasagerilor. Interdicțiile legate de cursele aeriene și feroviare ar trebui anulate, dată fiind nevoia de a asigura călătoriile esențiale și de a evita perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

La 1 ianuarie 2021, având în vedere că Regatul Unit a devenit țară terță, Recomandarea 2020/912 a Consiliului (a se vedea mai jos) se aplică acum ca recomandare de călătorie dinspre Regatul Unit către UE.

Restricții privind călătoriile din țările terțe în UE

La 25 iunie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului de ridicare a restricției de călătorie pentru anumite țări, așa cum au convenit statele membre. Acest lucru s-a realizat pe baza unui set de principii și criterii obiective, printre care

 • situația sanitară
 • capacitatea de a aplica măsuri de izolare în timpul călătoriei
 • principiul reciprocității
 • date din surse relevante, cum ar fi Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Organizația Mondială a Sănătății.

La 30 iunie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare referitoare la eliminarea treptată a restricțiilor temporare privind călătoriile neesențiale către UE. Restricțiile de călătorie au fost eliminate pentru țările menționate în această recomandare. Lista este revizuită, în principiu, o dată la două săptămâni.

Pe baza criteriilor și condițiilor stabilite în această recomandare, actualizate de Consiliu pe 28 ianuarie 2021, statele membre ar trebui să elimine treptat restricțiile de călătorie la frontierele externe pentru rezidenții din următoarele țări terțe:

 • Australia
 • Noua Zeelandă
 • Rwanda
 • Singapore
 • Coreea de Sud
 • Thailanda
 • China (sub rezerva confirmării reciprocității)

 

Restricțiile de călătorie ar trebui să fie eliminate și pentru Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao ale Chinei, sub rezerva confirmării reciprocității.

Rezidenții din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican ar trebui să fie considerați rezidenți ai UE în sensul acestei recomandări.

În timp ce restricțiile privind călătoriile neesențiale și ridicarea acestora depind de locul de reședință al persoanei, cerința privind vizele depinde în continuare de cetățenie. Dacă o persoană are reședința într-o țară în care au fost ridicate restricțiile, dar are cetățenia unei țări pentru care este necesară viza, aceasta trebuie să depună cererea de viză la consulatul statului membru în care dorește să se deplaseze, din țara sa de reședință.

Cerințele pentru solicitarea unei vize pentru o ședere de scurtă durată rămân neschimbate. Cu toate acestea, consulatele statelor membre și prestatorii externi de servicii și-au adaptat aspectele practice în materie de gestionare a accesului, măsuri de igienă, metode de plată etc. Solicitanților trebuie să li se pună la dispoziție informații corespunzătoare privind procedura de urmat pentru depunerea unei cereri.

Pentru toate celelalte țări terțe care nu figurează pe această listă, statele membre și țările asociate la spațiul Schengen suspendă temporar toate călătoriile neesențiale din aceste țări terțe către zona UE+, ceea ce înseamnă că numai anumite categorii de persoane pot fi autorizate să intre pe teritoriul lor. Această „zonă UE+” include 30 de țări: 26 din cele 27 de state membre ale UE, precum și cele patru state asociate spațiului Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Irlanda nu aplică în prezent nicio restricție de călătorie.

Având în vedere că situația epidemiologică din interiorul și din afara UE este în continuă schimbare și că restricțiile de călătorie la frontierele externe ale UE începeau să fie treptat eliminate, operațiunile de emitere a vizelor s-au reluat, de asemenea, treptat. La 11 iunie 2020, Comisia a publicat orientări pentru reluarea treptată și coordonată a operațiunilor de emitere a vizelor.

Cerințele pentru solicitarea unei vize pentru o ședere de scurtă durată rămân neschimbate. Cu toate acestea, consulatele statelor membre și prestatorii externi de servicii și-au adaptat aspectele practice în materie de gestionare a accesului, măsuri de igienă, metode de plată etc. Solicitanților trebuie să li se pună la dispoziție informații corespunzătoare privind procedura de urmat pentru depunerea unei cereri.

