ursula von der leyen
Musíme sa o seba navzájom starať, musíme byť jeden druhému oporou. Pretože ak existuje niečo nákazlivejšie ako tento vírus, je to láska a súcit. A práve v tejto náročnej situácii Európania dokazujú, aké silné môžu byť.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (26. marca 2020)

Júl 2021

 • 27. júla

  EÚ dosiahla medzník – preočkovanosť dospelej populácie jednou dávkou sa dostala na úroveň 70 %

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že v júli bolo aspoň jednou dávkou zaočkovaných 70 % dospelej populácie EÚ.

 • 22. júla

  Komisia zvyšuje financovanie výskumu o 120 miliónov eur na 11 nových projektov zameraných na boj proti vírusu a jeho variantom

  Na podporu a umožnenie naliehavého výskumu koronavírusu a jeho variantov Komisia zaradila do užšieho výberu 11 nových projektov v hodnote 120 miliónov eur z programu Horizont Európa, najväčšieho európskeho programu pre výskum a inováciu (2021 – 2027).

 • 19. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Česka vo výške 7 miliárd EUR

  Európska komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Česka na podporu obnovy a odolnosti. Ide o dôležitý krok k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 7 miliárd eur vo forme grantov. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v českom pláne obnovy a odolnosti.

 • 16. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Írska

  Komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Írska na podporu obnovy a odolnosti. Ide o dôležitý krok k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo forme grantov 989 miliónov eur, z ktorých sa podporí vykonávanie kľúčových investičných a reformných opatrení načrtnutých v írskom pláne na podporu obnovy a odolnosti.

 • 15. júla

  Viac ako 3 milióny dávok vakcín odoslaných prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany

  V nadväznosti na nové ponuky pomoci zo strany členských štátov EÚ krajinám v núdzi Komisia doteraz prostredníctvom európskeho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany podporila výmenu viac ako 3 miliónov vakcín proti COVID-19 s krajinami mimo EÚ.

 • 10. júla

  EÚ dosiahla dôležitý míľnik – dodala vakcíny potrebné na zaočkovanie 70 % dospelých v EÚ

  „Dodali sme členským štátom dostatok vakcín na to, aby boli schopné úplne zaočkovať aspoň 70 % dospelých v EÚ, a to ešte tento mesiac,“ uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová 11. júla, pri príležitosti dosiahnutia nového míľnika EÚ v očkovacej kampani. Zdôraznila však, že COVID-19 ešte nie je porazený a že EÚ je pripravená poskytnúť viac vakcín, a to aj proti novým variantom.

 • 8. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Chorvátska

  Komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Chorvátska na podporu obnovy a odolnosti, čo je dôležitým krokom k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo forme grantov 6,3 miliardy eur. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v chorvátskom pláne obnovy a odolnosti.

 • 8. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Cypru vo výške 1,2 miliardy EUR

  Komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Cypru na podporu obnovy a odolnosti. Ide o dôležitý krok k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo forme grantov a pôžičiek 1,2 miliardy eur, vďaka ktorým bude môcť Cyprus upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

 • 2. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Litvy vo výške 2,2 miliardy EUR

  Komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Litvy na podporu obnovy a odolnosti, čo je dôležitým krokom k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo forme grantov 2,2 miliardy eur. Tieto financie zohrajú kľúčovú úlohu v úsilí Litvy upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

 • 1. júla

  V Únii začína platiť digitálny COVID preukaz EÚ

  Počnúc 1. júlom začalo v EÚ platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ tak majú možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ.

 • 1. júla

  Komisia schválila plán na podporu obnovy a odolnosti Slovinska vo výške 2,5 miliardy EUR

  Komisia vydala pozitívne hodnotenie plánu Slovinska na podporu obnovy a odolnosti, čo je dôležitým krokom k tomu, aby EÚ vyplatila z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo forme grantov 1,8 miliardy a vo forme pôžičiek 705 miliónov eur. Tieto financie zohrajú kľúčovú úlohu v úsilí Slovinska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

jún 2021

 • 29. jún

  Komisia dokončuje druhú úspešnú emisiu dlhopisov s cieľom podporiť obnovu Európy

  V rámci druhej transakcie na základe programu NextGenerationEU získala Komisia 15 miliárd EUR na financovanie obnovy Európy po kríze spôsobenej koronavírusom. Transakcia pozostávala z dvoch tranží – 5-ročného dlhopisu v hodnote 9 miliárd EUR splatného 6. júla 2026 a 30-ročného dlhopisu vo výške 6 miliárd EUR splatného 6. júla 2051.

 • 29. jún

  Komisia identifikuje päť sľubných potenciálnych liekov

  Stratégia EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19 prináša prvé výsledky: bolo oznámené prvé portfólio piatich liekov, ktorými by sa čoskoro mohli liečiť pacienti v celej EÚ. Štyri z týchto terapeutík sú monoklonálne protilátky, v prípade ktorých Európska agentúra pre lieky začala priebežné preskúmanie. Piatym liekom je imunosupresívum s platným povolením na uvedenie na trh, ktoré by sa mohlo rozšíriť aj na liečbu pacientov s ochorením COVID-19.

 • 28. jún

  NextGenerationEU: Komisia vypláca prvé platby vo výške 800 miliónov EUR na podporu obnovy po kríze a odolnosti voči krízam

  Komisia vyplatila 800 miliónov eur vo forme platieb v rámci dočasného nástroja NextGenerationEU, z ktorého sa financuje obnova Európy a podpora zelenšieho, digitálnejšieho a odolnejšieho hospodárstva po pandémii. Platby smerovali do 41 národných a regionálnych programov v 16 členských štátoch (Francúzsko, Grécko, Česko, Nemecko, Poľsko, Litva, Holandsko, Slovensko, Estónsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Bulharsko, Švédsko, Portugalsko a Chorvátsko) z iniciatívy Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU).

 • 23. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Francúzska vo výške 39,4 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Francúzska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 39,4 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zásadným spôsobom to prispeje k tomu, aby Francúzsko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 23. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Belgicka vo výške 5,9 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Belgicka, ktoré je dôležitým krokom vedúcim k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 5,9 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Belgicka.

 • 22. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Talianska vo výške 191,5 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Talianska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 68,9 miliardy EUR vo forme grantov a 122,6 miliardy EUR vo forme úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zásadným spôsobom to prispeje k tomu, aby Taliansko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 22. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Nemecka

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Nemecka. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 25,6 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Nemecka.

 • 22. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Lotyšska vo výške 1,8 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Lotyšska, ktoré je dôležitým krokom vedúcim k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 1,8 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zásadným spôsobom to prispeje k tomu, aby Lotyšsko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 21. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Slovenska

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 6,3 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upevniť po skončení pandémie COVID-19 svoje postavenie.

 • 21. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Rakúska

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Rakúska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 3,5 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Prispeje to k tomu, aby Rakúsko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 18. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Luxemburska vo výške 93 miliónov EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Luxemburska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 93 miliónov EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čím sa podporí vykonávanie investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Luxemburska.

 • 17. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Dánska vo výške 1,5 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Dánska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 1,5 miliardy EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v období 2021 – 2026. Týmto financovaním sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Dánska.

 • 17. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Grécka vo výške 30,5 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Grécka, ktoré je dôležitým krokom vedúcim k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 17,8 miliardy EUR vo forme grantov a 12,7 miliardy EUR v úveroch v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v období 2021 – 2026. Toto financovanie zásadným spôsobom prispeje k tomu, aby Grécko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 16. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Španielska vo výške 69,5 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Španielska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 69,5 miliónov EUR vo forme grantov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v období 2021 – 2026, čím sa podporí vykonávanie hlavných investičných a reformných opatrení načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Španielska.

 • 16. jún

  Komisia schvaľuje plán obnovy a odolnosti Portugalska vo výške 16,6 miliardy EUR

  Komisia vydala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti Portugalska. Ide o dôležitý krok vedúci k tomu, aby EÚ mohla vyplatiť 13,9 miliardy EUR vo forme grantov a 2,7 miliardy EUR vo forme úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v období 2021 – 2026. Toto financovanie zásadným spôsobom prispeje k tomu, aby Portugalsko vyšlo z pandémie COVID-19 silnejšie.

 • 15. jún

  Komisia získala v prvej transakcii na podporu obnovy Európy 20 miliárd EUR

  Komisia pri prvej transakcii v rámci programu NextGenerationEU predajom desaťročného dlhopisu splatného 4. júla 2031 získala 20 mld. eur na financovanie zotavenia Európy z krízy spôsobenej koronavírusom. Ide o historicky najväčšiu emisiu inštitucionálnych dlhopisov v Európe, vôbec najväčšiu inštitucionálnu transakciu s jednou tranžou a najväčšiu sumu, ktorú EÚ získala v rámci jedinej transakcie.

 • 15. jún

  Prvé ponaučenia z pandémie COVID-19

  Európska komisia predložila oznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 z uplynulých 18 mesiacov, ktoré tvoria základ zlepšených opatrení na úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni. Úsilie je zamerané na schopnosť lepšie predvídať a skoro zistiť riziká pre verejné zdravie, lepšie krízové plánovanie a rýchlejšie a účinnejšie spoločné reakcie na všetkých úrovniach.

 • 4. jún

  EÚ navrhuje dôraznú mnohostrannú obchodnú reakciu na pandémiu COVID-19

  EÚ sa vo svojom návrhu obracia na členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby sa zaviazali k mnohostrannému akčnému plánu v oblasti obchodu s cieľom rozšíriť výrobu vakcín a liekov proti COVID-19 a zabezpečiť univerzálny a spravodlivý prístup.

 • 1. jún

  Digitálny COVID preukaz EÚ: Brána EÚ (EU Gateway) začína fungovať v siedmich krajinách

  Digitálny COVID preukaz EÚ dospel k ďalšiemu významnému míľniku – spusteniu technického systému na úrovni EÚ na bezpečné overovanie preukazov pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov.

Máj 2021

 • 25. máj

  Komisia vypláca 14,1 miliardy eur z nástroja SURE 12 členským štátom

  Európska komisia vyplatila 14,137 mld. eur 12 členským štátom EÚ v siedmej splátke finančnej podpory z nástroja SURE. Spolu s týmito prostriedkami vyplatenými z programu SURE už EÚ poskytla takmer 90 mld. eur vo forme nadväzných úverov.

 • 21. máj

  Svetoví lídri prijímajú program na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a zabránenie budúcim pandémiám

  Lídri skupiny G20 sa na celosvetovom samite o zdraví, ktorý v Ríme spoločne usporiadala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a taliansky premiér Mario Draghi ako predseda skupiny, zaviazali prijať súbor opatrení na urýchlené ukončenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 po celom svete a lepšiu prípravu na budúce pandémie.

 • 21. máj

  Miliardová iniciatíva Tímu Európa v prospech Afriky

  Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na celosvetovom samite o zdraví skupiny G20 oznámila iniciatívu Tímu Európa (Team Europe) týkajúcu sa výroby vakcín, liekov a zdravotníckych technológií a prístupu k nim v Afrike. Vďaka podpore 1 miliardy EUR z rozpočtu EÚ a európskych rozvojových finančných inštitúcií pomôže táto iniciatíva vytvoriť priaznivé prostredie pre miestnu výrobu očkovacích látok v Afrike a odstraňovať prekážky na strane ponuky aj dopytu. Táto suma sa ďalej zvýši o príspevky členských štátov EÚ.

 • 20. máj

  Komisia podpisuje tretiu zmluvu so spoločnosťami BioNTech a Pfizer na ďalších 1,8 miliardy dávok

  Európska komisia podpísala tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečuje si ňou v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočných 1,8 miliardy dávok v období od konca roka 2021 do roku 2023. Umožní nákup 900 miliónov dávok súčasnej vakcíny, ako aj vakcíny prispôsobenej na varianty vírusu s opciou na nákup ďalších 900 miliónov dávok.

