ursula von der leyen
Musimy oglądać się na siebie, musimy wzajemnie sobie pomagać, aby przetrwać tę sytuację. Ponieważ jedyną rzeczą, która jest bardziej zaraźliwa niż ten wirus, jest miłość i współczucie. A w obliczu zagrożenia narody Europy dają dowód tego, jak silne są te wartości.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (26 marca 2020 r.)

October 2021

 • 13 October

  Commission disburses €822.7 million in pre-financing to Slovakia

  The Commission disbursed €822.7 million to Slovakia in a pre-financing payment under the Recovery and Resilience Facility. The pre-financing payment will help to kick-start the implementation of the crucial investment and reform measures outlined in Slovakia's recovery and resilience plan.

 • 12 October

  First green bond issued to finance the sustainable recovery

  The European Commission issued the first NextGenerationEU green bond, thus raising €12 billion to be used exclusively for green and sustainable investments across the EU. This represents the world's largest green bond issuance ever.

 • 5 October

  Commission endorses Estonia's €969.3 million recovery and resilience plan

  The Commission adopted a positive assessment of Estonia's recovery and resilience plan. The financing provided by the Recovery and Resilience Facility will support the implementation of the crucial investment and reform measures outlined in Estonia's recovery and resilience plan.

 • 4 October

  Commission endorses Finland's €2.1 billion recovery and resilience plan

  The Commission adopted a positive assessment of Finland's recovery and resilience plan, an important step towards disbursing €2.1 billion in grants to Finland under the Recovery and Resilience Facility. The financing provided by the RRF will support the implementation of the crucial investment and reform measures and play a significant role in enabling Finland to emerge stronger from the COVID-19 pandemic.

Wrzesień 2021 r.

 • 22 września

  Agenda UE-USA na rzecz walki z globalną pandemią

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosili nowe partnerstwo między UE a USA, które ma wesprzeć wysiłki na rzecz szczepień na świecie. Jego celem jest osiągnięcie globalnego wskaźnika szczepień na poziomie 70 proc. przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2022 r. Globalne partnerstwo UE-USA na rzecz szczepień przyczyni się do zwiększenia podaży, poprawy koordynacji dostaw i usunięcia „wąskich gardeł” w łańcuchach dostaw.

 • 22 września

  Opublikowano drugie sprawozdanie na temat wpływu instrumentu SURE

  W drugim sprawozdaniu na temat skutków programu SURE, instrumentu o wartości 100 mld euro mającego na celu ochronę miejsc pracy i dochodów, stwierdzono, że instrument ten skutecznie złagodził poważne skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19. Między innymi szacuje się, że krajowe instrumenty rynku pracy wspierane przez SURE zmniejszyły liczbę bezrobotnych w 2020 r. o prawie 1,5 mln. W korzystających z instrumentu SURE państwach członkowskich skutecznie przyczynił się on do powstrzymania wzrostu bezrobocia podczas kryzysu.

 • 21 września

  Komisja podpisuje umowę dotyczącą terapii przeciwciałami monoklonalnymi

  Komisja podpisała z firmą farmaceutyczną Eli Lilly umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień w celu zapewnienia terapii przeciwciałami monoklonalnymi pacjentom zarażonym koronawirusem. Jest to najnowszy krok w tworzeniu pierwszego zestawu pięciu obiecujących środków terapeutycznych zapowiedzianego przez Komisję w czerwcu 2021 r. w ramach unijnej strategii na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19.

 • 17 września

  Komisja wypłaca Słowenii zaliczkę w wysokości 231 mln euro

  Komisja wypłaciła Słowenii 231 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty dotacji przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w słoweńskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 17 września

  REACT-EU: 4,7 mld euro na wsparcie zatrudnienia, umiejętności oraz osób najbardziej potrzebujących we Włoszech

  Komisja przyznała Włochom 4,7 mld euro w ramach REACT-EU, aby wesprzeć reakcję tego kraju na kryzys związany z koronawirusem i przyczynić się do trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

 • 16 września

  Drużyna Europy: dotychczas wypłacono 34 mld euro na walkę z COVID-19 w krajach partnerskich

  Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. UE, państwa członkowskie UE i europejskie instytucje finansowe, działające jako Drużyna Europy, przeznaczyły 34 mld euro na wsparcie krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami. Wypłaty te przekraczają już znacznie początkowy pakiet wsparcia Drużyny Europy: wiosną 2020 r. zadeklarowano 20 mld euro, obecnie wzrósł on do 46 mld euro.

 • 10 września

  Komisja wypłaca Łotwie zaliczkę w wysokości 237 mln euro

  Komisja wypłaciła Łotwie 237 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. wkładu finansowego tego kraju na mocy decyzji wykonawczej Rady. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w łotewskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 9 września

  Komisja wypłaca Cyprowi zaliczkę w wysokości 157 mln euro

  Komisja wypłaciła Cyprowi 157 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. dotacji i pożyczek w ramach alokacji finansowej przyznanej temu krajowi. Wypłata w formie płatności zaliczkowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w cypryjskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 3 września

  UE i AstraZeneca uzgadniają dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 i kończą postępowanie sądowe

  UE i AstraZeneca osiągnęły porozumienie, które zapewni dostarczenie państwom członkowskim pozostałych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 zgodnie z warunkami umowy zakupu z wyprzedzeniem zawartej 27 sierpnia 2020 r. z AstraZenecą. Umowa zakończy również postępowanie toczące się przed sądem w Brukseli.

 • 2 września

  Komisja wypłaca Danii zaliczkę w wysokości 201 mln euro

  Komisja wypłaciła Danii 201 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty alokacji finansowej przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w duńskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

sierpień 2021 r.

 • 31 sierpnia

  70 proc. populacji osób dorosłych w UE zostało w pełni zaszczepionych

  UE osiągnęła ważny etap – 70 proc. dorosłych mieszkańców UE zostało już w pełni zaszczepionych. W sumie ponad 256 mln dorosłych w UE otrzymało wymagane dawki szczepionek.

 • 26 sierpnia

  Komisja wypłaca Niemcom zaliczkę w wysokości 2,25 mld euro

  Komisja wypłaciła Niemcom 2,25 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 9 proc. kwoty alokacji finansowej przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w niemieckim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 19 sierpnia

  Komisja wypłaca Francji zaliczkę w wysokości 5,1 mld euro

  Komisja wypłaciła Francji 5,1 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty alokacji finansowej przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych we francuskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 17 sierpnia

  Komisja wypłaca Litwie zaliczkę w wysokości 289 mln euro

  Komisja wypłaciła Litwie 289 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty alokacji finansowej przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w litewskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 17 sierpnia

  Komisja wypłaca Hiszpanii zaliczkę w wysokości 9 mld euro

  Komisja wypłaciła Hiszpanii 9 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty alokacji finansowej przyznanej temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w hiszpańskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 13 sierpnia

  Komisja wypłaca Włochom zaliczkę w wysokości 24,9 mld euro

  Komisja wypłaciła Włochom 24,9 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty dotacji i pożyczek przyznanych temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych we włoskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 10 sierpnia

  UE zwiększa wsparcie na rzecz przyspieszenia szczepień w regionie Partnerstwa Wschodniego

  Komisja zwiększyła z 40 mln euro do 75 mln euro pakiet pomocy na rzecz wdrożenia bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 oraz przyspieszenia kampanii szczepień w sześciu krajach Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie.

 • 9 sierpnia

  Komisja wypłaca Grecji zaliczkę w wysokości 4 mld euro

  Komisja wypłaciła Grecji 4 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. kwoty dotacji i pożyczek przyznanych temu krajowi w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w greckim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 4 sierpnia

  Komisja zatwierdza nową umowę dotyczącą potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 z przedsiębiorstwem Novavax

  Komisja zatwierdziła siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem z firmą farmaceutyczną, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r. W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax, z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej.

 • 3 sierpnia

  Komisja wypłaca Luksemburgowi zaliczkę w wysokości 12,1 mln euro

  Komisja wypłaciła Luksemburgowi 12,1 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. alokacji finansowej przyznanej temu krajowi. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w luksemburskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 3 sierpnia

  Komisja wypłaca Portugalii zaliczkę w wysokości 2,2 mld euro

  Komisja wypłaciła Portugalii 2,2 mld euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. dotacji i pożyczek w ramach alokacji finansowej przyznanej temu krajowi. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w portugalskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 3 sierpnia

  Komisja wypłaca Belgii zaliczkę w wysokości 770 mln euro

  Komisja wypłaciła Belgii 770 mln euro w formie płatności zaliczkowych, co odpowiada 13 proc. alokacji finansowej przyznanej temu krajowi. Belgia jest jednym z pierwszych krajów otrzymujących płatności zaliczkowe w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wypłata w formie płatności zaliczkowych pomoże rozpocząć realizację kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w belgijskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

Lipiec 2021

 • 27 lipca

  UE osiąga cel pośredni, jakim jest zaszczepienie 70 proc. osób dorosłych co najmniej jedną dawką

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że UE osiągnęła w lipcu cel polegający na zaszczepieniu 70 proc. dorosłych co najmniej jedną dawką.

 • 22 lipca

  Komisja zwiększa środki na badania naukowe: 120 mln euro na 11 nowych projektów dotyczących zwalczania wirusa i jego wariantów

  Komisja wybrała 11 nowych projektów o wartości 120 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa” – największego europejskiego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) – w celu umożliwienia i wsparcia pilnych badań nad koronawirusem i jego wariantami.

 • 19 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Czech o wartości 7 mld euro

  Komisja Europejska pozytywnie oceniła czeski plan odbudowy i zwiększania odporności. Jest to ważny krok w kierunku wypłaty przez UE 7 mld euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te wesprą wdrażanie kluczowych inwestycji i reform określonych w czeskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 16 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Irlandii

  Komisja pozytywnie oceniła irlandzki plan odbudowy i zwiększania odporności. Jest to ważny krok w kierunku wypłaty przez UE 989 mln euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które będą wspierały wdrażanie kluczowych środków inwestycyjnych i reform określonych w irlandzkim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 15 lipca

  Ponad 3 mln dawek szczepionek przekazanych za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

  W związku z nowymi ofertami pomocy ze strony państw członkowskich UE dla krajów w potrzebie Komisja do tej pory wsparła przekazanie ponad 3 mln szczepionek przeciwko COVID-19 krajom spoza UE za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

 • 10 lipca

  UE dostarczyła szczepionki potrzebne do zaszczepienia 70 proc. osób dorosłych w Unii

  „Dostarczyliśmy państwom członkowskim wystarczająco dużo szczepionek, aby w pełni zaszczepić jeszcze w tym miesiącu co najmniej 70 proc. populacji osób dorosłych w UE”, oznajmiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, gdy 11 lipca Unii udało się osiągnąć ten ważny etap w kampanii szczepień. Podkreśliła jednak, że nie jest to koniec walki z COVID-19 i że UE jest gotowa dostarczyć więcej szczepionek, w tym także przeciwko nowym wariantom.

 • 8 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Chorwacji

  Komisja pozytywnie oceniła chorwacki plan odbudowy i zwiększania odporności, co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez UE 6,3 mld euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te wesprą wdrażanie kluczowych inwestycji i reform określonych w chorwackim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 8 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Cypru o wartości 1,2 mld euro

  Komisja pozytywnie oceniła cypryjski plan odbudowy i zwiększania odporności. Jest to ważny krok ku temu, by UE wypłaciła łącznie 1,2 mld euro w formie dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te odegrają kluczową rolę w umożliwieniu Cyprowi wyjścia silniejszym z pandemii COVID-19.

 • 2 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Litwy o wartości 2,2 mld euro

  Komisja pozytywnie oceniła litewski plan odbudowy i zwiększania odporności, co stanowi ważny krok ku wypłaceniu przez UE 2,2 mld euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te odegrają kluczową rolę w umożliwieniu Litwie wyjścia z pandemii COVID-19 silniejszą.

 • 1 lipca

  W UE zaczyna obowiązywać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19

  Od dziś wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Mieszkańcy UE mogą teraz otrzymać cyfrowe zaświadczenie COVID, które będzie można zweryfikować w całej UE.

 • 1 lipca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Słowenii o wartości 2,5 mld euro

  Komisja pozytywnie oceniła słoweński plan odbudowy i zwiększania odporności, który jest kluczowym krokiem torującym UE drogę do wypłaty 1,8 mld euro w formie dotacji i 705 mln euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Finansowanie to odegra kluczową rolę w umożliwieniu Słowenii wyjścia z pandemii COVID-19 silniejszą.

Czerwiec 2021 r.