Pe site-urile autorităților naționale relevante (de exemplu, ministerele afacerilor interne și externe) ar trebui să fie disponibile informații privind restricțiile de călătorie. Pe site-ul Eurocontrol este publicat zilnic un rezumat privind restricțiile de zbor și de transport de pasageri („Covid Notam (notice to airmen) summary”)

Au fost instituite unele derogări pentru a asigura libera circulație a cetățenilor, bunurilor și serviciilor, garantându-se totodată respectarea deplină a măsurilor de sănătate și siguranță.

Exceptări de la restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei de COVID-19

La 25 ianuarie 2021, Comisia a propus măsuri și cerințe suplimentare pentru călătorii internaționali care intră în UE. Având în vedere noile variante ale coronavirusului și situația sanitară volatilă din întreaga lume, este nevoie să adoptăm noi măsuri pentru a ne asigura că toate călătoriile înspre UE au loc în condiții de siguranță. Pentru a reflecta cele mai recente avize științifice, Comisia propune, de asemenea, respectarea unor criterii actualizate, care țin seama de rata de testare, de rata testelor pozitive și de detectarea tulpinilor îngrijorătoare atunci când se decide dacă trebuie sau nu aplicate restricții anumitor țări terțe privind călătoriile neesențiale către UE.

Conform propunerii Comisiei, statele membre ar trebui să introducă măsuri suplimentare pentru a se asigura că deplasarea către UE are loc în condiții de siguranță. Aceste măsuri îi vizează pe cei care călătoresc în UE din motive esențiale, pe cetățenii UE, pe rezidenții în UE pe termen lung și pe membrii familiilor acestora, precum și pe cei care sosesc în UE din țări cu privire la care a fost eliminată restricția privind călătoriile neesențiale:

 • Testare obligatorie înainte de plecare
 • Măsuri mai stricte privind tulpinile îngrijorătoare
 • Un formular european comun de localizare a pasagerilor

Atunci când analizează oportunitatea eliminării restricțiilor impuse cu privire la călătoriile neesențiale dintr-o țară terță către UE, Consiliul ar trebui să țină cont de rata de notificare a cazurilor, de rata de testare, de rata testelor pozitive, precum și de incidența variantelor îngrijorătoare ale virusului.

Propunerea va fi analizată de Consiliu, iar statele membre ale UE vor decide dacă să o aprobe sau nu.

Drepturile pasagerilor și ale călătorilor

Pe site-ul Europa ta sunt disponibile informații utile pentru cetățenii UE și familiile lor cu privire la drepturile pasagerilor și măsurile care se aplică în cazul celor care au rezervat pachete de servicii de călătorie.

Pasagerii și călătorii pot fi siguri că drepturile lor sunt protejate. Comisia Europeană a publicat orientări interpretative cu privire la modul în care ar trebui aplicate anumite dispoziții ale legislației UE privind drepturile pasagerilor în contextul pandemiei de COVID-19. Acest lucru este necesar pentru a asigura claritatea și securitatea juridică în aplicarea drepturilor pasagerilor.

În același timp, orientările clarifică faptul că circumstanțele actuale sunt „extraordinare”: de exemplu, s-ar putea să nu se aplice compensații în cazul anulării unui zbor cu mai puțin de două săptămâni înainte de data plecării. Persoanele care călătoresc pe durata pandemiei de COVID-19 nu ar trebui să fie considerate în mod automat ca prezentând un risc ridicat de răspândire a infecției, decât în cazul în care au fost în contact cu o persoană confirmată pozitiv, în conformitate cu noile orientări europene privind transportul aerian. Pe baza celor mai recente date științifice, orientările publicate la 2 decembrie de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației indică faptul că numărul de infectări cu noul coronavirus în rândul călătorilor este mai mic decât în cazul populației generale. În plus, măsurile deja puse în aplicare în sectorul aviației reduc la minimum probabilitatea transmiterii virusului în timpul zborului.

Comisia a emis, de asemenea, o notă informativă referitoare la directiva privind pachetele de servicii de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19.