 • 6. máj

  Stratégia EÚ pre vývoj a dostupnosť liekov

  Európska komisia doplnila úspešnú stratégiu EÚ v oblasti vakcín o stratégiu liečby ochorenia COVID-19, ktorá má podporiť vývoj a dostupnosť nevyhnutných liekov proti koronavírusu vrátane liečby tzv. dlhodobého COVID-u.

Apríl 2021

 • 27. apríl

  EÚ poskytuje Indii kritickú podporu prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany

  Členské štáty EÚ pripravili zásielku naliehavo potrebného kyslíka, liekov a vybavenia, ktorá bude prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany dodaná Indii na základe jej žiadosti o podporu.

 • 20. apríl

  Zabezpečenie väčšieho počtu vakcín proti ochoreniu COVID-19 pre západný Balkán

  Za pomoci Rakúska bude na západný Balkán dodaných 651 000 dávok vakcíny spoločností BioNTech a Pfizer. Zásielku financuje Európska komisia. Prvá dodávka všetkým partnerom v regióne sa má uskutočniť v máji, pričom pravidelné tranže budú pokračovať až do augusta.

 • 14. apríl

  Komisia je pripravená získať až 800 miliárd EUR na obnovu

  Komisia podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby sa výpožičky v rámci dočasného nástroja na obnovu NextGenerationEU financovali za podmienok, ktoré budú pre členské štáty EÚ aj ich občanov najvýhodnejšie. Využije diverzifikovanú stratégiu financovania s cieľom do roku 2026 získať približne 800 miliárd EUR v bežných cenách. Tento prístup umožní Komisii plynule a efektívne získať potrebnú čiastku. Zároveň tým do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura.

 • 14. apríl

  Urýchlenie dodávok očkovacích látok 

  Európska komisia dosiahla dohodu so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o urýchlení dodávky očkovacích látok. Ďalších 50 miliónov dávok, ktoré boli pôvodne naplánovali na štvrtý štvrťrok 2021, sa dodá v druhom štvrťroku počnúc aprílom. S cieľom pripraviť sa na budúcnosť Komisia takisto oznámila, že začne rokovania so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o tretej zmluve, v ktorej sa predpokladá dodanie 1,8 miliardy dávok očkovacej látky v období 2021 až 2023.

 • 7. apríl

  123 miliónov EUR na výskum a inovácie s cieľom pomôcť v boji proti hrozbe variantov ochorenia COVID-19

  Komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizont Európa, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu, na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu. Toto prvé núdzové financovanie v rámci programu Horizont Európa dopĺňa celý rad výskumných a inovačných opatrení financovaných EÚ na boj proti koronavírusu a prispieva k činnostiam Komisie v oblasti prevencie a reakcie na vplyv variantov koronavírusu.

 • 6. apríl

  Prvé podporné opatrenia v rámci programu REACT-EÚ na obnovu a prechod schválené pre Holandsko a Rakúsko

  Holandsko a Rakúsko sa stali prvými krajinami EÚ, ktoré využili pomoc z REACT-EU (Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) po tom, ako Komisia schválila prvé rozhodnutia, ktorými sa objem dostupných finančných prostriedkov na investície zvýši o takmer 262 miliónov EUR. V rámci programu NextGenerationEU sa opatrenia prijaté ako súčasť programu REACT-EU zamerajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na vytvorenie základov zelenej a digitálnej transformácie a udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy.

Marec 2021

 • 30. marca

  Ďalších 13 miliárd EUR z nástroja SURE pre šesť krajín EÚ

  Komisia vyplatila 13 miliárd EUR šiestim krajinám EÚ v šiestej splátke finančnej podpory v rámci nástroja SURE. Išlo o tretiu platbu v roku 2021. Česko dostalo 1 miliardu EUR, Belgicko 2,2 miliardy EUR, Španielsko 4,06 miliardy EUR, Írsko 2,47 miliardy EUR, Taliansko 1,87 miliardy EUR a Poľsko 1,4 miliardy EUR. Ide o prvý prípad, keď Írsko získalo finančné prostriedky v rámci tohto nástroja. Ďalších päť krajín EÚ už využilo úvery v rámci nástroja SURE.

 • 27. marca

  EÚ pomáha dodávať vakcíny Moldavsku a zdravotnícke pomôcky Čiernej Hore a Severnému Macedónsku

  EÚ podporila Rumunsko pri dodávaní 50 400 dávok vakcín Moldavsku na základe žiadosti Moldavska prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Komisia koordinuje a financuje až 75 % nákladov za prepravu pomoci. EÚ taktiež zmobilizovala zdravotnícke pomôcky prostredníctvom zdravotnej rezervy RescEU do Severného Macedónska a Čiernej Hory s cieľom pomôcť im vyrovnať sa s pandémiou.

 • 24. marca

  Nový postup týkajúci sa uľahčenia a urýchlenia procesu schvaľovania upravených vakcín proti variantom COVID-19

  Komisia zaviedla opatrenie na urýchlenie procesu schvaľovania upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19. Spoločnosti sa budú môcť vďaka tomuto opatreniu sústrediť na včasné zhromažďovanie potrebných dôkazov a na povolenie upravených vakcín bude stačiť predložiť Európskej agentúre pre lieky menší súbor údajov.

 • 24. marca

  Posilnenie mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19

  Európska komisia zaviedla zásady reciprocity a proporcionality ako nové kritériá, ktoré treba zohľadniť pri povoľovaní vývozu v rámci mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tento systém výrazne zlepšil transparentnosť vývozu. Cieľ, ktorým je zabezpečiť, aby mali občania EÚ včasný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, však stále nie je splnený.

 • 17. marca

  Komisia navrhuje digitálne zelené osvedčenie

  Európska komisia predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Digitálne zelené osvedčenie bude dôkazom o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu alebo ochorenie COVID-19 prekonala. Bude k dispozícii bezplatne v digitálnom alebo papierovom formáte. Bude obsahovať kód QR na zaistenie bezpečnosti a pravosti certifikátu. Komisia vybuduje digitálnu bránu, aby bolo možné overiť všetky osvedčenia v celej EÚ, a bude podporovať krajiny EÚ pri technickej realizácii osvedčení.

 • 16. marca

  Komisia vypláca ďalších 9 miliárd EUR z nástroja SURE siedmim krajinám EÚ

  Siedmim krajinám EÚ bolo vyplatených 9 miliárd EUR v piatej splátke finančnej podpory v rámci nástroja SURE. Česko dostalo 1 miliardu EUR, Španielsko 2,87 miliardy EUR, Chorvátsko 510 miliónov EUR, Taliansko 3,87 miliardy EUR, Litva 302 miliónov EUR, Malta 123 miliónov EUR a Slovensko 330 miliónov EUR. Tieto úvery pomôžu krajinám EÚ riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Zatiaľ 16 krajín EÚ dostalo v rámci nástroja SURE spolu 62,5 miliardy EUR vo forme nadväzných úverov.

 • 11. marca

  V EÚ bola povolená štvrtá vakcína proti ochoreniu COVID-19

  Európska komisia udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinula spoločnosť Janssen Pharmaceutica NV, jedna z farmaceutických spoločností koncernu Johnson & Johnson. Ide o štvrtú vakcínu proti tomuto ochoreniu, ktorá bola povolená v EÚ.

 • 11. marca

  Komisia predlžuje trvanie mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19

  Komisia predĺžila trvanie mechanizmu transparentnosti a udeľovania povolení na vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19 do konca júna. Dôvodom sú pretrvávajúce oneskorenia niektorých dodávok vakcín do EÚ. Ide o cielené, primerané, transparentné a dočasné opatrenie. EÚ sa zaviazala k medzinárodnej solidarite, a preto z tohto režimu vylúčila dodávky vakcín poskytované v rámci humanitárnej pomoci alebo dodávky vakcín určené pre krajiny v rámci nástroja COVAX, ako aj zásielky určené pre naše susedné krajiny.

 • 11. marca

  530 miliónov EUR na podporu núdzových opatrení proti pandémii koronavírusu

  Komisia predložila ďalší balík finančnej podpory vo výške takmer 530 miliónov EUR v rámci Fondu solidarity EÚ. Prispeje k úsiliu 17 členských štátov a 3 pristupujúcich krajín (Belgicko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko, ako aj Albánsko, Čierna Hora a Srbsko) na ochranu verejného zdravia v boji proti koronavírusu.

 • 10. marca

  Dodávka ďalších štyroch miliónov dávok vakcíny BioNTech-Pfizer v marci

  Komisia sa dohodla so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na dodávke ďalších štyroch miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré budú mať krajiny EÚ k dispozícii v marci na zvládanie situácie v problémových oblastiach s koronavírusom a uľahčenie voľného pohybu na hraniciach. Marcové zvýšenie dodávok je výsledkom úspešného rozšírenia výrobných kapacít v Európe, ku ktorému došlo v polovici februára.

Február 2021

 • 19. februára

  EÚ zdvojnásobuje príspevok na COVAX na 1 miliardu EUR

  oznámila ďalších 500 miliónov EUR pre nástroj COVAX, čím zdvojnásobila svoj príspevok na túto globálnu iniciatívu. COVAX umožňuje zabezpečovať spravodlivý a rovnocenný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Tím Európa je jedným z hlavných prispievateľov do nástroja COVAX – prispel už viac ako 2,2 miliardami EUR.

 • 17. februára

  Druhá zmluva so spoločnosťou Moderna na zabezpečenie dodatočných dávok vakcíny

  Komisia schválila druhú zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Moderna, v ktorej sa stanovuje dodatočný nákup 300 miliónov dávok (150 miliónov v roku 2021 a opcia na ďalších 150 miliónov v roku 2022) v mene všetkých členských štátov EÚ. Nová zmluva zároveň poskytne možnosť darovať vakcínu krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ju distribuovať do ďalších európskych krajín.

 • 17. februára

  Spustenie Inkubátora HERA

  Komisia navrhla okamžité opatrenia na prípravu Európy na zvýšenú hrozbu, ktorú predstavujú varianty koronavírusu, a to aj prostredníctvom nového európskeho plánu pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA. V rámci Inkubátora HERA budú spolupracovať výskumníci, biotechnologické spoločnosti, výrobcovia a subjekty verejného sektora v EÚ a na celom svete s cieľom odhaľovať nové varianty, poskytovať stimuly na vývoj nových a upravených vakcín, urýchliť proces schvaľovania týchto vakcín a zabezpečiť navýšenie výrobných kapacít.

 • 11. februára

  Rada prijala Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

  Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je jadrom plánu obnovy EÚ. Poskytne sa ním 672,5 miliardy EUR vo forme grantov a úverov na verejné investície a reformy v 27 krajinách EÚ s cieľom pomôcť im riešiť vplyv pandémie COVID-19, podporiť zelenú a digitálnu transformáciu a vybudovať odolné a inkluzívne spoločnosti. Krajiny EÚ dostanú podporu z mechanizmu na základe svojich národných plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré sa v súčasnosti pripravujú.

 • 2. februára

  Prvé vyplatenie finančných prostriedkov z nástroja SURE v roku 2021

  Európska komisia vyplatila 14 mld. eur deviatim členským štátom vo štvrtej splátke finančnej podpory členským štátom z nástroja SURE. Belgicko získalo 2 miliardy EUR, Cyprus 229 miliónov EUR, Maďarsko 304 miliónov EUR, Lotyšsko 72 miliónov EUR, Poľsko 4,28 miliardy EUR, Slovinsko 913 miliónov EUR, Španielsko 1,03 miliardy EUR, Grécko 728 miliónov EUR a Taliansko 4,45 miliardy EUR. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Doteraz dostalo 15 členských štátov z nástroja SURE celkovo 53,5 miliardy EUR.

Január 2021

 • 12. januára

  Komisia uzatvára prípravné rozhovory so spoločnosťou Valneva na získanie potenciálnej novej vakcíny

  Komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Valneva s cieľom nakúpiť jej potenciálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Plánovaná zmluva so spoločnosťou Valneva by všetkým členským štátom EÚ umožnila nakúpiť spolu 30 miliónov dávok s možnosťou následného nákupu až do 30 miliónov ďalších.

