Безопасно пътуване между европейските държави

За да се забави разпространението на коронавируса и да се защитят здравето и благосъстоянието на всички европейци, се наложи да бъдат въведени някои ограничения за пътуване. Европейската комисия прави всичко възможно, за да могат хората да се срещат с роднини и приятели или да пътуват по работа и за да се гарантира свободното движение на хора, стоки и услуги, при пълно спазване на мерките в областта на здравето и безопасността.

Комисията даде старт на редица инициативи, за да помогне на гражданите да пътуват безопасно в Европа:

 • Re-open EU

  Re-open EU

  Актуална информация за пътуванията и здравната ситуация в европейските страни.

 • Цифров сертификат на ЕС за COVID-19

  Цифров COVID сертификат на ЕС

  Научете повече за сертификатите за пътуване, които ще улеснят свободното движение в ЕС.

 • Мобилни приложения за проследяване на контакти

  Мобилни приложения за проследяване на контакти

  Научете как можете да помогнете да се прекъсне веригата на заразяване с коронавирус благодарение на приложенията за проследяване на контакти.

Общ подход към мерките във връзка с пътуванията в ЕС

На 13 октомври 2020 г. държавите от ЕС приеха препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Препоръката бе актуализирана на 1 февруари 2021 г., 14 юни 2021 г. и 25 януари 2022 г.

Научете повече за общия подход към мерките във връзка с пътуванията

Общ формуляр за локализиране на пътниците

Обменът на данни между органите на държавите членки за проследяване на контактите може да бъде особено важен, когато пътниците пресичат границите в непосредствена близост едни до други, като например при пътувания със самолети или влакове. Цифровите формуляри за локализиране на пътниците могат да се използват от държавите членки за събиране на данни от трансгранични пътници, влизащи на тяхна територия. За да могат страните от ЕС да обменят съответните данни чрез платформата за обмен, разработена от Комисията и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), на 17 март 2021 г. Комисията публикува проект за мерки, в който се определят необходимите законови условия за обработването на такива лични данни. 

Права на пътниците и туристите

Съгласно правилата на ЕС пътниците и туристите имат право да избират между възстановяване чрез ваучер или пари в брой на заплатените суми за анулирани билети за пътуване (със самолет, влак, автобус или ферибот) или пакетни туристически пътувания. Комисията потвърждава това право в своята препоръка от 13 май 2020 г. и едновременно с това цели ваучерите да станат реална и по-привлекателна алтернатива на възстановяванията в брой за отменените в контекста на настоящата пандемия пътувания, което също създава финансови затруднения на туроператорите.

Тук можете да проверите списъка на всички национални органи в Европа, които публикуват съвети за пътуване:

СвалиPDF - 489.4 KB

Пътуване от държави извън ЕС до Съюза

Държавите от ЕС постигнаха съгласие по общ подход за пътуване от държави извън ЕС до Европейския съюз, определен в препоръка на Съвета. На 22 февруари 2022 г. Съветът актуализира препоръката с цел допълнително улесняване на пътуванията от държави извън ЕС до Съюза.  Държавите членки се споразумяха да започнат да прилагат актуализираната препоръка от 1 март 2022 г. 

Гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС лица, членовете на техните семейства, както и тези, които имат съществена причина да дойдат в Европа, следва да продължат да могат да пътуват до Съюза.

На 2 март 2022 г. Комисията предложи да се задейства Директивата за временната закрила, за да се предложи бърза и ефективна помощ на хората, бягащи от Украйна. Комисията също така прие оперативни насоки, за да помогне на граничните служители на държавите членки да управляват ефективно пристигащите от Украйна. Държавите членки се насърчават да улесняват преминаването на границите между ЕС и Украйна, включително от хора, които не разполагат с всички необходими документи (напр. нямат сертификат за тестване, ваксинация и/или преболедуване).

Съгласно препоръката на Съвета относно пътуванията до ЕС по време на пандемията всички изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди пристигане в Европейския съюз, не следва да се прилагат по отношение на хората, бягащи от зони на война.

Изключения от ограниченията за пътуване във връзка с коронавируса

Ваксинирани и преболедували лица

Държавите от ЕС следва да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС за лицата, които са ваксинирани с ваксина, разрешена от ЕС или одобрена от СЗО, ако тези лица са получили последната доза от основната ваксинационна серия поне 14 дни и не повече от 270 дни преди пристигането си или ако са получили допълнителна бустерна доза.

Държавите от ЕС следва също така да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания за лицата, които са преболедували COVID-19 в рамките на 180 дни преди да пътуват до ЕС, ако това може да бъде доказано с Цифров COVID сертификат на ЕС или със сертификат от държава извън ЕС, считан за еквивалентен на Цифровия COVID сертификат на ЕС.

