Utazási korlátozásokat kellett bevezetni, hogy megfékezzük a járványt és megvédjük az európaiak egészségét és jóllétét. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak elősegítésére, hogy az emberek EU-szerte találkozhassanak családtagjaikkal és ismerőseikkel, és hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása biztosítva legyen, eközben pedig az egészségügyi és biztonsági intézkedések is maradéktalanul érvényesüljenek.

Utazás – biztonságosan

Re-open EU – a biztonságos európai utazás kiindulópontja

2020. június 15-én az Európai Bizottság útjára indította a Re-open EU-t. A platform eredetileg a Bizottság által bejelentett turisztikai és közlekedési csomag egyik intézkedése volt, amely – a szükséges egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartása mellett – az utazás és a turizmus biztonságos újrakezdését kívánja elősegíteni az EU-ban.

Tekintettel a jelenlegi egészségügyi helyzetre és a koronavírus-járvány újbóli fellángolására, az egyes országokkal kapcsolatos tájékoztatás súlypontja a következő információkra helyeződött át:

 • járványügyi adatok, valamint
 • nemzeti biztonsági óvintézkedések és utazási korlátozások (karantén- és tesztelési követelmények stb.).

A Re-open EU platform, melyen az összes EU-ország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc helyzetéről lehet tájékozódni, naponta frissül az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és a tagállamok leellenőrzött adataival.

Az EU 24 hivatalos nyelvén rendelkezésre álló webhely a következő linken érhető el: https://reopen.europa.eu/. December 14. óta a Re-open EU ingyenes mobilalkalmazásként is elérhető, és Android és iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható.

reopen eu visual

Kontaktkövető mobilalkalmazások

A kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazások önkéntes alapon tölthetők le, és arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék a felhasználót, ha olyan személy közelében tartózkodott, akinek a bejelentett adatok szerint pozitív lett a koronavírustesztje. Riasztás esetén az alkalmazások fontos információkat tudnak eljuttatni az egészségügyi hatóságoktól a felhasználókhoz, így például felhívhatják a figyelmüket arra, hogy tanácsos teszteltetniük magukat, vagy karanténba vonulniuk, és tájékoztathatják őket arról, kihez forduljanak.

A kontaktkövető mobilalkalmazások hasznosan kiegészítik a hagyományos kontaktkövetést: segítségükkel az egészségügyi hatóságok munkatársai sokkal gyorsabban fel tudják göngyölíteni a fertőzési láncokat.

Hogyan segíthetnek a kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások a járvány leküzdésében?

Digitális zöldigazolvány

A Bizottság 2021. március 17-én jogalkotási javaslatot fogadott el a beoltottságot, negatív teszteredményt, illetve gyógyultságot tanúsító digitális zöldigazolvány közös keretrendszerének létrehozásáról. A keretrendszer az Unión belüli szabad mozgás megkönnyítését célzó, az igazolások kibocsátására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó uniós szintű megközelítés, amely a megkülönböztetésmentesség és az uniós polgárok alapvető jogainak szigorú tiszteletben tartásán alapul.

A biztonság, az interoperabilitás, valamint a személyes adatok védelmének teljes körű betartása érdekében június közepéig létre kell hozni a rendszer működéséhez szükséges uniós szintű technikai keretet. A keretrendszer a harmadik országokban kiadott, az uniós előírásoknak megfelelő igazolásokra is alkalmazható lesz.

Digitális zöldigazolvány

Az utazást érintő intézkedések összehangolt megközelítése

Október 13-án az EU-tagállamok tanácsi ajánlást fogadtak el a Covid19-világjárványra válaszul adott, a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések összehangolt megközelítésére. Ez az ajánlás a Bizottság szeptember 4-én elfogadott javaslatán alapul.

Az utazást érintő intézkedések összehangolt megközelítése az EU-ban

Az ajánlás négy olyan kulcsfontosságú területet határoz meg, amelyen a tagállamok össze fogják hangolni erőfeszítéseiket:

 • az egyes országok, illetve régiók egységes színkódokkal való jelölése a térképen (zöld, narancssárga, piros és szürke);
 • közös kritériumok annak eldöntésére, hogy indokolt-e bevezetni utazási korlátozásokat;
 • egyértelmű szabályok a magas kockázatú területekről érkezőkre alkalmazott intézkedések (tesztelés és házi karantén) ügyében;
 • a nyilvánosság egyértelmű és időben történő tájékoztatása.

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az ajánlásban foglaltakat.