 • 11. januára

  Rezerva zdravotníckeho vybavenia rescEU sa rozširuje na štyri členské štáty

  Belgicko, Holandsko a Slovinsko sa stanú novými hostiteľskými krajinami rezervy zdravotníckych potrieb rescEU. Hostiteľskou krajinou druhej zdravotníckej rezervy Nemecko, ktoré je už hostiteľskou krajinou systému rescEU. V súčasnosti sa spoločné európske zásoby zdravotníckeho vybavenia nachádzajú v deviatich krajinách. Táto spoločná európska rezerva zdravotníckeho vybavenia na záchranu životov sa v Európe distribuuje v čase núdzových zdravotných situácií, napríklad keď sú vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti preťažené pacientmi infikovanými koronavírusom.

 • 8. januára

  Až 300 miliónov ďalších dávok vakcíny od BioNTech-Pfizer

  Komisia navrhla krajinám EÚ nákup ďalších 200 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyrábanej spoločnosťami BioNTech a Pfizer s možnosťou získať ešte ďalších 100 miliónov dávok. Európskej únii by to umožnilo nakúpiť až 600 miliónov dávok tejto vakcíny, ktorá sa už používa v celej EÚ.

 • 6. januára

  Povolená druhá bezpečná a účinná vakcína proti ochoreniu COVID-19

  Komisia udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú spoločnosťou Moderna. Ide o druhú vakcínu proti tomuto ochoreniu, ktorá bola povolená v EÚ. Táto vakcína bola povolená na základe pozitívneho vedeckého odporúčania, ktoré vychádza z dôkladného posúdenia bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny Európskou agentúrou pre lieky. Krajiny EÚ rozhodnutie schválili.

December

 • 28. decembra

  Balík vo výške 70 miliónov EUR na včasný prístup k vakcínam EÚ proti COVID-19 na západnom Balkáne

  Komisia prijala balík vo výške 70 miliónov EUR v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) na pomoc pri financovaní prístupu partnerov zo západného Balkánu k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19, ktoré zaobstarali krajiny EÚ. Pomôže to pokryť náklady na vakcíny pre prioritné skupiny, ako aj potrebné vybavenie na očkovanie.

 • 22. decembra

  Odporúčanie o koordinovanom prístupe EÚ k cestovaniu a doprave v reakcii na variant SARS-CoV-2 zaznamenaný v Spojenom kráľovstve

  Po rýchlom náraste počtu prípadov COVID-19 v niektorých častiach Anglicka, z ktorých väčšinu spôsobil nový variant vírusu, prijala Komisia odporúčanie o koordinovanom prístupe k opatreniam v oblasti cestovania a dopravy. Hoci je dôležité prijať rýchle dočasné preventívne opatrenia na obmedzenie ďalšieho šírenia nového vírusového kmeňa a malo by sa odrádzať od ciest do/zo Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú nevyhnutné, cesty z nevyhnutných dôvodov a tranzit cestujúcich by sa umožniť mali. Zákazy leteckej a vlakovej dopravy by sa mali ukončiť, pretože treba umožniť cesty z nevyhnutných dôvodov a zabrániť narušeniam dodávateľského reťazca.

  • 21. decembra

   Komisia schválila prvú bezpečnú a účinnú vakcínu proti COVID-19

   Európska komisia vydala podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcínu, ktorú vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer, čím sa táto látka stáva prvou vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ktorá bola povolená v EÚ. Táto vakcína bola povolená na základe pozitívneho vedeckého odporúčania, ktoré vychádza z dôkladného posúdenia bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcíny Európskou agentúrou pre lieky. Členské štáty rozhodnutie schválili.

  • 18. decembra

   Komisia predkladá pravidlá pre rýchle antigénové testy a zaisťuje pre členské štáty 20 miliónov testov

   Komisia prijala návrh o spoločnom rámci používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov. Od vypuknutia pandémie COVID-19 sa oblasť diagnostického testovania rýchlo vyvíja a potvrdzuje svoju zásadnú úlohu v boji proti šíreniu tohto ochorenia. Komisia takisto podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche, na základe ktorej bude môcť prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci nástroja núdzovej podpory zakúpiť viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov v maximálnom objeme 100 miliónov EUR. Testy budú členským štátom sprístupnené začiatkom roka 2021 v rámci stratégie EÚ v oblasti testovania na COVID-19.

  • 18. decembra

   Dohoda o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

   Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF). RRF je kľúčovým nástrojom a ústredným prvkom iniciatívy NextGenerationEU, teda plánu EÚ, ako vyjsť zo súčasnej krízy silnejší. Na podporu reforiem a investícií krajín EÚ sa z neho poskytnú úvery a granty vo výške 672,5 miliardy EUR.

  • 17. decembra

   Komisia víta prijatie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027

   Komisia uvítala rozhodnutie Rady, ktorým sa prijíma dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 Týmto rozhodnutím boli splnené všetky podmienky na to, aby viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 nadobudol 1. januára 2021 účinnosť. Prijímateľom finančných prostriedkov Únie tak bude v priebehu nasledujúcich siedmich rokov k dispozícii suma 1,074 bilióna EUR [v cenách roku 2018].

  • 17. decembra

   Ukončenie prípravných rozhovorov so spoločnosťou Novavax s cieľom zabezpečiť novú potenciálnu vakcínu

   Komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Novavax o nákupe jej potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Plánovaná zmluva s Novavaxom by všetkým krajinám EÚ umožnila nakúpiť 100 miliónov dávok s možnosťou následného nákupu až do 100 miliónov ďalších dávok.

  • 7. decembra

   Oslobodenie vakcín a testovacích súprav od DPH

   Komisia uvítala prijatie nových dôležitých opatrení, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav. Nové pravidlá by mali zabezpečiť lepší a lacnejší prístup k nástrojom potrebným na prevenciu, odhaľovanie a liečbu ochorenia COVID-19.

  • 2. decembra

   Komisia predstavuje stratégiu s názvom Ako sa chrániť pred ochorením COVID-19 v zimnom období

   Komisia prijala stratégiu udržateľného riadenia pandémie v nadchádzajúcich zimných mesiacoch. V stratégii sa odporúča neustály dohľad a nepretržitá opatrnosť počas zimného obdobia až do roku 2021, keď začne prebiehať distribúcia bezpečných a účinných vakcín. Komisia potom poskytne ďalšie usmernenia k postupnému a koordinovanému rušeniu opatrení na zamedzenie šírenia nákazy.

  • 1. decembra

   Komisia vypláca 8,5 mld. EUR z nástroja SURE piatim členským štátom EÚ

   Komisia vyplatila 8,5 mld. EUR piatim členským štátom v tretej tranži finančnej podpory z nástroja SURE. Belgicko dostalo 2 miliardy EUR, Maďarsko 200 miliónov EUR, Portugalsko 3 miliardy EUR, Rumunsko 3 miliardy EUR a Slovensko 300 miliónov EUR. Táto podpora vo forme úverov poskytnutých za výhodných podmienok pomôže členským štátom pri riešení náhleho zvýšenia verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti. Od konca októbra do konca novembra bolo z nástroja SURE vyplatených približne 40 miliárd EUR v prospech 15 členských štátov.

  • 1. decembra

   EÚ oznamuje podporu pre systémy zdravotnej starostlivosti pre ASEAN vo výške 20 miliónov EUR

   EÚ v rámci globálnej reakcie Tímu Európa oznámila nový program vo výške 20 miliónov EUR na podporu pripravenosti a reakčnej kapacity partnerských krajín v Združení národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Program pripravenosti a reakcie na pandémiu v juhovýchodnej Ázii bude vykonávať Svetová zdravotnícka organizácia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a sekretariátom združenia ASEAN. Zlepší regionálnu koordináciu reakcie na ochorenie COVID-19 a posilní kapacitu systémov zdravotnej starostlivosti v juhovýchodnej Ázii, pričom sa bude osobitne zameriavať na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

  November

  • 12. novembra

   EÚ zvyšuje svoj príspevok do nástroja COVAX

   EÚ oznámila, že poskytne ďalších 100 miliónov eur vo forme grantu na podporu nástroja COVAX, aby sa zaistil prístup k budúcej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 v krajinách s nízkym a stredným príjmom. COVAX je vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19, čiže globálnej spolupráce, ktorej cieľom je urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby a vakcín proti COVID-19 a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup. Tieto finančné prostriedky doplnia záruky vo výške 400 miliónov eur, ktoré už EÚ pre nástroj COVAX prisľúbila, čím sa Únia stane jedným z hlavných darcov.

  • 11. novembra

   Budovanie európskej zdravotnej únie

   Európska komisia prijala prvé kroky zamerané na vytvorenie Európskej zdravotnej únie. Vďaka novým návrhom by sa na základe skúseností zo súčasnej krízy mala zabezpečiť lepšia pripravenosť a reakcia tak počas súčasnej zdravotnej krízy, ako aj počas tých budúcich. To zahŕňa opatrenia na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť a na posilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy.

  • 11. novembra

   Štvrtá zmluva s farmaceutickou spoločnosťou v záujme zabezpečenia prístupu k potenciálnej vakcíne

   Komisia schválila štvrtú zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer, ktorá umožňuje počiatočný nákup 200 miliónov dávok vakcíny v mene všetkých členských štátov EÚ s možnosťou požiadať o dodatočný nákup 100 miliónov dávok vakcíny, ktoré sa majú dodať, keď sa preukáže bezpečnosť a účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

  • 10. novembra

   Dohoda o balíku v hodnote 1,8 bilióna EUR na pomoc pri budovaní zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy

   Komisia uvítala dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Po prijatí prispeje tento balík v hodnote 1,8 bilióna EUR k obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy.

  • 9. novembra

   Podpora reakcie na pandémiu spôsobenú koronavírusom v oblasti Sahelu vo výške 92 miliónov EUR

   EÚ oznámila, že v rámci spolupráce so Sahelom poskytne finančné prostriedky vo výške 92 miliónov EUR na posilnenie reakcie Burkiny Faso, Mauritánie, Nigeru a Čadu na šírenie koronavírusu. Cieľom je poskytnúť obyvateľstvu kvalitnú zdravotnú starostlivosť a znížiť hospodársky a sociálny vplyv pandémie.

  Október

  • 22. októbra

   Prvé pľúcne ventilátory z rezervy rescEU odoslané do Česka

   Na základe žiadosti o pomoc z Česka EÚ okamžite poslala prvú zásielku 30 pľúcnych ventilátorov z rezervy rescEU — spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia vytvorenej začiatkom tohto roka s cieľom pomôcť krajinám postihnutým pandémiou koronavírusu.

  • 21. októbra

   Komisia vydáva prvé emisie sociálnoinvestičných dlhopisov EU SURE

   Európska komisia v rámci nástroja EU SURE vydala prvotnú emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd EUR, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta i samotné zamestnané osoby. Emisia pozostáva z dvoch dlhopisov – prvý má hodnotu 10 miliárd EUR a splatnosť dosiahne v októbri 2030 a druhý má hodnotu 7 miliárd EUR a splatnosť dosiahne v roku 2040. Záujem investorov o tento nástroj s vysokým ratingom bol obrovský a dopyt po ňom 13-násobne presiahol ponuku, čo sa premietlo do výhodných cenových podmienok oboch dlhopisov.

  • 19. októbra

   Začína fungovať sieťový priechod na zabezpečenie interoperability v rámci EÚ, prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili so systémom

   Komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom, ako i v reakcii na výzvu členských štátov EÚ, zriadila celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod. Po úspešnej pilotnej fáze bol systém 19. októbra uvedený do prevádzky, pričom prepojenie prvej skupiny vnútroštátnych aplikácií pomocou tejto služby už prebehlo: Corona-Warn-App z Nemecka, COVID tracker z Írska a immuni z Talianska.