 • 29 czerwca

  Komisja zakończyła drugą udaną emisję obligacji mających wesprzeć odbudowę Europy

  W drugiej transakcji NextGenerationEU Komisja pozyskała 15 mld euro na sfinansowanie odbudowy Europy po kryzysie związanym z koronawirusem i jego skutkach. Transakcja odbyła się w dwóch transzach, z których pierwsza objęła pięcioletnie obligacje na łączną kwotę 9 mld euro o terminie zapadalności 6 lipca 2026 r., a druga – 30-letnie obligacje o łącznej wartości 6 mld euro i terminie zapadalności 6 lipca 2051 r.

 • 29 czerwca

  Komisja wskazuje pięć obiecujących środków terapeutycznych

  Strategia UE na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 przynosi pierwsze rezultaty: ogłoszono pierwszy zestaw pięciu środków terapeutycznych, które mogą wkrótce zostać udostępnione do leczenia pacjentów w całej UE. Cztery z nich to przeciwciała monoklonalne stanowiące przedmiot przeglądu etapowego Europejskiej Agencji Leków. Piąty to środek immunosupresyjny, który jest już dopuszczony do obrotu, więc istnieje możliwość rozszerzenia pozwolenia na leczenie pacjentów z COVID-19.

 • 28 czerwca

  NextGenerationEU: Komisja wypłaca pierwsze 800 mln euro na odbudowę po kryzysie i budowanie odporności

  Komisja wypłaciła 800 mln euro w ramach NextGenerationEU, tymczasowego instrumentu finansowania odbudowy Europy i wspierania bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej gospodarki po pandemii. Pieniądze te trafiły do 41 programów krajowych i regionalnych w 16 państwach członkowskich (Francja, Grecja, Czechy, Niemcy, Polska, Litwa, Holandia, Słowacja, Estonia, Austria, Dania, Finlandia, Bułgaria, Szwecja, Portugalia i Chorwacja). Pochodzą one z inicjatywy wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU).

 • 23 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Francji na kwotę 39,4 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Francji. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE 39,4 mld euro w postaci dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu Francja ma szansę wyjść silniejsza z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • 23 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Belgii na kwotę 5,9 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Belgii. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 5,9 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Finansowanie to przyczyni się do realizacji kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w belgijskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 22 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Włoch na kwotę 191,5 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Włoch. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE 68,9 mld euro w postaci dotacji oraz 122,6 mld euro w postaci pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wsparcie to pomoże Włochom przezwyciężyć skutki pandemii COVID-19 i wyjść z kryzysu silniejszymi.

 • 22 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Niemiec

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Niemiec. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 25,6 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Finansowanie to przyczyni się do realizacji kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w niemieckim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 22 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Łotwy na kwotę 1,8 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Łotwy. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE dotacji na kwotę 1,8 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparciu Łotwa ma szansę wyjść silniejsza z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • 21 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Słowacji

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Słowacji. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 6,3 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Finansowanie to przyczyni się do realizacji kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w słowackim planie odbudowy i zwiększania odporności. Dzięki temu Słowacja ma szansę wyjść silniejsza z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • 21 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Austrii

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Austrii. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE 3,5 mld euro w postaci dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który pomoże Austrii w przezwyciężeniu skutków pandemii COVID-19.

 • 18 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Luksemburga na kwotę 93 mln euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Luksemburga. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 93 mln euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Finansowanie to wesprze realizację inwestycji i reform przewidzianych w luksemburskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 17 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Danii na kwotę 1,5 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Danii. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 1,5 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na lata 2021–2026. Finansowanie to przyczyni się do realizacji kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w duńskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 17 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Grecji na kwotę 30,5 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE 17,8 mld euro w postaci dotacji oraz 12,7 mld euro w postaci pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na lata 2021–2026. Dzięki temu Grecja ma szansę wyjść silniejsza z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • 16 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Hiszpanii na kwotę 69,5 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Hiszpanii. To ważny krok, który umożliwi UE wypłacenie dotacji na kwotę 69,5 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na lata 2021–2026. Finansowanie to przyczyni się do realizacji kluczowych inwestycji i reform przewidzianych w hiszpańskim planie odbudowy i zwiększania odporności.

 • 16 czerwca

  Komisja zatwierdza plan odbudowy i zwiększania odporności Portugalii na kwotę 16,6 mld euro

  Komisja wydała pozytywną ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Portugalii. To ważny krok prowadzący do wypłacenia przez UE 13,9 mld euro w postaci dotacji oraz 2,7 mld euro w postaci pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na lata 2021–2026. Finansowanie to pomoże Portugalii przezwyciężyć skutki pandemii COVID-19 i wyjść z kryzysu silniejszą.

 • 15 czerwca

  Komisja pozyskuje 20 mld euro w pierwszej transakcji, aby wesprzeć odbudowę gospodarczą w Europie

  W pierwszej transakcji NextGenerationEU Komisja pozyskała 20 mld euro dzięki dziesięcioletnim obligacjom o terminie zapadalności 4 lipca 2031 r. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem i jego skutkach. Jest to największa w historii emisja obligacji instytucjonalnych w Europie, największa instytucjonalna transakcja jednorazowa i największa kwota, jaką UE pozyskała w ramach jednej transakcji.

 • 15 czerwca

  Pierwsze wnioski z pandemii COVID-19

  Komisja przedstawiła komunikat na temat pierwszych wniosków z pandemii COVID-19 z ostatnich 18 miesięcy oraz wykorzystania ich do poprawy działań na szczeblu unijnym i krajowym. Pomoże to w lepszym przewidywaniu zagrożeń dla zdrowia i doskonaleniu planowania awaryjnego, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze wspólne reagowanie na wszystkich poziomach.

 • 4 czerwca

  UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na kryzys spowodowany pandemią COVID-19

  UE przedstawiła wniosek, który ma skłonić członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) do zobowiązania się do opracowania wielostronnego planu działań na rzecz zwiększenia produkcji szczepionek i leków przeciwko COVID-19 oraz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do nich.

 • 1 czerwca

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 – unijna brama sieciowa zaczyna działać w siedmiu krajach

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 powoli staje się rzeczywistością dzięki uruchomieniu systemu obsługi technicznej na szczeblu UE, który umożliwia bezpieczną weryfikację zaświadczeń z poszanowaniem prywatności.

Maj 2021 r.

 • 25 maja

  Komisja wypłaca 12 państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE

  Komisja Europejska wypłaciła 12 państwom członkowskim UE 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Oznacza to, że UE udostępniła do tej pory w ramach programu SURE niemal 90 mld euro w formie pożyczek wzajemnych.

 • 21 maja

  Światowi przywódcy przyjmują program działań, aby przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19 i zapobiec przyszłym pandemiom

  Na Globalnym Szczycie Zdrowotnym w Rzymie, którego gospodarzami byli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Włoch Mario Draghi, przewodniczący grupy G-20, przywódcy państw G-20 zobowiązali się do podjęcia szeregu działań, aby przyśpieszyć zakończenie na całym świecie kryzysu związanego z COVID-19 i lepiej przygotować się na przyszłe pandemie.

 • 21 maja

  Inicjatywa Drużyny Europy na rzecz Afryki o wartości 1 mld euro

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Globalnym Szczycie Zdrowotnym G-20 w Rzymie inicjatywę Drużyny Europy na rzecz produkcji szczepionek, leków i technologii medycznych w Afryce oraz lokalnego dostępu do nich. Inicjatywa ta ułatwi zapewnienie sprzyjających warunków dla lokalnej produkcji szczepionek w Afryce i usunięcie barier zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Inicjatywa otrzyma wsparcie w wysokości 1 mld euro pochodzące z budżetu unijnego i od europejskich instytucji finansowania rozwoju. Kwota ta zostanie dodatkowo powiększona o wkłady państw członkowskich UE.

 • 20 maja

  Komisja podpisuje trzecią umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek

  Komisja Europejska podpisała trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE na okres od końca 2021 r. do 2023 r. Pozwoli to na zakup 900 mln dawek obecnej szczepionki oraz szczepionki dostosowanej do wariantów, z opcją zakupu dodatkowych 900 mln dawek.

 • 6 maja

  Unijna strategia na rzecz opracowania środków terapeutycznych i ich dostępności

  Komisja Europejska wprowadziła strategię na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 jako uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Nowa strategia ma wspierać opracowanie środków terapeutycznych i zapewnienie ich dostępności, w tym niezbędnych do leczenia przewlekłego COVID-19.

Kwiecień 2021 r.

 • 27 kwietnia

  UE udziela Indiom niezbędnego wsparcia za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

  Państwa członkowskie UE przygotowały pilnie potrzebne zapasy tlenu, leków i sprzętu medycznego, które zostaną dostarczone do Indii w odpowiedzi na prośbę tego kraju o wsparcie otrzymaną za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

 • 20 kwietnia

  Zapewnienie Bałkanom Zachodnim większej liczby szczepionek przeciwko COVID-19

  Z pomocą Austrii krajom Bałkanów Zachodnim zostanie przekazanych 651 tys. dawek szczepionki BioNTech/Pfizer opłaconych przez Komisję Europejską. Pierwsza dostawa skierowana do wszystkich partnerów w regionie ma nastąpić w maju. Następnie do sierpnia kontynuowane będą regularne dostawy.

 • 14 kwietnia

  Komisja ma pozyskać do 800 mld euro na odbudowę gospodarki

  Komisja podjęła kroki, aby zagwarantować, że pożyczki w ramach tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki – NextGenerationEU – będą finansowane na warunkach jak najkorzystniejszych dla krajów UE. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Dzięki temu będzie mogła sprawnie i skutecznie zgromadzić potrzebne kwoty. Pomoże to również przyciągnąć do Europy inwestorów i wzmocnić rolę euro na rynkach międzynarodowych.

 • 14 kwietnia

  Szybsze dostawy szczepionek 

  Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z firmą BioNTech-Pfizer w sprawie przyspieszenia dostaw szczepionek. 50 mln dodatkowych dawek szczepionek, które pierwotnie miały dotrzeć do UE w czwartym kwartale 2021 r., zostanie dostarczonych w drugim kwartale. Dostawy rozpoczną się jeszcze w kwietniu. Komisja poinformowała również, że aby lepiej przygotować się na przyszłość, podejmuje właśnie negocjacje z BioNTech-Pfizer w sprawie trzeciej umowy, tym razem na dostawę 1,8 mld dawek szczepionki w latach 2021–2023.

 • 7 kwietnia

  123 mln euro na badania naukowe i innowacje pomogą w zwalczaniu zagrożeń związanych z COVID-19

  Komisja wygospodarowała 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Jest to pierwszy przypadek, kiedy środki na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych zostały przydzielone z programu „Horyzont Europa”. Pomogą one Komisji w zapobieganiu skutkom wariantów koronawirusa i reagowaniu na nie. Oprócz tego UE finansuje szereg działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem.

 • 6 kwietnia

  Pierwsze środki wsparcia na rzecz odbudowy i transformacji dla Holandii i Austrii w ramach REACT-EU

  Holandia i Austria to pierwsze kraje UE, które uzyskały pomoc z instrumentu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU), po tym jak Komisja zatwierdziła pierwsze decyzje o zwiększeniu środków na inwestycje o prawie 262 mln euro. Działania realizowane w ramach programu NextGenerationEU, które są elementem instrumentu REACT-EU, dotyczą przede wszystkim wspierania rynku pracy, odporności, zatrudnienia, MŚP i rodzin o niskich dochodach. Mają one również na celu budowanie podstaw zielonej i cyfrowej transformacji oraz trwałej odbudowy społeczno-gospodarczej.

Marzec 2021 r.

 • 30 marca

  Kolejne 13 mld euro z instrumentu SURE dla sześciu krajów UE

  W ramach szóstej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE Komisja wypłaciła sześciu krajom UE 13 mld euro pomocy. Była to trzecia wypłata w 2021 r. Czechy otrzymały 1 mld euro, Belgia – 2,2 mld euro, Hiszpania – 4,06 mld euro, Irlandia – 2,47 mld euro, Włochy – 1,87 mld euro, a Polska – 1,4 mld euro. Irlandia otrzymała środki finansowe z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych pięć krajów UE korzystało już wcześniej z pożyczek SURE.

 • 27 marca

  UE pomaga w dostarczaniu szczepionek do Mołdawii i produktów medycznych do Czarnogóry i Macedonii Północnej

  Po tym jak Mołdawia zwróciła się o pomoc za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, UE pomogła Rumunii w dostarczeniu do Mołdawii 50,4 tys. dawek szczepionek. Komisja koordynuje i finansuje do 75 proc. kosztów transportu tej pomocy. UE przekazała również Macedonii Północnej i Czarnogórze produkty medyczne z rezerwy RescEU, które pomogą tym krajom w opanowaniu pandemii.