2021. január 19-én a Bizottság közleményt fogadott el, melyben körvonalazza, milyen intézkedésekre van szükség a járvány harmadik hullámának elkerüléséhez. A dokumentum ajánlásai között szerepel, hogy szorgalmazni kell a nem alapvető fontosságú utazások elhalasztását mindaddig, amíg a járványügyi helyzet jelentősen nem javul. Az utazási korlátozásoknak arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, összhangban a 2020. októberi tanácsi ajánlással. Fenn kell tartani az arányos korlátozásokat, beleértve az utazók tesztelését is.

2021. január 25-én a Bizottság azt javasolta, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által az egyes országok, illetve régiók koronavírus-fertőzöttségi szintjének jelzésére használt színkódok készlete egészüljön ki a sötétpirossal.

2021. március 17-én elfogadott közleményében a Bizottság felvázolja a kiegyensúlyozott és közös uniós megközelítés felé vezető utat, rámutatva arra, mit kell tennünk annak érdekében, hogy mielőbb helyreállhasson európai életrendünk, és ezt hogyan tehetjük biztonságos és fenntartható módon, ellenőrzés alatt tartva a vírus terjedését.

LetöltésPDF - 399.3 KB

Közös utaslokalizáló űrlap

A tagállamok kontaktkövető hatóságai közötti adatcsere különösen akkor lehet fontos, ha az utazók szorosabb fizikai közelséget feltételező módon, például repülőgépen vagy vonaton lépik át a határokat. A tagállamok digitális utasazonosító űrlapokat használhatnak arra, hogy adatokat gyűjtsenek a területükre belépő utasoktól. Annak érdekében, hogy a tagállamok a Bizottság és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által kifejlesztett információcsere-platformon keresztül továbbíthassák egymásnak a releváns adatokat, a Bizottság 2021. március 17-én közzétett egy intézkedéstervezetet, mely meghatározza a személyes adatok kezeléséhez szükséges jogi feltételeket. Ezeket az intézkedéseket ajánlatos lenne elfogadni a nyári utazási idény előtt.

Ajánlás az utazást és a szállítást érintő intézkedések uniós szintű összehangolásáról az Egyesült Királyságban megjelent új koronavírus-variáns kapcsán

Miután Anglia egyes részein gyorsan növekedett a nagyrészt a vírus új variánsa okozta Covid19-esetek száma, a Bizottság december 22-én ajánlást fogadott el az utazással és szállítással kapcsolatos intézkedések összehangolásáról.

Az utazásokkal kapcsolatban a Bizottság a következőket ajánlotta a tagállamoknak:

 • Az elővigyázatosság érdekében további értesítésig indokolt korlátozni a nem alapvetően szükséges célú utazásokat az Egyesült Királyságba, illetve az Egyesült Királyságból.
 • A lakóhelyük szerinti országba utazó uniós polgárokat és brit állampolgárokat, valamint a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat azonban mentesíteni kell a további ideiglenes korlátozások alól, feltéve, hogy teszteltetik magukat vagy karanténba vonulnak.
 • Az alapvető feladatot ellátó utazóknak – például az egészségügyi dolgozóknak – elő kell írni, hogy az indulást megelőző 72 órán belül végeztessék el magukon az RT-PCR-tesztet vagy az antigéngyorstesztet, de alapvető feladatuk ellátása során nem tanácsos karantént előírni nekik.
 • Az átutazást – különösen az alapvető szükségből utazók esetében – karantén nélkül meg kell könnyíteni. A tesztelési kötelezettség előírható, de a hatóságoknak az utazókat előzetesen tájékoztatniuk kell erről a követelményről, vagy fel kell ajánlaniuk a tesztelést az utazás során.
 • Tekintettel arra, hogy az ajánlásban leírtak szerint biztosítani kell az alapvetően szükséges utazás és a hazautazás lehetőségét, indokolt megszüntetni a szállítási szolgáltatások tilalmát, például a repülőjáratokra és a vonatközlekedésre vonatkozó tilalmat.

Bár az új vírustörzs továbbterjedésének megfékezése érdekében azonnali ideiglenes óvintézkedésekre van szükség, és minden, az Egyesült Királyságba irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazást korlátozni kell, az utasok alapvetően szükséges utazását és tranzitját meg kell könnyíteni. A repülő- és vonatjáratokra vonatkozó tilalmat meg kell szüntetni, mivel lehetővé kell tenni az alapvetően szükséges utazásokat, és el kell kerülni az ellátási láncban bekövetkező fennakadásokat.

