Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin suojeleminen ja koronaviruksen leviämisen hidastaminen ovat johtaneet matkustusrajoituksiin. Euroopan komissio pyrkii kaikin keinoin varmistamaan ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden EU:ssa, jotta ihmiset voisivat matkustaa esimerkiksi tapaamaan ystäviään ja sukulaisiaan. Tarvittavista turva- ja varotoimista ei kuitenkaan pidä tinkiä.

Turvallisesti matkalle

Re-open EU – keskitettyä tietoa matkustamisesta Euroopassa

Komissio avasi 15.6.2020 Re-open EU -verkkosivuston, jonka tarkoituksena on tukea matkailun turvallista uudelleen aloittamista EU:ssa – terveyttä koskevista turvatoimista kuitenkaan tinkimättä. Sivusto on osa komission matkailu- ja liikennepaketin toimia.

Tässä tilanteessa, jossa koronavirustartunnat ovat jälleen lisääntyneet, sovelluksessa keskitytään maakohtaisiin yleiskatsauksiin ja erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 • epidemiologiset tiedot
 • maakohtaiset koronavarotoimet ja matkustusrajoitukset, mm. karanteeni- ja testausvaatimukset.

Sovellukseen on koottu tiedot kaikista EU-maista sekä Norjasta, Islannista, Sveitsistä ja Liechtensteinista. Tietoja päivitetään jatkuvasti Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja maiden toimittamien virallisten tietojen perusteella.

Re-open EU -sovelluksessa hyödynnetään konekäännösohjelmaa, joten tietoa on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sovellusta voi käyttää sekä tietokoneella (https://reopen.europa.eu/) että mobiililaitteilla. Saatavana on ollut 14.12.2020 lähtien myös maksuton Re-open EU -mobiilisovellus Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille.

reopen eu visual

Kontaktien jäljityssovellukset mobiililaitteille

Kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset ovat vapaaehtoisesti asennettavia älypuhelinsovelluksia, jotka varoittavat käyttäjää, jos tämä on ollut positiivisen koronavirustestituloksen saaneen henkilön lähellä. Mahdollisen varoituksen yhteydessä sovellus voi välittää tärkeää tietoa terveysviranomaisilta. Käyttäjää voidaan esimerkiksi kehottaa hakeutumaan testattavaksi tai eristäytymään, ja hänelle voidaan antaa tarvittavat yhteystiedot kysymyksiä tai jatkotoimia varten.

Kontaktien jäljityssovellukset mobiililaitteissa voivat nopeuttaa kontaktien jäljittämistä perinteisiin menetelmiin verrattuna ja säästää terveydenhuoltohenkilöstön arvokasta työaikaa infektioketjujen jäljittämisessä.

Kuinka jäljitys- ja varoitussovelluksista voi olla apua

EU:n digitaalinen covid-todistus

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 20.5.2021 alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta ("EU:n koronatodistus"). Tämä tarkoittaa, että todistus (aiemmin ”digitaalinen vihreä todistus”) voidaan todennäköisesti ottaa käyttöön suunnitelmien mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Yhteisymmärrykseen päästiin ennätysajassa, vain kaksi kuukautta sen jälkeen kun komissio esitti ehdotuksensa.

EU:n digitaalinen covid-todistus

 • tulee sisältämään tiedot rokotuksesta, testauksesta ja taudista parantumisesta
 • tulee saataville digitaalisessa tai paperimuodossa vastaanottajan valinnan mukaan ja sisältää digitaalisesti allekirjoitetun QR-koodin
 • on saatavilla ilmaiseksi ja helposti myös niille, jotka ovat saaneet rokotuksen ennen EU:n digitaalista covid-todistusta koskevan asetuksen voimaantuloa
 • voidaan ottaa käyttöön EU-maissa myös kansallisia tarkoituksia varten, kunhan siitä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.
 • Jäsenmaiden ei pitäisi asettaa EU:n digitaalisen covid-todistuksen haltijoille muita matkustusrajoituksia, paitsi jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia kansanterveyden turvaamiseksi.
 • Komissio antaa lisäksi jäsenmaille 100 miljoonaa euroa lisätukea, jotta ne voivat tarjota testausta kohtuuhintaan.

Poliittinen yhteisymmärrys on seuraavaksi vahvistettava virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2021.

Komissio kehottaa EU-maita varmistamaan omalta osaltaan, että EU:n digitaalisen covid-todistuksen käyttöönotto tapahtuu sujuvasti. EU-maiden pitäisi hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin nykyisen lainsäädäntönsä mukaisia mahdollisuuksia aloittaa EU:n digitaalisten covid-todistusten myöntäminen jo ennen sitä koskevan EU-asetuksen soveltamisen alkamista 1. heinäkuuta 2021. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään covid-19-todistusten todentamisesta, EU:n digitaalisen covid-todistuksen haltijat voisivat jo hyödyntää niitä matkustamisen yhteydessä.

EU:n digitaalinen covid-todistus

Yhteinen lähestymistapa matkustusrajoituksiin

EU-maat hyväksyivät 13.10.2020 EU:n neuvoston suosituksen koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta. Suositus perustuu komission 4.9.2020 antamaan ehdotukseen.

Yhteinen lähestymistapa EU:n sisäisiin matkustusrajoituksiin

Ehdotuksen mukaan EU-maat koordinoivat yhteistyötään seuraavilla neljällä osa-alueella:

 • yhtenäisten värikoodien käyttäminen kartoissa (vihreä, oranssi, punainen, harmaa). Tummanpunainen lisättiin myöhemmin.
 • yhteiset perusteet matkustusrajoitusten käyttöönottoa koskeville päätöksille
 • korkean riskin alueilta tuleviin matkustajiin sovellettavien toimenpiteiden selkeyttäminen (testaus ja omaehtoinen karanteeni)
 • selkeä ja oikea-aikainen tiedottaminen yleisölle.

Komissio kehottaa EU-maita panemaan suosituksen kaikilta osin täytäntöön.

Euroopan komissio ehdotti 31.5.2021 tämän suosituksen päivittämistä:

 • Täysin rokotetut henkilöt, joilla on EU:n digitaalisen covid-todistuksen mukainen rokotustodistus, pitäisi vapauttaa matkustamiseen liittyvistä testeistä tai karanteenista 14 päivän kuluttua siitä, kun he ovat saaneet viimeisen rokoteannoksen. Tämän pitäisi kattaa myös covid-19-taudista parantuneet henkilöt, jotka ovat saaneet yhden annoksen kahden annoksen rokotussarjasta. Jos EU-maat hyväksyvät todisteen rokottamisesta ja luopuvat sen perusteella vapaan liikkuvuuden rajoituksista myös muissa tilanteissa, esimerkiksi silloin kun henkilö on saanut ensimmäisen annoksen kahden annoksen rokotussarjasta, niiden pitäisi hyväksyä samoin edellytyksin myös covid-19-rokotteesta myönnetyt rokotustodistukset.
 • Koronavirustaudista parantuneet henkilöt, joilla on EU:n digitaalisen covid-todistuksen mukainen todistus, pitäisi vapauttaa matkustamiseen liittyvistä testeistä tai karanteenista ensimmäisten 180 päivän aikana siitä, kun he ovat saaneet positiivisen tuloksen PCR-testistä.
 • Henkilöt, joilla on EU:n digitaalisen covid-todistuksen mukainen voimassa oleva negatiivinen testaustodistus, pitäisi vapauttaa mahdollisista karanteenivaatimuksista. Komissio ehdottaa koronavirustesteille vakiovoimassaoloaikoja: 72 tuntia PCR-testeille ja, siltä osin kuin yksittäinen EU-maa sen hyväksyy, 48 tuntia pika-antigeenitesteille.
 • Hätäjarru: Jos epidemiologinen tilanne heikkenee nopeasti tai jos jollakin alueella esiintyy paljon huolta aiheuttavia tai seurantaa edellyttäviä virusmuunnoksia, EU-maat voivat ottaa uudelleen käyttöön rokotettuihin ja taudista parantuneisiin henkilöihin sovellettavat matkustusrajoitukset.
 • Selkeytetään ja yksinkertaistetaan vaatimuksia, joista EU-maat päättävät itse:
 • Matkustajat vihreiltä alueilta: ei rajoituksia.
 • Matkustajat oransseilta alueilta: EU-maat voisivat vaatia lähtöä edeltävää testausta (pika-antigeenitestin tai PCR-testin).
 • Matkustajat punaisilta alueilta: EU-maat voisivat vaatia, että matkustajat jäävät karanteeniin, jos he eivät ole saaneet negatiivista tulosta ennen matkaa tehdystä pika-antigeenitestistä tai PCR-testistä.
 • Matkustajat tummanpunaisilta alueilta: ei-välttämätöntä matkustamista pitäisi hillitä voimakkaasti. Testausta ja karanteenia koskevat vaatimukset pysyvät voimassa.
 • Vanhempiensa kanssa matkustavat alaikäiset vapautetaan perheen yhtenäisyyden varmistamiseksi karanteenista silloin kun vanhempien ei tarvitse jäädä karanteeniin esimerkiksi siksi, että heidät on rokotettu. Alle 6-vuotiaat lapset pitäisi vapauttaa matkustamiseen liittyvistä testeistä.
 • Komissio ehdottaa, että ECDC:n kartan kynnysarvoja mukautetaan epidemiologisen tilanteen ja rokotusten edistymisen perusteella. Se ehdottaa, että ilmoitettujen covid-19-tapausten 14 vuorokauden kumulatiivista määrää nostetaan oransseilla alueilla 50:stä 75:een. Lisäksi punaisten alueiden kynnysarvoa ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 50–150 tapauksesta 75–150 tapaukseen.

