ursula von der leyen
We moeten op elkaar letten en elkaar hier doorheen slepen. Want als er iets krachtiger is dan dit virus, dan zijn het wel liefde en compassie. En in deze tijden van tegenspoed laten de Europeanen zien wat de kracht daarvan is.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement (26 maart 2020)

January 2022

 • 21 January

  Commission disburses €271 million in pre-financing to Finland

  The Commission disbursed €271 million to Finland in pre-financing, equivalent to 13% of the country's financial allocation under the Recovery and Resilience Facility. The pre-financing payment will help kick-start the implementation of the crucial investment and reform measures outlined in Finland's recovery and resilience plan.

December 2021

 • 2 december

  Commissie keert 1,8 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Roemenië

  De Commissie heeft Roemenië 1,8 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de subsidietoewijzing van het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de investeringen en hervormingen in het Roemeense herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 1 december

  Commissie roept opnieuw op tot het opvoeren van de vaccinatie-inspanningen, de snelle inzet van boosters, waakzaamheid en een snelle reactie op de omikronvariant

  De Commissie komt met een gemeenschappelijke en gecoördineerde EU-aanpak om de uitdagingen als gevolg van de heropflakkering van COVID-19 in veel lidstaten dit najaar doeltreffend aan te pakken.

November 2021

 • 26 november

  EU vervangt vergunningenmechanisme voor uitvoer COVID-19-vaccins door nieuw toezichtsinstrument

  De EU zal het mechanisme voor transparantie en vergunningen voor de uitvoer van COVID-19-vaccins, dat op 31 december 2021 verstrijkt, niet verlengen. Dit betekent dat vaccinproducenten vanaf 1 januari 2022 niet langer een vergunning hoeven aan te vragen voor de uitvoer van vaccins naar landen buiten de EU. De transparantie van de uitvoer zal gewaarborgd blijven door een nieuw toezichtsmechanisme, dat de Commissie de beschikking zal geven over actuele, bedrijfsspecifieke gegevens over de uitvoer van vaccins.

 • 25 november

  De Commissie stelt een betere coördinatie voor om veilig in de EU te reizen en actualiseert de regels voor reizen van buiten de EU

  De Europese Commissie heeft een update voorgesteld voor de coördinatie van de maatregelen die naar aanleiding van de coronapandemie zijn ingevoerd om veilig en vrij reizen in de EU mogelijk te maken. De Commissie heeft ook voorgesteld de aanbeveling van de Raad inzake niet-essentiële reizen van buiten de EU te actualiseren en te vereenvoudigen om recente ontwikkelingen mee te nemen, waarbij gevaccineerde reizigers prioriteit krijgen, met sterke waarborgen.

 • 18 november

  Commissie zet tijdelijke kaderregeling op ter ondersteuning van economisch herstel in de context van de uitbraak van het coronavirus

  De Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (die op 31 december 2021 zou aflopen) te verlengen tot en met 30 juni 2022. Om het herstel verder te versnellen, heeft de Commissie ook besloten twee nieuwe maatregelen in te voeren om toekomstgerichte particuliere investeringen en solvabiliteitssteun voor een bijkomende beperkte periode te stimuleren.

 • 11 november

  Groen licht voor twee nieuwe geneesmiddelen tegen COVID-19

  Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft een positief advies uitgebracht over twee behandelingen tegen COVID-19 – Ronapreve en Regkirona – die de Commissie in het kader van de EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen als veelbelovend heeft aangemerkt. Beide behandelingen zijn bedoeld voor toepassing in de vroege stadia van infectie en zijn gebaseerd op antivirale monoklonale antilichamen.

 • 10 november

  Commissie sluit contract met Valneva voor mogelijk nieuw vaccin

  Vandaag heeft de Europese Commissie een achtste contract met een farmaceutisch bedrijf gesloten voor de aankoop van een potentieel vaccin tegen COVID-19. Het contract met Valneva biedt alle EU-lidstaten de mogelijkheid om in 2022 bijna 27 miljoen doses te kopen. Het voorziet ook in de mogelijkheid om het vaccin aan te passen aan nieuwe virusvarianten, en het biedt de lidstaten de mogelijkheid om in 2023 een bijkomende bestelling voor 33 miljoen extra vaccindoses te plaatsen.