2021. január 1-je óta az Egyesült Királyság az EU szempontjából harmadik ország, így az (EU) 2020/912 tanácsi ajánlás (lásd alább) alkalmazandó az Egyesült Királyság és az EU közötti utazásokra.

A harmadik országokból az EU-ba való beutazásra vonatkozó korlátozások

Átmenetileg bizonyos nem uniós országokból csak akkor lehet az EU területére beutazni, ha az utazásra alapvetően szükséges okok miatt kerül sor.

Az Európai Bizottság 2020. június 11-én tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot terjesztett elő, amelynek értelmében fokozatosan fel lehetne oldani a tagállamok által elfogadott, bizonyos harmadik országokból történő, nem alapvetően szükséges beutazások ideiglenes korlátozását. Az egyes országokra vonatkozó döntés az alábbi elveken és objektív kritériumokon alapult:

 • az egészségügyi helyzet;
 • a járvány megfékezésére irányuló intézkedések alkalmazásának képessége az utazás során;
 • viszonossági megfontolások.

Az Európai Unió Tanácsa a javaslatot követően 2020. június 30-án ajánlást fogadott el az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásának fokozatos feloldásáról.

Az ajánlásban meghatározott kritériumok és feltételek alapján a tagállamok fokozatosan megkezdték az alábbi nem uniós országok lakosaira vonatkozó utazási korlátozások megszüntetését a külső határokon:

 • Ausztrália
 • Izrael
 • Új-Zéland
 • Ruanda
 • Szingapúr
 • Dél-Korea
 • Thaiföld
 • Kína, a viszonosság megerősítésétől függően

Hongkong és Makaó Különleges Közigazgatási Területek, a viszonosság megerősítésétől függően

A Tanács kéthetente felülvizsgálja, és szükség esetén frissíti a fenti országok listáját. A Tanács legutóbb 2021. május 6-án frissítette a listát.

Ezen ajánlás alkalmazásában Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán lakosai EU-beli lakóhellyel rendelkező személynek tekintendők.

Míg a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozások és azok megszüntetése az utas lakóhelyétől függ, a vízumkötelezettség továbbra is az állampolgárságtól függ. Ha az utazó lakhelye olyan országban van, ahol a korlátozásokat megszüntették, de egy vízumköteles ország állampolgára, annak a tagállamnak a konzulátusán kell kérelmet benyújtania a lakóhelye szerinti országban, ahová utazni kíván.

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésére vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. A tagállamok konzulátusai és külső szolgáltatói azonban módosították a hozzáférés-kezelés, a higiéniai intézkedések, a fizetési módok stb. gyakorlati vonatkozásait. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a kérelmezőknek a kérelmek benyújtására vonatkozó eljárásról.

Az e listán nem szereplő, összes többi harmadik ország esetében a tagállamoknak és a schengeni társult országoknak ideiglenesen fel kell függeszteniük az e harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokat, ami azt jelenti, hogy csak az utazók bizonyos kategóriái számára engedélyezhető a belépés. Az „EU+ térséget” 30 ország alkotja: a 27 uniós tagállam közül 26, valamint a négy schengeni társult állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. Írország pillanatnyilag nem alkalmazza az ideiglenes utazási korlátozást.

A járványügyi helyzet alakulásával – mind az EU-ban, mind az EU határain kívül – és az EU külső határainak fokozatos megnyitásával a vízumügyintézés is újraindult. 2020. június 11-én a Bizottság iránymutatást tett közzé a vízumkiadás fokozatos és összehangolt beindítására.

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésére vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. A tagállamok konzulátusai és külső szolgáltatói azonban módosították a hozzáférés-kezelés, a higiéniai intézkedések, a fizetési módok stb. gyakorlati vonatkozásait. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a kérelmezőknek a kérelmek benyújtására vonatkozó eljárásról.

A Bizottság 2021. május 3-án azt javasolta a tagállamoknak, hogy enyhítsék az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozásokat, tekintettel a folyamatban lévő oltási kampányokra és a járványhelyzetben világszerte bekövetkezett fejleményekre.

A Bizottság javaslata szerint a jó járványügyi helyzetben lévő országokból minden utas beléphetne, máshonnan pedig azok, akik megkapták az ajánlott adagot egy, az EU által engedélyezett oltóanyagból. A Bizottság javasolja továbbá a Covid19-esetekre vonatkozó küszöbérték megemelését azon országok jegyzékének meghatározásához, amelyekből engedélyezhető a beutazás. Az új Covid19-változatok EU-ba való bejutásának veszélyét korlátozandó be kell vezetni egy uniós szinten koordinált új „vészfékezési” mechanizmust. A Tanács jelenleg vizsgálja a javaslatot. 