 • 24 marca

  Szybsza i prostsza procedura zatwierdzania szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19

  Komisja wprowadziła przepisy mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury wydawania zezwoleń na szczepionki dostosowane do nowych odmian wirusa COVID-19. Dzięki tym zmianom firmy będą mogły skupić się na jak najszybszym gromadzeniu niezbędnych dowodów, a dopuszczanie szczepionek do obrotu będzie możliwe na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków.

 • 24 marca

  Komisja upraszcza mechanizm przejrzystości i udzielania pozwoleń na eksport szczepionek przeciwko COVID-19

  Komisja Europejska postanowiła, że nowymi kryteriami, jakie należy rozważyć przy wydawaniu pozwoleń w ramach mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na eksport szczepionek na COVID-19, będą zasady wzajemności i proporcjonalności. System bardzo korzystnie wpłynął na przejrzystość eksportu. Nadal jednak nie zapewniono obywatelom UE szybkiego dostępu do szczepionek na COVID-19.

 • 17 marca

  Komisja proponuje system zielonych zaświadczeń cyfrowych

  Komisja zaproponowała wprowadzenie zielonych zaświadczeń cyfrowych, które ułatwią bezpieczne przemieszczanie się w obrębie UE podczas pandemii COVID-19. Zielone zaświadczenia cyfrowe będą dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała ujemny wynik testu lub przeszła tę chorobę. Będą udostępniane nieodpłatnie w wersji cyfrowej lub papierowej. Bezpieczeństwo i autentyczność zaświadczeń gwarantować będzie zawarty w nim kod QR. Komisja stworzy portal umożliwiający weryfikowanie tego rodzaju zaświadczeń w całej UE i pomoże poszczególnym krajom w technicznym wdrażaniu systemu.

 • 16 marca

  Komisja wypłaca siedmiu krajom UE kolejne 9 mld euro w ramach instrumentu SURE

  W ramach piątej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE siedmiu krajom UE wypłacono 9 mld euro pomocy. Czechy otrzymały 1 mld euro, Hiszpania – 2,87 mld euro, Chorwacja – 510 mln euro, Włochy – 3,87 mld euro, Litwa – 302 mln euro, Malta – 123 mln euro, a Słowacja – 330 mln euro. Pożyczki te pomogą krajom UE uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. Do tej pory 16 krajów UE otrzymało łącznie 62,5 mld euro w ramach instrumentu SURE w formie pożyczek wzajemnych.

 • 11 marca

  Dopuszczenie do obrotu w UE czwartej szczepionki na COVID-19

  Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki na COVID-19 opracowanej przez firmę Janssen Pharmaceutica NV, jedną ze spółek farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson. Jest to czwarta szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE.

 • 11 marca

  Mechanizm przejrzystości i udzielania pozwoleń na eksport szczepionek przeciwko COVID-19 będzie obowiązywał dłużej

  Komisja przedłużyła dziś do końca czerwca obowiązywanie mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na eksport szczepionek przeciwko COVID-19. Wynika to z wciąż trwających opóźnień w dostawach szczepionek do UE. Mechanizm ma charakter ukierunkowany, przejrzysty i tymczasowy. W trosce o solidarność międzynarodową UE wyłączyła z niego dostawy szczepionek na potrzeby pomocy humanitarnej lub przeznaczone dla krajów objętych instrumentem COVAX, jak również dla krajów objętych unijną polityką sąsiedztwa.

 • 11 marca

  530 mln euro na środki nadzwyczajne potrzebne do zwalczania pandemii koronawirusa

  Komisja zaproponowała pakiet o wartości prawie 530 mln euro jako dodatkowe wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności UE. Przewidziane w pakiecie środki pomogą w realizacji działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego podjętych przez 17 państw członkowskich i trzy kraje przystępujące (Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Estonię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Węgry i Włochy oraz Albanię, Czarnogórę i Serbię).

 • 10 marca

  Cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer mają zostać dostarczone w marcu

  Komisja osiągnęła porozumienie z firmą BioNTech-Pfizer w sprawie dostarczenia państwom członkowskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Zamówienie ma pomóc w zwalczaniu lokalnych ognisk koronawirusa i ułatwieniu przekraczania granic. Dostawa większej liczby dawek w marcu jest możliwa dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Europie, które osiągnięto w połowie lutego.

Luty 2021 r.

 • 19 lutego

  UE podwaja kwotę na finansowanie programu COVAX do 1 mld euro

  UE zapowiedziała dodatkowe 500 mln euro na program COVAX. W ten sposób podwoi swój wkład w tę międzynarodową inicjatywę. COVAX to program, który ma zapewnić sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach o niskim i średnim dochodzie. Drużyna Europy jest jednym z głównych sponsorów programu COVAX, na który przeznaczyła ponad 2,2 mld euro.

 • 17 lutego

  Druga umowa z Moderną na dodatkowe dawki szczepionek

  Komisja zatwierdziła drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, w której przewidziano dodatkowy zakup 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE (150 mln w 2021 r. oraz opcja zakupu dodatkowych 150 mln w 2022 r.). Nowa umowa przewiduje również możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.

 • 17 lutego

  Uruchomienie Inkubatora „HERA”

  Komisja zaproponowała natychmiastowe działania przygotowujące Europę na wzrost zagrożenia w związku z wariantami koronawirusa, m.in. prowadzone w ramach nowego europejskiego planu gotowości do obrony biologicznej o nazwie „Inkubator HERA”. Inkubator HERA będzie formą współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w UE i na całym świecie. Celem będzie wykrywanie nowych wariantów, tworzenie zachęt do opracowywania nowych i dostosowanych szczepionek, przyspieszenie procesu zatwierdzania tych szczepionek oraz zapewnienie zwiększenia zdolności produkcyjnych.

 • 11 lutego

  Rada zatwierdza Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

  Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest centralnym elementem unijnego planu odbudowy. W ramach instrumentu udostępnione zostanie 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek przeznaczonych na inwestycje publiczne i reformy w 27 krajach UE. Środki te mają pomóc krajom w przezwyciężeniu skutków pandemii COVID-19, wspieraniu transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz budowaniu odpornego i inkluzywnego społeczeństwa. Kraje UE otrzymają wsparcie z tego instrumentu na podstawie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, które są obecnie w przygotowaniu.

 • 2 lutego

  Pierwsza w 2021 r. wypłata środków z instrumentu SURE

  Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. 15 państw członkowskich otrzymało dotychczas łącznie 53,5 mld euro w ramach instrumentu SURE.

Styczeń 2021 r.

 • 12 stycznia

  Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą Valneva w sprawie zabezpieczenia dostępu do nowej potencjalnej szczepionki

  Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Valneva umożliwi wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln dawek.

 • 11 stycznia

  Zapasy medyczne rescEU przechowywane w czterech kolejnych państwach członkowskich

  Belgia, Holandia i Słowenia dołączą do krajów przechowujących zapasy środków medycznych w ramach rescEU. Ponadto druga rezerwa medyczna rescEU będzie magazynowana w Niemczech, które już są krajem przechowującym te zapasy. Obecnie wspólne europejskie zapasy sprzętu medycznego są przechowywane w dziewięciu krajach. Te wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu medycznego są rozprowadzane w całej Europie w przypadku nagłego zapotrzebowania – na przykład gdy krajowe systemy opieki zdrowotnej są przeciążone z powodu wysokiej liczby pacjentów zakażonych koronawirusem.

 • 8 stycznia

  Do 300 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech-Pfizer

  Komisja zaproponowała krajom UE zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmy BioNTech i Pfizer, z możliwością nabycia kolejnych 100 mln dawek. Pozwoliłoby to UE na zakup w sumie 600 mln dawek szczepionki, która już jest stosowana w całej UE.

 • 6 stycznia

  Druga bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona

  Komisja wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna i będącej drugą taką szczepionką zatwierdzoną w UE. Udzielenie takiego pozwolenia wymagało pozytywnej rekomendacji naukowej opartej na gruntownej analizie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki. Analizę przeprowadziła Europejska Agencja Leków, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez kraje UE.

Grudzień

 • 28 grudnia

  Pakiet 70 mln euro na szybki dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19 dla Bałkanów Zachodnich

  Komisja zatwierdziła pakiet środków w wysokości 70 mln euro w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II). Ma on pomóc w finansowaniu dostępu partnerów z Bałkanów Zachodnich do szczepionek przeciwko COVID-19 zamówionych przez państwa UE. Pomoc pokryje koszty szczepionek dla grup priorytetowych oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby szczepień.

 • 22 grudnia

  Zalecenie w sprawie skoordynowanego podejścia UE do podróży i transportu w odpowiedzi na nowy wariant koronawirusa w Wielkiej Brytanii

  W związku z tym, że w niektórych regionach Anglii nastąpił szybki wzrost liczby przypadków COVID-19, z których znaczny odsetek stanowi nowy wariant wirusa, Komisja przyjęła zalecenie w sprawie skoordynowanego podejścia do środków w zakresie podróży i transportu. Chociaż ważne jest, aby podjąć szybkie tymczasowe działania zapobiegawcze w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego szczepu wirusa i zniechęcać do wszelkich innych niż niezbędne podróży do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii, należy równocześnie ułatwić niezbędne podróże i tranzyt pasażerów. Aby zapewnić możliwość niezbędnych podróży i uniknąć zakłóceń w łańcuchach dostaw, należy znieść zakazy lotów i przewozów kolejowych.

  • 21 grudnia

   Komisja zatwierdza pierwszą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19

   Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki na COVID-19 opracowanej przez firmy BioNTech i Pfizer. Jest to pierwsza szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona w UE. Udzielenie takiego pozwolenia wymagało pozytywnej rekomendacji naukowej opartej na gruntownej analizie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki. Analizę przeprowadziła Europejska Agencja Leków, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie.

  • 18 grudnia

   Komisja przedstawia przepisy na temat szybkich testów antygenowych i zapewnia państwom członkowskim 20 mln testów

   Komisja przyjęła wniosek dotyczący wspólnych ram stosowania, walidacji i wzajemnego uznawania szybkich testów antygenowych. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 diagnostyka rozwija się w szybkim tempie i ma ważną rolę do odegrania w walce z pandemią. Komisja podpisała ponadto umowę ramową z firmami Abbott i Roche umożliwiającą zakup ponad 20 mln szybkich testów antygenowych o wartości do 100 mln euro, finansowanych z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach unijnej strategii testów na obecność COVID-19 testy te zostaną udostępnione państwom UE już na początku 2021 r.

  • 18 grudnia

   Osiągnięto porozumienie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

   Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instrument ten to kluczowy element NextGenerationEU – planu, dzięki któremu UE ma wyjść z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza. Łącznie 672,5 mld euro zostanie udostępnione w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji w krajach UE.

  • 17 grudnia

   Komisja wyraziła zadowolenie w związku z przyjęciem długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027

   Komisja z zadowoleniem przyjęła decyzję Rady zatwierdzającą kolejny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027. Dzięki temu spełniono wszystkie warunki, aby wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 mogły wejść w życie 1 stycznia 2021 r. W ciągu najbliższych siedmiu lat beneficjentom finansowania UE zostanie udostępnione łącznie 1,074 bln euro [w cenach z 2018 r.].

  • 17 grudnia

   Zakończono wstępne rozmowy z firmą Novavax na temat nowej potencjalnej szczepionki

   Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Novavax w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Novavax umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup 100 mln dawek potencjalnej szczepionki i możliwość zamówienia dodatkowo do 100 mln dawek.

  • 7 grudnia

   Szczepionki i zestawy do testów zwolnione z VAT

   Komisja z zadowoleniem przyjęła zatwierdzenie nowych środków, które pozwolą państwom członkowskim na odciążenie szpitali, lekarzy i pacjentów poprzez zwolnienie szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz zestawów do testów z podatku od wartości dodanej (VAT). Nowe przepisy mają zapewnić lepszy i tańszy dostęp do narzędzi niezbędnych do profilaktyki, wykrywania i leczenia koronawirusa.

  • 2 grudnia

   Komisja przedstawia strategię „Ochrona przed COVID-19 w okresie zimowym”

   Komisja przyjęła strategię zrównoważonego zarządzania pandemią w okresie zimowym. W strategii zaleca się stałą czujność i ostrożność w okresie zimowym, a potem w roku 2021, kiedy to nastąpi wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Komisja przedstawi wówczas dalsze wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.

