Culoarele verzi – Garantarea liberei circulații a bunurilor și serviciilor

Pentru a asigura libera circulație și eficiența transportului de mărfuri pe teritoriul UE, la data de 23 martie 2020, Comisia Europeană a emis recomandări practice privind înființarea „culoarelor verzi” – puncte de trecere a frontierei pentru toate vehiculele de transport de marfă, unde verificările și controalele medicale eventuale se efectuează în cel mult 15 minute.

Pe 28 octombrie, Comisia a propus extinderea abordării bazate pe culoare verzi pentru a se asigura că transportul multimodal funcționează eficient în domenii precum transportul de mărfuri feroviar și pe apă și transportul aerian de mărfuri. Statele membre ar trebui să asigure libera circulație a mărfurilor fără sincope în cadrul pieței unice.

De asemenea, Comisia a invitat statele membre ale UE să sprijine operațiunile de transport aerian de mărfuri în timpul crizei provocate de coronavirus și a prezentat orientări pentru a menține fluxurile esențiale de transport, inclusiv pe cele de echipament și personal medical.

Comisia a emis orientări practice privind menținerea transportului de mărfuri pe teritoriul UE în timpul pandemiei. Statelor membre li s-a solicitat să desemneze neîntârziat toate punctele interne corespunzătoare de trecere a frontierei din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) drept „culoare verzi”. Punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie să fie accesibile tuturor vehiculelor de transport de marfă, indiferent de natura mărfurilor pe care le transportă.

Pe 25 ianuarie 2021, Comisia a propus actualizarea abordării coordonate privind restricțiile la libera circulație. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încerce să împiedice perturbarea călătoriilor esențiale, mai concret să mențină fluxurile de transport în conformitate cu sistemul „culoarelor verzi” și să evite întreruperile în lanțul de aprovizionare. Având în vedere creșterea riscului, călătorii esențiali (cum ar fi personalul medico-sanitar sau persoanele care călătoresc din motive familiale sau profesionale imperative) care se întorc din zone „roșu închis” ar trebui, de asemenea, să se supună testării și carantinei, cu condiția ca acest lucru să nu aibă un impact disproporționat asupra exercitării funcției sau asupra acoperirii nevoilor lor esențiale. Lucrătorii din sectorul transporturilor, a căror expunere la populația generală în timpul călătoriei este în general limitată, nu ar trebui să aibă obligația de a sta în carantină și, în principiu, ar trebui să fie scutiți de obligația de a face un test pentru a putea călători. Aceleași exonerări ar trebui să se aplice și călătorilor esențiali aflați în tranzit.

Timpul necesar pentru trecerea frontierei (camioane) este indicat aici.

A map of Europe showing roads and border crossings

Hartă interactivă cu punctele de trecere a frontierei.

 

Transport

Comisia Europeană și țările UE iau măsuri pentru a atenua impactul pandemiei provocate de coronavirus asupra sectorului transporturilor și pentru a asigura circulația rapidă și continuă a mărfurilor în întreaga UE. Este vorba de bunuri esențiale, cum ar fi alimentele și produsele medicale și nu numai.

Prezentarea măsurilor naționale, pe țări

La 29 aprilie 2020, Comisia a adoptat și un pachet de măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor din sectorul aviatic, feroviar, maritim și rutier. Pachetul vine în urma acțiunilor întreprinse pentru a garanta siguranța lucrătorilor din transporturi, pentru a-i informa pe călători cu privire la drepturile lor și pentru a asigura circulația bunurilor esențiale în Europa.

Măsurile vizează reducerea sarcinii de reglementare și a costurilor pentru companiile de transport. Menținerea lanțurilor de aprovizionare pe calea aerului, în special pentru materiale medicale esențiale, este în interesul comun al tuturor. Aceste măsuri excepționale vor fi temporare, urmând să se aplice pe durata crizei provocate de coronavirus. Trebuie eliminate toate restricțiile incompatibile cu dreptul UE.

Recomandare cu privire la o abordare coordonată în materie de călătorii și transport în răspuns la noua variantă de coronavirus depistată în Regatul Unit

Ca urmare a creșterii rapide a numărului de cazuri de COVID-19 în anumite părți ale Angliei, din care o mare parte sunt contaminări cu o nouă variantă a virusului, Comisia a adoptat, pe data de 22 decembrie, o Recomandare cu privire la o abordare coordonată în materie de măsuri legate de călătorii și transport.

Deși este important să se ia rapid măsuri temporare de precauție pentru a limita răspândirea noii tulpini de coronavirus și să se descurajeze toate călătoriile neesențiale către și din Regatul Unit, ar trebui facilitate călătoriile esențiale și tranzitul pasagerilor.

Personalul de transport din cadrul UE ar trebui să fie exceptat de la orice interdicție de călătorie peste hotare și de la cerințele de testare și de carantină atunci când traversează o frontieră către și dinspre o navă, un vehicul sau o aeronavă. În cazul în care un stat membru, în contextul specific al situației dintre UE și Regatul Unit solicită, în zilele următoare, teste antigenice rapide pentru lucrătorii din sectorul transporturilor, acest lucru nu ar trebui să conducă la întreruperi în furnizarea serviciului de transport.

Fluxurile de mărfuri trebuie să continue neîntrerupt, în conformitate cu dispozițiile Comunicării privind culoarele verzi și transportul aerian de mărfuri, nu în ultimul rând pentru a asigura, de exemplu, distribuirea în timp util a vaccinurilor împotriva COVID-19.

Transport terestru

Asigurarea continuității serviciilor de transport terestru este de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru un răspuns eficient la actuala criză de sănătate publică. 

Comisia a stabilit patru obiective pentru a asigura buna funcționare a transportului de mărfuri pe drumurile europene:

  • „culoare verzi” pentru trecerea frontierei în maximum 15 de minute (inclusiv verificări sau controale medicale). Vă recomandăm să citiți orientările generale privind măsurile de sănătate publică și screeningul la punctele de intrare.
  • „culoarele verzi” sunt destinate tuturor vehiculelor care transportă orice tip de mărfuri. Lanțurile de aprovizionare din Europa sunt strâns integrate. Trebuie să asigurăm libera circulație a tuturor mărfurilor.
  • guvernele naționale ar trebui să suspende restricțiile ori de câte ori este posibil: de exemplu, interdicțiile privind circulația în weekend sau pe timp de noapte. Ne confruntăm cu o situație excepțională și trebuie să fim flexibili.
  • trebuie să simplificăm procedurile administrative pentru toți lucrătorii din domeniul transporturilor, indiferent de naționalitate, pentru a le permite să finalizeze rapid formalitățile la punctele de trecere a frontierei.

Aviație

Aviația este unul dintre sectoarele cele mai afectate, ponderea actuală a zborurilor fiind de doar 40 % față de nivelul din 2019. Conform normelor UE, statele membre pot lua diverse măsuri pentru a limita răspândirea virusului, cum ar fi suspendarea zborurilor dinspre alte state membre ale UE. Ar trebui să existe o coordonare la nivelul întregii UE în ceea ce privește criteriile care trebuie utilizate pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate. În special, este crucial să se mențină legăturile de transport necesare pentru a reacționa în situații de urgență sanitară.

În mai, Comisia a adoptat norme de modificare a unor părți ale Regulamentului privind serviciile aeriene, pentru a reduce presiunea financiară asupra operatorilor de transport aerian și asupra furnizorilor de servicii de handling la sol. Pe data de 13 noiembrie, Comisia a anunțat că unele dintre aceste dispoziții temporare urmează să fie prelungite și în 2021. Comisia nu va prelungi însă flexibilitatea oferită începând din luna mai cu privire la restricțiile prelungite de zbor, deoarece s-a constatat că măsurile sanitare adoptate sunt mai eficiente pentru controlarea răspândirii coronavirusului.

Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) au publicat mai multe documente de orientare referitoare la sănătatea și siguranța la bordul avionului, destinate autorităților competente, aeroporturilor, companiilor aeriene și echipajelor acestora în contextul pandemiei de COVID-19. Aceste recomandări nu au caracter juridic obligatoriu și sunt disponibile pe site-ul AESA. Ele se referă la modalitățile prin care se pot identifica pasagerii bolnavi aflați la bordul avioanelor și în aeroporturi și la ce trebuie făcut în aceste situații.

Pentru a evita avioanele goale și pentru a asigura flexibilitatea companiilor aeriene

Traficul aerian a scăzut semnificativ în timpul pandemiei de COVID-19 din Europa. Pentru a contribui la reducerea impactului pandemiei, Comisia Europeană a prezentat rapid norme specifice pentru exceptarea temporară a companiilor aeriene de la obligația de utilizare a sloturilor orare prevăzută de legislația UE. Modificarea regulamentului UE privind sloturile orare a fost aprobată și a intrat în vigoare la 1 aprilie 2020.

La 14 octombrie, Comisia a adoptat o prelungire a derogării de la normele UE privind utilizarea sloturilor orare, astfel încât să fie acoperită întreaga perioadă de iarnă, până la 27 martie 2021. Ea le va permite companiilor aeriene să își planifice zborurile cu mai multă certitudine, fără să se teamă că își vor pierde sloturile, având în vedere că, în condiții normale, acestea trebuie să utilizeze 80 % din sloturile alocate pentru a-și păstra alocarea în sezonul următor. Acest lucru poate duce la emisii inutile în cazul în care companiile aeriene zboară cu avioane aproape goale pentru a-și păstra sloturile. Decizia vine în urma rezultatelor raportului Comisiei privind datele referitoare la traficul aerian.

Pe 20 februarie 2021, a intrat în vigoare modificarea adoptată a Regulamentului privind cerințele referitoare la sloturile orare pentru vara anului 2021. Aceasta le permite companiilor aeriene să returneze până la jumătate din sloturile orare alocate înainte de începerea sezonului. Companiilor aeriene li se cere să utilizeze cel puțin 50 % din sloturile rămase, dar pot fi scutite de obligația de a atinge acest prag dacă rutele lor sunt afectate de măsuri de combatere a pandemiei. Modificarea a fost adoptată pentru a adapta normele privind sloturile la cererea de transport aerian a clienților, dar și pentru a promova concurența. De asemenea, ea stimulează companiile aeriene să utilizeze în mod eficient capacitățile aeroportuare, lucru de care vor beneficia în cele din urmă și călătorii din UE.

Transportul aerian de mărfuri

Asigurarea livrărilor de mărfuri pe calea aerului este esențială pentru Europa. Comisia Europeană a emis la 26 martie 2020 orientări pentru sprijinirea operațiunilor de transport aerian de mărfuri

Măsurile includ:

  • invitația adresată statelor membre de a acorda drepturi temporare de trafic pentru operațiuni suplimentare de transport de mărfuri din afara UE, deși în mod normal s-ar aplica restricții
  • eliminarea temporară a restricțiilor de interzicere a zborurilor pe timp de noapte și/sau privind sloturile orare la aeroporturi pentru operațiunile esențiale de transport aerian de marfă
  • permiterea utilizării, la nevoie, a aeronavelor de pasageri pentru operațiuni de transport de marfă, scutind personalul aeronautic navigant de restricțiile de călătorie în cazul în care nu prezintă simptome de COVID-19.

Transport maritim

Este esențial să se asigure continuitatea transportului maritim în UE: acest sector transportă 75 % din mărfurile tranzacționate între UE și restul lumii și 30 % din mărfurile tranzacționate în interiorul UE. De la începutul pandemiei de COVID-19, multe persoane au fost blocate la bordul navelor de croazieră sau de transport de marfă.

Comisia Europeană a publicat orientări cu recomandări privind sănătatea, repatrierea și demersurile de călătorie. De asemenea, în aceste orientări statele membre sunt invitate să faciliteze schimburile de echipaje și să instituie o rețea de porturi în acest sens.

Asigurarea expedierii deșeurilor la nivelul UE

La 31 martie 2020, Comisia a emis orientări privind adoptarea unei abordări comune în UE pentru a asigura continuarea expedierii deșeurilor prin culoarele verzi. Circumstanțele excepționale ocazionate de pandemia de COVID-19 necesită menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice și a mediului. Expedierile de deșeuri în interiorul UE reprezintă o verigă importantă în lanțul de aprovizionare, de la colectarea deșeurilor până la tratarea lor finală. Este esențial să se prevină și să se reducă eventualele obstacole din calea transportului transfrontalier a deșeurilor în UE. Aceste orientări se adresează autorităților statelor membre, operatorilor economici și părților interesate relevante.

 

Documente

DescarcăPDF - 648 KB