Komissio hyväksyi 19.1.2021 tiedonannon toimista, joita tarvitaan pandemian kolmannen aallon estämiseksi. Kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista olisi hillittävä voimakkaasti, kunnes epidemiologinen tilanne on kohentunut merkittävästi. Matkustusrajoitusten olisi oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä EU:n neuvoston lokakuussa 2020 antaman suosituksen mukaisesti. Oikeasuhteisten rajoitusten lisäksi olisi myös jatkettava muun muassa matkustajien testausta.

Komissio antoi 17.3.2021 tiedonannon, jossa hahmotellaan etenemistä kohti rajoitusten poistamista tasapainoisin toimin ja EU:n yhteisen lähestymistavan puitteissa. Tiedonannossa kuvataan, kuinka paluuta eurooppalaiseen elämäntapaan voidaan nopeuttaa turvallisesti, kun virusta aletaan saada hallintaan.

LataaPDF - 386.5 KB

Yhteinen matkustajalomake

Kontaktien jäljittämisestä EU-maissa vastaavien viranomaisten välinen tiedonvaihto voi olla erityisen tärkeää silloin, kun matkustajat ylittävät rajan tiiviisti lähellä toisiaan, esimerkiksi lentokoneissa tai junissa. Jäsenmaat voivat kerätä tietoja alueelleen saapuvilta matkustajilta käyttämällä digitaalisia matkustajatietolomakkeita. Komissio ja EASA ovat kehittäneet alustan jäsenmaiden välistä tietojenvaihtoa varten. Komission 17.3.2021 julkaisemassa toimenpideluonnoksessa määritetään tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset edellytykset. Nämä toimenpiteet on määrä hyväksyä kesälomakauden alkuun mennessä.

Suositus EU:n koordinoidusta lähestymistavasta matkustamiseen ja tavaraliikenteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa havaitun uuden koronavirusmuunnoksen vuoksi

Covid-19-tapaukset ovat lisääntyneet nopeasti joissakin Englannin osissa, ja suuressa osassa tapauksista kyse on viruksen uudesta muunnoksesta. Tämän vuoksi komissio antoi 20.12.2020 suosituksen koordinoidusta lähestymistavasta matkustamiseen ja kuljetuksiin.

Matkustamisen osalta komissio suositteli EU-maille seuraavaa:

 • EU-maiden olisi ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti toistaiseksi pyrittävä ehkäisemään muuta kuin välttämätöntä matkustamista Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • EU:n kansalaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka matkustavat kotimaahansa tai asuinmaahansa, sekä kolmansien maiden kansalaiset, joilla on EU:ssa oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, olisi kuitenkin vapautettava kaikista väliaikaisista rajoituksista edellyttäen, että he käyvät testissä tai noudattavat karanteenia.
 • Välttämättömiä tehtäviä suorittavat matkustajat, kuten terveydenhuollon työntekijät, olisi velvoitettava tekemään testi (RT-PCR-testi tai pika-antigeenitesti lähtöajankohtaa edeltävien 72 tunnin aikana), mutta heitä ei pitäisi vaatia noudattamaan karanteenia heidän hoitaessaan tätä välttämätöntä tehtävää.
 • Erityisesti niiden kauttakulkumatkustajien, joiden matka on välttämätön, matkustamista olisi helpotettava ilman vaatimusta karanteenista. Testiä voidaan vaatia, mutta viranomaisten on ilmoitettava siitä etukäteen tai tarjottava testimahdollisuutta matkan aikana.
 • Kun otetaan huomioon suosituksessa kuvattu tarve varmistaa välttämättömät matkat ja kauttakulku kotimaahan, mahdolliset liikennepalveluihin, kuten lento- tai junaliikenteeseen, kohdistuvat kiellot olisi keskeytettävä.

Vaikka on tärkeää toteuttaa nopeasti väliaikaisia varotoimia, joilla rajoitetaan uuden viruskannan leviämistä, ja olisi pyrittävä hillitsemään kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, matkustajien välttämätöntä matkustamista ja kauttakulkua olisi helpotettava. Lento- ja junaliikennettä ei olisi syytä kieltää, jotta voidaan turvata välttämätön matkustaminen ja välttää toimitusketjun häiriöt.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuli 1.1.2021 EU:n ulkopuolinen maa, joten sieltä EU:hun suuntautuvaan matkustamiseen sovelletaan nyt suositusta 2020/912 (ks. jäljempänä).

EU:hun sen ulkopuolisista maista matkustamista koskevat rajoitukset

EU:hun suuntautuvaa ei-välttämätöntä matkustamista koskevaa väliaikaista rajoitusta sovelletaan tällä hetkellä moniin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Euroopan komissio esitti 11.6.2020 ehdotuksen neuvoston suositukseksi matkustusrajoitusten poistamisesta asteittain sellaisilta EU:n ulkopuolisilta mailta, joiden EU-maat katsovat täyttävän muun muassa seuraavat periaatteet ja objektiiviset kriteerit:

 • terveystilanne
 • mahdollisuus soveltaa eristämistoimenpiteitä matkan aikana
 • vastavuoroisuus.

EU:n neuvosto antoi 30.6.2020 suosituksen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevien väliaikaisten rajoitusten vaiheittaisesta poistamisesta.

Neuvoston suosituksessa esitettyjen kriteerien ja ehtojen perusteella EU-maiden olisi vaiheittain poistettava matkustusrajoituksia ulkorajoiltaan seuraavien EU:n ulkopuolisten maiden asukkailta:

 • Australia
 • Israel
 • Uusi-Seelanti
 • Ruanda
 • Singapore
 • Etelä-Korea
 • Thaimaa
 • Kiina (jos matkustusrajoitukset poistetaan vastavuoroisesti).

Matkustusrajoitukset olisi poistettava asteittain myös Kiinan erityishallintoalueilta Hongkongilta ja Macaolta (jos matkustusrajoitukset poistetaan vastavuoroisesti).

Neuvosto tarkistaa luetteloa maista, joiden osalta EU-maiden olisi alettava poistaa matkustusrajoituksia. Luetteloa tarkistetaan joka toinen viikko ja päivitetään tarpeen mukaan. Neuvosto päivitti luetteloa viimeksi 6.5.2021.

Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin asukkaita on suositusta sovellettaessa pidettävä EU:n asukkaina.

Vaikka muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevat rajoitukset ja niiden poistaminen riippuvat matkustajan asuinpaikasta, viisumipakko määräytyy edelleen kansalaisuuden perusteella. Silloin kun viisumipakon piiriin kuuluvan maan kansalainen asuu maassa, jossa matkustusrajoitukset on poistettu, hänen on haettava asuinmaassaan viisumia sen EU-maan konsulaatista, johon hän haluaa matkustaa.

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävän viisumin hakemista koskevat säännöt eivät ole muuttuneet. EU-maiden konsulaatit ja ulkoiset palveluntarjoajat ovat kuitenkin mukauttaneet muun muassa tiloihin pääsyyn, hygieniaan ja maksukäytäntöihin liittyviä käytäntöjään. Viisumin hakijoille on tiedotettava hakemuksen tekemisessä noudatettavista menettelyistä.

EU+ -alueeseen kuuluu 30 maata: 26 EU-maata ja Schengenin säännöstöön osallistuvat 4 maata eli Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EU-maista Irlanti ei tällä hetkellä sovella matkustusrajoituksia.

Kun epidemiologinen tilanne EU:ssa ja sen ulkopuolella pandemian alkuvaiheen jälkeen parani, matkustusrajoituksia poistettiin asteittain EU:n ulkorajoilta ja myös viisumien myöntäminen aloitettiin asteittain uudelleen. Komissio julkaisi 11.6.2020 ohjeet viisumitoiminnan vaiheittaista ja koordinoitua uudelleenaloittamista varten.