  • 1 grudnia

   Komisja wypłaca pięciu państwom członkowskim 8,5 mld euro w ramach SURE

   Komisja Europejska wypłaciła pięciu państwom członkowskim 8,5 mld euro w ramach trzeciej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Belgia otrzymała 2 mld euro, Węgry – 200 mln euro, Portugalia – 3 mld euro, Rumunia – 3 mld euro, a Słowacja – 300 mln euro. Wsparcie to – w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach – będzie stanowić pomoc dla tych państw w sytuacji gwałtownego wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W okresie od końca października do końca listopada w ramach unijnego instrumentu SURE 15 państw członkowskich otrzymało w sumie, łącznie z bieżącą transzą, około 40 mld euro.

  • 1 grudnia

   UE zapowiada 20 mln euro na wsparcie systemów opieki zdrowotnej w krajach ASEAN

   W ramach „Drużyny Europy”, czyli reakcji UE na pandemię koronawirusa na świecie, zapowiedziano nowy program o wartości 20 mln euro, który wesprze gotowość i zdolność reagowania krajów partnerskich ze Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Program gotowości i reagowania na pandemię w Azji Południowo-Wschodniej będzie wdrażany przez Światową Organizację Zdrowia w ścisłej współpracy z władzami poszczególnych krajów i sekretariatem ASEAN. Poprawi on regionalną koordynację reakcji na COVID-19 i wzmocni systemy opieki zdrowotnej w Azji Południowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych.

  Listopad

  • 12 listopada

   UE zwiększa swój wkład do programu COVAX

   UE ogłosiła, że przeznaczy dodatkowe 100 mln euro w formie dotacji na wsparcie programu COVAX w celu zapewnienia dostępu do przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19 krajom o niskim i średnim dochodzie. COVAX to jeden z filarów ACT – akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19, czyli globalnego programu współpracy na rzecz szybszego opracowywania, produkcji i sprawiedliwego udostępniania testów i szczepionek przeciwko COVID-19 oraz metod leczenia. Środki te uzupełnią kwotę 400 mln euro gwarancji na rzecz COVAX, co do której UE już podjęła zobowiązanie i która uczyni Unię jednym z głównych darczyńców tego programu.

  • 11 listopada

   Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej

   Komisja Europejska podjęła pierwsze działania w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej. Na podstawie doświadczeń z obecnego kryzysu przygotowano nowe propozycje, które służą zapewnieniu większej gotowości i lepszej reakcji podczas obecnych i przyszłych kryzysów w dziedzinie zdrowia. Obejmują one działania mające na celu ulepszenie unijnych ram prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zwiększenie roli kluczowych unijnych agencji w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie.

  • 11 listopada

   Czwarta umowa z firmami farmaceutycznymi w sprawie dostępu do potencjalnej szczepionki

   Komisja zatwierdziła dziś czwartą umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, która przewiduje możliwość zakupu wstępnie 200 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję zamówienia dalszych 100 mln dawek i ich dostarczenie, gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpiecznym i skutecznym środkiem w walce z COVID-19.

  • 10 listopada

   Porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro, który pomoże w budowie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy

   Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Europy oraz tymczasowego narzędzia służącego odbudowie gospodarki NextGenerationEU. Po ich przyjęciu, środki w łącznej wysokości na 1,8 bln euro pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania.

  • 9 listopada

   Wsparcie reakcji regionu Sahelu na pandemię koronawirusa w wysokości 92 mln euro

   W ramach współpracy z krajami regionu Sahelu UE ogłosiła przeznaczenie 92 mln euro na wzmocnienie walki Burkiny Faso, Mauretanii, Nigru i Czadu z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Celem jest zapewnienie ludności dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz ograniczenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii.

  Październik

  • 22 października

   Pierwsze respiratory z rezerwy rescEU wysłane do Czech

   W odpowiedzi na prośbę Czech o pomoc, UE niezwłocznie wysłała pierwszą partię 30 respiratorów z rescEU – wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego utworzonej w tym roku, aby pomagać krajom dotkniętym pandemią koronawirusa.

  • 21 października

   Komisja dokonała pierwszej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE

   Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tym posiadającym wysoki rating instrumentem, tak że oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obu obligacji.

  • 19 października

   Rusza unijna brama sieciowa zapewniająca interoperacyjność – pierwsze aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania podłączone do systemu

   Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem, Komisja, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. bramę sieciową. Po udanym etapie pilotażowym system został uruchomiony 19 października – za pośrednictwem tej usługi połączone ze sobą zostały już pierwsze aplikacje krajowe: niemiecka Corona-Warn-App, irlandzka COVID tracker i włoska Immuni.

  • 19 października

   25 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu związanego z koronawirusem w Gambii

   Unia Europejska przeznaczyła 25 mln euro wsparcia budżetowego na działania Gambii związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa. Fundusze te należą do pakietu Drużyna Europy i pomogą afrykańskiemu krajowi w odbudowie po pandemii oraz wesprą go na drodze do demokracji i w realizacji średnioterminowych celów rozwoju.

  • 15 października

   Komisja przedstawia najważniejsze kroki dotyczące skutecznych strategii szczepień i dystrybucji szczepionek

   Przed spotkaniem przywódców europejskich Komisja przedstawiła kluczowe elementy, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich strategiach szczepień przeciwko COVID-19, aby przygotować UE i jej obywateli na moment, gdy dostępna będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka. Komisja proponuje także grupy osób, które państwa członkowskie powinny poddać szczepieniu w pierwszej kolejności.

  • 8 października

   Komisja zatwierdza trzecią umowę w sprawie zapewnienia dostępu do potencjalnej szczepionki

   Komisja Europejska zatwierdziła trzecią umowę z firmą farmaceutyczną Janssen Pharmaceutica NV, jedną ze spółek farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson. Umowa umożliwi krajom UE zakup szczepionek dla 200 mln osób, jak tylko zostanie potwierdzone, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w walce z COVID-19. Państwa członkowskie będą mieć też możliwość zakupu szczepionek dla kolejnych 200 mln osób. Komisja podpisała już umowę z AstraZeneca i z Sanofi-GSK i pomyślnie zakończyła wstępne rozmowy z firmami CureVac, BioNTech-Pfizer oraz Moderna.

  • 7 października

   Obligacje UE w ramach instrumentu SURE o wartości do 100 mld euro zostaną wyemitowane jako obligacje społeczne

   Komisja zapowiedziała, że przyszłe obligacje w ramach instrumentu SURE o wartości do 100 mld euro zostaną wyemitowane jako obligacje społeczne. Przyjęła w związku z tym ramy dotyczące obligacji społecznych, które zostały poddane niezależnej ocenie. Opublikowane ramy pokazują środowisku inwestorów, w jaki sposób środki zgromadzone w wyniku emisji obligacji SURE zostaną wykorzystane na wyraźnie określony cel: łagodzenie społecznych skutków pandemii koronawirusa i jej konsekwencji w całej UE.

  Wrzesień

  • 25 września

   Rada zatwierdza wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach programu SURE w wysokości 87,4 mld euro

   Rada zatwierdziła wsparcie finansowe w wysokości 87,4 mld euro dla 16 państw członkowskich w formie pożyczek UE w ramach programu SURE – tymczasowego instrumentu UE służącego ograniczeniu ryzyka bezrobocia podczas kryzysu wywołanego koronawirusem.

  • 22 września

   Cztery nowe państwa członkowskie przystępują do rezerwy medycznej rescEU

   Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego. Sprzęt ten może być rozprowadzany w całej Europie w przypadku nagłego zapotrzebowania – na przykład gdy krajowe systemy opieki zdrowotnej są przeciążone z powodu wysokiej liczby pacjentów zakażonych koronawirusem.

  • 18 września

   Komisja podpisuje drugą umowę w sprawie zapewnienia dostępu do potencjalnej szczepionki

   18 września weszła w życie druga umowa z firmą farmaceutyczną, formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją. Umowa umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup do 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez Sanofi-GSK.

  • 11 września

   Unijny humanitarny most powietrzny do Peru i 30,5 mln euro dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów

   W ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa odbyła się operacja unijnego humanitarnego mostu powietrznego obejmująca trzy loty do Limy w Peru. Organizacjom humanitarnym działającym w tym kraju dostarczono ponad 4 tony materiałów ratujących życie. UE zapowiedziała również, że w 2020 r. przeznaczy 30,5 mln euro na pomoc humanitarną na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

  • 10 września

   WHO i Komisja inicjują działanie rady ds. ułatwień w celu wzmocnienia globalnej współpracy

   Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wspólnie poprowadzili pierwsze posiedzenie Rady Wysokiego Szczebla ds. Ułatwień, przewodząc pracom w zakresie globalnych ram współpracy dotyczącym akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19 (ACT-A), aby przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie szczepionek i testów na COVID-19 oraz metod leczenia, a także usprawnić systemy opieki zdrowotnej.

  • 9 września

   Komisja kompletuje portfel szczepionek po zakończeniu rozmów z szóstym producentem

   Komisja zakończyła wstępne rozmowy z BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. BioNTech-Pfizer to szósty podmiot, z którym Komisja zakończyła negocjacje, po firmach Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac i Moderna. Pierwsza umowa, podpisana z AstraZeneca, weszła w życie 27 sierpnia.

  • 4 września

   Komisja proponuje większą jasność i przewidywalność wszelkich środków ograniczających swobodę przemieszczania się w UE

   Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu zapewnienia, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodne przemieszczanie się w związku z pandemią koronawirusa, były skoordynowane na szczeblu UE i jasno podawane do wiadomości.

  Sierpień

  • 31 sierpnia

   Komisja przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19 (ang. Vaccine Global Access Facility, COVAX)

   Komisja Europejska potwierdziła swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie COVAX na rzecz sprawiedliwego dostępu do przystępnych cenowo szczepionek przeciwko COVID-19 dla wszystkich, którzy ich potrzebują. W ramach wysiłków w formule „Drużyna Europy” Komisja ogłosiła również, że w kontekście globalnej reakcji na pandemię koronawirusa przeznaczy 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia COVAX i jego celów.

  • 27 sierpnia

   Komisja podpisuje pierwszą umowę z AstraZeneca

   Weszła w życie pierwsza umowa, którą Komisja Europejska wynegocjowała z firmą farmaceutyczną w imieniu państw członkowskich UE. Umowa pozwoli wszystkim państwom członkowskim UE na zakup szczepionki przeciwko COVID-19, a także na przekazanie jej w formie darowizny krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucję w innych krajach europejskich. Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie będą mogły nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności. Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek i pomyślnie zakończyła wstępne rozmowy z firmami: Sanofi-GSK – 31 lipca, Johnson & Johnson – 13 sierpnia, CureVac – 18 sierpnia i Moderna – 24 sierpnia.

  • 24 sierpnia

   Komisja proponuje przeznaczyć 81,4 mld euro na wsparcie finansowe dla 15 państw członkowskich w ramach instrumentu SURE

   Komisja przedstawiła Radzie wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 mld euro w ramach instrumentu SURE. Instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach.

  • 22 sierpnia

   Unijny humanitarny most powietrzny wspiera Wenezuelę

   W ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa odbyła się operacja unijnego humanitarnego mostu powietrznego, składająca się z dwóch lotów do Wenezueli. Dostarczono łącznie 82,5 tony materiałów ratujących życie, które przekazano partnerom zajmującym się pomocą humanitarną w terenie. Pierwszy lot, z Madrytu do Caracas, w Wenezueli, odbył się 19 sierpnia, a drugi – 21 sierpnia. Finansowane przez UE loty stanowią część realizowanych obecnie operacji humanitarnego mostu powietrznego do niektórych rejonów świata.

  • 18 sierpnia

   Komisja proponuje przedłużyć do 2021 r. czas obchodów Europejskich Stolic Kultury z 2020 r.

   Komisja zaproponowała przedłużenie do 30 kwietnia 2021 r. okresu, w którym Rijeka (Chorwacja) i Galway (Irlandia) są Europejskimi Stolicami Kultury 2020. Komisja zaproponowała również, aby Nowy Sad (Serbia) został Europejską Stolicą Kultury dopiero w 2022 r., a nie w 2021 r., i aby miasta Timisoara (Rumunia) i Eleusis (Grecja) nosiły ten tytuł w 2023 r., a nie, jak zaplanowano wcześniej, w 2021 r. Od początku kryzysu związanego z COVID-19 Komisja pozostaje w ścisłym kontakcie z zespołami wszystkich Europejskich Stolic Kultury wybranych na lata 2020–2023, aby móc lepiej zrozumieć skutki tego kryzysu dla realizacji i przygotowania bieżących i przyszłych programów Europejskich Stolic Kultury.

