За да се забави разпространението на коронавируса и да се защитят здравето и благосъстоянието на всички европейци, се наложи да бъдат въведени някои ограничения за пътуване. Европейската комисия прави всичко възможно, за да могат хората да се срещат с роднини и приятели и за да се гарантира свободното движение на хора, стоки и услуги, при пълно спазване на мерките в областта на здравето и безопасността.

Безопасно пътуване

Re-open EU – единно място за информация за безопасно пътуване в Европа

На 15 юни 2020 г. Европейската комисия стартира платформата Re-open EU. Първоначално тя бе една от мерките, обявени от Комисията в нейния пакет от мерки в областта на туризма и транспорта, целящи да се подпомогне безопасното подновяване на пътуванията и работата на туристическия сектор в ЕС при спазване на необходимите здравни предпазни мерки.

С оглед на настоящата здравна ситуация и новата вълна на коронавирусната пандемия, акцентът се измести повече към предоставяне на обзор за отделните държави относно

 • епидемиологичните данни и
 • националните мерки във връзка с безопасността и пътуванията в условията на пандемията от коронавирус, като изисквания за карантина и тестване

Достъпна е информация за всички страни от ЕС, както и за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Тя се актуализира ежедневно, като се използват проверени данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и държавите от ЕС.

Платформата, която е на разположение на 24-те официални езика на ЕС, е достъпна от компютър и мобилен телефон чрез следната връзка: https://reopen.europa.eu/bg/. От 14 декември платформата Re-open EU е достъпна и като безплатно мобилно приложение в Android и iOS.

reopen eu visual

Мобилни приложения за проследяване на контакти

Приложенията за проследяване на контактите и отправяне на предупреждения могат да се инсталират доброволно и да се използват за предупреждаване на потребителите, ако са били в близост до лице, което е дало положителен резултат на тест за коронавирус. В случай на отправяне на предупреждение приложението може да предостави съответната информация от здравните органи, например съвети да се подложите на тест или да се самоизолирате, както и с кого да се свържете.

Мобилните приложения за проследяване на контакти могат да помогнат за ускоряване на традиционното проследяване на контакти и да спестят ценни часове работа за служителите в системата на общественото здравеопазване, които се занимават с проследяване на веригите на инфекции.

Национални приложения за проследяване на контактите

Общ подход към мерките във връзка с пътуванията

На 13 октомври държавите от ЕС приеха препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Препоръката се основава на предложението на Комисията, прието на 4 септември.

Общ подход към мерките във връзка с пътуванията в ЕС

В препоръката се посочват четири основни области, в които държавите членки ще координират своите усилия:

 • обща система за изготвяне на карти, която се основава на цветово кодиране (зелено, оранжево, червено, сиво)
 • общи критерии за държавите членки, когато решават дали да въведат ограничения за пътуване
 • повече яснота относно мерките, прилагани спрямо пътниците от области с по-висок риск (тестване и подлагане на карантина)
 • предоставяне на ясна и навременна информация за обществеността.

Комисията призовава страните от ЕС изцяло да прилагат препоръката.

На 19 януари 2021 г. Комисията прие съобщение, в което се определят действията, необходими за избягване на трета вълна. Следва категорично да се препоръчва да се избягват всички неналожителните пътувания, докато епидемичната обстановка не се подобри значително. Ограниченията по отношение на пътуванията трябва да бъдат пропорционални и недискриминационни в съответствие с препоръката на Съвета от октомври 2020 г. Пропорционалните ограничения, включително тестване на пътуващите, трябва да се запазят.

На 25 януари 2021 г. Комисията предложи да се добави тъмночервено към маркирането на високорисковите зони от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

СвалиPDF - 390.6 KB

 

Препоръка за координиран подход към пътуването и транспорта във връзка с новия щам на коронавирус в Обединеното кралство

Вследствие на бързото увеличаване на случаите на COVID-19 в някои части на Англия, голяма част от които се дължат на новия щам на коронавируса, на 22 декември Комисията прие препоръка за координиран подход към мерките в областта на пътуванията и транспорта.

