Aplicații de depistare a contacților și de avertizare menite să protejeze viețile omenești și mijloacele de subzistență în contextul pandemiei de COVID-19

Virusul nu se oprește la graniță. Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare pot contribui la întreruperea lanțului de infectare. Acestea pot salva vieți, fiind complementare trasabilității manuale. Majoritatea statelor membre au lansat o aplicație națională de depistare a contacților și de avertizare care poate fi utilizată în mod voluntar.

Prin urmare, statele membre și Comisia Europeană au creat noi servicii pentru ca aplicațiile naționale să poată fi interconectate. Astfel, utilizatorii vor putea fi avertizați, dacă au fost în contact cu o persoană care a semnalat că a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare se bazează pe tehnologia de proximitate Bluetooth. Aceste aplicații sunt utilizate doar în mod voluntar, respectă viața privată a utilizatorilor și nu permit localizarea utilizatorilor.

Aplicații mobile de depistare a contacților în UE

Map showing which European countries have a covid tracing app.

În prezent, acest serviciu funcționează în baza unui sistem „descentralizat”, în care calculele se efectuează în aplicația utilizatorului. Sistemul a fost adoptat de majoritatea statelor membre. Se analizează soluții pentru a include sistemele „centralizate” (în care calculele au loc pe un server securizat gestionat de autoritățile sanitare naționale). Acest sistem „descentralizat”, în combinație cu serviciile de tip „pasarelă de interoperabilitate” (gateway), permite utilizarea acestor aplicații la nivel transfrontalier.

Datele cu caracter personal ale cetățenilor sunt pe deplin protejate. Informațiile vor fi stocate numai pentru cel mult 14 zile, sunt pseudonimizate, criptate și limitate la strictul necesar.

Această pasarelă a fost creată de T-Systems și SAP, iar serverul este găzduit în centrul de date al Comisiei, la Luxemburg. Sistemul este operațional, iar primele aplicații naționale au fost conectate la acesta în octombrie 2020.

Trei aplicații naționale (aparținând Germaniei, Irlandei și Italiei) au fost conectate pentru prima dată la 19 octombrie, când sistemul a fost lansat online. În total, 20 de aplicații se bazează pe sisteme descentralizate și pot deveni interoperabile.

Statele membre sunt operatori asociați pentru această pasarelă europeană de interoperabilitate (European Federation Gateway Service): statele membre participante stabilesc împreună scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal care trec prin această pasarelă.

Toate statele membre ar trebui să creeze aplicații eficace și compatibile și să își intensifice eforturile de comunicare pentru a promova utilizarea lor.

Cum sunt protejate datele cu caracter personal ale utilizatorilor?

Comisia Europeană a publicat un set de instrumente al UE privind aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare, precum și orientări privind protecția datelor. Aceste resurse definesc o serie de principii directoare pentru aceste aplicații:

  • aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare ar trebui instalate și utilizate doar în mod voluntar
  • principiul minimizării datelor: sunt colectate doar datele care sunt strict necesare pentru funcționarea serviciului
  • aplicațiile ar trebui să utilizeze date de proximitate bazate pe tehnologia Bluetooth
  • aplicațiile de depistare nu solicită și nu utilizează date de localizare
  • aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare nu urmăresc deplasările persoanelor
  • datele nu ar trebui stocate mai mult decât este necesar (14 zile)
  • datele ar trebui să fie protejate prin tehnici de ultimă generație, inclusiv prin criptare
  • aplicațiile ar trebui să fie dezactivate de îndată ce pandemia ia sfârșit.

Datele privind sănătatea sunt considerate date sensibile în temeiul articolului 9 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și, prin urmare, prelucrarea lor poate avea loc numai în condiții stricte. Datele statistice agregate privind utilizarea aplicațiilor de depistare a contacților care nu permit identificarea persoanelor fizice vizate nu sunt considerate date cu caracter personal și, prin urmare, RGPD nu li se aplică.

Întrebări și răspunsuri

DescarcăPDF - 241.9 KB

Context

La 8 aprilie, Comisia a adoptat o recomandare pentru a sprijini ridicarea treptată a măsurilor de izolare adoptate în contextul pandemiei de COVID-19, prin intermediul datelor și aplicațiilor mobile. Recomandarea enunță principii-cheie pentru utilizarea aplicațiilor mobile legat de măsurile de distanțare socială, avertizare, prevenire și depistare a contacților. Utilizarea aplicațiilor și a datelor ar trebui să respecte securitatea datelor și drepturile fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viață privată și la protecția datelor.

La 16 aprilie, statele membre din rețeaua de e-sănătate, sprijinite de Comisie, au adoptat un set de instrumente UE privind aplicațiile de depistare a contacților, în contextul pandemiei de COVID-19, care stabilesc bazele unei abordări paneuropene comune privind aplicațiile de depistare a contacților și de avertizare. La 13 mai, rețeaua de e-sănătate a adoptat orientări privind interoperabilitatea care ilustrează nevoile în domeniu în diferite etape ale fluxului digital de depistare a contacților.

Pe baza realizărilor precedente, în luna iunie rețeaua de e-sănătate a adoptat specificațiile tehnice și o serie de orientări care definesc arhitectura unui serviciu de pasarelă europeană de interoperabilitate (European Federation Gateway Service), care ar permite schimbul de chei de depistare a contacților între statele membre. Aceasta va însemna că cetățenii care călătoresc în țările care utilizează pasarela de interoperabilitate vor trebui să instaleze doar o singură aplicație. Modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul pasarelei au fost adoptate în iulie, odată cu modificarea deciziei de punere în aplicare privind rețeaua de e-sănătate. Dezvoltarea și lansarea pasarelei de interoperabilitate au fost finalizate la sfârșitul lunii septembrie. Statele membre pot începe să se conecteze la sistem.