  • 14 sierpnia

   Komisja zawiera pierwszą umowę w sprawie potencjalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi

   Komisja osiągnęła pierwsze porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowania do innych krajów w Europie. Porozumienie to stanowi podstawę umowy ramowej na zakup 300 mln dawek szczepionki w imieniu państw członkowskich UE, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek.

  • 13 sierpnia

   Dalsze rozmowy mające na celu zapewnienie Europejczykom szczepionek przeciwko koronawirusowi

   Po pierwszych pozytywnych uzgodnieniach z firmą Sanofi-GSK 31 lipca, Komisja zakończyła kolejne wstępne rozmowy z firmą Johnson & Johnson na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Zakłada się, że jak tylko szczepionka okaże się bezpieczna i skuteczna, Komisja, będzie dysponować umową ramową na zakup 200 mln dawek szczepionki w imieniu wszystkich państw członkowskich UE, z możliwością zakupu kolejnych 200 mln dawek.

  • 11 sierpnia

   Finansowanie unijne dla 23 nowych projektów badawczych w zakresie koronawirusa

   Komisja wesprze 23 nowe projekty badawcze. Przeznaczy na nie 128 mln euro z programu „Horyzont 2020”, który finansuje badania naukowe i innowacje w UE. Fundusze są elementem podjętego przez Komisję zobowiązania do przeznaczenia 1,4 mld euro na nową inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, zapoczątkowaną przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w maju 2020 r. Umożliwią one naukowcom udział w walce z pandemią i jej konsekwencjami przez wzmocnienie potencjału przemysłowego w zakresie produkcji i stosowania łatwo dostępnych rozwiązań, rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, lepsze zrozumienie skutków behawioralnych i społeczno-gospodarczych pandemii oraz analizę dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie. Projekty badawcze uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie diagnostyki, leczenia i szczepionek. Zostały one wybrane na podstawie drugiego, opublikowanego w sytuacji wyjątkowej zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję 19 maja.

  • 7 sierpnia

   UE organizuje dystrybucję kolejnych partii masek w ramach rescEU do Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej 

   Kolejne partie masek ochronnych FFP2 i FFP3 przekazano Chorwacji, Czarnogórze i Macedonii Północnej w ramach rescEU, tj. wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego utworzonej w tym roku, aby nieść pomoc państwom dotkniętym przez pandemię koronawirusa. Jednocześnie UE w dalszym ciągu zwiększa rezerwy sprzętu medycznego.

  Lipiec

  • 31 lipca

   Komisja zakończyła rozmowy w celu zagwarantowania Europejczykom przyszłej szczepionki przeciwko koronawirusowi

   Komisja zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z Sanofi-GSK przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja prowadzi intensywne rozmowy również z innymi producentami szczepionek.

  • 29 lipca

   Dzięki 45 przelotom w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego dostarczono ponad 1 tys. ton pomocy medycznej

   29 lipca do Sudanu Południowego trafiło 41 ton sprzętu w ramach humanitarnego mostu powietrznego. Tym samym Komisja skoordynowała i sfinansowała dostawy łącznie ponad 1,1 tys. ton sprzętu medycznego do obszarów o kluczowym znaczeniu w Afryce, Azji i w obu Amerykach. Do państw objętych wsparciem należą: Afganistan, Burkina Faso, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Iran, Sudan, Sudan Południowy, Haiti, Somalia, Gwinea Bissau, Irak i Jemen. Od 8 maja 2020 r., kiedy uruchomiono humanitarny most powietrzny, w ramach 45 przelotów przewieziono 1 475 pracowników medycznych i humanitarnych.

  • 28 lipca

   Zapewnienie dostępu UE do remdesiwiru w leczeniu Covid-19

   Komisja podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zapewnić odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym na poziomie UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii przy koordynacji i wsparciu Komisji.

  • 27 lipca

   Zaproszenie do składania wniosków w sprawie tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy

   Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi między regionami UE na rzecz innowacyjnych technik reagowania i odbudowy w następstwie pandemii koronawirusa. Takie partnerstwa mają pomóc regionom wykorzystać możliwości płynące z kryzysu, rozwijać odporność oraz przejść ekologiczną i cyfrową transformację w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

  • 24 lipca

   Rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

   Komisja przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z koronawirusem. Środki te mają ułatwić rynkom kapitałowym wspieranie europejskich przedsiębiorstw w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

  • 21 lipca

   Przywódcy UE uzgodnili plan odbudowy i wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027

   Po czterodniowych negocjacjach przywódcy UE osiągnęli porozumienie w sprawie planu odbudowy dla Europy. Ponad 50 proc. środków z długoterminowego budżetu UE i instrumentu Next Generation EU – razem ok. 1,8 bln euro – wesprze nowoczesną politykę i nakieruje Europę na zrównoważoną odbudowę gospodarki zwiększającą jej odporność.

  • 20 lipca

   Wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji w Afryce Południowej

   Komisja przekaże 64,7 mln euro pomocy humanitarnej krajom regionu Afryki Południowej, aby wesprzeć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa, ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak panująca w regionie długotrwała susza, i innych kryzysów.

  • 16 lipca

   Ochrona pracowników sezonowych

   Komisja przedstawiła wytyczne, jak zapewnić ochronę pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne adresowane są do organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych i zawierają wskazówki, jak zagwarantować prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnować, aby byli oni świadomi swoich praw.

  • 14 lipca

   24 mln euro dla Ugandy w związku z pandemią koronawirusa

   W 2020 r. UE udzieli pomocy humanitarnej wartej 24 mln euro najbardziej zagrożonym mieszkańcom Ugandy, przede wszystkim uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom. Dodatkowo UE przekazała organizacjom niosącym pomoc w Ugandzie 1 mln euro na wspieranie gotowości w kontekście pandemii i na środki kontrolne zgodnie z krajowym planem reagowania.

  • 7 lipca

   Komisja przyjmuje nowe nadzwyczajne środki wspierające sektor wina

   Komisja przyjęła dodatkowy pakiet nadzwyczajnych środków mających na celu wsparcie sektora wina – jednego z sektorów rolno-spożywczych, które najbardziej dotknął kryzys związany z COVID-19. Nowe środki obejmują tymczasowe stosowanie przez podmioty gospodarcze środków rynkowych w zakresie samoorganizacji, zwiększenie wkładu UE w krajowe programy wsparcia dla sektora wina oraz wprowadzenie płatności zaliczkowych dotyczących destylacji i przechowywania w sytuacji kryzysowej.

  • 6 lipca

   Komisja i EBI udostępniają firmie CureVac środki finansowe w wysokości 75 mln euro na opracowanie szczepionek i rozwój produkcji

   Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i CureVac – przedsiębiorstwo zajmujące się testowaniem klinicznym biologicznych produktów leczniczych prowadzące prace nad nową klasą przełomowych leków – zawarły umowę pożyczki na kwotę 75 mln euro. Pożyczka ma wesprzeć obecne prace przedsiębiorstwa nad szczepionkami przeciwko chorobom zakaźnym, w tym potencjalną szczepionką CVnCoV, która służyłaby zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2.

  • 5 lipca

   Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby

   Komisja przedstawiła natychmiastowe środki krótkoterminowe mające zwiększyć gotowość UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Środki obejmują szereg działań: od wykonywania testów i ustalania kontaktów zakaźnych, przez skuteczniejszą kontrolę zdrowia publicznego po szerszy dostęp do medycznych środków przeciwdziałania. Przewiduje się również środki, takie jak zwiększenie wydolności służby zdrowia na wypadek nagłego wzrostu liczby zachorowań, niefarmaceutyczne środki zapobiegawcze, wsparcie mniejszości i osób z grup ryzyka, a także działania zmniejszające obciążenie związane z grypą sezonową.

  • 2 lipiec

   Nowy pakiet pomocy służący wsparciu słabszych grup i walce z pandemią COVID-19 w Afryce Północnej

   W ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa UE przyjęła nowy pakiet pomocy, będący częścią kryzysowego funduszu powierniczego dla Afryki (EUTF), przeznaczony na ochronę migrantów, stabilizację społeczności lokalnych i reakcję na pandemię COVID-19 w Afryce Północnej. Pakiet obejmuje 80 mln euro nowych funduszy oraz 30 mln euro środków niewykorzystanych dotąd na działania w ramach EUTF.

  Czerwiec

  • 29 czerwca

   Rozszerzenie tymczasowych ram pomocy państwa w celu dalszego wspierania mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i start-upów oraz pobudzenia inwestycji prywatnych

   Komisja przyjęła trzecią nowelizację, aby rozszerzyć zakres tymczasowych ram pomocy państwa zatwierdzonych 19 marca 2020 r. Celem jest umożliwienie państwom członkowskim udzielania dalszego wsparcia mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i start-upom. Głównym celem tymczasowych ram jest zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla zwykle rentownych przedsiębiorstw, które z powodu epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

  • 27 czerwca

   Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: EBI i Komisja wykładają dodatkowe 4,9 mld euro

   27 czerwca podczas konferencji darczyńców zorganizowanej przez Komisję Europejską i organizację Global Citizen w ramach kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” uruchomiono dodatkowe środki finansowe w wysokości 6,15 mld euro na pomoc w opracowaniu i sprawiedliwym udostępnianiu metod leczenia, testów i szczepionek na koronawirusa. Kwota ta obejmuje 4,9 mld euro zadeklarowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w partnerstwie z Komisją Europejską oraz 485 mln euro wkładu państw członkowskich UE. Łączna kwota zobowiązań podjętych podczas tego maratonu deklaracji w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa wyniosła 15,9 mld euro.

  • 24 czerwca

   Zwiększone wsparcie dla rolników w UE dotkniętych skutkami kryzysu związanego z COVID-19

   Dzisiaj Rada przyjęła rozporządzenie, które umożliwia państwom członkowskim zastosowanie środka wyjątkowego – wypłatę do 7 tys. euro rolnikom, a także do 50 tys. euro małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych lub bawełny, z wyjątkiem produktów rybołówstwa. Celem jest wykorzystanie środków dostępnych w ramach obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich w celu zapewnienia wsparcia MŚP i rolnikom, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu związanego z COVID-19, jak również rozwiązanie problemów z płynnością i przepływami pieniężnymi, wynikających z zamknięcia sklepów, rynków i restauracji.

  • 24 czerwca

   Rada zgadza się na odroczenie niektórych obowiązków podatkowych

   Rada przyjęła zmianę do dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, która daje państwom członkowskim możliwość odroczenia o maksymalnie 6 miesięcy terminów automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych, których beneficjenci są rezydentami do celów podatkowych w innym państwie członkowskim, a także o podlegających zgłoszeniu uzgodnieniach transgranicznych w zakresie planowania podatkowego.

  • 24 czerwca

   Wspieranie Sudanu przy pomocy unijnego humanitarnego mostu powietrznego

   24 czerwca miał miejsce drugi z dwóch unijnych lotów w ramach unijnego humanitarnego mostu powietrznego, który umożliwił przetransportowanie pracowników organizacji humanitarnych i najpotrzebniejszych materiałów. Pozwoli to nieść pomoc ludności w potrzebie i wesprzeć reakcję w tym kraju na pandemię koronawirusa. Ten w pełni finansowany przez UE lot do Sudanu w ramach humanitarnego mostu powietrznego był możliwy dzięki skoordynowanemu podejściu „Drużyna Europy” przy udziale Unii Europejskiej, Szwecji, Francji i humanitarnej sieci logistycznej.

  • 18 czerwca

   Wsparcie na rzecz Republiki Środkowoafrykańskiej i reakcji na pandemię w regionie Rogu Afryki w celu ograniczenia społeczno-gospodarczych skutków wirusa

   W ramach reakcji Unii Europejskiej na kryzys w Afryce wywołany COVID-19 Komisja Europejska postanowiła udzielić Republice Środkowoafrykańskiej pomocy w wysokości 54 mln euro, dzięki której tamtejszy rząd będzie mógł podreperować finanse publiczne nadwyrężone walką z wirusem. Z kolei 17 czerwca Komisja zapowiedziała, że kwotą 60 mln euro wesprze Międzynarodową Organizację ds. Rozwoju, aby ta mogła realizować swoje zadania, czyli łagodzić społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 i koordynować reakcję na nią w regionie Rogu Afryki.

  • 18 czerwca

   UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów

   Kraje UE mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z przeznaczeniem na transport podstawowych towarów, zespołów medycznych i pacjentów dotkniętych koronawirusem. Jest to uzupełnieniem wsparcia już dostępnego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dostaw środków ochrony za pośrednictwem rescEU. 18 czerwca w ramach operacji pilotażowej udało się przewieźć do Bułgarii ponad siedem ton środków ochrony indywidualnej, w tym ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez ten kraj. Koszty transportu pokryła UE.

