Zöldsávos határátkelőhelyek – az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása

Annak biztosítására, hogy az áruk szabadon és zavartalanul mozogjanak az EU-ban, az Európai Bizottság 2020. március 23-án gyakorlati tanácsokat tett közzé arról, hogyan lehetne olyan ún. zöldsávos határátkelőhelyeket létrehozni, amelyek minden árufuvarozó jármű előtt nyitva állnak, és ahol az ellenőrzések és egészségügyi szűrővizsgálatok nem tarthatnak 15 percnél tovább.

Október 28-án a Bizottság a zöldsávos megközelítés kiterjesztését javasolta annak biztosítására, hogy a multimodális szállítás hatékonyan működjön olyan területeken, mint a vasúti, vízi és légi árufuvarozás. A tagállamoknak az egységes piac egészében biztosítaniuk kell az áruk zökkenőmentes szabad mozgását.

A Bizottság felszólította továbbá a tagállamokat, hogy a koronavírus-válság ideje alatt támogassák a légifuvarozási műveleteket, és iránymutatást terjesztett elő a kulcsfontosságú személy- és áruforgalom, köztük az orvosi személyzet és felszerelések forgalmának fenntartására.

A Bizottság gyakorlati tanácsokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet gondoskodni az EU-ban a zavartalan áruforgalomról a jelenlegi világjárvány közepette. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy haladéktalanul jelöljenek ki minden belső határátkelőhelyet a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) mentén, amely zöldsávos átkelőhelyként szolgálhat. A zöldsávos határátkelőhelyeknek minden áruszállító jármű számára nyitva kell állniuk, a szállított árutól függetlenül.

2021. január 25-én a Bizottság a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítés aktualizálását javasolta a tagállamoknak. Biztosítani kell az alapvetően fontos utazások zavartalanságát, kiváltképp az akadálytalan áruszállítást a zöldsávos határátkelőhelyeken, hogy ne keletkezzenek törések az ellátási láncban. Tekintettel a megnövekedett járványügyi kockázatra, a sötétpirossal jelölt területekről érkező, alapvető szükségből utazókat, például az egészségügyi dolgozókat, a nyomós családi vagy üzleti okból utazókat szintén tesztelni kell és karantén alá kell helyezni, feltéve, hogy ez nem befolyásolja aránytalanul az alapvető feladataik ellátását vagy az utazási céljuk elérését. A közlekedési dolgozók esetében, akik jellemzően nem kerülnek közeli kontaktusba az utasokkal, nem indokolt karanténkötelezettséget előírni, és elvben mentesíteni kell őket az utazókra vonatkozó tesztkötelezettség alól is. Ugyanezeket a mentességeket ajánlatos alkalmazni az alapvető szükségből az országon átutazó személyekre is.

Ez a térkép tájékoztatással szolgál arról, milyen teherforgalmi várakozási időkkel kell számolni az EU egyes határátkelőhelyein.

A map of Europe showing roads and border crossings

Tekintse meg interaktív térképünket a kijelölt határátkelőhelyekről.

 

Szállítás

Az EU-beli gyors és zavartalan áruforgalom – elsősorban, de nem kizárólag az élelmiszerek és az orvosi felszerelések forgalmának – biztosítása érdekében az Európai Bizottság a tagállamokkal egyetemben határozott intézkedéseket hoz, hogy enyhítse a koronavírus-járvány hatását a közlekedési ágazatban.

A nemzeti intézkedések áttekintése

Ezen túlmenően a Bizottság 2020. április 29-én intézkedéscsomagot fogadott el, hogy támogassa a légi, a vasúti, a tengeri és a közúti közlekedési ágazatban működő vállalkozásokat. A körvonalazott intézkedések a közlekedési dolgozók biztonságának garantálására, az utasjogokkal kapcsolatos tájékoztatásra és az alapvető áruk EU-n belüli áramlásának biztosítására irányuló fellépést egészítik ki.

Az intézkedéscsomag célja, hogy enyhítse a szabályozásból eredő terheket és csökkentse a közlekedési vállalatok költségeit. A légi ellátási láncok folytonossága – különösen a kiemelten kritikus egészségügyi felszerelések vonatkozásában – mindannyiunk érdeke. Ezek a rendkívüli intézkedések ideiglenesek, csak a koronavírus-válság ideje alatt lesznek érvényben. Az uniós joggal ellentétes korlátozásokat fel kell oldani.

Ajánlás az utazást és a szállítást érintő intézkedések uniós szintű összehangolásáról az Egyesült Királyságban megjelent új koronavírus-variáns kapcsán

Miután Anglia egyes részein gyorsan növekedett a nagyrészt a vírus új variánsa okozta Covid19-esetek száma, a Bizottság december 22-én ajánlást fogadott el az utazással és szállítással kapcsolatos intézkedések összehangolásáról.