Що се отнася до пътуванията, Комисията препоръча на държавите от ЕС следното:

 • С оглед на принципа на предпазливост всички неналожителни пътувания до и от Обединеното кралство следва да се възпират до следващо нареждане.
 • Въпреки това гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, пътуващи до своята държава от ЕС или държава по пребиваване, както и граждани на трети страни, които се ползват с правата на свободно движение в ЕС, следва да бъдат освободени от по-нататъшни временни ограничения, при условие че се подложат на тест или карантина.
 • От пътуващите с ключови функции, например медицинските работници, следва да се изисква да бъдат подложени на тест (RT-PCR тест или бърз тест за антигени в рамките на 72 часа преди заминаването), но от тях не следва да се изисква да бъдат поставени под карантина, докато изпълняват тези ключови функции.
 • Транзитното преминаване на пътници, особено за наложителни пътувания, следва да бъде улеснено без карантина. Може да се изисква тест, но органите трябва да информират предварително за това изискване или да осигурят тестване по време на пътуването.
 • Предвид необходимостта да се осигури възможност за осъществяване на наложителни пътувания и за транзитно прибиране у дома, забраната на транспортни услуги, например за полети или влакове, следва да бъде прекратена.

Въпреки че е важно да се предприемат бързи временни превантивни мерки, за да се ограничи по-нататъшното разпространение на новия щам на вируса, и че всички неналожителни пътувания до и от Обединеното кралство следва да бъдат възпирани, наложителните пътувания и транзитното преминаване на пътници следва да се улеснят. Забраните за полети и влакове следва да бъдат прекратени предвид необходимостта да се осигури възможност за осъществяване на наложителни пътувания и да се избегнат смущения във веригата на доставки.

От 1 януари 2021 г., когато Обединеното кралство стана трета страна, за пътуванията от Обединеното кралство към ЕС е в сила препоръка на Съвета 2020/912 (вж. по-долу).

Ограничения за пътуване от трети страни към ЕС

На 25 юни Европейската комисия прие предложение за препоръка на Съвета за отмяна на ограниченията за пътуване за страни, определени съвместно от държавите от ЕС. То бе изготвено въз основа на набор от принципи и обективни критерии, сред които:

 • здравна обстановка
 • способност за прилагане на противоепидемични мерки по време на пътуване
 • съображения за реципрочност
 • данни от подходящи източници, като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация.

На 30 юни Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно постепенното премахване на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Ограниченията за пътуване бяха премахнати за държавите, изброени в препоръката. По принцип, списъкът се преразглежда на всеки две седмици.

Въз основа на критериите и условията, посочени в препоръката и актуализирани от Съвета на 28 януари 2021 г., страните от ЕС следва да започнат да отменят ограниченията за пътуване по външните граници за пребиваващи в следните държави извън Съюза:

 • Австралия
 • Нова Зеландия
 • Руанда
 • Сингапур
 • Южна Корея
 • Тайланд
 • Китай — при условие че има потвърждение за реципрочност

 

При потвърждение за реципрочност ограниченията за пътуване следва постепенно да бъдат вдигнати и за специалните административни райони Хонконг и Макао.

Лицата, пребиваващи в Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана, следва да бъдат считани за пребиваващи в ЕС за целите на препоръката.

Докато ограниченията за неналожителните пътувания и отмяната нa тези ограничения зависят от мястото на пребиваване на пътуващия, определящо за визовите изисквания продължава да е гражданството на съответното лице. Ако пътуващият пребивава в страна, където ограниченията са отменени, но е гражданин на страна, за чиито граждани е необходима виза, той трябва да кандидатства за виза в консулството на държавата от ЕС, която иска да посети, в своята страна на пребиваване.

Правилата за кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване остават непроменени. Консулствата на държавите от ЕС и външните доставчици на услуги обаче адаптираха практическите аспекти на управлението на достъпа, хигиенните мерки, начините за заплащане и др. На кандидатите за визи трябва да се предоставя необходимата информация за процедурите, които трябва да се следват при подаване на заявление.

Що се отнася до всички останали трети страни, които не са включени в този списък, държавите от ЕС и асоциираните към Шенген държави временно отменят всички неналожителни пътувания от тези трети страни до територията на ЕС+, което означава, че влизането на тази територия ще бъде позволено само на определени категории пътуващи. Територията на ЕС+ включва 30 държави: 26 от 27-те държави — членки на ЕС, както и четирите асоциирани към Шенген държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Понастоящем Ирландия не прилага ограничението за пътуване.