  • 19. októbra

   25 miliónov EUR na zmiernenie dôsledkov krízy spôsobenej koronavírusom v Gambii

   Európska únia poskytla 25 miliónov EUR rozpočtovej podpory na pomoc Gambii na opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu. Tieto finančné prostriedky sú súčasťou globálneho balíka v rámci prístupu Tím Európa, prispievajú k obnove po pandémii a podporujú aj prechod k demokracii a ciele strednodobého rozvoja.

  • 15. októbra

   Komisia predstavuje kľúčové kroky k účinným stratégiám očkovania a zavádzania vakcín

   Pred stretnutím lídrov EÚ Komisia predstavila kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich stratégiách očkovania proti ochoreniu COVID-19 s cieľom pripraviť EÚ a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj stanoviť prioritné skupiny, ktoré by mali byť očkované ako prvé.

  • 8. októbra

   Komisia schvaľuje tretiu zmluvu s cieľom zaistiť prístup k potenciálnej vakcíne

   Komisia schválila tretiu zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou, Janssen Pharmaceutica NV, jednou zo spoločností Janssen Pharmaceutical Companies, ktoré zastrešuje Johnson & Johnson. Ak sa preukáže, že vakcína je bezpečná a účinná proti ochoreniu COVID-19, zmluva umožní krajinám EÚ nakúpiť vakcínu pre 200 miliónov ľudí. Členské štáty budú mať zároveň možnosť nakúpiť vakcínu pre ďalších 200 miliónov ľudí. Komisia už podpísala zmluvy so spoločnosťami AstraZenecaSanofi-GSK a úspešne ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťami CureVac, BioNTech-PfizerModerna.

  • 7. októbra

   Dlhopisy EU SURE s hodnotou vo výške až 100 miliárd EUR sa vydajú ako sociálnoinvestičné dlhopisy

   Komisia oznámila, že pripravované EU SURE dlhopisy s hodnotou vo výške až 100 miliárd EUR vydá ako sociálnoinvestičné dlhopisy, a na ten účel prijala hodnotený rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy. Tento rámec ukazuje komunite investorov, ako budú finančné prostriedky získané vydaním dlhopisov EU SURE použité na jasne stanovený účel, teda na zmiernenie sociálneho vplyvu pandémie koronavírusu a jej dôsledkov v celej EÚ.

  September

  • 25. septembra

   Rada schvaľuje finančnú podporu vo výške 87,4 miliardy EUR pre členské štáty v rámci nástroja SURE

   Rada schválila finančnú podporu vo výške 87,4 miliardy EUR pre 16 členských štátov vo forme úverov EÚ v rámci SURE – dočasného nástroja EÚ na zmiernenie rizík nezamestnanosti počas krízy spôsobenej koronavírusom.

  • 22. septembra

   Ďalšie štyri členské štáty sa pripojili k rezerve zdravotníckeho vybavenia rescEU

   Po Nemecku a Rumunsku sa aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU. V súčasnosti buduje s finančnou podporou Európskej komisie dovedna 6 členských štátov EÚ spoločné európske zásoby životne dôležitého ochranného a iného potrebného zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa môže v Európe distribuovať v čase núdzových zdravotných situácií, napríklad keď sú vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti preťažené pacientmi s koronavírusom.

  • 18. septembra

   Komisia podpisuje druhú zmluvu s cieľom zaistiť prístup k potenciálnej vakcíne

   Dňa 18. septembra nadobudla platnosť už druhá zo zmlúv, ktorú Komisia podpísala s farmaceutickou spoločnosťou, po tom, ako ju formálne podpísali zástupcovia Sanofi-GSK a Komisie. Zmluva umožní všetkým členským štátom EÚ nakúpiť až 300 miliónov dávok vakcíny Sanofi-GSK.

  • 11. septembra

   Humanitárny letecký most EÚ do Peru a 30,5 milióna EUR pre Latinskú Ameriku a Karibik

   Ako súčasť globálnej reakcie EÚ na koronavírus sa v rámci humanitárneho leteckého mostu EÚ uskutočnili tri lety do Limy v Peru, prostredníctvom ktorých sa doručilo viac ako 4 tony materiálov na záchranu života pre humanitárne organizácie pôsobiace v krajine. EÚ takisto oznámila humanitárnu pomoc vo výške 30,5 milióna EUR na podporu najzraniteľnejších osôb v Latinskej Amerike a Karibiku.

  • 10. septembra

   WHO a Komisia zriaďujú Podpornú radu s cieľom posilniť globálnu spoluprácu

   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus spoločne predsedali prvému zasadnutiu Podpornej rady na vysokej úrovni. Rada bude viesť prácu globálneho rámca spolupráce – tzv. Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 (Akcelerátora ACT) – s cieľom urýchliť vývoj a použitie vakcín, testov a liečby v súvislosti s COVID-19, ako aj zlepšiť zdravotnícke systémy.

  • 9. septembra

   Komisia dopĺňa portfólio vakcín po rokovaniach so šiestym výrobcom

   Komisia ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou BioNTech-Pfizer o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. BioNTech-Pfizer je po spoločnostiach Sanofi-GSKJohnson & JohnsonCureVac a Moderna šiestou spoločnosťou, s ktorou Komisia ukončila rozhovory. Prvá zmluva podpísaná s firmou AstraZeneca nadobudla účinnosť 27. augusta.

  • 4. septembra

   Komisia navrhuje väčšiu jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v EÚ

   Komisia prijala návrh na odporúčanie Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni EÚ.

  August

  • 31. augusta

   Komisia sa zapája do nástroja globálneho prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX)

   Komisia potvrdila záujem zapojiť sa do nástroja COVAX, ktorý má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade a pre každého, kto ich potrebuje. Komisia v rámci úsilia Tímu Európa zároveň oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov v kontexte iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus.

  • 27. augusta

   Komisia podpisuje prvú zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca

   Platnosť nadobudla prvá zmluva, ktorú Európska komisia uzatvorila v mene členských štátov EÚ s farmaceutickou spoločnosťou. Zmluva umožní nákup vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre všetky členské štáty EÚ, ako aj jej darovanie krajinám s nižším a stredným príjmom alebo distribúciu do ďalších európskych krajín. Vďaka zmluve budú môcť všetky členské štáty kúpiť 300 miliónov dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca s opciou zakúpiť ďalších 100 miliónov dávok, ktoré sa budú distribuovať úmerne k počtu obyvateľov. Komisia pokračuje v rokovaniach o podobných zmluvách s inými výrobcami vakcín a úspešne ukončila prípravné rozhovory s týmito spoločnosťami: Sanofi-GSK 31. júla, Johnson & Johnson 13. augusta, CureVac 18. augusta a Moderna 24. augusta.

  • 24. augusta

   Komisia navrhuje poskytnúť v rámci nástroja SURE finančnú podporu pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur

   Komisia predložila Rade návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania výrazne negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu. Po tom, ako Rada tieto návrhy schváli, sa finančná podpora poskytne vo forme úverov s výhodnými podmienkami pre členské štáty.

  • 22. augusta

   Humanitárny letecký most EÚ na podporu Venezuely

   V rámci globálnej reakcie EÚ na koronavírus sa uskutočnila operácia humanitárneho leteckého mostu pozostávajúca z dvoch letov do Venezuely, prostredníctvom ktorých sa poskytli dodávky celkového množstva 82,5 ton životne dôležitého materiálu humanitárnym partnerom v tejto oblasti. Prvý let z Madridu v Španielsku do Caracasu vo Venezuele sa uskutočnil 19. augusta a druhý let 21. augusta. Tieto lety financované EÚ sú súčasťou prebiehajúcich operácií humanitárneho leteckého mostu smerujúceho do kritických oblastí sveta.

  • 18. august

   Komisia navrhuje, aby Európske hlavné mestá kultúry 2020 pokračovali s týmto statusom aj v roku 2021

   Komisia navrhla predĺženie ročníku iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry 2020 do 30. apríla 2021. Týka sa to chorvátskej Rijeky a írskeho mesta Galway. Komisia takisto navrhla, aby sa v rokoch zodpovedajúco posunuli aj nasledujúce ročníky. Novi Sad (Srbsko) by sa tak stal Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2022 (namiesto 2021) a Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko) sa budú hrdiť týmto titulom v roku 2023 (namiesto 2021). Od začiatku krízy spôsobenej koronavírusom je Komisia v úzkom kontakte s tímami všetkých Európskych hlavných miest kultúry od roku 2020 do roku 2023 s cieľom lepšie pochopiť vplyv na realizáciu a prípravu súčasných a budúcich ročníkov Európske hlavné mesto kultúry.

  • 14. augusta

   Komisia uzatvára prvú dohodu o potenciálnej vakcíne proti koronavírusu

   Komisia uzavrela prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19 aj o jej darovaní krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo distribúcií do ďalších európskych krajín. Táto dohoda je základom pre zmluvný rámec na nákup 300 miliónov dávok vakcíny s možnosťou dokúpiť ďalších 100 miliónov dávok v mene členských štátov EÚ.

  • 13. augusta

   Ďalšie rozhovory na zabezpečenie vakcín pre Európanov

   V nadväznosti na prvé pozitívne kroky so spoločnosťou Sanofi-GSK 31. júla Komisia uzatvorila ďalšie prípravné rozhovory so spoločnosťou Johnson & Johnson o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zamýšľaná zmluva by umožnila nakúpiť vakcínu pre všetky členské štáty EÚ. Zámerom je, aby Komisia mala po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny k dispozícii zmluvný rámec na počiatočný nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Neskôr by mohla dokúpiť ďalších 200 miliónov dávok.

  • 11. augusta

   EÚ financuje 23 nových výskumných projektov týkajúcich sa koronavírusu

   Komisia poskytne 128 miliónov EUR z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na podporu 23 nových výskumných projektov. Toto financovanie, ktoré je súčasťou záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy EUR na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú v máji 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová, umožní výskumníkom bojovať proti pandémii a jej dôsledkom posilnením priemyselnej kapacity na produkciu a zavádzanie ľahko dostupných riešení, rozvoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie a na štúdium veľkých skupín pacientov (kohort) v celej Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín a sú výsledkom druhej núdzovej výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorú Komisia spustila 19. mája.

  • 7. augusta

   EÚ odosiela ďalšie rúška prostredníctvom mechanizmu rescEU do Chorvátska, Čiernej Hory a Severného Macedónska

   Ďalšie šarže ochranných rúšok FFP2 a FFP3 boli doručené do Chorvátska, Čiernej Hory a Severného Macedónska prostredníctvom mechanizmu rescEU – spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia, ktorá bola vytvorená tohto roku s cieľom pomôcť krajinám postihnutým pandémiou spôsobenou koronavírusom. Krajiny EÚ zároveň pokračujú v budovaní rezerv lekárskeho vybavenia.

  Júl

  • 31. júla

   Komisia ukončila rozhovory na zaistenie budúcej vakcíny proti koronavírusu pre Európanov

   Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zamýšľaná zmluva so spoločnosťami Sanofi-GSK by umožnila nakúpiť vakcínu pre všetky členské štáty EÚ. Zámerom je, aby Komisia mala po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup 300 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Komisia ďalej intenzívne rokuje s inými výrobcami vakcín.

  • 29. júla

   45 letov v rámci leteckého mosta humanitárnej pomoci EÚ – viac ako 1 000 ton lekárskeho vybavenia

   Spolu s dnešným novým letom do Južného Sudánu v rámci leteckého mosta humanitárnej pomoci EÚ prevážajúcim 41 ton vybavenia Komisia doteraz koordinovala a financovala dodávku viac ako 1 100 ton lekárskeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a na americkom kontinente. Medzi krajiny, ktorým sa poskytla pomoc, patrí Afganistan, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Irán, Sudán, Južný Sudán, Haiti, Somálsko, Guinea-Bissau, Irak a Jemen. Od svojho spustenia 8. mája 2020 týchto 45 letov v rámci leteckého mosta zároveň prepravilo 1 475 zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov.