Az új vírustörzs továbbterjedésének megfékezése érdekében azonnali ideiglenes óvintézkedésekre van szükség, és minden, az Egyesült Királyságba irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazást korlátozni kell.

A szállítószemélyzetet az EU-n belül mentesíteni kell minden határon át történő utazási tilalom, valamint a tesztelési és karanténkövetelmények alól közúti, légi vagy vízi útvonalon egyaránt. Amennyiben egy tagállam az EU és az Egyesült Királyság közötti legújabb járványügyi helyzet miatt az elkövetkező napokban antigéngyorsteszteket ír elő a szállításban dolgozók számára, ez nem vezethet a szállítás zavarához.

A zöld sávok végrehajtásáról szóló közleménnyel és a légi árufuvarozási műveletek megkönnyítéséről szóló közleménnyel összhangban a teherforgalomnak megszakítás nélkül kell folytatódnia, nem utolsósorban a Covid19-oltóanyagok időben történő szétosztásának biztosítása érdekében.

Szárazföldi közlekedés

Az EU belső piacának működése és a válság hatékony kezelése érdekében döntő jelentőségű, hogy a szárazföldi folyosókon az árufuvarozási szolgáltatások folyamatosan és megszakítás nélkül működjenek. 

A Bizottság négy célkitűzést határozott meg az európai közúti árufuvarozás zavartalanságának biztosítására, nevezetesen:

  • zöldsávos határátkelőhelyek létrehozása, ahol az ellenőrzések és az egészségügyi szűrővizsgálatok nem tarthatnak 15 percnél tovább – ehhez lásd: általános tanácsok a belépési pontokon esedékes közegészségügyi intézkedésekről és a szűrésről;
  • annak biztosítása, hogy a zöldsávos határátkelőhelyek valamennyi áruszállító jármű előtt nyitva álljanak, a szállított árutól függetlenül – az európai ellátási láncok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és nagymértékben függnek egymástól, ezért gondoskodni kell minden árucikk akadálytalan áramlásáról;
  • fontos, hogy a tagállamok mindenhol, ahol lehetséges, felfüggesszék az árufuvarozásra vonatkozó korlátozó intézkedéseket, pl. a hétvégi vagy éjszakai árufuvarozás tilalmát – a válság rendkívüli helyzet elé állított bennünket, és rugalmas hozzáállást kell tanúsítanunk;
  • az áruszállítók adminisztratív teendőinek egyszerűsítése – függetlenül attól, hogy melyik ország állampolgárai –, hogy gyorsabban át tudjanak kelni a határokon.

Légi közlekedés

A légi közlekedés egyike azoknak az ágazatoknak, melyeket a világjárvány a legsúlyosabban érintett. A légiutas-forgalom mintegy 40%-kal csökkent a 2019. évi szinthez képest. Az uniós szabályok értelmében a tagállamok meghozhatják a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, például felfüggeszthetik a más uniós tagállamokból érkező légi járatokat. Uniós szinten össze kell hangolni annak kritériumait, hogy milyen intézkedések szükségesek. Különösen fontos fenntartani azokat a közlekedési összeköttetéseket, amelyekre szükség van az egészségügyi vészhelyzetek kezeléséhez.

Májusban a Bizottság szabályokat fogadott el, melyek módosítják a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló rendelet egyes részeit. Az új rendelkezések enyhíteni hivatottak a légi fuvarozókra és a földi kiszolgálókra nehezedő pénzügyi nyomást. A Bizottság november 13-án bejelentette, hogy ezek közül az átmeneti rendelkezések közül többnek a hatályát 2021-ig meghosszabbítja. A Bizottság azonban nem fogja meghosszabbítani a repülési korlátozások tekintetében május óta biztosított rugalmasságot, mert hatékony egészségügyi és köztisztasági intézkedések kerültek bevezetésre, melyekkel eredményesen megfékezhető a koronavírus terjedése.

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) a koronavírus-járványra válaszul több útmutató dokumentumot tett közzé az illetékes hatóságok, a repülőterek, valamint a légitársaságok és személyzetük számára a légi járatokra vonatkozó egészségügyi és biztonsági tudnivalókról. Ezek a jogilag nem kötelező erejű ajánlások arra vonatkoznak, hogyan kell kiszűrni a beteg utasokat a repülőgépeken és a repülőtereken, és hogyan kell eljárni az esetükben. Az ajánlások az EASA honlapján érhetők el.

A „szellemjáratok” üzemeltetésének megelőzése, rugalmasság biztosítása a légitársaságoknak

A légi forgalom jelentősen csökkent Európában a koronavírus-járvány idején. A járvány hatásának enyhítése érdekében az Európai Bizottság a helyzetre gyorsan reagálva célzott jogszabályjavaslatot terjesztett elő, mely ideiglenesen mentesíti a légitársaságokat az uniós jog szerinti résidőhasználati kötelezettségeik alól. A résidőkiosztásról szóló uniós rendelet módosítása 2020. április 1-jén lépett hatályba.