 • 5 november

  90 miljoen euro aan macrofinanciële bijstand aan Albanië om de economische gevolgen van de pandemie aan te pakken

  De Commissie heeft 90 miljoen euro aan macrofinanciële bijstand aan Albanië uitbetaald. Deze uitbetaling is de tweede en laatste tranche van een steunprogramma van 180 miljoen euro voor Albanië, dat deel uitmaakt van het noodpakket van 3 miljard euro voor tien uitbreidings- en nabuurschapspartners om hen te helpen de economische gevolgen van de coronapandemie te beperken.

Oktober 2021

 • 25 oktober

  EU betaalt 600 miljoen euro aan macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

  De Europese Commissie heeft Oekraïne 600 miljoen euro aan macrofinanciële bijstand (MFB) uitbetaald. Dit is de tweede en laatste tranche in het kader van het huidige MFB-programma van Oekraïne na een eerste uitbetaling van 600 miljoen euro in december 2020. Deze uitbetaling maakt deel uit van het noodpakket van 3 miljard euro voor tien uitbreidings- en nabuurschapspartners, dat bedoeld is om hen te helpen de economische gevolgen van de coronapandemie te beperken.

 • 22 oktober

  Portefeuille van 10 meest veelbelovende behandelingen voor COVID-19

  De Commissie heeft een portefeuille van tien mogelijke COVID-19-geneesmiddelen samengesteld. Met deze geneesmiddelen zullen patiënten in de hele EU zo snel mogelijk kunnen worden behandeld, zodra het Europees Geneesmiddelenbureau de veiligheid en werkzaamheid ervan heeft bevestigd.

 • 18 oktober

  Meer dan 1 miljard vaccindoses uitgevoerd

  De Europese Unie heeft de afgelopen tien maanden wereldwijd meer dan 1 miljard vaccindoses uitgevoerd. In de EU geproduceerde vaccins zijn naar meer dan 150 landen in alle continenten verstuurd. Tegelijkertijd is meer dan 75% van de volwassenen in de EU volledig gevaccineerd.

  • Verklaring van Commissievoorzitter Von der Leyen
 • 18 oktober

  Europees digitaal coronacertificaat: meer dan 591 miljoen keer gegenereerd, wereldwijde norm

  Uit een verslag over het Europees digitaal coronacertificaat bleek dat dit een cruciaal element is geworden in de respons van Europa op de coronapandemie: er zijn er meer dan 591 miljoen van aangemaakt. Het certificaat is ook wereldwijd een succes: het is wereldwjd de norm geworden en het is momenteel het enige systeem dat reeds op internationaal niveau operationeel is. 43 landen uit vier continenten hebben er zich bij aangesloten.

 • 13 oktober

  Commissie keert 822,7 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Slovenië

  De Commissie heeft 822,7 miljoen euro aan Slowakije uitbetaald als voorfinanciering in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 12 oktober

  Eerste groene obligatie uitgegeven om duurzaam herstel te financieren

  De Europese Commissie heeft vandaag de eerste groene obligatie van NextGenerationEU uitgegeven, waarmee zij 12 miljard euro ophaalt, enkel en alleen voor groene en duurzame investeringen in de hele EU. Dit is de grootste uitgifte van groene obligaties ooit.

 • 5 oktober

  Commissie steunt het Estse herstel- en veerkrachtplan van 969,3 miljoen euro.

  De Commissie heeft het Estse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Deze financiering in het kader van de Faciliteit voor herstel en veerkracht zal helpen om de cruciale investeringen en hervormingen van het Estse herstel- en veerkrachtplan uit te voeren.

 • 4 oktober

  Commissie steunt het Finse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 2,1 miljard euro

  De Commissie heeft het Finse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 2,1 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Finland mag uitkeren. De financiering uit het RRF zal de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen ondersteunen en een belangrijke rol spelen om Finland in staat te stellen sterker uit de coronapandemie te komen.