  • 28. júla

   Zabezpečenie prístupu EÚ k remdeziviru na liečbu ochorenia COVID-19

   Európska komisia podpísala zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead s cieľom zabezpečiť liečebné dávky lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. S cieľom pokryť bezprostredné potreby budú s koordináciou a podporou Komisie od začiatku augusta šarže lieku Veklury sprístupňované členským štátom a Spojenému kráľovstvu.

  • 27. júla

   Uverejnenie výzvy na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ zameraných na reakcie a oživenie hospodárstva

   Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Cieľom tejto výzvy je pomôcť regiónom využiť príležitosti vyplývajúce z krízy, vybudovať si odolnosť a pri oživení najpostihnutejších odvetví, ako je zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie.

  • 24. júla

   Lídri EÚ dospeli k dohode o pláne obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

   Po štyroch dňoch rokovaní sa lídri Únie úspešne dohodli na pláne obnovy pre Európu. Viac ako 50% dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja Next Generation EU v celkovej výške približne 1,8 bilióna EUR sa použije na podporu moderných politík a nasmerovanie Európy na cestu k udržateľnému a odolnému oživeniu.

  • 21. júla

   Lídri EÚ dospeli k dohode o pláne obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

   Po štyroch dňoch rokovaní sa lídri Únie úspešne dohodli na pláne obnovy pre Európu. Viac ako 50% dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja Next Generation EU v celkovej výške približne 1,8 bilióna EUR sa použije na podporu moderných politík a nasmerovanie Európy na cestu k udržateľnému a odolnému oživeniu.

  • 20. júla

   Podpora najzraniteľnejším skupinám v Južnej Afrike

   Komisia poskytuje 64,7 mil. EUR na humanitárnu pomoc krajinám v regióne južnej Afriky s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi zvládnuť pandémiu koronavírusu, extrémne poveternostné podmienky, ako je pretrvávajúce sucho v regióne, a iné krízy.

  • 16. júla

   Ochrana sezónnych pracovníkov

   Komisia predložila usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali.

  • 15. júla

   Komisia posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy

   Komisia dnes predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19. K týmto opatreniam patrí testovanie a sledovanie kontaktov, zlepšenie dohľadu nad verejným zdravím a rozšírenie prístupu k zdravotníckym protiopatreniam. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobné hygienické návyky, podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.

  • 14. júla

   Pomoc Ugande v kontexte pandémie spôsobenej koronavírusom vo výške 24 miliónov EUR

   V roku 2020 EÚ poskytne 24 miliónov EUR na humanitárnu pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny v Ugande, pričom sa osobitne zameria na utečencov a ich hostiteľské komunity. EÚ okrem toho vyčlenila 1 milión EUR na pomoc organizáciám v Ugande v záujme podpory opatrení týkajúcich sa pripravenosti na koronavírus a jeho kontroly v súlade s národným plánom reakcie.

  • 7. júla

   Komisia prijíma ďalšie mimoriadne opatrenia na podporu vinárskeho sektora

   Komisia prijala ďalší balík mimoriadnych opatrení na podporu sektora vinohradníctva a vinárstva, jedného z najviac zasiahnutých agropotravinárskych odvetví počas krízy spôsobenej koronavírusom. Nové opatrenia zahŕňajú dočasné povolenie, na základe ktorého môžu hospodárske subjekty samostatne prijímať trhové opatrenia, zvýšenie príspevku Európskej únie na národné programy podpory vinárstva a zavedenie preddavkov na krízovú destiláciu a skladovanie.

  • 6. júla

   Komisia a EIB poskytujú spoločnosti CureVac finančné prostriedky vo výške 75 miliónov EUR určené na vývoj a rozširovanie výroby vakcín

   Európska investičná banka (EIB) a CureVac, biofarmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj a klinickú fázu skúšania liečiv, ktorá vyvíja novú triedu prevratných liekov, uzavreli dohodu o úvere vo výške 75 miliónov EUR s cieľom podporiť prebiehajúci vývoj vakcín tejto spoločnosti určených proti infekčným ochoreniam vrátane potenciálnej vakcíny CVnCoV na prevenciu nákazy SARS-CoV-2.

  • 2. júla

   Nový balík pomoci na podporu zraniteľných skupín a riešenie situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v severnej Afrike

   V rámci globálnej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu prijala EÚ prostredníctvom svojho núdzového trustového fondu pre Afriku nový balík pomoci na ochranu migrantov, stabilizáciu miestnych komunít a opatrenia proti ochoreniu COVID-19 v severnej Afrike. Tento balík zahŕňa nové finančné prostriedky vo výške 80 miliónov EUR, ako aj 30 miliónov EUR presunutých z nevyužitých prostriedkov v rámci núdzového trustového fondu pre Afriku.

  Jún

  • 29. júna

   Rozšírenie dočasného rámca na účel ešte väčšej podpory mikropodnikov, malých podnikov a startupov a stimulovania súkromných investícií

   Komisia prijala tretiu zmenu, ktorou sa rozširuje rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020, a ktorá umožní členským štátom viac podporovať mikropodniky, malé podniky a startupy. Hlavným účelom dočasného rámca je poskytnúť cielenú podporu inak životaschopným podnikom, ktoré sa však pre pandémiu koronavírusu dostali do finančných ťažkostí.

  • 27. júna

   Globálna reakcia na koronavírus: EIB a Komisia prisľúbili dodatočné prostriedky vo výške 4,9 miliardy EUR

   Na darcovskom samite kampane „Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť“, ktorý 27. júna zorganizovali Európska komisia a organizácia Global Citizen, sa podarilo získať prísľuby na dodatočné finančné prostriedky vo výške 6,15 mld. EUR na vývoj vakcíny, testov a liečby koronavírusu a zabezpečenie spravodlivého prístupu k nim. Táto suma zahŕňa prísľub Európskej investičnej banky vo výške 4,9 mld. EUR v partnerstve s Európskou komisiou a 485 mil. EUR, ktoré prisľúbili členské štáty EÚ. Celkovo tak prísľuby v rámci darcovského maratónu, ktorý je súčasťou globálnej reakcie na koronavírus, dosiahli 15,9 miliardy EUR.

  • 24. júna

   Rada sa dohodla na odklade niektorých daňových pravidiel

   Rada prijala zmenu smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní, ktorou sa členským štátom poskytuje možnosť predĺžiť lehoty na podávanie a výmenu týchto informácií až o 6 mesiacov: automatická výmena informácií o finančných účtoch, ktorých držitelia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte, a opatreniach cezhraničného daňového plánovania podliehajúcich oznamovaniu.

  • 24. júna

   Zvýšená podpora pre poľnohospodárov v EÚ zasiahnutých krízou spôsobenou pandémiou COVID-19

   Rada dnes prijala nariadenie, ktorým sa členským štátom umožňuje ako výnimočné opatrenie vyplatiť podporu vo výške do 7 000 EUR poľnohospodárom a do 50 000 EUR malým a stredným podnikom (MSP), ktoré pôsobia v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov alebo bavlny s výnimkou produktov rybolovu. Cieľom je využiť dostupné finančné prostriedky v rámci programov rozvoja vidieka s cieľom poskytnúť podporu poľnohospodárom a malým a stredným podnikom, ktoré boli najviac postihnuté krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, na riešenie problémov s likviditou a peňažnými tokmi, ktoré vyplývajú zo zatvorenia obchodov, trhov a reštaurácií.

  • 24. júna

   Podpora Sudánu prostredníctvom leteckého mosta humanitárnej pomoci EÚ

   Druhý z dvoch letov v rámci leteckého mosta humanitárnej pomoci EÚ pristál 24. júna v Sudáne, kam pomohol prepraviť humanitárnych pracovníkov a nevyhnutné dodávky na pomoc ľuďom v núdzi a podporil tak boj proti koronavírusu v tejto krajine. Tento letecký most humanitárnej pomoci do Sudánu plne financovaný EÚ sa realizoval v rámci koordinovaného prístupu tímovej európskej spolupráce s účasťou Európskej únie, Švédska, Francúzska a humanitárnej logistickej siete.

  • 18. júna

   Podpora Stredoafrickej republiky a regionálna reakcia na pandémiu v krajinách Afrického rohu s cieľom obmedziť sociálno-ekonomické riziká šírenia pandémie

   V rámci reakcie Európskej únie na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 sa Európska komisia rozhodla poskytnúť Stredoafrickej republike prostriedky vo výške 54 miliónov EUR s cieľom pomôcť vláde podporiť verejné výdavky, ktoré boli negatívne ovplyvnené bojom proti vírusu. Komisia zároveň 17. júna oznámila, že na pomoc v boji proti zdravotným a sociálno-ekonomickým vplyvom pandémie poskytne balík v objeme 60 miliónov EUR, a to na podporu Medzivládneho úradu pre rozvoj pri vykonávaní jeho mandátu, v rámci ktorého koordinuje reakcie na pandémiu COVID-19 v krajinách Afrického rohu.

  • 18. júna

   EÚ financuje prepravu zdravotníckeho tovaru, lekárskych tímov a pacientov

   Krajiny EÚ môžu odteraz žiadať o dodatočné financovanie z nástroja núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov s koronavírusom. Toto financovanie dopĺňa podporu, ktorá je už dostupná z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a dodávky osobných ochranných prostriedkov z rezervy rescEU. V rámci pilotnej operácie sa 18. júna do Bulharska úspešne dodalo viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov vrátane viac ako 500 000 ochranných rúšok, ktoré zakúpilo Bulharsko, pričom náklady na dopravu hradila EÚ.

  • 16. júna

   Komisia zverejní stratégiu EÚ v oblasti vakcín

   Komisia predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Účinná a bezpečná vakcína proti koronavírusu je najlepším spôsobom, ako natrvalo ukončiť túto pandémiu. Touto stratégiou Komisia podporí úsilie urýchliť vývoj bezpečných a účinných vakcín tak, aby boli k dispozícii o 12 až 18 mesiacov, prípadne skôr.

   Pozrite si videopríhovor predsedníčky von der Leyenovej týkajúci sa stratégie EÚ v oblasti vakcín

  • 15. júna

   Platforma „Re-open EU“: Nová webová platforma s cieľom podporiť bezpečnú obnovu voľného pohybu a cestovného ruchu v EÚ

   Komisia spustila webovú platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečnú obnovu voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Platforma bude poskytovať informácie v reálnom čase o hraniciach, dostupných dopravných prostriedkoch, cestovných obmedzeniach, opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako aj ďalšie praktické informácie pre cestujúcich s cieľom pomôcť občanom s istotou plánovať svoje cesty a dovolenky počas leta i mimo neho.

  • 11. júna

   Európska investičná banka poskytne spoločnosti BioNTech 100 miliónov EUR na vývoj vakcíny proti vírusu COVID-19

   Európska investičná banka (EIB) podpísala so spoločnosťou BioNTech SE, ktorá sa zaoberá imunoterapiou, dohodu o financovaní vo výške 100 miliónov EUR na podporu vývoja BNT162, vakcinačného programu proti vírusu COVID-19. BioNTech je prvá európska spoločnosť, ktorá vstúpila do fázy klinického skúšania, a to v Nemecku od apríla a v Spojených štátoch od začiatku mája. Financovanie EIB sa opiera o program Horizont 2020 InnovFin a Európsky fond pre strategické investície.

  • 11. júna

   Komisia na základe spoločného koordinovaného prístupu odporúča čiastočné a postupné uvoľňovanie cestovných obmedzení do EÚ od 30. júna

   Komisia odporučila členským štátom, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, ako aj štátom pridruženým k schengenskému priestoru, aby do 15. júna 2020 zrušili kontroly na vnútorných hraniciach a predĺžili dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, do 30. júna 2020. Zároveň stanovila prístup v záujme postupného rušenia týchto obmedzení.

