Bezpečné cestování mezi evropskými zeměmi

V zájmu pomalejšího šíření koronavirové infekce a ochrany zdraví a kvality života všech Evropanů je nutné přijmout určitá cestovní omezení. Evropská komise dělá vše proto, aby se lidé mohli setkávat s přáteli a rodinou, cestovat za prací a aby byl zajištěn volný pohyb osob, zboží a služeb – při plném dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Komise zahájila několik iniciativ, které mají občanům pomoci bezpečně cestovat po Evropě:

 • Platforma Re-open EU

  Platforma Re-open EU

  aktuální informace o cestovních omezeních a zdravotní situaci v jednotlivých evropských zemích

 • Digitální certifikát EU COVID-19

  Digitální certifikát EU COVID

  podrobné informace o cestovních certifikátech, které mají usnadnit volný pohyb po EU

 • Mobilní aplikace pro trasování kontaktů

  Mobilní aplikace pro trasování kontaktů

  Podívejte se, jak můžete vy sami prostřednictvím aplikací pro vysledování kontaktů přispět k omezení šíření koronavirové nákazy.

Společný přístup k cestovním opatřením v EU

Dne 13. října 2020 přijaly členské státy EU doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covidu-19. Doporučení bylo aktualizováno 1. února 2021, 14. června 202125. ledna 2022

Další informace o společném přístupu k vydávání cestovních opatření

Společný formulář pro trasování cestujících

Výměna údajů mezi orgány členských států pro vysledování kontaktů může být obzvláště důležitá, když se cestující nacházejí v těsné blízkosti, například v letadlech nebo vlacích. Členské státy mohou používat digitální formuláře pro určování polohy cestujících ke shromažďování údajů od přeshraničních cestujících vstupujících na jejich území. Aby si členské státy mohly vyměňovat příslušné údaje prostřednictvím platformy pro výměnu údajů vytvořené Komisí a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA), zveřejnila Komise 17. března 2021 návrhy opatření, kterými se stanoví nezbytné právní podmínky pro zpracování těchto osobních údajů. 

Cestující a práva cestujících

Podle pravidel EU si cestující mohou v případě zrušení přepravních dokladů (letenek, jízdenek na vlak, autobus či autokar a palubních vstupenek na trajekt) nebo souborné cestovní služby vybrat, zda přijmou poukaz, nebo budou požadovat vrácení peněz. Komise ve svém doporučení ze 13. května 2020 toto právo potvrzuje a zároveň vyzývá k tomu, aby se poukazy staly snadno proveditelnou a přitažlivější alternativou k vrácení peněz za zájezd či cestu zrušené v souvislosti se současnou pandemií, kvůli níž se cestovní kanceláře a dopravci dostali pod značný finanční tlak.

Seznam všech vnitrostátních orgánů, které vydávají doporučení na cesty, najdete zde.

StáhnoutPDF - 489.4 KB

Cestování do EU ze zemí mimo Unii

Členské státy EU se dohodly na společném přístupu k cestování do Unie ze zemí mimo EU, a to na základě doporučení Rady. 22. února 2022 Rada doporučení aktualizovala s cílem dále usnadnit cestování do EU ze zemí mimo EU.  Členské státy se dohodly, že tyto aktualizace budou uplatňovat od 1. března 2022

Občané a obyvatelé EU, jejich rodinní příslušníci a všichni ti, kteří chtějí do Evropy cestovat z nezbytného důvodu, mohou tak činit i nadále.

Dne 2. března 2022 Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně. To umožní osobám prchajícím z Ukrajiny získat rychlou a účinnou pomoc. Komise rovněž přijala operační pokyny, na jejichž základě by příslušníci pohraniční stráže členských států EU měli být schopni účinně zvládat situaci na ukrajinských hranicích. Členské státy by měly usnadnit překračování hranic mezi EU a Ukrajinou, a to i osobám, které nemají všechny potřebné dokumenty (např. nemají certifikáty o očkování nebo testování na covid).

Podle doporučení Rady o cestování do EU během pandemie by mělo být u osob prchajících z válečných zón upuštěno od všech požadavků před příjezdem do Evropské unie.

Výjimky z cestovních omezení souvisejících s koronavirem

Očkované a uzdravené osoby

Země EU by měly zrušit dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pro osoby očkované očkovací látkou schválenou EU nebo schválenou Světovou zdravotnickou organizací, pokud daná osoba dostala poslední dávku základního očkování nejméně 14 dnů a nejvýše 270 dnů před příjezdem nebo dostala dodatečnou posilovací dávku.

Země EU by rovněž měly zrušit dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, pro osoby, které se z onemocnění COVID-19 zotavily během 180 dnů před cestou do EU, pokud zotavení mohou prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem ze zemí mimo EU považovaným za rovnocenný digitálnímu certifikátu EU COVID.

Děti

Dětem starším 6 let a mladším 18 let, které splňují podmínky stanovené pro dospělé, by mělo být též povoleno cestovat.