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävän viisumin hakemista koskevat säännöt eivät ole muuttuneet. EU-maiden konsulaatit ja ulkoiset palveluntarjoajat ovat kuitenkin mukauttaneet muun muassa tiloihin pääsyyn, hygieniaan ja maksukäytäntöihin liittyviä käytäntöjään. Viisumin hakijoille on tiedotettava hakemuksen tekemisessä noudatettavista menettelyistä.

Komissio kehotti 12.5.2021 EU-maita koordinoimaan toimiaan, jotta Intiaa koskevia matkustusrajoituksia voidaan tiukentaa väliaikaisesti. Tavoitteena on rajoittaa Intian B.1.617.2-muunnoksen leviämistä EU:hun.

Neuvosto päivitti 20.5.2021 komission ehdotuksen pohjalta rajoituksia, joita sovelletaan EU:hun matkustamiseen sen ulkopuolisista maista. Neuvoston nykyinen suositus on, että EU-maat lieventäisivät joitakin nykyisiä rajoituksia. Matkustaminen olisi sallittava henkilöille, jotka on täysin rokotettu jollakin Euroopan lääkeviraston hyväksymällä rokotteella. Lisäksi voitaisiin hyväksyä rokotteet, jotka WHO on hyväksynyt hätätilannekäyttöön. EU:n neuvosto on päivittänyt myös tartuntatapausten määrän kynnysarvon. Sitä käytetään määritettäessä luetteloa EU:n ulkopuolisista maista, joiden epidemiologinen tilanne on hyvä ja joista olisi sallittava myös ei-välttämätön matkustaminen.

Neuvosto sopi samalla uudesta hätäjarrumekanismista, jonka avulla rajoitetaan riskiä koronavirusmuunnosten leviämisestä EU:n alueelle. Mekanismi auttaa EU-maita koordinoimaan toimintaansa nopeasti ja tarvittaessa väliaikaisesti rajoittamaan matkailun riskimaista vain ehdottoman välttämättömiin matkoihin.

Mekanismin avulla matkustaminen EU:hun voitaisiin aloittaa uudelleen asteittain sieltä, mistä se voidaan tehdä turvallisesti, mutta samalla voitaisiin reagoida nopeasti uusien virusmuunnosten leviämisen torjumiseksi.

Seuraavaksi on neuvostossa kokoontuvien EU-maiden tehtävä päättää uusien toimenpiteiden käyttöönotosta ja matkustusrajoituksesta vapautettujen EU:n ulkopuolisten maiden luettelon päivittämisestä.

Matkustusrajoituksista on tiedotettava kansallisten viranomaisten verkkosivuilla (esim. sisä- ja ulkoministeriöiden verkkosivut). Lentoliikenteen rajoitukset ja matkustusrajoitukset päivitetään säännöllisesti Eurocontrolin verkkosivuille (ks. asiakirja ”Covid Notam (notice to airmen) summary”).

Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi on vahvistettu tiettyjä poikkeuksia. Tarvittavista turva- ja varotoimista ei kuitenkaan tingitä.

Poikkeukset koronaviruspandemian vuoksi käyttöön otetuista matkustusrajoituksista

Matkustajia koskevat toimenpiteet

EU:n neuvosto päivitti 2.2.2021 suositusta EU:n ulkopuolisista maista EU:hun suuntautuvaa matkustustamista koskevista rajoituksista. EU-maiden olisi vaadittava, että henkilöt, jotka matkustavat välttämättömistä tai ei-välttämättömistä syistä ovat saaneet negatiivisen testituloksen aikaisintaan 72 tuntia ennen lähtöä tehdyssä PCR-testissä. Tämä ei koske kuljetus- ja rajatyöntekijöitä.

Lisäksi EU-maat voivat vaatia enintään 14 päivän omaehtoista eristäytymistä, karanteenia ja kontaktien jäljitystä sekä tarvittaessa lisätestausta saman ajanjakson aikana. Karanteeni ja lisätestaus olisi määrättävä saapumisen yhteydessä tai sen jälkeen erityisesti niille matkustajille, jotka saapuvat sellaisesta EU:n ulkopuolisesta maasta, jossa on havaittu virusmuunnos.