September 2021

 • 28 september

  Commissie keert 915 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Tsjechië

  De Commissie heeft in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht 915 miljoen euro aan Tsjechië uitbetaald als voorfinanciering. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Tsjechische herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 28 september

  Commissie keert 818 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Kroatië

  De Commissie heeft Kroatië 818 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de totale financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Kroatische herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 28 september

  Commissie keert 450 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Oostenrijk

  De Commissie heeft in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht 450 miljoen euro aan Oostenrijk uitbetaald als voorfinanciering. Dit komt overeen met 13% van de totale financiële toewijzing van het land in het kader van deze faciliteit. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Oostenrijkse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 27 september

  Commissie onderschrijft Roemeens herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 29,2 miljard euro

  De Commissie heeft het Roemeens plan voor herstel en veerkracht positief beoordeeld, wat betekent dat de EU 14,2 miljard euro aan subsidies en 14,9 miljard euro aan leningen kan toekennen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dat geld moet Roemenië gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 22 september

  Een agenda van de EU en de VS ter bestrijding van de wereldwijde pandemie

  Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en de Amerikaanse president Joe Biden hebben een nieuw partnerschap tussen de EU en de VS aangekondigd om de wereld te helpen bij het vaccineren. Het doel is om voor de Algemene Vergadering van de VN in 2022 een wereldwijde vaccinatiegraad van 70% te bereiken. Het mondiaal vaccinatiepartnerschap tussen de EU en de VS moet helpen bij de bevoorrading, de coördinatie van de leveringen en het wegwerken van knelpunten in de toeleveringsketens.

 • 22 september

  Tweede verslag over de effecten van SURE

  In het tweede verslag over de effecten van SURE wordt geconcludeerd dat dit instrument van 100 miljard euro ter bescherming van banen en inkomens erin geslaagd is de ernstige sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Zo hebben de door SURE ondersteunde nationale arbeidsmarktmaatregelen volgens ramingen de werkloosheid in 2020 met bijna 1,5 miljoen doen dalen. SURE heeft geholpen om de stijging van de werkloosheid in de begunstigde lidstaten tijdens de crisis doeltreffend in te dammen.

 • 21 september

  Commissie tekent contract voor levering van behandeling met monoklonale antilichamen

  De Commissie heeft een gezamenlijke kaderovereenkomst voor een aanbesteding met het farmaceutische bedrijf Eli Lilly gesloten met het oog op de levering van een behandeling met monoklonale antilichamen voor COVID-19-patiënten. Dit is de nieuwste ontwikkeling in deze eerste portefeuille van vijf veelbelovende geneesmiddelen die de Commissie in juni 2021 heeft aangekondigd in het kader van de EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen.

 • 17 september

  Commissie keert 231 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Slovenië

  De Commissie heeft Slovenië 231 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de subsidietoewijzing van het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dit geld zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Sloveense herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 17 september

  ReactEU: 4,7 miljard euro ter ondersteuning van banen, vaardigheden en de meest behoeftigen in Italië

  De Commissie heeft Italië in het kader van ReactEU 4,7 miljard euro toegekend om de respons van het land op de coronacrisis te ondersteunen en bij te dragen tot een duurzaam sociaal-economisch herstel.

 • 16 september

  Team Europa: al 34 miljard euro uitbetaald voor de bestrijding van COVID-19 in partnerlanden

  Sinds de uitbraak van COVID-19 begin 2020 hebben de EU, haar lidstaten en de Europese financiële instellingen, als Team-Europa, 34 miljard euro uitbetaald aan partnerlanden om de pandemie en de gevolgen ervan aan te pakken. Deze uitbetaling is reeds ruimschoots hoger dan het oorspronkelijke steunpakket van Team Europa. In het voorjaar van 2020 was 20 miljard euro toegezegd, en dat bedrag is ondertussen gestegen tot 46 miljard euro.

 • 10 september

  Commissie keert 237 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Letland

  De Commissie heeft Letland 237 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële bijdrage van het land, zoals vastgesteld in het uitvoeringsbesluit van de Raad. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Letse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 9 september

  Commissie keert 157 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Cyprus

  De Commissie heeft Cyprus 157 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van het onderdeel subsidies en leningen van de financiële toewijzing aan het land. Deze voorfinanciering in het kader van de Faciliteit voor herstel en veerkracht zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen van het Letse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 3 september

  EU en AstraZeneca bereiken overeenkomst over levering van COVID-19-vaccins en beëindiging van juridische strijd

  De EU en AstraZeneca zijn tot een overeenkomst gekomen over de levering van de resterende doses COVID-19-vaccin aan de lidstaten zoals in de aankoopovereenkomst van 27 augustus 2020 met AstraZeneca was vastgelegd. De overeenkomst zal ook een einde maken aan de lopende geschillen bij het Hof van Brussel.