Október 14-én a Bizottság a teljes téli időszakra, 2021. március 27-ig meghosszabbította a repülőtéri résidők használatára vonatkozó uniós szabályok alóli mentességet. Ez lehetővé teszi a légitársaságoknak, hogy nagyobb bizonyossággal tervezzék meg menetrendjeiket, mert nem kell attól tartaniuk, hogy elveszítik résidőiket. Rendes körülmények között a légitársaságoknak a nekik kiosztott résidők 80%-át fel kell használniuk ahhoz, hogy a következő idényben is jogosultak legyenek ugyanazokra a résidőkre. Ez szükségtelen szennyezőanyag-kibocsátást eredményezhet, a légitársaságok ugyanis résidőik megtartása érdekében arra kényszerülnek, hogy szinte üres járatokat (ún. „szellemjáratokat”) üzemeltessenek. A döntés a Bizottság légiforgalmi adatokról szóló jelentésén alapul.

2021. február 20-án hatályba lépett a résidőkiosztásról szóló rendelet elfogadott módosítása, mely a 2021 nyarára vonatkozó résidő-használati követelményeket rögzíti. A módosított rendelet lehetővé teszi a légitársaságoknak, hogy visszaadják az idény kezdete előtt nekik kiutalt résidők legfeljebb 50%-át. A légitársaságoknak a fennmaradó résidőik legalább felét fel kell használniuk, és mentesülhetnek ez alól a küszöbérték alól, ha a világjárvány enyhítése érdekében bevezetett intézkedések érintik az útvonalaikat. Ez a módosítás hozzáigazítja a résidőkre vonatkozó szabályokat a légi utazás iránti kereslethez, miközben előmozdítja a piaci versenyt. Ezen túlmenően a légitársaságokat a repülőtéri kapacitások hatékony kihasználására ösztönzi, ami végső soron az utazók javát is szolgálja EU-szerte.

Légi teherszállítás

Európának továbbra is kulcsfontosságú a légi teherszállítás. Az Európai Bizottság 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a légi árufuvarozási műveletek folyamatos támogatásáról.

Az iránymutatásban a Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy:

  • biztosítsanak ideiglenes forgalmi jogokat az EU-n kívülről érkező áruk légi fuvarozása tekintetében arra az esetre, ha rendes körülmények között korlátozások lennének érvényben;
  • ideiglenesen szüntessék meg a repülőtereken az éjszakai repülésre és/vagy a résidőre vonatkozó korlátozásokat az alapvető légi fuvarozási műveletek esetében;
  • szükség esetén könnyítsék meg az utasszállító légi járművek használatát a kizárólag áruszállító műveletek céljára, és mentesítsék a légi járművet szállító személyzetet az utazási korlátozások alól, ha nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik.

Vízi szállítás

A világ más részeivel folytatott kereskedelmének 75%-át az EU tengeri úton bonyolítja, és a tagországok közötti áruszállítás 30%-a is tengeren történik. Ezért alapvető fontosságú, hogy a tengeri szállítás zavartalanul folytatódjon. A koronavírus-világjárvány megjelenése óta világszerte sokan rekedtek az utasok és a legénység tagjai közül üdülőhajók és teherhajók fedélzetén.

Megsegítésükre a Bizottság iránymutatást adott ki, melyben ajánlásokat fogalmazott meg az egészségük védelmével, a hazaszállításukkal és az utazásuk megszervezésével kapcsolatban. Iránymutatásában a Bizottság felkéri a tagállamokat, tegyék lehetővé, hogy a hajókon szolgáló személyzetet új legénység váltsa fel, és hozzák létre azoknak a kikötőknek a hálózatát, ahol erre késedelem nélkül sort lehet keríteni.

A tagállamok közötti hulladékszállítás biztosítása

2020. március 31-én a Bizottság iránymutatást tett közzé arról, hogyan lehet uniós szinten, közös közelítésmód alapján biztosítani, hogy a hulladékszállítás a zöldsávos határátkelőhelyek igénybevételével zavartalanul folytatódhasson az EU-ban. A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben EU-szerte ügyelni kell szigorú népegészségügyi és környezetvédelmi normák maradéktalan fenntartására. A tagállamközi hulladékszállítás kulcsfontosságú eleme a hulladékgazdálkodás egészének, az összegyűjtéstől az ártalmatlanításig. Meg kell előznünk, hogy a tagországok közötti hulladékszállítás akadályokba ütközzön, és az esetleges fennakadásokat meg kell szüntetnünk. Az iránymutatás címzettjei a tagállami hatóságok, a gazdasági szereplők és más érdekeltek.

 

Dokumentumok

LetöltésPDF - 567.6 KB