Države članice EU-a su 13. listopada donijele preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19.

Da bi ograničilo širenje pandemije bolesti COVID-19, 27 država članica EU-a donosilo je različite mjere. Neke su od njih, npr. obvezna karantena ili test na koronavirus utjecale na pravo građana na slobodno kretanje u Europskoj uniji.

Te su mjere namijenjene zaštiti zdravlja i dobrobiti građana, ali teško pogađaju gospodarstvo i ugrožavaju prava građana. Pravo europskih građana na slobodno kretanje unutar Europske unije jedno je od najdragocjenijih postignuća Europske unije i važan pokretač njezinog gospodarstva.

Dobro koordiniran, predvidiv i transparentan pristup ograničavanju slobode kretanja potreban je kako bi se spriječilo širenje virusa i zaštitilo zdravlje građana te kako bi se u sigurnim uvjetima očuvalo pravo na slobodno kretanje unutar Unije. To je važno za milijune građana čija svakodnevna putovanja ovise o otvorenim granicama te presudno za oporavak gospodarstva bez ugrožavanja sigurnosti.

U preporuci Komisije utvrđuju se četiri glavna područja u kojima će države usklađivati svoje aktivnosti:

1. Zajednički kriteriji

Države članice trebale bi uzeti u obzir sljedeće ključne kriterije kada razmatraju ograničavanje slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19:

 • stopu prijavljenih slučajeva (ukupan broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 na 100 000 stanovnika na regionalnoj razini u posljednjih 14 dana)
 • stopu pozitivnih testova (postotak pozitivnih testova na bolest COVID-19 u odnosu na sve testove provedene tijekom proteklog tjedna)
 • stopu testiranja (broj testova na bolest COVID-19 na 100 000 stanovnika provedenih tijekom proteklog tjedna).

Kako bi se osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka, države članice dostavljat će potrebne podatke Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti na tjednoj osnovi.

2. Zajednička karta

Na temelju podataka koje su dostavile države članice Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti objavit će kartu država članica EU-a na kojoj će se na razini pojedinačnih regija bojama označavati stupnjevi rizika. Regije se označavaju „zelenom”, „narančastom”, „crvenom” i „sivom” (ako nema dovoljno informacija).

Karta će uključivati i podatke Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Na toj bi se karti područja trebalo označiti sljedećim bojama:

 • zelenom, ako je stopa prijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manja od 25, a stopa pozitivnih testova manja od 4 %
 • narančastom, ako je stopa prijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 manja od 50, ali je stopa pozitivnih testova 4 % ili veća, ili ako se stopa prijavljenih slučajeva kreće od 25 do 150, ali je stopa pozitivnih testova manja od 4 %
 • crvenom, ako je stopa prijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 50 ili veća, a stopa pozitivnih testova 4 % ili veća, ili ako je stopa prijavljenih slučajeva veća od 150
 • sivom, ako ne postoji dovoljno informacija ili ako je stopa testiranja 300 ili manja.
 • Putnici će na karti moći doznati opće informacije o stupnju rizika na njihovu odredištu. Kad to kombiniraju s informacijama na internetskoj platformi „Re-open EU”, putnici bi trebali znati kakve ih mjere mogu dočekati ako putuju u drugu regiju EU-a.

3. Zajednički pristup za putnike

Na temelju zajedničke karte države članice će odlučivati žele li uvesti neka ograničenja, npr. karantenu ili testove, za putnike koji dolaze iz drugih područja. Dogovor je država članica da neće biti nikakvih ograničenja za putnike koji dolaze iz „zelenih” regija.

Države članice koje na osnovi vlastitih postupaka odluče da je potrebno uvesti ograničenja slobodnog kretanja mogle bi od osoba koje putuju iz područja koja nisu klasificirana kao „zelena” zahtijevati da se nakon dolaska podvrgnu:

 • karanteni i/ili
 • testu na koronavirus.

Države članice same odlučuju koje će mjere primijeniti na osobe koje putuju iz rizičnih područja na njihovo državno područje. To znači da neke države članice neće primjenjivati nikakva ograničenja na putovanja unutar EU-a, dok druge mogu odlučiti primijeniti određene mjere, kao što su karantena ili testiranje, na putnike koji dolaze iz „narančastih”, „crvenih” ili „sivih” područja. Informacije o tome koje države članice primjenjuju koje mjere bit će dostupne na platformi „Re-open EU”. Države članice mogu zahtijevati od osoba koje ulaze na njihovo državno područje da predaju obrasce za lociranje putnika, pri čemu primjenjuju odredbe o zaštiti podataka.

Mjere ne smiju biti diskriminirajuće, tj. mjere neke države članice primjenjuju se i na državljane te države članice koji se vraćaju u svoju zemlju.

Putnici koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe neće biti podvrgnuti karanteni. Pojam „obavljanje dužnosti” primjenjuje se na sljedeće kategorije putnika:

 • radnike ili samozaposlene osobe koji obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19
 • radnike u sektoru prometa ili pružatelje usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu
 • pacijente koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga
 • učenike, studente i stažiste koji svakodnevno putuju u inozemstvo
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga (uključujući članove prekograničnih obitelji koji redovito putuju)
 • diplomate, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje prime poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijske službenike te humanitarne djelatnike i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
 • putnike u tranzitu
 • pomorce
 • novinare, kad rade svoj posao.

4. Jasno i pravovremeno informiranje javnosti o svim ograničenjima

Države članice će Komisiji i ostalim državama članicama prosljeđivati informacije o budućim ograničenjima slobodnog kretanja i o ukidanju ograničenja putovanja. Te će se promjene objavljivati i na platformi „Re-open EU”. U pravilu će se informacije objavljivati 24 sata prije stupanja novih mjera na snagu.

Te bi informacije trebale biti dostupne i na internetskoj platformi „Re-open EU”, na kojoj bi se trebalo nalaziti upućivanje na kartu koju redovito objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti.