Az utazást bizonyos mértékben korlátozni kellett, hogy a járványt megfékezzük és megvédjük az európaiak egészségét és jóllétét. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak elősegítésére, hogy az emberek EU-szerte találkozhassanak családtagjaikkal és ismerőseikkel, és hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása biztosítva legyen, eközben pedig az egészségügyi és biztonsági intézkedések is maradéktalanul érvényesüljenek.

Az utazás biztonságos újraindítása

Re-open EU – új webhely az utazók és a turisták számára

2020. június 15-én a Bizottság elérhetővé tette a Re-open EU webhelyet, ahol tájékozódni lehet az Európán belüli utazás és idegenforgalom biztonságos újraindításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A Re-open EU portál a következőkkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást:

 • az országhatárok;
 • a rendelkezésre álló közlekedési eszközök;
 • utazási korlátozások;
 • népegészségügyi és biztonsági intézkedések, például fizikai távolságtartás és maszkviselés;
 • egyéb gyakorlati információk az utazók számára.

A Re-open EU honlap folyamatosan frissül a Bizottságtól és a tagállamoktól származó legújabb információkkal. A platformon az utazni kívánók interaktív térkép segítségével tanulmányozhatják az egyes tagállamok helyzetét, naprakész információkhoz juthatnak a hatályos nemzeti intézkedésekről, és gyakorlati tanácsokat is kaphatnak az ott-tartózkodáshoz. Az EU 24 hivatalos nyelvén rendelkezésre álló webhely a következő linken érhető el: https://reopen.europa.eu/hu

reopen eu visual

Néhány héten belül a Re-open EU mobilalkalmazásként is elérhető lesz.

Kontaktkövető mobilalkalmazások

A kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazások önkéntes alapon tölthetők le, és arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék a felhasználót, ha olyan személy közelében tartózkodott, akinek a bejelentett adatok szerint pozitív lett a koronavírustesztje. Riasztás esetén az alkalmazások fontos információkat tudnak eljuttatni az egészségügyi hatóságoktól a felhasználókhoz, így például felhívhatják a figyelmüket arra, hogy tanácsos teszteltetniük magukat, vagy karanténba vonulniuk, és tájékoztathatják őket arról, kihez forduljanak.

A kontaktkövető mobilalkalmazások hasznosan kiegészítik a hagyományos kontaktkövetést: segítségükkel az egészségügyi hatóságok munkatársai sokkal gyorsabban fel tudják göngyölíteni a fertőzési láncokat.

Országos szintű kontaktkövető alkalmazások

Az utazást érintő intézkedések összehangolt megközelítése

Október 13-án az EU-tagállamok tanácsi ajánlást fogadtak el a Covid19-világjárványra válaszul adott, a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések összehangolt megközelítésére. Ez az ajánlás a Bizottság szeptember 4-én elfogadott javaslatán alapul.

Az utazást érintő intézkedések összehangolt megközelítése az EU-ban

Az ajánlás négy olyan kulcsfontosságú területet határoz meg, amelyen a tagállamok össze fogják hangolni erőfeszítéseiket:

 • az egyes országok, illetve régiók egységes színkódokkal való jelölése a térképen (zöld, narancssárga, piros és szürke);
 • közös kritériumok annak eldöntésére, hogy indokolt-e bevezetni utazási korlátozásokat;
 • egyértelmű szabályok a magas kockázatú területekről érkezőkre alkalmazott intézkedések (tesztelés és házi karantén) ügyében;
 • a nyilvánosság egyértelmű és időben történő tájékoztatása.

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az ajánlásban foglaltakat.

LetöltésPDF - 399.3 KB

Az EU-ba való beutazásra vonatkozó korlátozások

Június 25-én az Európai Bizottság tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot fogadott el az utazási korlátozás feloldásáról a tagállamok által közösen kiválasztott országok esetében. Az egyes országokra vonatkozó döntés az alábbi elveken és objektív kritériumokon alapult:

 • az egészségügyi helyzet;
 • a járvány megfékezésére irányuló intézkedések alkalmazásának képessége az utazás során;
 • viszonossági megfontolások;
 • megbízható forrásokból, pl. az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtól és az Egészségügyi Világszervezettől származó adatok.

Az Európai Tanács június 30-án ajánlást fogadott el az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásának fokozatos feloldásáról. Az ajánlásban felsorolt országok esetében feloldották az utazási korlátozásokat. A lista alapszabályként kéthetente frissül.