 • 2 september

  Commissie keert 201 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Denemarken

  De Commissie heeft Denemarken 201 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Deense herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

Augustus 2021

 • 31 augustus

  70% van de volwassen EU-bevolking volledig gevaccineerd

  De EU heeft een cruciale mijlpaal bereikt: 70% van de volwassen bevolking is nu volledig gevaccineerd. In totaal hebben meer dan 256 miljoen volwassenen in de EU nu de vereiste doses gekregen.

 • 26 augustus

  Commissie keert 2,25 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Duitsland

  De Commissie heeft Duitsland 2,25 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 9% van de financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Duitse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 19 augustus

  Commissie keert 5,1 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Frankrijk

  De Commissie heeft Frankrijk 5,1 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Franse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 17 augustus

  Commissie keert 289 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Litouwen

  De Commissie heeft Litouwen 289 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Litouwse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 17 augustus

  Commissie keert 9 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Spanje

  De Commissie heeft Spanje 9 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Spaanse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 13 augustus

  Commissie keert 24,9 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Italië

  De Commissie heeft Italië 24,9 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de subsidie- en leningtoewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 10 augustus

  EU voert steun op om vaccinatie in de oostelijke partnerschapslanden te versnellen

  De Commissie heeft haar steunpakket om veilige en doeltreffende COVID-19-vaccins aan de landen van het Oostelijk parrtnerschap te leveren en er de vaccinatiecampagne te versnelen, verhoogd van 40 miljoen naar 75 miljoen euro. De betrokken landen zijn: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland.

 • 9 augustus

  Commissie keert 4 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Griekenland

  De Commissie heeft Griekenland 4 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de subsidie- en leningtoewijzing aan het land in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze voorfinanciering zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Griekse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 4 augustus

  Commissie keurt nieuw contract met Novavax voor mogelijk vaccin tegen COVID-19 goed

  De Commissie heeft haar zevende aankoopovereenkomst (Advanced Purchase Agreement - APA) met een farmaceutisch bedrijf goedgekeurd om de toegang tot een mogelijk vaccin tegen COVID-19 te waarborgen in het vierde kwartaal van 2021 en in 2022. In het kader van dit contract zullen de lidstaten tot 100 miljoen doses van het Novavaxvaccin kunnen kopen, met een optie op 100 miljoen extra doses in de loop van 2021, 2022 en 2023, nadat het door het EMA als veilig en doeltreffend is beoordeeld en is goedgekeurd.

 • 3 augustus

  Commissie keert 12,1 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan Luxemburg

  De Commissie heeft Luxemburg 12,1 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land. Dit geld zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Luxemburgse herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 3 augustus

  Commissie keert 2,2 miljard euro aan voorfinanciering uit aan Portugal

  De Commissie heeft Portugal 2,2 miljard euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van het onderdeel subsidies en leningen van de financiële toewijzing aan het land. Dit zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Portugese herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

 • 3 augustus

  Commissie keert 770 miljoen euro aan voorfinanciering uit aan België

  De Commissie heeft België 770 miljoen euro aan voorfinanciering uitbetaald, wat overeenkomt met 13% van de financiële toewijzing aan het land. België is een van de eerste landen die een voorfinancieringsbetaling ontvangen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Dit zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Belgische herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

Juli 2021

 • 27 juli

  EU bereikt mijlpaal: 70% van de volwassen bevolking eenmaal gevaccineerd

  Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigt aan dat de EU in juli een mijlpaal heeft bereikt: 70% van de volwassen bevolking is gevaccineerd met ten minste één dosis.

 • 22 juli

  Commissie verhoogt financiering voor onderzoek met 120 miljoen euro voor 11 nieuwe projecten om het virus en de varianten ervan te bestrijden

  De Commissie heeft een shortlist van 11 nieuwe projecten ter waarde van 120 miljoen euro opgesteld. Het geld is afkomstig van Horizon Europa – het grootste Europese programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) – en zal worden gebruikt om dringend onderzoek naar het coronavirus en de varianten ervan te financieren.