EU-maat voivat koordinoidusti päättää luopua välttämättömien matkojen osalta joistakin edellä mainituista toimenpiteistä, jos toimenpiteet haittaisivat matkan tarkoitusta. EU-maat saisivat vaatia kuljetushenkilöstöön kuuluvilta, merenkulkijoilta ja rajatyöntekijöiltä maahan saapumisen yhteydessä vain negatiivisen pika-antigeenitestin. Jos kuljetushenkilöstö tulee maasta, jossa huolta aiheuttavien virusmuunnosten esiintyvyys on suuri, EU-maat voivat vaatia negatiivista pika-antigeenitestiä ennen lähtöä.

Matkustajan oikeudet

Kattavaa tietoa matkustajien oikeuksista ja pakettimatkan varanneiden oikeuksista on Sinun Eurooppasi -sivustolla, jossa on tietoa ja käytännön neuvoja myös muista EU-kansalaisten ja heidän perheenjäseniensä oikeuksista.

Matkustajat voivat edelleen luottaa oikeuksiensa suojaan. Euroopan komissio on julkaissut tulkintaohjeet siitä, miten tiettyjä matkustajien oikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön säännöksiä sovelletaan koronaviruspandemian levitessä. Näin komissio pyrkii varmistamaan selkeyden ja oikeusvarmuuden matkustajien oikeuksien soveltamisessa.

Suuntaviivoissa selvennetään, että nykyiset olosuhteet ovat ”poikkeuksellisia”, mikä merkitsee esimerkiksi sitä, että korvauksia ei välttämättä makseta, jos lento peruutetaan alle kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Lentomatkustamista koskevien uusien eurooppalaisten ohjeiden mukaan ei pidä automaattisesti olettaa, että koronaviruspandemian aikana matkustavien henkilöiden riski levittää virusta olisi tavallista suurempi, paitsi jos matkustaja tietää olleensa lähikontaktissa henkilöön, jonka on vahvistettu saaneen viruksen aiheuttaman tartunnan. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja EU:n lentoturvallisuusviraston (EASA) 2.12.2020 julkaisemissa ohjeissa todetaan viimeisimpien tieteellisten tietojen valossa, että lentomatkustajien uusien koronavirustapausten määrä on arvioiden mukaan pienempi kuin koko väestöllä keskimäärin. Lisäksi lentoliikenteessä jo toteutetut toimenpiteet minimoivat viruksen leviämisen todennäköisyyden lentomatkojen aikana.

Komissio julkaisi 19.3.2020 tiedotteen covid-19-pandemian vaikutuksista matkapakettidirektiiviin.

EU:n sääntöjen mukaan matkustajilla on valintansa mukaan oikeus saada peruutetuista matkalipuista (lento-, juna-, linja-auto- ja laivalipuista) korvaus joko vouchereina (matkaseteleinä tai -kuponkeina) tai käteisenä. Tämä oikeus pysyi muuttumattomana komission 13.5.2020 antamassa suosituksessa, mutta vouchereista pyrittiin tekemään kätevämpi ja houkuttelevampi vaihtoehto haettaessa korvausta pandemian vuoksi peruuntuneista matkoista, jotka ovat aiheuttaneet vakavia talousvaikeuksia myös matkanjärjestäjille.

Seuraa EU-maiden viranomaisten matkustustiedotteita.

LataaPDF - 490.1 KB
LataaPDF - 475.1 KB

Neuvontaa kuluttajille Euroopassa

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto neuvoo ja auttaa kansalaisia maiden rajat ylittävään kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Se kertoo, mitkä ovat kuluttajan oikeudet esimerkiksi silloin, kun hän on tehnyt hotelli- tai matkavarauksia, joihin koronaviruspandemia vaikuttaa. Lisätietoa kuluttajariitojen ratkaisemisesta

EU:n kuluttajalainsäädännössä ei säädetä tapahtumien tai palvelujen (urheilu- ja kulttuuritapahtumat, autonvuokraus, majoitus yms.) peruutusten ehdoista ja seurauksista. Näin ollen kuluttajan oikeudet riippuvat kunkin maan kansallisesta sopimusoikeudesta ja sopimustyypistä ja -ehdoista, joissa voidaan kuvata palveluntarjoajan soveltamat peruutusehdot (esim. palautetaanko varausmaksut).

