Zemlje Aplikacija Interoperabilnost – je li aplikacija potencijalno interoperabilna? Interoperabilnost – može li aplikacija već komunicirati s drugom aplikacijom?

Austrija

Aplikacija Stopp Corona

da Non interoperable app ne

Belgija

Coronalert

da

App interoperable da

Bugarska

Nije predviđeno uvođenje aplikacije za praćenje kontakata.    

Hrvatska

Stop COVID-19 da App interoperable da

Cipar

CovTracer da Non interoperable app ne

Češka

eRouška

da Non interoperable app ne

Danska

Smittestop

da App interoperable da

Estonija

HOIA da Non interoperable app ne

Finska

Koronavilkku

da Non interoperable app ne

Francuska

TousAntiCovid

ne Non interoperable app ne

Njemačka

Corona-Warn-App

da App interoperable da

Grčka

U tijeku je razvoj aplikacije za praćenje kontakata. da  

Mađarska

VirusRadar

ne Non interoperable app ne

Irska

COVID Tracker

da App interoperable da

Italija

Immuni

da App interoperable da

Latvija

Apturi Covid

da App interoperable da

Litva

Korona Stop LT da Non interoperable app ne

Luksemburg

Nije predviđeno uvođenje aplikacije za praćenje kontakata.    

Malta

COVIDAlert da Non interoperable app ne

Nizozemska

CoronaMelder da App interoperable da

Poljska

ProteGO Safe

da App interoperable da

Portugal

StayAway COVID

da Non interoperable app ne

Rumunjska

Nije predviđeno uvođenje aplikacije za praćenje kontakata.    

Slovačka

U tijeku je razvoj aplikacije za praćenje kontakata.

   

Slovenija

#OstaniZdrav da Non interoperable app ne

Španjolska

Radar Covid

da App interoperable da

Švedska

Nije predviđeno uvođenje aplikacije za praćenje kontakata.

   

 

Izjava o ograničenju odgovornosti: popis aplikacija za praćenje kontakata temelji se na posljednjim javno dostupnim informacijama. Komisija nije odgovorna za razvoj ili uvođenje navedenih aplikacija za praćenje. Iako Komisija nastoji ažurirati popis na ovoj stranici, ne preuzima nikakvu eksplicitnu ili implicitnu odgovornost za potpunost i točnost informacija koje sadržava ili za pojedinačne odluke koje se na njima temelje.