Az ajánlásban meghatározott feltételek, valamint a Tanács által október 22-én közzétett frissített országjegyzék alapján a tagállamok megszüntetik az utazási korlátozásokat az EU külső határain az alábbi nem uniós országok lakosaira vonatkozóan:

 • Ausztrália
 • Japán
 • Új-Zéland
 • Ruanda
 • Szingapúr
 • Dél-Korea
 • Thaiföld
 • Uruguay
 • Kína, beleértve Hongkong és Makaó Különleges Közigazgatási Területeket, a viszonosság megerősítésétől függően

Ezen ajánlás alkalmazásában Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán lakosai EU-beli lakóhellyel rendelkező személynek tekintendők.

Míg a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozások és azok megszüntetése az utas lakóhelyétől függ, a vízumkötelezettség továbbra is az állampolgárságtól függ. Ha az utazó lakhelye olyan országban van, ahol a korlátozásokat megszüntették, de egy vízumköteles ország állampolgára, annak a tagállamnak a konzulátusán kell kérelmet benyújtania a lakóhelye szerinti országban, ahová utazni kíván.

Az e listán nem szereplő összes többi harmadik ország esetében a tagállamok és a schengeni társult országok ideiglenesen felfüggesztik az e harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokat, ami azt jelenti, hogy csak az utazók bizonyos kategóriái számára engedélyezhető a belépés. Az „EU+ térséget” 30 ország alkotja: a 27 uniós tagállam közül 26, valamint a négy schengeni társult állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. Írország pillanatnyilag nem alkalmazza az ideiglenes utazási korlátozást.

A járványügyi helyzet alakulásával – mind az EU-ban, mind az EU határain kívül – és az EU külső határainak fokozatos megnyitásával a vízumügyintézés is újraindult. 2020. június 11-én a Bizottság iránymutatást tett közzé a vízumkiadás fokozatos és összehangolt beindítására.

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésére vonatkozó szabályok változatlanok maradnak. A tagállamok konzulátusai és külső szolgáltatói azonban módosították a hozzáférés-kezelés, a higiéniai intézkedések, a fizetési módok stb. gyakorlati vonatkozásait. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a kérelmezőknek a kérelmek benyújtására vonatkozó eljárásról.

Az utazási korlátozásokkal kapcsolatos információk elérhetők az illetékes nemzeti hatóságok (pl. belügyminisztérium vagy külügyminisztérium) weboldalán. A repülőgépjáratokra és a légi utasokra vonatkozó korlátozások napi összefoglalója elérhető az Eurocontrol honlapján (COVID-19 NOTAM Summary).

Mentességek az EU-ba való beutazásra vonatkozó korlátozások alól

A tagállamok által elfogadott listán nem szereplő harmadik országokból az EU+-térségbe való beutazást illetően az utasok alábbi kategóriái mentesülnek az ideiglenes utazási korlátozás alól:

a) az uniós polgárok, továbbá az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai, valamint családtagjaik;

b) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a huzamos tartózkodásról szóló irányelv értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon személyek, akik más uniós irányelvekből vagy nemzeti jogszabályokból eredően tartózkodási joggal, vagy pedig hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkeznek, valamint családtagjaik.

Az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglet miatt utazó személyekre, beleértve az alábbiakat: 

 • egészségügyi szakemberek, egészségügyi kutatók, idősgondozással foglalkozó szakemberek;
 • határ menti ingázók;
 • mezőgazdasági idénymunkások;
 • szállítószemélyzet;
 • diplomaták, nemzetközi szervezetek személyzete és nemzetközi szervezetek által meghívott olyan személyek, akiknek a fizikai jelenléte szükséges e szervezetek megfelelő működéséhez, katonai személyzet, a humanitárius segítségnyújtásban dolgozók, valamint a polgári védelmi személyzet feladataik ellátása során;
 • tranzitutasok;
 • kényszerítő családi okokból utazó utasok;
 • tengerészek;
 • nemzetközi védelemre szoruló személyek vagy más humanitárius okból védelemre szoruló személyek;
 • tanulmányok folytatása céljából utazó harmadik országbeli állampolgárok;
 • magas szintű képzettséggel rendelkező, harmadik országbeli munkavállalók, ha foglalkoztatásuk gazdasági szempontból szükséges, és a munkát nem lehet elhalasztani vagy külföldön elvégezni.

Október 28-án a Bizottság közleményt fogadott el, melyben iránymutatást nyújt a nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozása alól mentesülő személyek kategóriáinak értelmezéséhez. Ezzel a dokumentummal a Bizottság segíteni kívánja a tagállamokat abban, hogy következetesen járjanak el a 2020. június 30-i (EU) 2020/912 tanácsi ajánlás végrehajtása terén.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő a tartós kapcsolatban élők újraegyesítését, ha a kapcsolatot az érintettek megfelelően igazolni tudják.