Деца

На деца на възраст над 6 години и под 18 години, които отговарят на условията, определени за възрастните, следва да бъде разрешено да пътуват.

На всички останали деца на възраст над 6 години и под 18 години следва да бъде разрешено да пътуват с отрицателен PCR тест, направен най-рано 72 часа преди заминаването. Държавите от ЕС могат да изискват допълнителен тест след пристигането, както и карантина или изолация.

За деца на възраст под 6 години, пътуващи с възрастен, не следва да има изисквания за тест или други изисквания.

Държави в списъка на ЕС 

Когато епидемичната обстановка в дадена страна се подобри в достатъчна степен, Съветът може да я включи в списъка на държавите, от които следва да бъдат възможни всички пътувания, независимо от ваксинационния статус. Понастоящем в списъка са включени следните държави:

 • Бахрейн
 • Чили
 • Китай (при условие че има потвърждение за реципрочност)
 • Колумбия
 • Индонезия
 • Кувейт
 • Нова Зеландия
 • Перу
 • Катар
 • Руанда
 • Саудитска Арабия
 • Южна Корея
 • Обединени арабски емирства
 • Уругвай

Ограниченията за пътуване следва постепенно да бъдат вдигнати и за специалните административни райони на Китай Хонконг и Макао. В категорията на образуванията и териториалните органи, които не са признати за държави от поне една държава членка, ограниченията за пътуване за Тайван също следва постепенно да бъдат премахнати. 

Съветът последно актуализира списъка на 17 януари 2022 г. Списъкът се преразглежда на всеки две седмици.

Лицата, пребиваващи в Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана, следва да бъдат считани за пребиваващи в ЕС за целите на препоръката. Асоциираните към Шенген държави (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария) също участват в тази препоръка. 

Механизъм на „аварийната спирачка“ 

Препоръката на Съвета включва и механизъм за „аварийна спирачка“, който позволява на държавите членки да действат бързо и координирано, за да ограничат риска от навлизане на варианти на коронавируса в ЕС.

Комисията ще преразгледа препоръката на Съвета до 30 април 2022 г. с оглед на преминаване изцяло към индивидуален подход.

Просрочване на разрешение за пребиваване поради ограничения за пътуване

В контекста на пандемията от коронавирус притежателите на визи в Шенгенското пространство, които не са могли да отпътуват преди датата на изтичане на валидността на своята виза за краткосрочно пребиваване, са получили удължаване до максимален престой от 90/180 дни от компетентните органи на държавите членки. Ако притежателите на виза са били принудени да останат отвъд удължения срок от 90/180 дни, националните органи би трябвало да са им издали национална виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване.

Държавите членки се насърчават да отменят административните санкции или глоби на граждани на трети държави, които по време на периода на ограниченията за пътуване не са били в състояние да напуснат територията поради тези ограничения. Просрочването на разрешение за пребиваване поради временните ограничения за пътуване не следва да се взема предвид при обработването на бъдещи заявления за виза.

Граждани на трети държави, за които не са необходими визи и които са останали в Шенгенското пространство след разрешените 90 дни

За гражданите на трети държави, за които не са необходими визи и които са принудени да останат по-дълго от удължения срок от 90/180 дни, компетентните национални органи следва да удължат валидността на разрешенията за законен престой, да издадат нова виза или да предприемат други подходящи мерки, които гарантират продължаване на правото на престой на тяхна територия. Информацията е достъпна на уебсайтовете на националните органи на държавите членки.

Документи за пътуване с изтекъл срок поради неочаквано удължаване на престоя в чужбина

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които не притежават валиден паспорт и/или виза, следва да имат право да влизат на територията на ЕС, ако могат да докажат чрез други средства, че са граждани на ЕС или членове на семейството на гражданин на ЕС. Притежаването на паспорт с изтекъл срок следва да се счита за доказателство чрез други средства в настоящата ситуация. Членовете на семейството следва винаги да могат да докажат, че са членове на семейството на гражданина на ЕС.

Консулска помощ за граждани на ЕС в чужбина

Съгласно правото на ЕС, гражданите имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ в държава извън ЕС, където няма посолство или консулство на тяхната държава.

Информация за правата на гражданите на ЕС на дипломатическа или консулска закрила извън ЕС

След избухването на пандемията от COVID-19 Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност помагат за репатрирането на блокирани в чужбина граждани на ЕС от цял свят. Гражданите на ЕС, които се нуждаят от помощ извън Съюза, се насърчават да се свържат с органите на своята държава от ЕС

Документи

СвалиPDF - 410.6 KB
СвалиPDF - 126.7 KB
СвалиPDF - 475.1 KB