  • 10. júna

   Posilnenie opatrení na boj proti dezinformáciám

   Pandémiu koronavírusu sprevádza veľká vlna falošných alebo zavádzajúcich informácií vrátane pokusov zahraničných aktérov ovplyvňovať občanov EÚ a ich diskusie. Komisia a vysoký predstaviteľ EÚ analyzovali v spoločnom oznámení okamžitú reakciu a navrhované konkrétne opatrenia, ktoré možno rýchlo prijať na boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

  • 10. júna

   55 miliónov EUR pre sýrskych utečencov a miestne komunity v Jordánsku a Libanone

   V rámci celosvetovej reakcie EÚ na epidémiu koronavírusu sa z Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii uvoľnilo ďalších 55 miliónov EUR pre utečencov zo Sýrie a pre zraniteľné osoby v Jordánsku a Libanone s cieľom bojovať proti pandémii. Poskytne sa tak kritická a cielená podpora v kľúčových oblastiach, ako sú zdravie, voda, sanitácia a hygiena. Prostredníctvom nedávno prijatého balíka sa celková pomoc mobilizovaná prostredníctvom trustového fondu EÚ od roku 2015 zvýšila na viac ako 2,2 mld. EUR, čím sa pôvodná cieľová suma zdvojnásobila.

  • 8. júna

   EÚ udeľuje 314 miliónov EUR inovatívnym podnikom na boj proti vírusu a podporu obnovy

   Komisia udelila 36 spoločnostiam takmer 166 miliónov EUR prostredníctvom pilotného nástroja Akcelerátor Európskej rady pre inováciu na účely boja proti pandémii koronavírusu. Okrem toho sa ďalším 36 podnikom udelí viac ako 148 miliónov EUR s cieľom prispieť k plánu obnovy pre Európu, vďaka čomu v tomto kole celkové investície z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 dosiahnu 314 miliónov EUR.

  • 7. júna

   EÚ cez svoj letecký most poskytne humanitárnu pomoc Konžskej demokratickej republike

   EÚ v rámci leteckého mosta humanitárnej pomoci uskutoční tri lety do Konžskej demokratickej republiky. Na palube privezú humanitárnych pracovníkov a nevyhnutný materiál na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu. Od začiatku mája EÚ v rámci mosta humanitárnej pomoci uskutočnila ďalšie štyri lety – tri do Stredoafrickej republiky a jeden na ostrovy Svätý Tomáš a Princov ostrov. Naplánované sú ďalšie lety do Afriky, ale aj do iných regiónov s veľkými humanitárnymi potrebami.

  • 4. júna

   Európska komisia prispeje 300 miliónmi EUR na alianciu GAVI

   Pri príležitosti svetového samitu o vakcínach Komisia oznámila, že v období 2021 – 2025 prispeje 300 miliónmi EUR na alianciu pre vakcíny GAVI. Pomôže tak imunizovať 300 miliónov detí na celom svete a vytvoriť zásoby vakcín proti epidémiám infekčných chorôb.

    

    

  • 3. júna

   Komisia podniká kroky na uvoľnenie 11,5 mld. EUR na nápravu následkov krízy a obnovu v roku 2020

   Komisia navrhla úpravy svojho rozpočtu na rok 2020, aby bolo možné uvoľniť 11,5 mld. EUR na nápravu následkov krízy a obnovu ešte v roku 2020. Na prekonanie obdobia, ktoré potrvá do ratifikácie zmeneného rozhodnutia o vlastných zdrojoch, a na sprístupnenie veľmi potrebných finančných prostriedkov pracovníkom, podnikom a členským štátom už v roku 2020 navrhla Komisia úpravu aktuálneho dlhodobého rozpočtu na roky 2014 – 2020, ktorá by umožnila vyššie výdavky ešte v tomto roku. Vďaka tomuto návrhu, ktorý bol predložený 3. júna, sa okrem toho ešte v tomto roku uvoľnia dodatočné prostriedky vo výške 11,5 mld. EUR pre iniciatívu REACT-EU, Nástroj na podporu platobnej schopnosti a Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD).

   

  Máj

  • 28. mája

   Globálna reakcia na koronavírus: začína sa nová kampaň s podporou organizácie Global Citizen

   V rámci darcovského maratónu, ktorý sa začal 4. mája, sa teraz v súčinnosti s medzinárodnou organizáciou presadzovania práv Global Citizen spustí nová kampaň – „Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť“, ktorá bude vrcholiť globálnym darcovským samitom 27. júna. Spolu s organizáciou Global Citizen hodlá Komisia zintenzívniť mobilizáciu finančných prostriedkov s cieľom pomôcť celému svetu prekonať túto pandémiu – a predchádzať ďalším.

  • 27. mája

   Komisia predstavuje plán obnovy pre Európu

   Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhla vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do výkonného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.

  • 26. mája

   Rada prijíma dočasné pravidlá na predĺženie lehoty na organizovanie valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

   Rada prijala návrh Komisie na udelenie dočasnej výnimky z pravidiel týkajúcich sa „európskych spoločností (SE)“ a európskych družstiev (SCE). Návrh bol prijatý iba štyri týždne po jeho predložení Komisiou. Európsky parlament udelil súhlas 14. mája. Tieto opatrenia umožnia európskym spoločnostiam a európskym družstvám výnimočne organizovať valné zhromaždenia v lehote dvanástich mesiacov od konca účtovného obdobia, a nie v pôvodnej lehote šiestich mesiacov, ktorá je stanovená v právnych predpisoch.

  • 26. máj

   Rada przyjmuje tymczasowe przepisy dotyczące wydłużenia terminów walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE)

   Rada przyjęła wniosek Komisji dotyczący czasowego odstępstwa od przepisów regulujących działalność spółek europejskich (SE)spółdzielni europejskich (SCE), zaledwie cztery tygodnie od przedstawienia go przez Komisję. Parlament Europejski wyraził zgodę 14 maja. Przyjęte środki umożliwią spółkom europejskim i spółdzielniom europejskim odbycie walnych zgromadzeń – w drodze wyjątku – w terminie dwunastu miesięcy po upływie roku obrotowego zamiast w terminie sześciu miesięcy, który został przewidziany w prawodawstwie.

  • 20. mája

   EÚ vyčleňuje ďalších 50 miliónov EUR na humanitárnu pomoc

   Komisia oznámila ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške 50 miliónov EUR s cieľom reagovať na dramatický nárast humanitárnych potrieb v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu. Toto financovanie pomôže zraniteľným osobám, ktoré čelia rozsiahlym humanitárnym krízam, najmä v oblasti Sahel a oblasti Čadského jazera, Stredoafrickej republike, oblasti Veľkých jazier v Afrike, vo východnej Afrike, v Sýrii, Jemene, Palestíne a vo Venezuele, a týka sa aj Rohingov.

  • 20. mája

   Výskum financovaný EÚ prináša na trh novú rýchlu diagnostiku

   Jeden z 18 projektov, na ktoré sa nedávno z programu Horizont 2020 vyčlenili finančné prostriedky vo výške 48,2 milióna EUR na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a opatrení v oblasti pripravenosti, už prináša pozitívne výsledky. Výskumníci zapojení do projektu „test HG nCoV19“ získali povolenie uviesť na trh nové rýchle testy na delokalizovanú diagnostiku ochorenia COVID-19. V rámci projektu „test HG nCoV19“, na ktorom sa zúčastňujú verejné a súkromné organizácie z Írska, Talianska, zo Spojeného kráľovstva a z Číny, bol vyvinutý nový prenosný diagnostický systém na zisťovanie vírusovej infekcie, ktorý poskytuje presné a spoľahlivé výsledky do 30 minút.

  • 19. mája

   Podpora naliehavo potrebného výskumu a inovácií

   Komisia uvoľnila z programu Horizont 2020 ďalšie finančné prostriedky vo výške 122 miliónov EUR na naliehavo potrebný výskum koronavírusu. Nová výzva na vyjadrenie záujmu, ktorá je otvorená do 11. júna, prispieva k záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy EUR na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová.

  • 14. máj

   EÚ podporuje región Afrického rohu

   EÚ poskytne dodatočných 105,5 milióna EUR krajinám v regióne Africký roh, keďže riziká koronavírusovej pandémie zhoršujú humanitárnu situáciu v celej oblasti, ktorá trpí v dôsledku ozbrojených konfliktov, nútenej migrácie a častých období sucha a záplav.

  • 13. máj

   Usmernenie týkajúce sa bezpečnej obnovy cestovania a cestovného ruchu v Európe v roku 2020 a do budúcnosti

   Komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby po mesiacoch znova otvorili svoje prevádzky. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami. Cieľom balíka je zároveň pomôcť cestovnému ruchu EÚ, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou krajinou návštevníkov.

  • 12. máj

   117 miliónov EUR na liečbu a diagnostiku vďaka iniciatíve za inovačnú medicínu

   Osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečebných a diagnostických postupov proti infekciám spôsobeným koronavírusom. Výzvu spustila v marci Iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom.

  • 8. máj

   EÚ zriadila letecký most humanitárnej pomoci

   Európska komisia zriadila letecký most humanitárnej pomoci EÚ, ktorý sa v reakcii na koronavírus využije na prepravu humanitárnych pracovníkov a núdzových zásielok do niektorých z najkritickejších oblastí na celom svete.

  • 8. máj

   Komisia dáva k dispozícii prvý balík 1,5 milióna rúšok z celkového počtu 10 miliónov rúšok, ktoré zakúpila na podporu zdravotníckych pracovníkov v EÚ

   Na ochranu zdravotníckych pracovníkov sa do 17 členských štátov a Spojeného kráľovstva dodá 1,5 milióna lekárskych rúšok. Dodávka je súčasťou novej objednávky 10 miliónov rúšok, ktoré zakúpila Komisia prostredníctvom nástroja núdzovej podpory s cieľom poskytnúť priamu podporu členským štátom, zmierniť tak bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s uvoľňovaním mimoriadnych opatrení a fázou oživenia.

  • 8. máj

   Komisia vyzýva členské štáty, aby predĺžili obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, až do 15. júna

   Komisia dnes vyzvala členské štáty, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, a krajiny k nemu pridružené, aby predĺžili dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, o ďalších 30 dní, teda do 15. júna. Cestovné obmedzenia by sa mali uvoľňovať postupne: ako sa zdôrazňuje v spoločnom európskom pláne na zrušenie opatrení, kontroly na vnútorných hraniciach sa budú musieť začať rušiť postupne a koordinovaným spôsobom pred tým, ako sa v druhej fáze zmiernia obmedzenia na vonkajších hraniciach.

  • 4. máj

   Globálna reakcia na koronavírus: na všeobecný prístup k vakcínam sa podarilo získať 7,4 miliardy eur

   Komisia zaregistrovala 7,4 miliardy eur, čo zodpovedá sume 8 miliárd amerických dolárov, v záväzkoch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci globálnej reakcie na koronavírus. V tejto sume je zahrnutý aj záväzok Komisie vo výške 1,4 miliardy eur. Táto suma takmer dosiahla pôvodný cieľ vo výške 7,5 miliardy eur a je solídnym východiskovým bodom celosvetového darcovského maratónu, ktorý sa začal 4. mája. Cieľom je vyzbierať významné finančné prostriedky na zabezpečenie spoločného vývoja a všeobecného nasadenia diagnostických a liečebných postupov a vakcín proti koronavírusu.

  • 2. máj

   Rúška rescEU boli dodané do Španielska, Talianska a Chorvátska

   V nadväznosti na predošlé dodávky do Talianska boli do Španielska, Talianska a Chorvátska dodané ďalšie zásielky ochranných rúšok FFP2 zo systému rescEU. Tento systém je prvou spoločnou európskou rezervou zdravotníckeho vybavenia. Bol vytvorený minulý mesiac na pomoc krajinám postihnutým pandémiou COVID-19.