Utasjogok

Ha szeretne részletesebben tájékozódni az utasjogokról vagy a szervezett utazással kapcsolatos jogokról, látogasson el az Európa Önökért honlapra, amely hasznos tudnivalókkal és gyakorlati tanácsokkal szolgál a témában.

Az utazók biztosak lehetnek abban, hogy jogaik védve vannak. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében az Európai Bizottság értelmező iránymutatást tett közzé arról, hogyan kell alkalmazni az utasjogokra vonatkozó uniós jogszabályok egyes rendelkezéseit a Covid19-járvánnyal összefüggésben.

Az iránymutatás ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy a jelenlegi helyzet „rendkívüli”, így a légitársaságok nem kötelesek kártérítést fizetni abban az esetben, ha valakinek az indulás időpontja előtt két hétnél rövidebb időn belül törlik a repülőjáratát.

A Bizottság a járvány kapcsán ezenkívül a szervezett utazási formákról szóló irányelvről is közzétett egy tájékoztatót.

Az uniós szabályok értelmében az utasoknak, ha a járatukat vagy szervezett utazásukat törölte a közlekedési vállalat, illetve az utazásszervező, joguk van megválasztani, hogy később felhasználható utalványra vagy készpénz-visszatérítésre tartanak-e igényt. A Bizottság 2020. május 13-i ajánlása megerősíti a fogyasztók jogát erre a választásra, ám tekintettel a koronavírus-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzetre biztosítani kívánja, hogy az utalvány alkalmas és vonzó alternatívája legyen a készpénz-visszatérítésnek, hiszen a válság nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta a közlekedési vállalkozásokat és az utazásszervezőket is.

Az egyes tagállamok által közzétett hivatalos utazási tanácsok linkjei itt találhatók.

LetöltésPDF - 348.6 KB
LetöltésPDF - 475.1 KB

Fogyasztói tanácsok

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata tanácsadást és segítségnyújtást kínál az uniós fogyasztóknak a jogaikról a több tagországot érintő ügyekkel kapcsolatban, többek között a koronavírus-járvány által érintett utazások és szállásfoglalások ügyében. Az európai online vitarendezési platformon szintén találhatók hasznos információk a fogyasztói jogviták rendezéséről.

Az uniós fogyasztóvédelmi jog nem szabályozza a rendezvények és bizonyos szolgáltatások (sport- és kulturális események, autóbérlés, szállás stb.) lemondásának feltételeit és következményeit. Erre vonatkozóan az Ön fogyasztói jogai az adott ország fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályaitól, valamint az Ön szerződésének típusától és feltételeitől függnek, ideértve a szolgáltató írásba foglalt és közölt feltételeit a szolgáltatástól való elállásra (pl. azt, hogy visszatéríthető vagy nem visszatéríthető foglalásról van-e szó).

A kereskedők általános szerződési feltételeinek átláthatóknak kell lenniük, és nem korlátozhatják méltánytalanul a fogyasztók nemzeti szerződési jogból eredő jogait.

Ha szeretne tájékozódni az utazási csomagokkal kapcsolatos jogairól, kérjük, látogasson el a szervezett utazási formákról szóló irányelvet ismertető oldalunkra, az önálló légi, vasúti, tengeri és autóbuszos szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókért pedig olvassa el ezeket az iránymutatásokat.

Konzuli segítség a külföldön tartózkodó uniós polgároknak

Az uniós jog értelmében az EU-országok állampolgárai jogosultak segítséget kérni bármely uniós tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától, ha az EU-n kívül segítségre van szükségük, és saját tagállamuknak ott nincs nagykövetsége vagy konzulátusa, amelyhez fordulhatnának.

Az uniós polgárokat harmadik országokban megillető diplomáciai és konzuli védelemről és a vonatkozó uniós szabályokról itt olvashat bővebben.

Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat segít a külföldön rekedt uniós polgárok hazaszállításában a világ bármely pontjáról, és a tagállamok tanácsadást nyújtanak az utazási korlátozásokkal kapcsolatban. A valamelyik nem uniós országban segítségre szoruló EU-állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy első lépésként vegyék fel a kapcsolatot hazájuk konzulátusával/külügyminisztériumával.