 • 19 juli

  Commissie onderschrijft Tsjechisch herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 7 miljard euro

  De Europese Commissie heeft het plan voor herstel en veerkracht van Tsjechië positief beoordeeld. Belangrijk, want het betekent dat de EU in totaal 7 miljard euro van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Tsjechië mag uitkeren. Dat geld moet Tsjechië gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 16 juli

  Commissie onderschrijft Iers herstel- en veerkrachtplan

  De Europese Commissie heeft het plan voor herstel en veerkracht van Ierland positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU 989 miljoen euro aan subsidies mag uitkeren in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht, dit ter ondersteuning van de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het Ierse plan voor herstel en veerkracht zijn beschreven.

 • 15 juli

  Ruim 3 miljoen vaccindoses gedeeld via het EU-mechanisme voor civiele bescherming

  Na nieuwe aanbiedingen van EU-lidstaten voor bijstand aan landen in nood heeft de Commissie tot dusver via het Europees mechanisme voor civiele bescherming steun verleend voor het delen van ruim 3 miljoen COVID-19-vaccindoses met landen buiten de EU .

 • 10 juli

  EU bereikt mijlpaal: voldoende vaccinleveringen om 70% van de volwassenen te vaccineren

  "We hebben voldoende vaccins aan de lidstaten geleverd om nog deze maand 70% van de volwassenen in de EU volledig te kunnen vaccineren", zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 11 juli over de mijlpaal in de vaccinatiecampagne. Ze benadrukte echter dat COVID-19 nog niet is uitgebannen en dat de EU bereid was meer vaccins aan te bieden, onder meer tegen nieuwe varianten.

 • 8 juli

  Commissie onderschrijft Kroatisch herstel- en veerkrachtplan

  De Commissie heeft het Kroatisch plan voor herstel en veerkracht positief beoordeeld, wat betekent dat de EU 6,3 miljard euro aan subsidies kan toekennen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dat geld moet Kroatië gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 8 juli

  Commissie onderschrijft Cypriotisch herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 1,2 miljard euro

  De Europese Commissie heeft het plan voor herstel en veerkracht van Cyprus positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 1,2 miljard euro aan subsidies en leningen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht kan uitkeren om Cyprus in staat te stellen sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

 • 2 juli

  Commissie onderschrijft Litouws herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 2,2 miljard euro

  De Commissie heeft het Litouws plan voor herstel en veerkracht positief beoordeeld, wat betekent dat de EU 2,2 miljard euro aan subsidies kan toekennen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dit moet Litouwen in staat stellen om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 1 juli

  Europees digitaal coronacertificaat in gebruik genomen in de EU

  Op 1 juli is het Europees digitaal coronacertificaat in gebruik genomen. EU-burgers en -inwoners kunnen nu hun coronacertificaat in de hele EU aanvragen en laten controleren.

 • 1 juli

  Commissie onderschrijft Sloveens herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 2,5 miljard euro

  De Commissie heeft het Sloveens plan voor herstel en veerkracht positief beoordeeld, wat betekent dat de EU 1,8 miljard euro aan subsidies en 705 miljoen euro aan leningen kan toekennen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dit moet Slovenië in staat stellen om sterker uit de coronacrisis te komen.

Juni 2021

 • 29 juni

  Commissie brengt voor de tweede keer obligaties uit ter ondersteuning van het herstel van Europa

  De Europese Commissie heeft in haar tweede NextGenerationEU-transactie 15 miljard euro opgehaald voor de financiering van het herstel van Europa van de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Het gaat hierbij om een obligatie ter waarde van 9 miljard euro met een looptijd van 5 jaar die op 6 juli 2026 vervalt en een obligatie ter waarde van 6 miljard euro met een looptijd van 30 jaar die op 6 juli 2051 vervalt.

 • 29 juni

  Vijf veelbelovende geneesmiddelen

  De EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen heeft een eerste resultaat opgeleverd, met de aankondiging van de eerste portefeuille van vijf geneesmiddelen die binnenkort beschikbaar zouden kunnen zijn voor de behandeling van patiënten in de hele EU. Vier van deze geneesmiddelen zijn monoklonale antilichamen die zich in het stadium van voortschrijdende evaluatie bevinden bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Een ander middel is een immunosuppressivum waarvan de vergunning voor het in de handel brengen kan worden uitgebreid tot de behandeling van COVID-19-patiënten.