  Apríl

  • 30 april

   Opatrenia štátnej pomoci

   V apríli schválila Komisia 127 opatrení štátnej pomoci na podporu podnikov a ochranu živobytia ľudí v celej Európe počas koronavírusovej pandémie. Naďalej úzko spolupracujeme s krajinami EÚ, aby sme zabezpečili, že naše hospodárstvo sa po kríze rýchlo znovu postaví na nohy.

  • 29 april

   Západný Balkán: EÚ zintenzívňuje podporu na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

   Európska komisia oznámila, že v spolupráci s Európskou investičnou bankou zmobilizovala v prospech občanov západného Balkánu finančnú podporu EÚ vo výške viac ako 3,3 miliardy EUR. Tento finančný balík umožní reagovať tak na bezprostredné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj na následné humanitárne potreby vyplývajúce z pandémie COVID-19. Zároveň má pomôcť pri sociálnom a hospodárskom oživení.

  • 28 april

   Balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom uľahčiť poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v EÚ

   Komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva s cieľom pomôcť pri uľahčovaní poskytovania bankových úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť, aby banky mohli naďalej požičiavať peniaze na podporu hospodárstva a pomáhať pri zmierňovaní závažného hospodárskeho vplyvu spôsobeného koronavírusom.

  • 24. apríl

   Globálna reakcia na koronavírus: EÚ iniciuje darcovské úsilie

   EÚ spája svoje sily s partnermi na celom svete, aby spoločne podnietili darcovské úsilie – globálnu reakciu na koronavírus, a to už od 4. mája 2020. WHO a globálne zdravotnícke organizácie spoločne vyzvali k akcii na zabezpečenie rýchleho a spravodlivého prístupu k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu.

  • 23. apríl

   Nariadenie o zdravotníckych pomôckach

   Komisia ocenila fakt, že Európsky parlament a Rada prijali návrh posunúť dátum uplatňovania nariadenia o zdravotníckych pomôckach o jeden rok. Prijatá zmena zohľadňuje potrebu zvýšenej dostupnosti životne dôležitých zdravotníckych pomôcok v celej EÚ, pričom naďalej zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti pacientov, až kým sa nebudú uplatňovať nové právne predpisy.

  • 22. apríl

   Balík makrofinančnej pomoci na podporu desiatich susedných krajín

   Komisia navrhla balík makrofinančnej pomoci v hodnote 3 miliardy EUR pre desať partnerských krajín zapojených do procesu rozširovania a do nástroja európskeho susedstva ako pomoc na znižovanie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu. Tento návrh dopĺňa stratégiu Team Europe, ktorá je rozsiahlym a cieleným opatrením EÚ na podporu partnerských krajín v boji proti pandémii koronavírusu.

  • 22. apríl

   Výnimočné opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

   Na dodatočnú podporu najpostihnutejších poľnohospodárskych a potravinových trhov boli navrhnuté ďalšie výnimočné opatrenia. Ich súčasťou sú okrem iného aj opatrenia zamerané na pomoc na súkromné skladovanie v sektore mäsa a v mliekarenskom sektore, povolenie samostatne organizovaných trhových opatrení hospodárskymi subjektmi v tvrdo zasiahnutých sektoroch a flexibilitu programov na podporu trhu v sektore ovocia a zeleniny, vína a niektorých ďalších komodít.

  • 21. apríl

   EÚ mobilizuje pomoc pre Taliansko, Chorvátsko a susediace krajiny

   V nadväznosti na žiadosť o pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v rámci boja proti pandémii koronavírusu EÚ koordinuje a spolufinancuje dodávky pomoci určené krajinám Únie a susediacim krajinám.

  • 20. apríl

   Komisia spúšťa platformu na zdieľanie údajov medzi výskumníkmi

   Európska komisia dnes spolu s niekoľkými partnermi spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu. Platforma, ktorá je súčasťou akčného plánu ERAvsCorona, je ďalším míľnikom v úsilí EÚ o podporu európskych i celosvetových výskumníkov v boji proti šíreniu koronavírusu.

  • 17. apríl

   Vďaka jedinečnej konzulárnej operácii EÚ sa 500 000 občanov EÚ dostalo domov zo zahraničia

   Bezprecedentné repatriačné úsilie EÚ umožnilo do 17. apríla návrat viac ako pol milióna občanov, ktorých cestovné obmedzenia spôsobené koronavírusom zastihli po celom svete. Keď vypukla nákaza, približne 600 000 občanov nahlásilo, že uviazli mimo EÚ. Väčšina z nich zostala v ázijsko-tichomorskom regióne a na americkom kontinente.

  • 16. apríl

   Usmernenia na zabezpečenie úplného dodržiavania noriem ochrany údajov pri vývoji aplikácií, ktoré podporujú boj proti pandémii

   Komisia vydala usmernenie týkajúce sa aplikácií podporujúcich boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s ochranou údajov. Cieľom tohto usmernenia je poskytnúť rámec, aby sa zaručilo, že občania budú mať zaistenú dostatočnú ochranu svojich osobných údajov a obmedziť zasahovanie do súkromia pri používaní týchto aplikácií. Toto usmernenie dopĺňa súbor nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov, ktorý bol takisto uverejnený 16. apríla.

  • 16. apríl

   Ďalšie opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

   Prijali sa dve nové opatrenia na zvýšenie podpory agropotravinárskeho odvetvia. Opatrenia zvýšia peňažný tok poľnohospodárov a v týchto obzvlášť náročných časoch znížia administratívnu záťaž pre vnútroštátne a regionálne orgány, ako aj pre farmárov.

  • 15. apríl

   Európsky plán navrhuje ďalší postup smerom k spoločnému zrušeniu opatrení na zamedzenie šírenia nákazy

   Komisia v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy prijatých v dôsledku vypuknutia nákazy koronavírusom. V spoločnom európskom pláne sa uvádzajú zásady a odporúčania, ktoré by členské štáty mali vziať do úvahy pri plánovaní zrušenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazy.

  • 15. apríl

   Ďalšie kroky na ceste k bezpečnému a spoľahlivému testovaniu

   Komisia predstavila usmernenia k metódam testovania na koronavírus. Cieľom je podporiť členské štáty, aby účinne využívali testovacie nástroje v rámci svojich národných stratégií počas rôznych štádií pandémie, a to aj pri postupnom ukončovaní opatrení na obmedzenie pohybu.

  • 14. apríl

   2,7 miliardy EUR z rozpočtu EÚ na podporu zdravotníctva

   Európska komisia navrhla 2. apríla aktiváciu nástroja núdzovej podpory EÚ, ktorý má priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti jednotlivých členských štátov a pomôcť im v boji proti pandémii. Dňa 14. apríla Rada tento návrh urýchlene schválila, aby sa pomocou nástroja, ktorý má k dispozícii 2,7 miliardy eur, mohla ihneď začať poskytovať priama podpora tam, kde je najviac potrebná.

  • 8. apríl

   Výzva členským štátom, aby predĺžili obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, až do 15. mája

   Komisia vyzvala na koordinovaný prístup k predĺženiu, pretože opatrenia na vonkajších hraniciach môžu byť účinné len vtedy, ak ich uplatňujú všetky štáty EÚ a krajiny schengenského priestoru na všetkých hraniciach, a to jednotným spôsobom a s rovnakým dátumom ukončenia.

  • 8. apríl

   Podpora pri stratégii ukončenia opatrení pomocou mobilných dát a aplikácií

   Komisia odporučila kroky a opatrenia na vytvorenie spoločnej koncepcie EÚ na používanie mobilných aplikácií pri boji proti pandémii. Vytýčila najdôležitejšie zásady používania týchto aplikácií a dát z hľadiska bezpečnosti údajov a dodržiavania základných práv EÚ, ako napríklad ochrana súkromia či ochrana údajov.

  • 8. apríl

   Komisia vyzýva členské štáty, aby zabezpečili optimálne dodávky a dostupnosť liekov

   V usmerneniach pre členské štáty sa Komisia zameriava na racionálne dodávky, prideľovanie a používanie životne dôležitých liekov na liečbu pacientov nakazených koronavírusom, ako aj liekov, ktorých môže byť nedostatok. Navrhované opatrenia by mali umožniť koordinovanejší prístup v celej EÚ, pričom by sa mala zachovať integrita jednotného trhu a zároveň zabezpečiť ochrana verejného zdravia.

  • 8. apríl

   Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii

   Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ predstavujú plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. EÚ zabezpečí finančnú podporu partnerským krajinám vo výške viac ako 15,6 miliardy EUR z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa globálnych opatrení EÚ
  • 7. apríl

   Tímy zdravotníkov EÚ nasadené v Taliansku

   Do Milána a Bergama bol prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany vyslaný tím európskych lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, aby pomohol talianskemu zdravotníckemu personálu v boji proti koronavírusu. Rakúsko prostredníctvom tohto mechanizmu takisto ponúklo Taliansku viac ako 3 000 litrov dezinfekčných prostriedkov.

  • 6. apríl

   Uvoľnenie finančných prostriedkov pre 100 000 malých a stredných podnikov

   Európska komisia uvoľnila 1 miliardu EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) ako záruku pre Európsky investičný fond (EIF). To umožní EIF osobitnými zárukami motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli likviditu aspoň 100 000 európskym MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré ekonomicky zasiahla pandémia koronavírusu. Celková suma financovania sa odhaduje na 8 miliárd EUR.

  • 3. apríl

   Upustenie od ciel a DPH pri dovoze zdravotníckeho vybavenia

   Na pomoc v boji proti koronavírusu Komisia schválila žiadosti členských štátov a Spojeného kráľovstva o dočasné upustenie od ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov z tretích krajín. Z finančného hľadiska tak bude ľahšie získať zdravotnícke pomôcky, ktoré lekári, zdravotné sestry a pacienti naliehavo potrebujú.

  • 3. apríl

   Uľahčenie cezhraničnej liečby pacientov a nasadzovania zdravotníckeho personálu

   V snahe podporiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti vydala Komisia praktické usmernenia určené členským štátom. Cezhraničná spolupráca môže pomôcť zmierniť záťaž, ktorej čelia preplnené nemocnice, a to prevozom pacientov alebo vysielaním tímov kvalifikovaných zdravotníkov ochotných pomôcť v inom štáte.

  • 2. apríl

   Mobilizácia všetkých zdrojov na ochranu životov a živobytia

   Komisia rozširuje rozsah svojich opatrení, a to návrhom zriadiť nástroj solidarity vo výške 100 miliárd EUR, ktorý má pracovníkom pomôcť udržať si príjmy a podnikom pomôcť udržať sa na trhu. Nástroj bude známy pod názvom SURE. Takisto navrhuje presmerovať všetky dostupné štrukturálne fondy na opatrenia proti koronavírusu. 24. apríla NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ  predpisy na ochranu najodkázanejších občanov EÚ a na pomoc rybárom z EÚ.

    

  • 1. apríl

   Vedeckí pracovníci Komisie vyvinuli nový kontrolný materiál umožňujúci spoľahlivé testovanie na koronavírus

   Vedeckí pracovníci Európskej komisie vyvinuli nový kontrolný materiál, pomocou ktorého môžu laboratóriá overiť správne fungovanie svojich testov na koronavírus a vylúčiť falošne negatívne výsledky.

   NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI 1. apríla 2020.

  Marec

  • 31. marec

   Posilnenie odolnosti v krajinách, ktoré prijali sýrskych utečencov

   Vzhľadom na pandémiu koronavírusu posilnila EÚ svoju podporu utečencom zo Sýrie a zraniteľným osobám v Iraku, Jordánsku a Libanone prostredníctvom nového balíka vo výške takmer 240 miliónov EUR, čím sa celková pomoc prostredníctvom Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii zvýšila na viac ako 2 miliardy EUR.