Az engedélyezett tartózkodási idő túllépése az utazási korlátozások miatt

A koronavírus-járványra tekintettel a kijelölt tagállami hatóságok legfeljebb 90/180 napos tartózkodásig meghosszabbították azoknak a schengeni térségben tartózkodó vízumbirtokosoknak a tartózkodását, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumuk lejártáig nem tudják elhagyni az országot. Amennyiben a vízumbirtokosok kénytelenek voltak a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, a nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kellett kiadniuk.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tekintsenek el a közigazgatási szankcióktól vagy büntetésektől azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik az utazási korlátozások időszakában az utazási korlátozások miatt nem tudták elhagyni az ország területét. Az engedélyezett tartózkodási idő túllépését, mely az ideiglenes utazási korlátozásoknak tudható be, nem szabad figyelembe venni a jövőbeli vízumkérelmek feldolgozása során.

Vízummentességet élvező, a schengeni térségben a megengedett 90 napon túl tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok

Azon vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok számára, akik kénytelenek a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak meg kell hosszabbítaniuk a jogszerű tartózkodásra való engedély érvényeségét, vagy új engedélyt kell kiadniuk, vagy más intézkedést kell hozniuk, mellyel biztosítják a területükön való jogszerű tartózkodás folytonosságát. Részletesebb információk elérhetők az illetékes nemzeti hatóságok weboldalán.

Váratlanul meghosszabbított külföldi tartózkodás miatt lejárt úti okmányok

Az érvényes útlevéllel és/vagy vízummal nem rendelkező uniós polgárok és családtagjaik számára lehetővé kell tenni, hogy beléphessenek az EU területére, ha igazolni tudják, hogy uniós polgárok vagy uniós polgárok családtagjai. A lejárt útlevél a jelenlegi helyzetben elfogadható igazolásként. A családtagoknak minden esetben igazolniuk kell, hogy uniós polgár családtagjai.

Az EU-ba való beutazás korlátozása alól mentesülő személyek kategóriái

Kulcsfontosságú munkavállalók és idénymunkások

Az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglet miatt utazó személyekre. Ebbe a kategóriába tartoznak a mezőgazdasági idénymunkások is.

Annak érdekében, hogy az ideiglenes utazási korlátozások dacára a szakmai tevékenységek zavartalanul folytatódhassanak, a Bizottság iránymutatást tett közzé a nélkülözhetetlen dolgozók – elsősorban az egészségügyi és élelmiszeripari dolgozók és egyéb kulcsfontosságú ágazatok munkavállalói (egészségügyi szakemberek, gondozók, élelmiszertermelők és idénymunkások) – határátkelésének megkönnyítésére.

Ezen túlmenően a Bizottság 2020. július 16-án iránymutatást tett közzé arról, hogyan garantálható a koronavírus-járvány idején az idénymunkások jogainak, egészségének és biztonságának védelme. A dokumentum útmutatást nyújt a nemzeti hatóságoknak, a munkaügyi felügyelőségeknek és a szociális partnereknek, és elősegíti, hogy EU-szerte az idénymunkások tisztában legyenek jogaikkal.

Egészségügyi szakemberek

Az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglet miatt utazó személyekre, köztük az egészségügyi szakemberekre, egészségügyi kutatókra és idősgondozással foglalkozó szakemberekre.

Családtagok

Az uniós polgárok, továbbá az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai, valamint családtagjaik mentesülnek az ideiglenes utazási korlátozás alól.

Az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról szóló tanácsi ajánlás értelmében az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik az uniós tagállamok és a schengeni társult államok állampolgáraira és családtagjaikra, valamint azon személyekre és családtagjaikra, akik nem uniós országok állampolgárai, de az Unióban tartózkodási joggal rendelkeznek.

A tagállamok előírhatják, hogy a tanácsi ajánlás I. mellékletében nem szereplő harmadik országokból érkező ilyen személyek vonuljanak házi karanténba (feltéve, hogy ezt saját állampolgáraikra nézve is előírják).

Az uniós polgárok azon családtagjai esetében, akik éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal, különös tekintettel azokra, akik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban élnek, a „családtag” tanácsi ajánlásban foglalt fogalommeghatározásának meg kell felelnie a szabad mozgásról szóló irányelvben szereplő fogalommeghatározásnak.

A szabad mozgásról szóló irányelv értelmében a tagállamoknak meg kell könnyíteniük azoknak az élettársaknak a belépését, akivel az uniós polgár „tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn”. A tagállamok kötelesek bizonyos előnyt biztosítani az ilyen élettársak által benyújtott kérelmeknek a más harmadik országbeli állampolgárok beutazás iránti kérelmével szemben.