Az utazási korlátozásokkal kapcsolatos információk elérhetők az illetékes nemzeti hatóságok (pl. belügyminisztérium vagy külügyminisztérium) weboldalán. A repülőgépjáratokra és a légi utasokra vonatkozó korlátozások napi összefoglalója elérhető az Eurocontrol honlapján (COVID-19 NOTAM Summary).

Annak érdekében, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása biztosítva legyen, eközben pedig az egészségügyi és biztonsági intézkedések is maradéktalanul érvényre jussanak, néhány mentesség lépett életbe.

Mentességek az utazási korlátozások alól

Az utazókra vonatkozó intézkedések

Az Európai Unió Tanácsa 2021. február 2-án frissítette a harmadik országokból az EU-ba irányuló utazásokra vonatkozó korlátozásokról szóló ajánlását. A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy az utazók – akár alapvető, akár nem alapvető okból utaznak, kivéve a szállításban dolgozókat és a határ menti ingázó munkavállalókat –, negatív PCR-teszttel rendelkezzenek, amelyet legkorábban 72 órával az indulás előtt végeztek el.

A tagállamok továbbá (önkéntes vagy kötelező) karantént és kontaktkövetést is előírhatnak egy legfeljebb 14 napos időszakra, és ugyanezen időszak alatt további Covid19-tesztelést rendelhetnek el. Az olyan harmadik országból érkező utazók esetében, ahol kimutatták a vírus valamely aggodalomra okot adó variánsát, a tagállamoknak az érkezést követően karantént, illetve az érkezéskor vagy azt követően további tesztelést kell előírniuk.

Az alapvetően szükséges utazásokat illetően a tagállamok összehangolt módon dönthetnek úgy, hogy eltekintenek a fenti intézkedések némelyikétől azokban az esetekben, amikor az adott intézkedés meghiúsítaná az utazás célját. A szállítást végzők, a tengerészek és a határ menti ingázó munkavállalók számára a tagállamok legfeljebb egy, az érkezéskor végzett negatív antigéngyorstesztet írhatnak elő. Az olyan országokból érkező személyzet esetében, ahol nagyon elterjedtek az aggodalomra okot adó variánsok, a tagállamok elrendelhetik az indulást megelőzően elvégzett negatív antigéngyorstesztet.

Utasjogok

Ha szeretne részletesebben tájékozódni az utasjogokról vagy a szervezett utazással kapcsolatos jogokról, látogasson el az Európa Önökért honlapra, amely hasznos tudnivalókkal és gyakorlati tanácsokkal szolgál a témában.

Az utazók biztosak lehetnek abban, hogy jogaik védve vannak. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében az Európai Bizottság értelmező iránymutatást tett közzé arról, hogyan kell alkalmazni az utasjogokra vonatkozó uniós jogszabályok egyes rendelkezéseit a Covid19-járvánnyal összefüggésben.

Az iránymutatás ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy a jelenlegi helyzet „rendkívüli”, így a légitársaságok nem kötelesek kártérítést fizetni abban az esetben, ha az indulás időpontja előtt két hétnél rövidebb időn belül törlik a repülőjáratot. A légi utazásra vonatkozó új európai uniós iránymutatás értelmében nem indokolt a Covid19-világjárvány idején utazókat a fertőzés szempontjából automatikusan magas kockázatúként besorolni, hacsak nem álltak kapcsolatban igazoltan fertőzött személlyel. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által december 2-án közzétett iránymutatás szerint a legutóbbi adatok arra engednek következtetni, hogy az utazók körében az új koronavírus-esetek száma alacsonyabb, mint a népesség egészében. Ezenfelül a légi közlekedésben bevezetett intézkedések minimálisra csökkentik a megfertőződés veszélyét a repülés során.

A Bizottság a járvány kapcsán ezenkívül a szervezett utazási formákról szóló irányelvről is közzétett egy tájékoztatót.

Az uniós szabályok értelmében az utasoknak, ha a járatukat vagy szervezett utazásukat törölte a közlekedési vállalat, illetve az utazásszervező, joguk van megválasztani, hogy később felhasználható utalványra vagy készpénz-visszatérítésre tartanak-e igényt. A Bizottság 2020. május 13-i ajánlása megerősíti a fogyasztók jogát erre a választásra, ám tekintettel a koronavírus-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzetre biztosítani kívánja, hogy az utalvány alkalmas és vonzó alternatívája legyen a készpénz-visszatérítésnek, hiszen a válság nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta a közlekedési vállalkozásokat és az utazásszervezőket is.