Тъй като епидемичната обстановка в ЕС и извън него се променя и по външните граници на Съюза постепенно бяха премахнати ограниченията за пътуване, операциите по издаване на визи също се подновяват постепенно. На 11 юни 2020 г. Комисията публикува насоки за поетапно и координирано възобновяване на операциите по издаване на визи.

Правилата за кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване остават непроменени. Консулствата на държавите от ЕС и външните доставчици на услуги обаче адаптираха практическите аспекти на управлението на достъпа, хигиенните мерки, начините за заплащане и др. На кандидатите за визи трябва да се предоставя необходимата информация за процедурите, които трябва да се следват при подаване на заявление.

Информацията относно ограниченията за пътуване следва да бъде предоставена на разположение на уебсайтовете на съответните национални органи (например министерствата на вътрешните работи и министерствата на външните работи). Ежедневно резюме на ограниченията по отношение на полетите и пътниците е достъпно на уебсайта на Евроконтрол под името Covid Notam (известие за авиаторите във връзка с коронавируса).

Бяха въведени някои изключения, за да се гарантира свободното движение на граждани, стоки и услуги, при пълно спазване на мерките в областта на здравето и безопасността.

Изключения от ограниченията за пътуване във връзка с коронавируса

На 25 януари 2021 г. Комисията предложи допълнителни предпазни мерки и изисквания за международните пътници, пристигащи в ЕС. Заради новите варианти на коронавируса и нестабилната здравна обстановка в целия свят е необходимо да се предприемат допълнителни действия, за да се гарантира, че всяко пътуване до ЕС се извършва при безопасни условия. За да се вземат предвид най-актуалните научни становища, Комисията също така предлага актуализирани критерии, отчитащи равнището на тестване, положителните тестове и откриването на пораждащи опасения варианти, когато се взема решение относно налагането на ограничения за неналожителните пътувания към ЕС от дадена държава извън Съюза.

Според предложението на Комисията страните от ЕС трябва да въведат допълнителни мерки, за да гарантират безопасността на пътуванията към ЕС. Това засяга лицата, които пътуват до ЕС по наложителни причини, гражданите на ЕС и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица, и членовете на техните семейства, както и лицата, пътуващи от държави, за които е отменено ограничението на неналожителните пътувания.

 • Задължително тестване преди отпътуване
 • По-строги мерки в отговор на будещи тревога варианти на коронавируса
 • Общ европейски формуляр за локализиране на пътниците

Когато обмисля дали да отмени ограниченията на неналожителните пътувания от конкретна страна извън ЕС към Съюза, Съветът следва да обърне внимание на кумулативния брой на уведомленията за случаи на COVID-19, на интезивността на тестването и на процента на положителните проби, както и на появата на будещи безпокойство варианти.

Предстои Съветът да разгледа предложението и държавите членки да го приемат.

Права на пътниците и туристите

Подробна информация за вашите права на пътник, включително относно пакетните туристически пътувания, можете да намерите на уебсайта Вашата Европа, предоставящ помощ и съвети за гражданите на ЕС и техните семейства.

Пътниците и туристите могат да бъдат спокойни, че правата им са защитени. Европейската комисия публикува тълкувателни насоки относно прилагането на някои разпоредби от законодателството за правата на пътниците в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Целта е да се осигури яснота и правна сигурност при упражняването на правата на пътниците.

Съгласно новите европейски насоки за пътуванията със самолет настоящите обстоятелства са извънредни, т.е. може да не бъде изплатена компенсация в случай на отмяна на полет по-малко от две седмици преди датата на заминаване. Хората, които пътуват по време на пандемията от COVID-19, не трябва автоматично да бъдат считани за носещи висок риск от разпространение на инфекцията, освен ако не е известно, че са били в контакт с човек, който е дал положителна проба. Въз основа на последните научни данни, в насоките, публикувани на 2 декември от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз се посочва, че според оценки броят на новите случаи на коронавирус сред пътуващите е по-нисък в сравнение с броя на тези случаи сред населението като цяло. Освен това благодарение на взетите мерки в сектора на въздухоплаването вероятността от предаване на заболяването по време на полет е сведена до минимум.

Комисията също така публикува информационна бележка относно Директивата за пакетните туристически пътувания в контекста на коронавируса.