În baza normelor UE, pasagerii și călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate. Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa din 13 mai 2020 urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

Lista autorităților naționale care au emis avertismente de călătorie

DescarcăPDF - 511 KB
DescarcăPDF - 475.1 KB

Sfaturi pentru consumatorii din Europa

Rețeaua centrelor europene ale consumatorilor oferă consultanță și asistență cu privire la drepturile consumatorilor în context transfrontalier (rezervări la hotel, servicii turistice afectate de pandemia de COVID-19 etc.). Mai multe informații despre soluționarea litigiilor în materie de consum

Legislația UE în domeniul protecției consumatorilor nu reglementează condițiile și consecințele legate de anularea unor evenimente sau servicii individuale (evenimente sportive și culturale, închiriere de autoturisme, servicii de cazare etc.). Prin urmare, drepturile dumneavoastră în calitate de consumator depind de prevederile contractuale naționale și de tipul și termenii contractului în cauză, inclusiv de politica privind anularea aplicată de prestatorul de servicii (de exemplu, rezervare rambursabilă sau nerambursabilă).

Clauzele contractuale standard utilizate de comercianți trebuie să fie transparente și nu pot limita în mod inechitabil drepturile consumatorilor în temeiul legislației naționale aplicabile în materie de contracte.

Pentru drepturile dumneavoastră în ceea ce privește pachetele de servicii turistice, a se vedea informațiile referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie. Pentru serviciile separate de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul/autocarul, a se vedea orientările relevante.

Asistență consulară acordată cetățenilor UE în străinătate

În baza legislației UE, cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei/consulatului oricărui stat membru al UE dacă au nevoie de asistență în afara Uniunii și nu există o ambasadă sau un consulat al țării lor în regiune.

Informații despre drepturile cetățenilor UE la protecție diplomatică și consulară în afara UE

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă oferă sprijin pentru repatrierea cetățenilor UE de peste tot în lume, iar statele membre publică sfaturi privind modalitățile de gestionare a restricțiilor de călătorie. Cetățenii UE care au nevoie de asistență în afara UE sunt rugați să contacteze autoritățile din țara lor.

Depășirea perioadei legale de ședere ca urmare a restricțiilor de călătorie

În contextul pandemiei de COVID-19, deținătorii de vize prezenți în spațiul Schengen care nu au putut părăsi acest teritoriu înainte de data expirării vizei de scurtă ședere le-au putut solicita autorităților naționale competente să le prelungească viza pentru cel mult 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile. În cazul în care titularii de viză au fost constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult de 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile, autoritățile naționale ar fi trebuit să le elibereze o viză națională de lungă ședere sau un permis de ședere temporară.

Statele membre sunt încurajate să nu aplice sancțiuni administrative resortisanților țărilor terțe care nu au putut să părăsească teritoriul statelor membre din cauza restricțiilor de călătorie. La prelucrarea viitoarelor cereri de viză nu ar trebui să se țină seama de depășirea perioadei permise de ședere ca urmare a restricțiilor temporare de călătorie.

Resortisanții țărilor terțe care beneficiază de derogare de la obligația de viză și care au rămas în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile

În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe scutiți de obligația de a deține viză, care sunt constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, autoritățile naționale competente ar trebui să le extindă validitatea autorizațiilor de ședere legală sau să le elibereze o nouă viză ori să ia alte măsuri adecvate care asigură menținerea dreptului de ședere pe teritoriul țării respective. Pentru mai multe informații, vă recomandăm să accesați site-urile autorităților naționale din statele membre.

Documente de călătorie expirate ca urmare a unei șederi prelungite în străinătate

Cetățenii UE și membrii de familie ai acestora care nu se află în posesia unui pașaport valabil și/sau a unei vize valabile ar trebui să aibă dreptul de a intra pe teritoriul UE, dacă pot dovedi prin alte mijloace că sunt cetățeni ai UE sau membri de familie ai unui cetățean al UE. În situația actuală, deținerea unui pașaport cu termen de valabilitate expirat ar trebui acceptată ca dovadă. Membrii de familie ai unui cetățean al UE ar trebui să fie întotdeauna în măsură să dovedească că dețin acest statut.

Documente

DescarcăPDF - 579.6 KB
DescarcăPDF - 475.1 KB