Elinkeinonharjoittajien sopimusehtojen on oltava selkeät eivätkä ne saa rajoittaa epäoikeudenmukaisella tavalla kuluttajan oikeuksia, jotka perustuvat kansalliseen sopimusoikeuteen.

Valmismatkoja varanneiden oikeuksista kerrotaan pakettimatkadirektiivin tietosivulla. Muut lento-, juna-, meri- ja linja-autoliikennepalvelujen käyttäjät voivat tutustua matkustajien oikeuksia koskevaan ohjeistukseen.

Safety Seal -turvaleima

Euroopan standardointijärjestö laati komission pyynnöstä matkailua covid-19-pandemian aikana koskevan standardointialoitteen, joka käsittää turvallisuusprotokollan ja ”Safety Seal” -turvaleiman. Turvaleima on tarkoitettu matkailualan toimijoille, jotka edistävät eurooppalaisten matkailualan yritysten ja palvelujen turvallisuutta, jotta covid-19-rajoituksia voidaan keventää vaiheittain. Leima helpottaa matkailukohteiden turvallista avaamista hyvissä ajoin ennen kesäkautta ja parantaa EU:n mainetta matkailukohteena. Terveys- ja turvallisuusprotokolla sisältää vaatimuksia ja suosituksia matkailualan yrityksille, jotka jotka toimivat niin majoituksen kuin kulttuuriperintökohteidenkin parissa.

 

Konsuliapu EU-kansalaisille ulkomailla

EU-kansalaisilla on EU-lainsäädännön nojalla oikeus pyytää apua minkä tahansa EU-maan suurlähetystöltä tai konsulaatilta, jos he tarvitsevat apua EU:n ulkopuolella maassa, jossa ei ole heidän oman maansa suurlähetystöä tai konsulaattia.

Tietoa EU-kansalaisten oikeudesta diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun EU:n ulkopuolella.

Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto auttavat ulkomaille jääneitä EU-kansalaisia palaamaan kotiin. EU-maat taas antavat ohjeita siitä, miten selviytyä matkustusrajoituksista. EU:n ulkopuolella apua tarvitsevia EU-kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä oman maansa viranomaisiin.

Matkustusrajoituksista johtuva oleskeluajan ylitys

EU-maiden viranomaiset ovat pidentäneet koronaviruspandemian aikana Schengen-alueella olevien viisuminhaltijoiden oleskeluoikeutta, jos he eivät ole pystyneet poistumaan alueelta ennen lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin voimassaolon päättymistä. Oleskeluoikeutta on pidennetty enintään 90 päivään 180 päivän jakson aikana. Jos viisuminhaltijat ovat joutuneet pakottavista syistä oleskelemaan Schengen-alueella pidempään, EU-maiden viranomaisten on pitänyt myöntää heille pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu kansallinen viisumi tai väliaikainen oleskelulupa.

EU-maita kannustetaan luopumaan hallinnollisista ja muista seuraamuksista tilanteissa, joissa muiden kuin EU-maiden kansalaiset eivät voineet matkustusrajoitusten aikana poistua EU-alueelta matkustusrajoitusten vuoksi. Matkustusrajoituksista johtuvia väliaikaisia oleskeluajan ylityksiä ei pitäisi ottaa huomioon tulevien viisumihakemusten käsittelyssä.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilta ei vaadita viisumia ja jotka ovat oleskelleet Schengen-alueella yli 90 päivää

Kansallisten viranomaisten olisi pidennettävä oleskeluoikeuden voimassaoloa, myönnettävä uusi oleskeluoikeus tai muutoin varmistettava oleskeluoikeus sellaisille EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, joilta ei vaadita viisumia ja jotka joutuvat pakottavista syistä oleskelemaan alueella yli 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Lisätietoa on kansallisten viranomaisten verkkosivuilla.

Matkustusasiakirjat, joiden voimassaolo on päättynyt ennakoitua pidemmän ulkomailla oleskelun vuoksi

EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, joilla ei ole voimassa olevaa passia ja/tai viisumia, olisi päästettävä EU:n alueelle, jos he voivat muilla keinoin osoittaa, että he ovat EU-kansalaisia tai heidän perheenjäseniään. Nykytilanteessa tällaisiin muihin keinoihin kuuluisi esimerkiksi vanhentunut passi. Perheenjäsenten on aina voitava osoittaa, että he ovat EU-kansalaisen perheenjäseniä.

Asiakirjat

LataaPDF - 475.1 KB