  • 16 czerwca

   Komisja przedstawia unijną strategię szczepień

   Komisja zaprezentowała unijną strategię mającą na celu szybsze opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionki na COVID-19. Skuteczna i bezpieczna szczepionka na koronawirusa będzie najlepszym sposobem, by na dobre pokonać pandemię. Dzięki tej strategii Komisja będzie wspierać działania na rzecz szybszego opracowania i dystrybucji bezpiecznych i skutecznych szczepionek w terminie od 12 do 18 miesięcy, jeżeli nie wcześniej.

   Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) na temat unijnej strategii na rzecz szczepionek

  • 15 czerwca

   Re-open EU: nowa strona internetowa ułatwi przywrócenie swobodnego przepływu osób i turystyki w UE

   Komisja uruchamia platformę internetową Re-open EU, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. Publikowane na tej stronie w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na granicach, dostępnych środkach transportu, ograniczeniach podróży, środkach zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych kwestiach pomogą podróżującym w planowaniu wyjazdów nie tylko tego lata, lecz również w późniejszym okresie.

  • 11 czerwca

   Europejski Bank Inwestycyjny przekaże 100 mln euro firmie BioNTech SE na opracowanie szczepionki na COVID-19

   Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę o finansowanie w wysokości 100 mln euro z zajmującą się immunoterapią firmą BioNTech SE w celu opracowania programu szczepień na COVID-19 o nazwie BNT162. BioNTech to pierwsza europejska firma, która rozpoczęła badanie kliniczne: pierwsze w kwietniu w Niemczech, a drugie na początku maja w USA. Oprócz finansowania EBI program otrzymuje wsparcie zarówno w ramach inicjatywy InnovFin stanowiącej część programu „Horyzont 2020”, jak i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

  • 11 czerwca

   Komisja zaleca częściowe i stopniowe znoszenie ograniczeń podróży do UE po 30 czerwca w oparciu o wspólne i skoordynowane podejście

   Komisja zaleciła państwom członkowskim należącym do strefy Schengen oraz państwom stowarzyszonym w ramach Schengen zniesienie kontroli na swoich granicach wewnętrznych do 15 czerwca 2020 r. i przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Zaproponowała także stopniowe znoszenie tego ograniczenia.

  • 10 czerwca

   Intensywniejsza walka z dezinformacją

   Pandemii koronawirusa towarzyszy masowa fala nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym próby wywierania wpływu przez podmioty zagraniczne na obywateli Unii i debatę publiczną w UE. Komisja i wysoki przedstawiciel UE przeanalizowali we wspólnym komunikacie natychmiastową reakcję na dezinformację i zaproponowali konkretne działania, które można szybko wdrożyć w celu walki z dezinformacją wokół pandemii koronawirusa.

  • 10 czerwca

   55 mln euro dla syryjskich uchodźców i społeczności lokalnych w Jordanii i Libanie

   W ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa za pośrednictwem regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii pozyskano dodatkowe 55 mln euro na pomoc dla uchodźców z Syrii i mieszkańców Jordanii i Libanu znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zwalczanie pandemii – na ukierunkowane wsparcie w kluczowych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, dostęp do wody i urządzeń sanitarnych oraz środki higieny. W ten sposób łączne środki pozyskane za pośrednictwem unijnego funduszu powierniczego wzrosły od 2015 r. do ponad 2,2 mld euro. Oznacza to, że osiągnęły one kwotę dwukrotnie wyższą od pierwotnie planowanej.

  • 8 czerwca

   UE przyznaje innowacyjnym przedsiębiorstwom 314 mln euro na walkę z koronawirusem i wspieranie odbudowy gospodarki

   Komisja przyznała 36 przedsiębiorstwom, za pośrednictwem pilotażowego programu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji, prawie 166 mln euro na walkę z pandemią koronawirusa. Oprócz tego ponad 148 mln euro zostanie przyznanych kolejnym 36 przedsiębiorstwom, które mają wspomóc realizację planu odbudowy dla Europy, dzięki czemu łączna kwota inwestycji z programu „Horyzont 2020” – unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji – wyniesie w tej rundzie 314 mln euro.

  • 7 czerwca

   Humanitarny most powietrzny UE do Demokratycznej Republiki Konga

   Humanitarny most powietrzny UE obejmie trzy loty do Demokratycznej Republiki Konga. Na pokładzie znajdą się pracownicy organizacji humanitarnych i dostawy niezbędne, aby pomóc temu krajowi stawić czoła pandemii koronawirusa. Od początku maja UE zorganizowała jeszcze cztery inne loty w ramach humanitarnych mostów powietrznych: trzy do Republiki Środkowoafrykańskiej i jeden do Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Planowane są dalsze loty, nie tylko do Afryki, ale również do innych regionów o dużych potrzebach humanitarnych.

  • 4 czerwca

   Komisja Europejska zobowiązuje się przeznaczyć na rzecz GAVI 300 mln euro

   Z okazji światowego szczytu w sprawie szczepionek Komisja Europejska zapowiedziała, że w okresie 2021–2025 przeznaczy 300 mln euro na GAVI, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień. Te środki umożliwią zaszczepienie 300 mln dzieci na całym świecie i zakup zapasów szczepionek na wypadek ewentualnych epidemii chorób zakaźnych.

    

    

  • 3 czerwca

   Komisja podejmuje działania w celu udostępnienia 11,5 mld euro na zwalczanie skutków kryzysu i odbudowę gospodarczą w 2020 r.

   Komisja zaproponowała wprowadzenie zmian do swojego budżetu na 2020 r. w celu udostępnienia 11,5 mld euro na zwalczanie skutków kryzysu i odbudowę gospodarczą. Środki te mają być dostępne już w 2020 r. Aby jak najlepiej wykorzystać okres do czasu ratyfikowania decyzji w sprawie zasobów własnych i udostępnić tak potrzebne pracownikom, firmom i państwom członkowskim środki już w 2020 r., Komisja zaproponowała wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego budżetu długoterminowego na lata 2014–2020. Celem tej propozycji jest umożliwienie wyższych wydatków już w 2020 r. Propozycja przedstawiona 3 czerwca ma zagwarantować udostępnienie już w tym roku 11,5 mld euro na instrument REACT-EU, Instrument Wsparcia Wypłacalności oraz Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR).

   

  Maj

  • 28 maja

   Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: rozpoczęcie nowej kampanii przy wsparciu organizacji Global Citizen

   4 maja rozpoczął się światowy maraton składania deklaracji wkładów finansowych. Teraz, we współpracy z międzynarodową organizacją rzecznictwa obywatelskiego Global Citizen, rozpoczyna się kampania „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Jej zwieńczeniem będzie światowy szczyt darczyńców, który odbędzie się 27 czerwca. Komisja, wraz z organizacją Global Citizen, przyśpieszy gromadzenie środków finansowych na świecie w celu przezwyciężenia obecnej i uniknięcia kolejnej pandemii.

  • 27 maja

   Komisja przedstawia plan odbudowy dla Europy

   Aby proces odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego instrumentu służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również zaktualizowany program prac na 2020 r., w którym nadaje priorytet działaniom niezbędnym do przyśpieszenia odbudowy i zwiększenia odporności Europy.

  • 26 maja

   Rada przyjmuje tymczasowe przepisy dotyczące wydłużenia terminów walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE)

   Rada przyjęła wniosek Komisji dotyczący czasowego odstępstwa od przepisów regulujących działalność spółek europejskich (SE)spółdzielni europejskich (SCE), zaledwie cztery tygodnie od przedstawienia go przez Komisję. Parlament Europejski wyraził zgodę 14 maja. Wprowadzone środki umożliwią spółkom europejskim i spółdzielniom europejskim odbycie walnych zgromadzeń – w drodze wyjątku – w terminie dwunastu miesięcy po upływie roku obrotowego zamiast w terminie sześciu miesięcy, który został przewidziany w przepisach.

  • 26 maja

   Rada przyjmuje tymczasowe przepisy dotyczące wydłużenia terminów walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE)

   Rada przyjęła wniosek Komisji dotyczący czasowego odstępstwa od przepisów regulujących działalność spółek europejskich (SE)spółdzielni europejskich (SCE), zaledwie cztery tygodnie od przedstawienia go przez Komisję. Parlament Europejski wyraził zgodę 14 maja. Przyjęte środki umożliwią spółkom europejskim i spółdzielniom europejskim odbycie walnych zgromadzeń – w drodze wyjątku – w terminie dwunastu miesięcy po upływie roku obrotowego zamiast w terminie sześciu miesięcy, który został przewidziany w prawodawstwie.

  • 20 maja

   UE przeznacza dodatkowe 50 mln euro na pomoc humanitarną

   Komisja zapowiedziała, że przeznaczy dodatkową kwotę 50 mln euro na pomoc humanitarną w obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie, spowodowanego pandemią koronawirusa. Te środki finansowe pomogą osobom w trudnej sytuacji zmagającym się z poważnymi kryzysami humanitarnymi w regionie Sahelu i jeziora Czad, Republiki Środkowoafrykańskiej, w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i w Afryce Wschodniej, a także ludności Syrii, Jemenu, Palestyny i Wenezueli oraz ludowi Rohingja.

  • 20 maja

   Na rynek trafia nowy szybki test diagnostyczny opracowany w ramach projektu finansowanego przez UE

   Jeden z 18 projektów, na które niedawno przeznaczono kwotę 48,2 mln euro z programu Horyzont 2020 w celu opracowania metod leczenia, szczepionek i działań zapewniających gotowość, daje już pozytywne wyniki. Naukowcy biorący udział w projekcie „HG nCoV19 test” uzyskali zgodę na wprowadzenie na rynek nowego szybkiego testu na COVID-19 wykonywanego w miejscu opieki nad pacjentem. W ramach projektu „HG nCoV19”, w którym uczestniczą podmioty publiczne i prywatne z Irlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Chin, opracowano nowy przenośny test diagnostyczny do wykrywania zakażenia wirusem. Zapewnia on dokładne i wiarygodne wyniki w ciągu 30 minut.

  • 19 maja

   Większe wsparcie na pilne projekty naukowo-badawcze

   Komisja pozyskała kolejne 122 mln euro z programu Horyzont 2020 na niecierpiące zwłoki badania w dziedzinie koronawirusa. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, którego termin upływa 11 czerwca, wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 maja 2020 r.

  • 14 maja

   UE wspiera region Rogu Afryki

   UE udziela pomocy w formie dodatkowych 105,5 mln euro krajom Rogu Afryki, w których pandemia wywołana koronawirusem może zaostrzyć i tak trudną pod względem humanitarnym sytuację. W całym regionie jest wiele ofiar konfliktów zbrojnych, wysiedleń oraz częstych susz i powodzi.

  • 13 maja

   Wytyczne w sprawie bezpiecznego przywrócenia możliwości podróżowania i ożywienia europejskiej turystyki w 2020 r. i w kolejnych latach

   Komisja przedstawiła wytyczne i zalecenia, które pomogą krajom członkowskim w stopniowym znoszeniu ograniczeń dotyczących podróży i zezwalaniu firmom turystycznym na ponowne rozpoczęcie działalności po kilku miesiącach przestoju. Kiedy tyko pozwoli na to sytuacja zdrowotna, będzie można – przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ostrożności – spotkać się znów z przyjaciółmi i rodziną w kraju lub poza jego granicami. Celem wytycznych i zaleceń jest również poprawa sytuacji europejskiego sektora turystyki poprzez pomoc finansową i zagwarantowanie, by Europa nadal była numerem jeden na liście najatrakcyjniejszych celów turystycznych na świecie.

  • 12 maja

   117 mln euro na leczenie i diagnostykę w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych

   Wybrano osiem zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, mających na celu rozwój leczenia i diagnostyki koronawirusa, które zakwalifikowano w drodze przyspieszonej procedury zaproszenia do składania wniosków rozpoczętej w marcu w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych – partnerstwa publiczno-prywatnego.

  • 8 maja

   UE uruchamia humanitarny most powietrzny

   Komisja Europejska uruchomiła humanitarny most powietrzny, którym do kilku najbardziej dotkniętych pandemią obszarów na całym świecie przetransportowani zostaną pracownicy organizacji humanitarnych i środki pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem.

  • 8 maja

   Komisja dostarcza pierwszą partię 1,5 mln masek z 10 mln masek zakupionych w celu wsparcia pracowników służby zdrowia w UE

   17 państw członkowskich i Wielka Brytania otrzymają 1,5 mln masek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia. Dostawa stanowi część finansowanego przez Komisję zakupu 10 mln masek w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, którego celem jest bezpośrednia pomoc dla krajów UE w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii oraz przewidzenie potrzeb związanych z etapem znoszenia środków izolacji i powrotu do normalnego funkcjonowania.