Az élettársaktól megkövetelhető, hogy megfelelő okmányokkal igazolják, hogy uniós polgár élettársai, és hogy az élettársi kapcsolat tartós. A bizonyítékot bármilyen formában be lehet nyújtani.

Az élettársi kapcsolat tartósságára vonatkozó kritériumként az egyes tagállamok előírhatnak egy minimum időtartamot. Ez azonban önmagában nem elég: egyéb releváns feltételeket is elő kell írni – például azt, hogy az élettársak közösen jelzálogkölcsönt vettek fel lakásvásárlásra.

Ha az adott országban a bejegyzett élettársi kapcsolat jogilag egyenértékű a házassággal, az élettársak azonos elbírálás alá esnek, mint a házastársak.

A szabad mozgásról szóló irányelvben szereplő „családtag” fogalommeghatározás nem alkalmazandó az uniós polgárok azon családtagjaira, akik nem gyakorolták a szabad mozgáshoz való jogukat. A Bizottság értesülései szerint azonban több tagállam tervez hasonló szabályokat bevezetni az uniós polgárok azon élettársaira vonatkozóan is, akik nem éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal.

Szállítószemélyzet

Az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik a szállítószemélyzetre. E csoportot viszonylag tágan kell értelmezni.

Menedékkérők

Az ideiglenes utazási korlátozás nem vonatkozik az alapvető szükséglet miatt utazó személyekre, köztük a nemzetközi védelemre szorulókra vagy más humanitárius okból utazókra.

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező hallgatók

Mentességet élveznek azok a hallgatók, akik nem uniós ország állampolgárai, és akik a 2020/2021-es tanévben kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat az EU-ban. A mentesség minden olyan hallgatóra vonatkozik, aki „olyan harmadik országbeli állampolgár, aki valamely tagállam felsőoktatási intézményébe felvételt nyert, és akinek valamely tagállam a területére történő beutazását és tartózkodását abból a célból engedélyezik, hogy fő tevékenységként olyan nappali tagozatos tanulmányokat folytasson, amelyek eredményeként az adott tagállam által elismert felsőfokú képesítést adnak, ideértve a felsőoktatási intézményben olyan oklevelet, bizonyítványt vagy doktori fokozatot, amely a nemzeti joggal összhangban, az említett oktatást megelőző, előkészítő tanfolyamra vagy a kötelező gyakorlatra is kiterjedhet”. Mentesülhetnek az ideiglenes utazási korlátozás alól harmadik ország állampolgárságával rendelkező azon személyek is, akik tanulmányi célból érkeznek, noha nem terjed ki rájuk a fenti fogalommeghatározás (pl. középiskolai diákok, nyelviskola, bentlakásos iskola, szakközépiskola vagy szakmunkásképző tanulói, cserediákok stb.).

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező munkavállalók

Mentességet élveznek azok a harmadik országból származó munkavállalók, akiknek a munkájára magas szintű készségeik és tudásuk miatt szükség van az uniós gazdaság helyreállításához a koronavírus-járvány után. Ide tartozhatnak azok a kutatók is, akiknek az engedélykérelmét elfogadták, valamint azok a szakképzett migránsok, akiknek a nemzeti engedély iránti kérelmét jóváhagyták, de a beutazási tilalom miatt eddig nem tudtak belépni az EU-ba.

Ír állampolgárok (és lakosok) 

Bár Írország nem része a schengeni térségnek, Írország állampolgárai uniós polgárként családtagjaikkal együtt mentességet élveznek az ideiglenes utazási korlátozás alól.

Az Egyesült Királyság állampolgárai

Az Egyesült Királyság állampolgárai a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak végéig ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint az uniós polgárok. Az átmeneti időszakban a szigetország állampolgárai és családtagjaik mentesülnek az ideiglenes utazási korlátozás alól.

Átutazás más EU-tagállamokon (közúti tranzit vagy repülőtéri átszállás)

Az EU-ba harmadik országból belépő uniós polgárok és családtagjaik (állampolgárságuktól függetlenül) mentesülnek az utazási korlátozások alól, függetlenül attól, hogy az állampolgárságuk vagy lakóhelyük szerinti országba utaznak-e be.

Átszállás uniós tagállam vagy schengeni társult állam repülőterein

A két Unión kívüli ország között repülővel utazók átszállásra igénybe vehetik a schengeni térség repülőtereinek nemzetközi tranzitterületét. A repülőtéri tranzitvízumra vonatkozó szabályok továbbra is érvényben vannak.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 475.1 KB