 • 28 juni

  NextGenerationEU: Commissie keert eerste 800 miljoen euro uit om crisisherstel en veerkracht te bevorderen

  De Commissie heeft 800 miljoen euro uitgekeerd in het kader van NextGenerationEU, het tijdelijke instrument om het herstel van Europa te financieren en ervoor te zorgen dat de economie na de pandemie groener, digitaler en veerkrachtiger is. De betalingen gingen naar 41 nationale en regionale programma’s in 16 EU-landen (Frankrijk, Griekenland, Tsjechië, Duitsland, Polen, Litouwen, Nederland, Slowakije, Estland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Bulgarije, Zweden, Portugal en Kroatië) uit het initiatief React-EU (Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa).

 • 23 juni

  Commissie steunt het Franse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 39,4 miljard euro

  De Commissie heeft het Franse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 39,4 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Frankrijk mag uitkeren. Dit helpt Frankrijk om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 23 juni

  Commissie steunt het Belgische herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 5,9 miljard euro

  De Commissie heeft het Belgische herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 5,9 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan België mag uitkeren. Dat geld moet België gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 22 juni

  Commissie steunt het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 191,5 miljard euro

  De Commissie heeft het Italiaanse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in de periode 2021-2026 in totaal 68,9 miljard euro aan subsidies en 122,6 miljard euro aan leningen van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Italië mag uitkeren. Dat plan helpt Italië om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 22 juni

  Commissie steunt het Duitse herstel- en veerkrachtplan

  De Commissie heeft het Duitse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dat betekent dat de EU in totaal 25,6 miljard euro van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Duitsland mag uitkeren. Dat geld moet Duitsland gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 22 juni

  Commissie steunt het Letse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 1,8 miljard euro

  De Commissie heeft het Letse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 1,8 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Letland mag uitkeren. Dat plan helpt Letland om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 21 juni

  Commissie steunt het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan

  De Commissie heeft het Slowaakse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dat betekent dat de EU in totaal 63,3 miljard euro van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Slowakije mag uitkeren. Dat geld moet het land gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan. Dat plan helpt Slowakije om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 21 juni

  Commissie steunt het Oostenrijks herstel- en veerkrachtplan

  De Commissie heeft het Oostenrijkse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 3,5 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Oostenrijk mag uitkeren. Dit helpt het land om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 18 juni

  Commissie steunt het Luxemburgse herstel- en veerkrachtplan

  De Commissie heeft het Luxemburgse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in totaal 93 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Luxemburg mag uitkeren, waarmee de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan worden ondersteund.

 • 17 juni

  Commissie steunt het Deense herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 1,5 miljard euro

  De Commissie heeft het Deense herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in de periode 2021-2026 in totaal 1,5 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Denemarken mag uitkeren. Dat geld moet het land gebruiken voor de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan.

 • 17 juni

  Commissie steunt het Griekse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 30,5 miljard euro

  De Commissie heeft het Griekse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in de periode 2021-2026 in totaal 17,8 miljard euro aan subsidies en 12,7 miljard euro aan leningen van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Griekenland mag uitkeren. Dit helpt het land om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 16 juni

  Commissie steunt het Spaanse herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 69,5 miljard euro

  De Commissie heeft het Spaanse herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in de periode 2021-2026 in totaal 69,5 miljard euro aan subsidies van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Spanje mag uitkeren, waarmee de cruciale investeringen en hervormingen die in het plan staan worden ondersteund.

 • 16 juni

  Commissie onderschrijft het Portugese herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 16,6 miljard euro

  De Commissie heeft het Portugese herstel- en veerkrachtplan positief beoordeeld. Dit betekent dat de EU in de periode 2021-2026 in totaal 13,9 miljard euro aan subsidies en 2,7 miljard euro aan leningen van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) aan Portugal mag uitkeren. Dit helpt Portugal om sterker uit de coronacrisis te komen.

 • 15 juni

  Commissie haalt in eerste transactie 20 miljard euro op ter ondersteuning van het herstel in Europa

  De Europese Commissie heeft vandaag, in haar eerste NextGenerationEU-transactie, via een tienjaarsobligatie die op 4 juli 2031 vervalt, 20 miljard euro opgehaald voor de financiering van het herstel van Europa van de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Dit is de grootste uitgifte van institutionele obligaties ooit in Europa, de grootste institutionele transactie met één tranche ooit en het grootste bedrag dat de EU in één enkele transactie heeft opgehaald.