  • 8 maja

   Komisja zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE

   Komisja wezwała kraje strefy Schengen oraz kraje stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE. Znoszenie ograniczeń podróży powinno odbywać się etapami. Zgodnie ze wspólnym europejskim planem działania prowadzącym do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa kontrole na granicach wewnętrznych należy znosić stopniowo i w sposób skoordynowany. Znoszenie ograniczeń na granicach zewnętrznych odbędzie się na kolejnym etapie.

  • 4 maja

   Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek

   Komisja odnotowała, że kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata podczas konferencji darczyńców, zorganizowanej w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, wyniosła 7,4 mld euro, czyli równowartość 8 mld dolarów USA. Obejmuje to 1,4 mld euro zadeklarowane przez Komisję. To niemal tyle, ile wynosi pierwotnie zakładana kwota 7,5 mld euro i dobry punkt wyjścia rozpoczętego 4 maja światowego maratonu składania deklaracji wkładów finansowych. Jego celem jest zgromadzenie znacznych środków na sfinansowanie współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia do powszechnego użytku metod diagnostycznych, metod leczenia a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

  • 2 maja

   Maski z rezerwy rescEU dotarły do Hiszpanii, Włoch i Chorwacji

   Po wcześniejszych dostawach do Włoch rozprowadzane są kolejne partie masek ochronnych FFP2 w Hiszpanii, Włoszech i Chorwacji. Jest to możliwe dzięki rescEU – pierwszej w historii wspólnej rezerwie sprzętu medycznego stworzonej w ubiegłym miesiącu, aby pomagać krajom zmagającym się z pandemią koronawirusa.

  Kwiecień

  • 30 kwietnia

   Środki pomocy państwa

   W kwietniu Komisja zatwierdziła 127 środków pomocy państwa w celu wspierania przedsiębiorstw i ochrony źródeł utrzymania w całej Europie w trakcie pandemii koronawirusa. Ściśle współpracujemy z krajami UE, aby zapewnić, by nasza gospodarka mogła się odbić po kryzysie.

  • 29 kwietnia

   Bałkany Zachodnie: UE wzmacnia wsparcie w odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19

   Komisja Europejska zapowiedziała wsparcie finansowe UE w wysokości ponad 3,3 mld euro, uruchomione wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na rzecz mieszkańców regionu Bałkanów Zachodnich. Pakiet ten ma na celu zaspokojenie bezpośrednich potrzeb zdrowotnych i humanitarnych wywołanych pandemią COVID-19, a także udzielenie wsparcia w odbudowie społecznej i gospodarczej.

  • 28 kwietnia

   Pakiet bankowy ułatwiający udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE

   Komisja przyjęła pakiet bankowy, który ma ułatwić udzielanie kredytów bankowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE. Pakiet ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa.

  • 24 kwietnia

   Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: UE inicjuje akcję zbierania deklaracji

   UE łączy siły z partnerami na całym świecie w celu uruchomienia akcji darczyńców – globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – począwszy od 4 maja 2020 r. WHO i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie ogłosiły wspólne wezwanie do podjęcia działań w celu opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

  • 23 kwietnia

   Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych

   Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że Parlament Europejski i Rada poparły wniosek ustawodawczy dotyczący odroczenia o rok daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Ta zmiana uwzględnia konieczność zapewnienia w całej UE zwiększonej ilości wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu. Jednocześnie ma zagwarantować pacjentom ochronę zdrowia i bezpieczeństwo do czasu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów.

  • 22 kwietnia

   Pakiet pomocy makrofinansowej dla dziesięciu krajów sąsiadujących

   Komisja zaproponowała pakiet pomocy makrofinansowej o wartości 3 mld euro dla dziesięciu krajów partnerskich objętych procesem rozszerzenia UE i polityką sąsiedztwa. Pomoc ma ograniczyć skutki kryzysu gospodarczego w tych krajach, związanego z koronawirusem. Wcześniej UE zaproponowała już strategię Team Europe („Drużyna Europy”), ukierunkowaną na pomoc krajom partnerskim w walce z koronawirusem.

  • 22 kwietnia

   Nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora rolno-spożywczego

   Zaproponowano dodatkowe środki nadzwyczajne, które będą wspierać rynki rolne i rynki żywności najbardziej dotknięte skutkami pandemii. Te środki to między innymi dopłaty do prywatnego przechowywania w sektorach mleczarskim i mięsnym, zezwolenie na stosowanie przez podmioty gospodarcze w sektorach dotkniętych trudnościami środków rynkowych w zakresie samoorganizacji oraz elastyczność programów wspierania rynku dotyczących owoców i warzyw, wina i niektórych innych produktów.

  • 21 kwietnia

   UE organizuje pomoc dla Włoch, Chorwacji i krajów sąsiadujących

   W odpowiedzi na prośby o pomoc w walce z pandemią koronawirusa w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Unia koordynuje i dofinansowuje dostawy środków pomocowych do krajów UE i państw sąsiadujących.

  • 20 kwietnia

   Komisja uruchamia platformę udostępniania danych dla naukowców

   Komisja Europejska wraz z kilkoma partnerami uruchomiła europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i udostępnianie danych naukowych. Platforma, która jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element działań UE na rzecz wspierania naukowców w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

  • 17 kwietnia

   W ramach bezprecedensowej operacji repatriacyjnej 500 tys. obywateli UE wróciło do domu

   Do 17 kwietnia UE zrealizowała operację repatriacyjną na niespotykaną dotychczas skalę. Do domu wróciło ponad pół miliona obywateli UE, którzy z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem nie mogli wrócić do Europy. Na początku pandemii około 600 tys. mieszkańców UE zgłosiło, że nie ma możliwości powrotu do swojego kraju. Większość z nich utknęła w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach.

  • 16 kwietnia

   Wytyczne mające zapewnić pełne przestrzeganie standardów ochrony danych w przypadku wykorzystywania aplikacji pomocnych w walce z pandemią

   Komisja opublikowała wytyczne dotyczące opracowywania nowych aplikacji pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w odniesieniu do ochrony danych. Celem wytycznych jest zapewnienie ram prawnych gwarantujących obywatelom odpowiednią ochronę ich danych osobowych oraz ograniczenie ryzyka inwigilacji przy korzystaniu z takich aplikacji. 16 kwietnia opublikowano również informacje o zestawie instrumentów służących do ustalania kontaktów zakaźnych.

  • 16 kwietnia

   Dodatkowe środki wsparcia sektora rolno-spożywczego

   Wprowadzono dwa nowe środki mające na celu dalsze wsparcie sektora rolno-spożywczego. Pomogą one zwiększyć przepływ środków pieniężnych na rzecz rolników i zmniejszyć obciążenia administracyjne zarówno dla władz krajowych i regionalnych, jak i dla rolników, w tym szczególnie trudnym okresie.

  • 15 kwietnia

   Europejski plan działania wskazuje drogę do wspólnego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa

   Komisja, we współpracy z przewodniczącym Rady Europejskiej, przedstawiła europejski plan działania dotyczący stopniowego wycofywania środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. W planie działania wymieniono zasady i zalecenia, które powinny być uwzględniane przez państwa UE przy planowaniu zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.

  • 15 kwietnia

   Dalsze działania na rzecz bezpiecznych i rzetelnych testów

   Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące testowania pod kątem zakażenia koronawirusem. Mają one pomóc państwom członkowskim w skutecznym stosowaniu testów w kontekście ich strategii krajowych i na różnych etapach pandemii, w tym w trakcie łagodzenia środków izolacji.

  • 14 kwietnia

   Przeznaczenie 2,7 mld euro z unijnego budżetu na wsparcie sektora opieki zdrowotnej w UE

   Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie 2 kwietnia Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, aby bezpośrednio wspierać systemy opieki zdrowotnej w krajach UE na czas walki z pandemią. 14 kwietnia Rada w trybie szybkim zatwierdziła ten wniosek, tak aby w ramach tego instrumentu w wysokości 2,7 mld euro można było natychmiast przystąpić do udzielania bezpośredniego wsparcia najbardziej potrzebującym.

  • 8 kwietnia

   Komisja wzywa państwa członkowskie do przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE

   Komisja zaapelowała o skoordynowane podejście do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

  • 8 kwietnia

   Wspieranie strategii wyjścia za pomocą danych i aplikacji mobilnych

   Komisja wydała zalecenie w sprawie działań i środków na rzecz opracowania wspólnego unijnego podejścia do korzystania z aplikacji i danych mobilnych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. W zaleceniu określono główne zasady korzystania z tych aplikacji i danych w odniesieniu do bezpieczeństwa danych oraz poszanowania praw podstawowych UE, takich jak prywatność i ochrona danych.

  • 8 kwietnia

   Komisja wzywa państwa członkowskie do zoptymalizowania podaży i dostępności leków

   Wytyczne Komisji dla państw członkowskich koncentrują się na racjonalnej podaży, dystrybucji i stosowaniu leków niezbędnych do leczenia pacjentów z koronawirusem, a także leków, w przypadku których występuje ryzyko niedoboru z powodu pandemii. Proponowane działania powinny umożliwić bardziej skoordynowane podejście w całej UE przy zachowaniu integralności jednolitego rynku i jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

  • 8 kwietnia

   Działania podejmowane przez UE na świecie w walce z pandemią

   Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel określili plany zdecydowanej i ukierunkowanej reakcji UE na rzecz wsparcia wysiłków krajów partnerskich w zwalczaniu pandemii koronawirusa. UE zapewni krajom partnerskim wsparcie finansowe w wysokości ponad 15,6 mld euro z istniejących zasobów w ramach działań zewnętrznych.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) o działaniach podejmowanych przez UE na świecie
  • 7 kwietnia

   Oddelegowanie zespołów medycznych UE do Włoch

   Zespół lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii został oddelegowany w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności do Mediolanu i Bergamo, aby pomóc włoskiemu personelowi medycznemu w walce z koronawirusem. W ramach tego samego mechanizmu Austria zaoferowała Włochom ponad 3 tys. litrów środka dezynfekcyjnego.

  • 6 kwietnia

   Odblokowanie środków finansowych dla 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw

   Komisja Europejska odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Środki te posłużą jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Dzięki temu EFI będzie mógł udzielić specjalnych gwarancji, aby zachęcić banki i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Szacuje się, że dostępne w ten sposób finansowanie wyniesie 8 mld euro.

  • 3 kwietnia

   Zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego

   Komisja zatwierdziła wnioski państw członkowskich i Wielkiej Brytanii o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do importu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich, aby pomóc w walce z koronawirusem. W rezultacie sprzęt medyczny, którego lekarze, pielęgniarze i pacjenci tak bardzo potrzebują, stanie się bardziej przystępny finansowo.

  • 3 kwietnia

   Łatwiejsze leczenie transgraniczne pacjentów i oddelegowywanie personelu medycznego

   Aby wspierać współpracę w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, Komisja wydała praktyczne wytyczne dla państw UE. Do złagodzenia presji wywieranej na przeciążone szpitale może przyczynić się współpraca transgraniczna polegająca na przenoszeniu pacjentów lub wysyłaniu wykwalifikowanych zespołów medycznych, by nieść pomoc za granicą.

  • 2 kwietnia

   Mobilizacja wszystkich zasobów, aby ocalić życie ludzkie i źródła utrzymania

   Komisja podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności w wysokości 100 mld euro (zwanego SURE), aby wspierać pracowników w zachowaniu źródeł dochodów i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku. Proponuje również przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na działania w kontekście koronawirusa. 24 kwietnia WCHODZĄ W ŻYCIE przepisy chroniące najbardziej potrzebujących obywateli UE i zapewniające pomoc europejskim rybakom.

    

  • 1 kwietnia

   Opracowanie przez naukowców z Komisji nowego materiału kontrolnego do sprawdzania wiarygodności testów na koronawirusa

   Naukowcy Komisji Europejskiej opracowali nowy materiał kontrolny, który można wykorzystywać w laboratoriach, aby sprawdzić, czy ich testy na obecność koronawirusa działają prawidłowo, i aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych.

   WEJŚCIE W ŻYCIE 1 kwietnia 2020 r.

  Marzec

  • 31 marca

   Pomoc dla krajów, które przyjęły uchodźców z Syrii

   W następstwie pandemii koronawirusa UE zwiększyła wsparcie dla uchodźców z Syrii i osób wymagających szczególnej troski w Iraku, Jordanie i Libanie, a także uruchomiła nowy pakiet o wartości 240 mln euro. Tym samym UE zwiększyła łączną wartość pomocy w ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii do ponad 2 mld euro.