Az egyes tagállamok által közzétett hivatalos utazási tanácsok linkjei itt találhatók.

LetöltésPDF - 586.5 KB
LetöltésPDF - 475.1 KB

Fogyasztói tanácsok

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata tanácsadást és segítségnyújtást kínál az uniós fogyasztóknak a jogaikról a több tagországot érintő ügyekkel kapcsolatban, többek között a koronavírus-járvány által érintett utazások és szállásfoglalások ügyében. Az európai online vitarendezési platformon szintén találhatók hasznos információk a fogyasztói jogviták rendezéséről.

Az uniós fogyasztóvédelmi jog nem szabályozza a rendezvények és bizonyos szolgáltatások (sport- és kulturális események, autóbérlés, szállás stb.) lemondásának feltételeit és következményeit. Erre vonatkozóan az Ön fogyasztói jogai az adott ország fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályaitól, valamint az Ön szerződésének típusától és feltételeitől függnek, ideértve a szolgáltató írásba foglalt és közölt feltételeit a szolgáltatástól való elállásra (pl. azt, hogy visszatéríthető vagy nem visszatéríthető foglalásról van-e szó).

A kereskedők általános szerződési feltételeinek átláthatóknak kell lenniük, és nem korlátozhatják méltánytalanul a fogyasztók nemzeti szerződési jogból eredő jogait.

Ha szeretne tájékozódni az utazási csomagokkal kapcsolatos jogairól, kérjük, látogasson el a szervezett utazási formákról szóló irányelvet ismertető oldalunkra, az önálló légi, vasúti, tengeri és autóbuszos szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókért pedig olvassa el ezeket az iránymutatásokat.

Konzuli segítség a külföldön tartózkodó uniós polgároknak

Az uniós jog értelmében az EU-országok állampolgárai jogosultak segítséget kérni bármely uniós tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától, ha az EU-n kívül segítségre van szükségük, és saját tagállamuknak ott nincs nagykövetsége vagy konzulátusa, amelyhez fordulhatnának.

Az uniós polgárokat harmadik országokban megillető diplomáciai és konzuli védelemről és a vonatkozó uniós szabályokról itt olvashat bővebben.

Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat segít a külföldön rekedt uniós polgárok hazaszállításában a világ bármely pontjáról, és a tagállamok tanácsadást nyújtanak az utazási korlátozásokkal kapcsolatban. A valamelyik nem uniós országban segítségre szoruló EU-állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy első lépésként vegyék fel a kapcsolatot hazájuk konzulátusával/külügyminisztériumával.

Az engedélyezett tartózkodási idő túllépése az utazási korlátozások miatt

A koronavírus-járványra tekintettel a kijelölt tagállami hatóságok legfeljebb 90/180 napos tartózkodásig meghosszabbították azoknak a schengeni térségben tartózkodó vízumbirtokosoknak a tartózkodását, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumuk lejártáig nem tudják elhagyni az országot. Amennyiben a vízumbirtokosok kénytelenek voltak a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, a nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kellett kiadniuk.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tekintsenek el a közigazgatási szankcióktól vagy büntetésektől azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik az utazási korlátozások időszakában az utazási korlátozások miatt nem tudták elhagyni az ország területét. Az engedélyezett tartózkodási idő túllépését, mely az ideiglenes utazási korlátozásoknak tudható be, nem szabad figyelembe venni a jövőbeli vízumkérelmek feldolgozása során.

Vízummentességet élvező, a schengeni térségben a megengedett 90 napon túl tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok

Azon vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok számára, akik kénytelenek a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak meg kell hosszabbítaniuk a jogszerű tartózkodásra való engedély érvényeségét, vagy új engedélyt kell kiadniuk, vagy más intézkedést kell hozniuk, mellyel biztosítják a területükön való jogszerű tartózkodás folytonosságát. Részletesebb információk elérhetők az illetékes nemzeti hatóságok weboldalán.

Váratlanul meghosszabbított külföldi tartózkodás miatt lejárt úti okmányok

Az érvényes útlevéllel és/vagy vízummal nem rendelkező uniós polgárok és családtagjaik számára lehetővé kell tenni, hogy beléphessenek az EU területére, ha igazolni tudják, hogy uniós polgárok vagy uniós polgárok családtagjai. A lejárt útlevél a jelenlegi helyzetben elfogadható igazolásként. A családtagoknak minden esetben igazolniuk kell, hogy uniós polgár családtagjai.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 579.6 KB
LetöltésPDF - 475.1 KB