 • 15 juni

  Wat we nu al kunnen leren van de coronapandemie

  De Commissie heeft een mededeling gepresenteerd over de lessen die in de laatste 18 maanden uit de COVID-19-pandemie zijn geleerd en hoe hierop kan worden voortgebouwd om activiteiten op het niveau van de EU en op nationaal niveau te verbeteren. Deze mededeling draagt bij aan een betere voorbereiding op volksgezondheidrisico’s en betere noodplanning, zodat sneller en doeltreffender op alle niveaus gezamenlijk kan worden opgetreden.

 • 4 juni

  EU stelt krachtig multilateraal handelsplan voor als reactie op de coronapandemie

  De EU komt met een voorstel voor een multilateraal handelsplan, op basis waarvan de leden van de Wereldhandelsorganisatie zich ertoe verbinden om de productie van coronavaccins en -behandelingen op te voeren.

 • 1 juni

  Europees digitaal coronacertificaat: EU Gateway gaat live met zeven landen

  Het digitaal EU-covidcertificaat of Europees coronacertificaat heeft vandaag weer een belangrijke mijlpaal bereikt: het technisch systeem van de EU waarmee deze certificaten veilig en privacyvriendelijk kunnen worden gecontroleerd, is nu operationeel.

Mei 2021

 • 25 mei

  Commissie keert aan 12 lidstaten 14,1 miljard euro uit in het kader van SURE

  De Europese Commissie betaalt de zevende tranche van financiële steun in het kader van het SURE-instrument uit: twaalf lidstaten krijgen samen 14,137 miljard euro. De EU heeft nu bijna 90 miljard euro aan back-to-backleningen verstrekt.

 • 21 mei

  Wereldleiders stellen agenda vast om uit de coronacrisis te raken en nieuwe pandemieën te voorkomen

  Op de samen door Commissievoorzitter Von der Leyen en de Italiaanse premier Draghi georganiseerde Wereldgezondheidstop top in Rome beloven de G20-leiders maatregelen te nemen om wereldwijd sneller een einde te maken aan de coronacrisis en zich beter voor te bereiden op nieuwe pandemieën.

 • 21 mei

  Initiatief Team Europa van 1 miljard euro voor Afrika

  Commissievoorzitter Von der Leyen presenteert op de Wereldgezondheidstop van de G20 in Rome een initiatief van Team Europa om de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika te vergroten. Dit initiatief moet voor een gunstig klimaat voor lokale productie van vaccins in Afrika zorgen en de belemmeringen aan vraag- en aanbodzijde aanpakken, onder meer dankzij 1 miljard euro aan financiële steun uit de EU-begroting en de Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. Dit bedrag wordt nog aangevuld met bijdragen van EU-lidstaten.

 • 20 mei

  Commissie sluit derde contract met BioNTech-Pfizer voor nog eens 1,8 miljard vaccins

  De Europese Commissie sluit haar derde contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer. Daarmee reserveert zij namens alle EU-lidstaten tussen eind 2021 en 2023 nog eens 1,8 miljard doses. De lidstaten zullen 900 miljoen doses van het huidige vaccin en van een aangepast vaccin voor nieuwe coronavarianten kunnen kopen, met een optie op nog eens 900 miljoen extra doses.

 • 6 mei

  EU-strategie voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

  De Europese Commissie komt met een aanvulling op de succesvolle EU-vaccinstrategie in de vorm van een strategie voor COVID-19-geneesmiddelen, waarmee de ontwikkeling en beschikbaarheid van hoognodige COVID-19-geneesmiddelen, onder meer voor de behandeling van "lange covid", wordt ondersteund.

April 2021

 • 27 april

  EU gaat dringende hulp aan India leveren via het EU-mechanisme voor civiele bescherming

  De EU-lidstaten treffen voorbereidingen om op verzoek van India dringende benodigdheden zoals zuurstof, geneesmiddelen en apparatuur naar dit land te sturen via het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

 • 20 april

  Meer coronavaccins voor de Westelijke Balkan

  651.000 BioNTech- en Pfizervaccins zullen met hulp van Oostenrijk naar de Westelijke Balkan worden gestuurd. De operatie wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De eerste levering aan alle partners in de regio staat gepland voor mei, en tot augustus zullen er nog regelmatig nieuwe leveringen volgen.