  • 30. marec

   Solidarita EÚ so západným Balkánom a s východným susedstvom

   Komisia prerozdelila 140 miliónov EUR na najnaliehavejšie potreby v krajinách východného susedstva, pričom presmeruje využívanie existujúcich nástrojov v hodnote až do 700 miliónov EUR na pomoc pri zmierňovaní sociálno-ekonomických dôsledkov krízy spôsobenej koronavírusom. Okrem toho Komisia oznámila okamžitú podporu pre západný Balkán vo výške 38 miliónov EUR na riešenie núdzovej zdravotnej situácie a prerozdelila 374 miliónov EUR na podporu sociálno-ekonomického oživenia.

  • 30. marec

   Umožnenie voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach

   Komisia vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú kriticky dôležité v boji proti pandémii koronavírusu, mohli dostať na pracovisko. Spolu s pokynmi týkajúcimi sa vykonávania dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, majú tieto rady za cieľ riešiť praktické obavy občanov a podnikov, ktorých sa dotýkajú opatrenia prijaté na obmedzenie šírenia koronavírusu.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa voľného pohybu pracovníkov v kritických povolaniach
  • 27. marec

   Zvýšenie rozpočtu na leteckú repatriáciu občanov a rezervu rescEU

   Z rozpočtu EÚ by sa malo uvoľniť 75 miliónov EUR na pomoc členským štátom pri repatriácii občanov EÚ a na zvýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU. Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, bolo späť do Európy prepravených už takmer viac ako 10 000 ľudí.

  • 26. marec

   Zachovanie chodu nevyhnutnej leteckej nákladnej dopravy

   Komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby počas krízy spôsobenej koronavírusom podporili prepravu leteckého nákladu. Nové usmernenia obsahujú odporúčané prevádzkové a organizačné kroky zamerané na zachovanie nevyhnutných dopravných tokov, vrátane prepravy zdravotníckych potrieb a personálu.

  • 26. marec

   Potvrdenie záväzku v oblasti medzinárodnej spolupráce

   Predsedníčka Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel počas mimoriadnej videokonferencie vedúcich predstaviteľov G20 zdôraznili, že EÚ sa zaviazala k medzinárodnej spolupráci v boji proti pandémii a aj naďalej bude pomáhať zraniteľným krajinám a komunitám na celom svete.

  • 25. marec

   Ochrana kritických európskych aktív a technológií

   Boli vydané usmernenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológia a iné, a to bez narušenia všeobecnej otvorenosti EÚ voči zahraničným investíciám.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa usmernení na ochranu kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze
  • 23. marec

   Zaistenie kontinuity toku tovarov v rámci EÚ vďaka „zeleným jazdným pruhom“

   Boli vydané nové praktické rady týkajúce sa uplatňovania usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla počas pandémie naďalej pohybovať po celej EÚ. Od členských štátov sa požaduje, aby všetky relevantné vnútorné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) určili za hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Mali by byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa usmernení na vytvorenie „zelených jazdných pruhov“
  • 20. marec

   Aktivácia všeobecnej únikovej doložky rozpočtového rámca s cieľom reagovať na pandémiu

   Komisia navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku Paktu stability a rastu. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy, pričom sa budú môcť odchýliť od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa ďalších opatrení na podporu hospodárstva
  • 20. marec

   Bezplatný prístup k európskym normám v oblasti zdravotníckych potrieb

   Európsky výbor pre normalizáciu a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike sprístupnili viacero európskych noriem, ktoré sa týkajú určitých zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov. Spoločnostiam z EÚ aj z tretích krajín to umožní rýchlo začať s výrobou a ľahšie uvádzať svoje výrobky na vnútorný trh, pričom sa zabezpečí vysoký stupeň bezpečnosti.

  • 19. marec

   Historicky prvá rezerva zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU

   Komisia sa rozhodla vytvoriť v systéme rescEU strategickú rezervu zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory a rúška, s cieľom pomôcť krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

  • 19. marec

   Dočasný rámec na výraznejšiu podporu ekonomiky

   Komisia prijala dočasný rámec, ktorý umožní členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v súvislosti s pandémiou COVID-19.

   Do 31. marca Komisia schválila viaceré schémy na základe dočasného rámca v hodnote niekoľkých stoviek miliárd eur, ktoré majú pomôcť ekonomikám členských štátov čeliť dôsledkom pandémie koronavírusu. Na tento účel Komisia prijala 18 rozhodnutí, ktorými schválila 27 vnútroštátnych opatrení.

  • 18. marec

   Ochrana práv cestujúcich

   Vzhľadom na hromadné rušenie a meškanie spojov vydala Komisia usmernenia, ktorými zabezpečila ochranu práv cestujúcich a ich jednotné uplatňovanie v celej EÚ.

  • 17. marec

   Komisia zriaďuje európsky tím vedeckých odborníkov

   Komisia zriaďuje poradný výbor pre COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov, aby vypracoval usmernenia EÚ týkajúce sa vedecky podložených a koordinovaných opatrení v oblasti riadenia rizík.

  • 16. marec

   Ochrana zdravia a nepretržitá dostupnosť tovaru a základných služieb

   Komisia predložila členským štátom usmernenia týkajúce sa opatrení na riadenie hraníc v súvislosti s oblasťou zdravia. Cieľom je ochrana zdravia občanov, zabezpečenie adekvátneho zaobchádzania s ľuďmi, ktorí musia cestovať, a zaistenie dostupnosti základných tovarov a služieb.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej o opatreniach na riadenie hraníc v súvislosti s oblasťou zdravia
  • 16. marec

   Komisia ponúkla finančnú podporu inovatívnemu výrobcovi vakcín CureVac

   Komisia ponúkla finančnú podporu do výšky 80 miliónov EUR firme CureVac z nemeckého Tübingenu, ktorá vyvíja vysokoinovatívne vakcíny, aby tak urýchlila vývoj a výrobu vakcíny proti koronavírusu v Európe.

  • 15. marec

   Zabezpečenie dodávok osobných ochranných prostriedkov v EÚ

   Komisia podnikla kroky na ochranu riadneho zásobovania osobnými ochrannými prostriedkami (OOP) tým, že vyžaduje, aby vývoz takýchto prostriedkov mimo Európskej únie podliehal vývoznému povoleniu zo strany členských štátov.

   • Videopríhovor predsedníčky Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa európskych opatrení proti koronavírusu
  • 13. marec

   Vypracovanie koordinovanej reakcie s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu

   Komisia predstavila okamžitú reakciu na zmiernenie sociálno-ekonomického dosahu vypuknutia pandémie COVID-19, pričom kladie dôraz na koordinovanú reakciu EÚ a na celú škálu nástrojov, ako sú štátna pomoc, flexibilita európskeho fiškálneho rámca, poskytovanie likvidity bankovému sektoru, rozpočet EÚ a iné. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI 1. apríla 2020.

  • 10. marec

   Zmiernenie dosahu ochorenia COVID-19 na leteckú dopravu a životné prostredie

   Predložili sa cielené právne predpisy, ktoré majú dočasne odľahčiť letecké spoločnosti od povinností spojených s využívaním letiskových prevádzkových intervalov v súlade s právnymi predpismi EÚ. Uvoľní sa tak tlak na odvetvie leteckej dopravy a zároveň sa znížia emisie, keďže sa zamedzí tzv. fiktívnym letom, pri ktorých letecké spoločnosti lietajú s takmer prázdnymi lietadlami, aby si udržali svoje prevádzkové intervaly. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI 1. apríla 2020.

  • 10. marec

   Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

   Počas videokonferencie vedúcich predstaviteľov EÚ o reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19 dostala Komisia mandát na zintenzívnenie svojej reakcie na koronavírus a koordináciu opatrení členských štátov. Predsedníčka Ursula von der Leyenová predstavila Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus, vďaka ktorej by sa malo približne 60 miliárd EUR z nevyčerpaných finančných prostriedkov politiky súdržnosti presmerovať na boj proti koronavírusu. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI 1. apríla 2020.

  • 6. marec

   Zvýšenie investícií do výskumu a finančných prostriedkov na boj proti koronavírusu

   Komisia zvýšila rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti pandémii COVID-19. Dňa 31. marca sa Komisia rozhodla podporiť ďalší projekt, čím počet podporovaných projektov vzrástol na 18. Do týchto projektov je zapojených 140 výskumných tímov z celej EÚ, ako aj z krajín mimo EÚ, a sú financované z celkového rozpočtu 48,5 milióna EUR z programu Horizont 2020.

  • 2. marec

   Vytvorenie tímu zodpovedného za boj proti koronavírusu

   Predsedníčka Ursula von der Leyenová zostavila tím zodpovedný za boj proti koronavírusu na politickej úrovni, ktorý má koordinovať našu reakciu na pandémiu, pričom spája všetky línie opatrení – od medicíny cez hospodárstvo až po mobilitu a dopravu.

  Február

  • 28. február

   Členské štáty spoločne obstarávajú zdravotnícke vybavenie

   Komisia spolu s členskými štátmi spustila prvé zo štyroch spoločných obstarávaní osobných ochranných prostriedkov. Vďaka tomu sa EÚ stala jedným veľkým nákupcom, ktorý podporuje dodávateľov, aby konali rýchlo a v príslušnom rozsahu a dodali čo najväčšie množstvo vybavenia za čo najvýhodnejšiu cenu. Do 24. marca výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým požadovaným množstvám, pričom v niektorých prípadoch ich dokonca prekročili.

  • 24. február

   Podpora svetového úsilia v boji proti šíreniu nákazy

   Komisia oznámila, že na posilnenie celosvetovej pripravenosti, prevencie a snáh o zamedzenie šírenia vírusu poskytne nový balík pomoci v objeme 232 miliónov eur. Komisia takisto zintenzívňuje podporu členským štátom v kontexte prebiehajúceho úsilia v oblasti pripravenosti, krízového a núdzového plánovania.

  • 23. február

   Na znak solidarity dodala EÚ Číne ďalšie ochranné prostriedky

   Po aktivácii mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany Komisia spolufinancovala dodanie viac ako 25 ton osobných ochranných prostriedkov do Číny. Táto dodávka nasledovala po tom, ako členské štáty EÚ zhromaždili viac ako 30 ton ochranných prostriedkov a vo februári 2020 ich doručili do Číny.

  • 1-2. február

   Dopravenie občanov EÚ domov

   Prvé letecké repatriácie z Francúzska a Nemecka, ktoré boli spolufinancované z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, dopravili z Wu-chanu domov 447 občanov EÚ. Európska komisia podniká kroky na všetkých frontoch, aby podporila úsilie v boji proti koronavírusu, pomohla členským štátom pri repatriácii občanov a poskytla pohotovostné služby Číne.

  • 1. február

   Doručenie prvej pomoci do Číny

   Bezprostrednou prvou reakciou členských štátov EÚ bolo zhromaždenie a dodanie celkovo 12 ton ochranných prostriedkov do Číny.

  Január

  • 31. január

   Mobilizácia prvých finančných prostriedkov na výskum týkajúci sa pandémie nového koronavírusu

   Z programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020 sa poskytlo 10 miliónov EUR na podporu výskumu ochorenia spôsobeného novým koronavírusom. Komisia spustila mimoriadnu výzvu na vyjadrenie záujmu o výskumné projekty.

  • 28. január

   Aktivácia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na repatriáciu občanov EÚ

   Vzhľadom na zrýchlené šírenie nákazy novým koronavírusom a po tom, ako Francúzsko požiadalo o pomoc pri poskytovaní konzulárnej podpory pre občanov EÚ v čínskom Wu-chane, sa aktivoval mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.

   Prvý európsky prípad bol nahlásený 24. januára 2020 z Francúzska.

   17. január: Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Výboru pre zdravotnú bezpečnosť zamerané na nový koronavírus.

   9. január: GR SANTE vydalo varovné oznámenie v systéme včasného varovania a reakcie (EWRS), prostredníctvom ktorého väčšina členských štátov odvtedy zdieľa informácie o opatreniach v oblasti reakcie a komunikácie.