  • 30 marca

   Solidarność UE z Bałkanami Zachodnimi i krajami wschodniego sąsiedztwa

   Komisja realokowała 140 mln euro na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w krajach wschodniego sąsiedztwa i przekieruje środki w wysokości do 700 mln euro w ramach istniejących instrumentów, aby pomóc ograniczyć społeczno-gospodarcze skutki kryzysu epidemiologicznego. Komisja zapowiedziała, że udzieli Bałkanom Zachodnim natychmiastowego wsparcia do kwoty 38 mln euro, aby pomóc im poradzić sobie z obecną sytuacją kryzysową. Komisja realokowała też 374 mln euro na ożywienie społeczno-gospodarcze.

  • 30 marca

   Umożliwienie swobodnego przepływu o krytycznym znaczeniu

   Komisja wydała nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w UE, zwłaszcza wykonujący zawody o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa, mogli przemieszczać się do swojego miejsca pracy. Zalecenia te, obok wskazówek dotyczących wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, mają odpowiedzieć na praktyczne obawy obywateli i przedsiębiorstw odczuwających skutki środków podjętych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) na temat swobodnego przepływu pracowników o krytycznym znaczeniu
  • 27 marca

   Zwiększenie budżetu na loty repatriacyjne i na zapasy w ramach rescEU

   Z budżetu UE należy udostępnić 75 mln euro na pomoc państwom członkowskim w repatriacji obywateli UE i na zwiększenie budżetu przeznaczonego na zapasy w ramach rescEU. Dzięki lotom repatriacyjnym organizowanym w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ponad 10 tys. osób mogło powrócić do Europy.

  • 26 marca

   Utrzymanie przewozu niezbędnych towarów drogą lotniczą

   Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE do wsparcia lotniczego transportu towarów w czasie kryzysu epidemiologicznego. W wytycznych zaleca się zmiany operacyjne i organizacyjne w celu zachowania płynności niezbędnego transportu, w tym w odniesieniu do produktów medycznych i personelu medycznego.

  • 26 marca

   Potwierdzenie zobowiązania do współpracy międzynarodowej

   Podczas nadzwyczajnej wideokonferencji przywódców państw G20 przewodnicząca Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślili, że UE zobowiązała się do współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania pandemii i będzie w dalszym ciągu wspierała kraje i społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji na całym świecie.

  • 25 marca

   Ochrona krytycznych europejskich aktywów i technologii

   W związku z kryzysem w zakresie zdrowia publicznego i związaną z nim podatnością na zagrożenia gospodarcze Komisja Europejska wydała wytyczne mające zapewnić zdecydowane ogólnoeuropejskie podejście do monitorowania inwestycji zagranicznych. Celem jest ocalenie przedsiębiorstw UE i krytycznych aktywów w takich obszarach jak zdrowie, badania medyczne, biotechnologia itp., bez krępowania ogólnej otwartości UE na inwestycje zagraniczne.

   • Wypowiedź  przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen (wideo) w sprawie wytycznych w celu ochrony krytycznych europejskich aktywów i technologii w związku z obecnym kryzysem
  • 23 marca

   Zapewnienie niezakłóconego przepływu towarów w całej UE za sprawą uprzywilejowanych korytarzy

   Wydano nowe praktyczne zalecenie dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących zarządzania granicami, tak aby zapewnić transport towarów w całej UE w czasie pandemii. Państwa członkowskie są proszone o wyznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy. Takie przejścia powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych bez względu na to, jakie towary przewożą.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) o wytycznych dotyczących utworzenia uprzywilejowanych korytarzy
  • 20 marca

   W odpowiedzi na pandemię uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej przewidzianej w ramach budżetowych

   Komisja zaproponowała uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej paktu stabilności i wzrostu Po zatwierdzeniu klauzuli przez Radę państwa członkowskie mogą wprowadzać adekwatne środki przeciwdziałania kryzysowi i tymczasowo odstąpić od stosowania wymogów europejskich ram budżetowych, które zazwyczaj obowiązują.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) o dalszych środkach wspierających gospodarkę
  • 20 marca

   Swobodny dostęp do norm europejskich dotyczących środków medycznych

   Europejski Komitet Normalizacyjny i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki udostępniły szereg norm europejskich dotyczących określonych wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej. Umożliwi to zarówno przedsiębiorstwom w UE, jak i w krajach spoza UE szybkie rozpoczęcie produkcji i łatwiejsze wprowadzenie wyrobów na rynek wewnętrzny przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  • 19 marca

   Pierwsze w historii zapasy sprzętu medycznego w ramach rescEU

   Komisja podjęła decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.

  • 19 marca

   Tymczasowe ramy zakładające dalsze wsparcie dla gospodarki

   Komisja przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii COVID-19.

   Do 31 marca Komisja zatwierdziła już szereg programów na podstawie ram tymczasowych o wartości kilkuset miliardów euro, aby wspierać gospodarkę państw członkowskich w obliczu skutków pandemii koronawirusa. Aby zatwierdzić 27 krajowych środków, podjęto 18 decyzji.

  • 18 marca

   Ochrona praw pasażerów

   W związku z anulacjami i opóźnieniami na masową skalę Komisja opublikowała wytyczne, aby zapewnić ochronę i przestrzeganie praw przysługujących pasażerom w UE w spójny sposób na całym jej terytorium.

  • 17 marca

   Ustanowienie przez Komisję europejskich zespołów specjalistów naukowych

   Komisja Europejska ustanowiła panel doradczy ds. COVID-19 złożony z epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich w celu opracowania unijnych wytycznych dotyczących skoordynowanych środków zarządzania ryzykiem opartych na wiedzy naukowej.

  • 16 marca

   Ochrona zdrowia i stała dostępność towarów i podstawowych usług

   Komisja przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich dotyczące środków zarządzania granicami odnoszących się do zdrowia. Celem jest ochrona zdrowia obywateli, zapewnienie właściwego traktowania osób, które muszą podróżować, oraz zapewnienie dostępności podstawowych towarów i usług.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) na temat środków zarządzania granicami odnoszących się do zdrowia
  • 16 marca

   Komisja Europejska zaoferowała finansowanie innowacyjnej firmie CureVac produkującej szczepionki

   Komisja zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości do 80 mln euro na rzecz CureVac, wysoce innowacyjnej firmy z Tybingi (Niemcy) produkującej szczepionki, tak by firma mogła zintensyfikować proces rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi w Europie.

  • 15 marca

   Zapewnienie dostaw środków ochrony indywidualnej w UE

   Komisja podjęła działania w celu ochrony dostępności środków ochrony indywidualnej, wymagając, aby eksport takich środków poza terytorium Unii Europejskiej podlegał zezwoleniom na eksport wydawanym przez państwa członkowskie.

   • Wypowiedź przewodniczącej Ursuli von der Leyen (wideo) o działaniach podejmowanych przez UE w kontekście koronawirusa
  • 13 marca

   Skoordynowana europejska reakcja na skutki gospodarcze koronawirusa

   Komisja przedstawiła natychmiastową reakcję mającą na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. Z założenia jest to europejska skoordynowana reakcja przy użyciu szeregu narzędzi, np. pomocy państwa, elastyczności przewidzianej w europejskich ramach budżetowych, płynności w sektorze bankowym czy budżetu UE. WEJŚCIE W ŻYCIE 1 kwietnia 2020 r.

  • 10 marca

   Złagodzenie skutków pandemii COVID-19 dla lotnictwa i środowiska

   Opracowano specjalne przepisy, aby tymczasowo zwolnić linie lotnicze z unijnych obowiązków w zakresie wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie. Zmniejszy to presję odczuwaną przez sektor lotniczy, a także ograniczy emisje, ponieważ zapobiegnie tzw. „pustym przelotom”, w ramach których linie lotnicze realizują loty niemal bez pasażerów, aby zachować swoje przydziały czasu na start lub lądowanie. WEJŚCIE W ŻYCIE 1 kwietnia 2020 r.

  • 10 marca

   Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa

   Podczas wideokonferencji przywódców państw UE na temat reagowania na pandemię COVID-19 Komisja została upoważniona do dalszego wzmożenia działań w kontekście koronawirusa i koordynowania działań państw członkowskich. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, która powinna umożliwić przekierowanie na zwalczanie pandemii niewykorzystanych środków w ramach polityki spójności w kwocie blisko 60 mld euro. WEJŚCIE W ŻYCIE 1 kwietnia 2020 r.

  • 6 marca

   Wzmożenie badań i zwiększenie finansowania w walce z koronawirusem

   Komisja zwiększyła budżet w ramach ogłoszonego w styczniu nadzwyczajnego zaproszenia do składania wniosków w celu zwalczenia pandemii COVID-19. 31 marca Komisja podjęła decyzję o wsparciu dodatkowego projektu. Tym samym liczba wspieranych projektów wzrosła do 18. Nad projektami pracuje 140 zespołów badawczych z całej UE i spoza UE. Prace zespołów finansowane są ze środków programu „Horyzont 2020” w łącznej kwocie 48,5 mln euro.

  • 2 marca

   Powołanie zespołu ds. szybkiego reagowania na koronawirusa

   Przewodnicząca Ursula von der Leyen powołała zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa na poziomie politycznym, który ma koordynować działania UE w kontekście pandemii. Są to wszelkiego typu działania: w obszarze medycyny, gospodarki, mobilności i transportu.

  Luty

  • 28 lutego

   Zamówienie sprzętu medycznego wspólnie z państwami członkowskimi

   Wraz z państwami członkowskimi przystąpiono do pierwszego z czterech zamówień wspólnych dotyczących środków ochrony osobistej. Tym samym UE stała się jednym nabywcą hurtowym przez co zachęciła dostawców do zwiększenia skali działalności i zapewnienia możliwie jak najwięcej środków po najbardziej korzystnej cenie. Od 24 marca producenci składają oferty zaspokajające, a w niektórych przypadkach nawet przekraczające, wymagane ilości.

  • 24 lutego

   Wspieranie globalnej walki z pandemią

   Komisja ogłosiła nowy pakiet pomocy o wartości 232 mln euro, aby zwiększyć ogólnoświatową gotowość, zapobiegać wirusowi i ograniczać jego rozprzestrzenianie się. Komisja zwiększyła także wsparcie dla państw członkowskich w kontekście prowadzonych działań w zakresie gotowości oraz planowania awaryjnego i w sytuacjach wyjątkowych.

  • 23 lutego

   Dostawa przez UE dodatkowych środków ochrony na znak solidarności z Chinami

   Komisja współfinansowała dostawę ponad 25 ton środków ochrony osobistej do Chin po uruchomieniu Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Warto przypomnieć, że już w lutym 2020 r. państwa UE udzieliły Chinom wsparcia w postaci ponad 30 ton sprzętu ochronnego.

  • 1-2 lutego

   Sprowadzenie obywateli UE do kraju

   Pierwsze loty repatriacyjne z Francji i Niemiec, współfinansowane ze środków Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, umożliwiły 447 Europejczykom powrót z chińskiego regionu Wuhan. Komisja Europejska pracuje na wszystkich frontach, aby wspierać walkę z koronawirusem: pomaga państwom UE w repatriacji ich obywateli i wysyła służby ratunkowe do Chin.

  • 1 lutego

   Udzielenie pierwszej pomocy Chinom

   W ramach natychmiastowego pierwszego działania państwa UE zgromadziły łącznie 12 ton sprzętu ochronnego i przekazały je Chinom.

  Styczeń

  • 31 stycznia

   Zgromadzenie pierwszych środków na badania naukowe nad nową pandemią koronawirusa

   Z unijnego programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” przeznaczono 10 mln euro na wspieranie badań nad nową chorobą koronawirusa. Komisja opublikowała w sytuacji wyjątkowej zaproszenie do składania wniosków dotyczących badań nad nowym koronawirusem.

  • 28 stycznia

   Uruchomienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby repatriacji obywateli UE

   W związku z pogłębianiem się pandemii wywołanej nowym koronawirusem i po apelu Francji o wsparcie konsularne dla obywateli UE w chińskim regionie Wuhan uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

   24 stycznia 2020 r. we Francji odnotowano pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w Europie.

   17 stycznia Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zwołał swoje pierwsze posiedzenie w sprawie nowego koronawirusa.

   9 stycznia DG SANTE uruchomiła powiadomienie o zagrożeniu w systemie wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS). Od tamtej pory większość państw członkowskich wymienia się w systemie informacjami o działaniach w zakresie reagowania i działaniach komunikacyjnych.