Všem ostatním dětem starším 6 a mladším 18 let by mělo být povoleno cestovat s negativním PCR testem provedeným nejvýše 72 hodin před odjezdem. Země EU mohou vyžadovat dodatečné testování po příjezdu, jakož i karanténu nebo izolaci.

Na děti mladší 6 let, které cestují s dospělou osobou, by neměly být uplatňovány žádné požadavky na zkoušku ani další požadavky.

Země na seznamu EU 

Kromě toho může Rada zemi, v níž se epidemiologická situace dostatečně zlepší, zařadit na seznam zemí, z nichž lze cestovat bez ohledu na status očkování. Na tomto seznamu jsou v současné době tyto země:

 • Bahrajn
 • Chile
 • Čína (v případě potvrzení vzájemnosti)
 • Kolumbie
 • Indonésie
 • Kuvajt
 • Nový Zéland
 • Peru
 • Katar
 • Rwanda
 • Saúdská Arábie
 • Jižní Korea
 • Spojené arabské emiráty
 • Uruguay

Cestovní omezení by měla být postupně zrušena rovněž pro zvláštní administrativní oblasti Číny – Hongkong a Macao. V kategorii územních a samosprávných jednotek, které nejsou uznávány za stát alespoň jedním z členských států, by měla být postupně zrušena i cestovní omezení pro Tchaj-wan. 

Naposledy tento seznam aktualizovala 17. ledna 2022. Tento seznam se přezkoumává každé dva týdny.

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu / Svatého stolce by měli být pro účely tohoto doporučení považováni za rezidenty EU. Tohoto doporučení se rovněž účastní země přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). 

Mechanismus záchranné brzdy 

Doporučení Rady rovněž zahrnuje mechanismus „záchranné brzdy“, který členským státům umožňuje jednat rychle a koordinovaně v zájmu omezení rizika zavlečení koronavirových mutací na území EU.

Vzhledem k tomu, že doporučení Rady není právně závazným nástrojem, mohou členské státy EU a země přidružené k Schengenu uplatňovat různá opatření. Podrobné informace o zavedených opatřeních najdete na stránkách Re-Open EU

 

Překročení délky oprávněného pobytu v důsledku cestovních omezení

V souvislosti s koronavirovou pandemií mohly příslušné orgány členských států držitelům víz nacházejícím se v schengenském prostoru, kteří jej nemohli opustit před skončením doby platnosti jejich krátkodobého víza, prodloužit tato víza až do maximální délky pobytu 90/180 dní. Pokud byli držitelé víz nuceni pobývat po dobu delší než 90/180 dnů, vnitrostátní orgány jim měly vydat vnitrostátní dlouhodobé vízum nebo dočasné povolení k pobytu.

Členské státy se vyzývají, aby neukládaly správní sankce nebo pokuty státním příslušníkům třetích zemí, kteří nebyly schopni během trvání cestovních omezení opustit jejich území z důvodu těchto omezení. Při zpracovávání budoucích žádostí o víza by se nemělo přihlížet k překročení délky oprávněného pobytu v důsledku dočasných cestovních omezení.

Státní příslušníci třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali v schengenském prostoru déle než povolených 90 dnů

V případě státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří zůstali po prodloužení v schengenském prostoru déle než povolených 90/180 dnů, by měly příslušné vnitrostátní orgány prodloužit platnost povolení k pobytu, vydat nové nebo přijmout jiná vhodná opatření, která zajistí, aby byla zachována práva pobytu na jejich území. Informace jsou k dispozici na internetových stránkách vnitrostátních orgánů členských států.

Prošlé cestovní doklady v důsledku neočekávaného prodloužení pobytu v zahraničí

Občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají platný cestovní pas či vízum, by mělo být umožněno vstoupit na území EU, pokud mohou prokázat jinými prostředky, že jsou občany EU nebo rodinnými příslušníky občana EU. Cestovní pas se skončenou platností lze v současné situaci považovat za „prokázání jinými prostředky“. Rodinní příslušníci musejí být vždy schopni prokázat, že jsou rodinnými příslušníky občana EU.

Konzulární pomoc občanům EU v zahraničí

Občané EU, kteří se ocitnou v zahraničí v nouzové situaci, mají podle práva EU možnost požádat o pomoc velvyslanectví či konzulát kterékoli jiné země EU, pokud jejich stát nemá v cizí zemi vlastní velvyslanectví či konzulát, který by byl schopen jim náležitě pomoci.

Informace o právech občanů EU na diplomatickou a konzulární ochranu mimo EU.

Poté, co vypukla pandemie covidu-19, pomohla Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost občanům EU, kteří uvízli v různých částech světa, dostat se domů. Občané, kteří se nacházejí za hranicemi EU a potřebují pomoc, by se měli obrátit na svůj členský stát

Dokumenty

StáhnoutPDF - 410.6 KB
StáhnoutPDF - 126.7 KB
StáhnoutPDF - 475.1 KB