Съгласно правилата на ЕС пътниците и туристите имат право да избират между възстановяване чрез ваучер или пари в брой на заплатените суми за анулирани билети за пътуване (със самолет, влак, автобус или ферибот) или пакетни туристически пътувания. Комисията потвърждава това право в своята препоръка от 13 май 2020 г. и едновременно с това цели ваучерите да станат реална и по-привлекателна алтернатива на възстановяванията в брой за отменените в контекста на настоящата пандемия пътувания, което също създава финансови затруднения на туроператорите.

Тук можете да намерите списък на всички национални органи, които публикуват съвети за пътуване.

СвалиPDF - 519.4 KB
СвалиPDF - 475.1 KB

Съвети за потребителите в Европа

Мрежата на европейските потребителски центрове предоставя съвети и помощ на гражданите във връзка с правата на потребителите при трансгранични проблеми. Това включва резервациите за хотел или пътуване, засегнати от пандемията от коронавирус. Информация за решаването на потребителски спорове е достъпна и тук.

Законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите не урежда условията и последиците от отмяната на прояви или индивидуални услуги (спортни и културни прояви, отдаване на автомобили под наем, настаняване и др.). Поради това вашите права на потребител зависят от съответното национално договорно право и от вида и условията на вашия договор, включително от обявената от доставчика на услугата политика за отмяна на резервацията (напр. подлежаща или неподлежаща на възстановяване на разходите резервация).

Стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да бъдат прозрачни и не могат да ограничават несправедливо правата на потребителите по силата на съответното национално договорно право.

За вашите права по отношение на пакетните туристически пътувания вижте информацията относно Директивата за пакетните туристически пътувания, а за самостоятелните пътувания със самолет, влак, кораб и автобус вижте съответните насоки.

Консулска помощ за граждани на ЕС в чужбина

Съгласно правото на ЕС, гражданите имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ в държава извън ЕС, където няма посолство или консулство на тяхната държава.

Информация за правата на гражданите на ЕС на дипломатическа или консулска закрила извън ЕС

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност помагат за репатрирането на блокирани в чужбина граждани на ЕС от цял свят, а държавите членки предоставят съвети относно ограниченията за пътуване. Гражданите на ЕС, които се нуждаят от помощ извън Съюза, се насърчават да се свържат с органите на своята държава от ЕС.

Просрочване на разрешение за пребиваване поради ограничения за пътуване

В контекста на пандемията от коронавирус притежателите на визи в Шенгенското пространство, които не са могли да отпътуват преди датата на изтичане на валидността на своята виза за краткосрочно пребиваване, са получили удължаване до максимален престой от 90/180 дни от компетентните органи на държавите членки. Ако притежателите на виза са били принудени да останат отвъд удължения срок от 90/180 дни, националните органи би трябвало да са им издали национална виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване.

Държавите членки се насърчават да отменят административните санкции или глоби на граждани на трети държави, които по време на периода на ограниченията за пътуване не са били в състояние да напуснат територията поради тези ограничения. Просрочването на разрешение за пребиваване поради временните ограничения за пътуване не следва да се взема предвид при обработването на бъдещи заявления за виза.

Граждани на трети държави, за които не са необходими визи и които са останали в Шенгенското пространство след разрешените 90 дни

За гражданите на трети държави, за които не са необходими визи и които са принудени да останат по-дълго от удължения срок от 90/180 дни, компетентните национални органи следва да удължат валидността на разрешенията за законен престой, да издадат нова виза или да предприемат други подходящи мерки, които гарантират продължаване на правото на престой на тяхна територия. Информацията е достъпна на уебсайтовете на националните органи на държавите членки.

Документи за пътуване с изтекъл срок поради неочаквано удължаване на престоя в чужбина

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които не притежават валиден паспорт и/или виза, следва да имат право да влизат на територията на ЕС, ако могат да докажат чрез други средства, че са граждани на ЕС или членове на семейството на гражданин на ЕС. Притежаването на паспорт с изтекъл срок следва да се счита за доказателство чрез други средства в настоящата ситуация. Членовете на семейството следва винаги да могат да докажат, че са членове на семейството на гражданина на ЕС.

Документи

СвалиPDF - 475.1 KB