 • 14 april

  Commissie klaar om tot 800 miljard euro op te halen voor herstel

  De Commissie heeft voorbereidingen getroffen om de leningen van het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU voor de EU-lidstaten en hun burgers zo gunstig mogelijk te financieren. Met een gediversifieerde financieringsstrategie wil de Commissie tot 2026 zo’n 800 miljard euro ophalen. Deze aanpak stelt de Commissie in staat het benodigde geld op flexibele en efficiënte wijze bijeen te brengen. Bovendien wordt Europa er aantrekkelijk voor investeerders door en wordt de internationale rol van de euro erdoor versterkt.

 • 14 april

  Versnelde levering van vaccins 

  De Europese Commissie bereikt met BioNTech-Pfizer een akkoord over de versnelde levering van vaccins. 50 miljoen extra doses, oorspronkelijk gepland voor het vierde kwartaal van 2021, worden al geleverd in het tweede kwartaal, vanaf april. Ook kondigt de Commissie aan met BioNTech-Pfizer te onderhandelen over een derde contract voor de levering van 1,8 miljard doses in de periode 2021-2023.

 • 7 april

  123 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe varianten van het coronavirus

  De Commissie trekt via het EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa, 123 miljoen euro uit voor dringend onderzoek naar varianten van het coronavirus. Deze eerste noodbijdrage van Horizon Europa komt bovenop de andere EU-subsidies voor onderzoek en innovatie in de strijd tegen corona, en de preventie- en responsmaatregelen van de Commissie tegen het gevaar van varianten van het coronavirus.

 • 6 april

  Nederland en Oostenrijk eerste ontvangers van steun voor herstel en transitie via React-EU

  Nederland en Oostenrijk zijn de eerste EU-landen die gebruik kunnen maken van React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) na de eerste besluiten van de Commissie om het investeringsbudget met 262 miljoen euro te verhogen. Binnen NextGenerationEU biedt React-EU vooral steun voor de arbeidsmarkt, banen, mkb’ers en huishoudens met een laag inkomen, maar ook voor maatregelen die het pad effenen voor de groene en de digitale transitie en een duurzaam sociaal-economisch herstel.

Maart 2021

 • 30 maart

  Nog eens 13 miljard euro van SURE voor zes EU-landen

  Als zesde tranche van de financiële steun in het kader van het SURE-instrument heeft de Europese Commissie in totaal 13 miljard euro uitbetaald aan zes EU-landen. Dit was al de derde uitbetaling in 2021. Tsjechië kreeg 1 miljard, België 2,2 miljard, Spanje 4,06 miljard, Ierland 2,47 miljard, Italië 1,87 miljard en Polen 1,4 miljard euro. Het is de eerste keer dat Ierland steun heeft ontvangen in het kader van SURE. De overige vijf EU-landen hadden al eerder een lening gekregen.

 • 27 maart

  EU helpt Moldavië met vaccins en Montenegro en Noord-Macedonië met medische artikelen

  Met steun van de EU heeft Roemenië 50.400 vaccins geleverd aan Moldavië, nadat Moldavië via het EU-mechanisme voor civiele bescherming om hulp had gevraagd. De Commissie helpt met de coördinatie en financiert tot 75% van de transportkosten. De EU heeft ook medische teams gemobiliseerd via RescEU om in Noord-Macedonië en Montenegro te gaan helpen bij de bestrijding van de pandemie.

 • 24 maart

  Versnelde goedkeuring van aangepaste vaccins tegen COVID-19-varianten

  De Commissie heeft de procedure voor de toelating van aangepaste COVID-19-vaccins versneld. Omdat er minder extra gegevens bij het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden ingediend, kunnen bedrijven focussen op de noodzakelijke gegevens.

 • 24 maart

  Verfijnd transparantie- en vergunningsmechanisme voor uitvoer COVID-19-vaccins

  De Europese Commissie heeft de beginselen van wederkerigheid en evenredigheid toegevoegd als criteria voor het verlenen van vergunningen voor de uitvoer van COVID-19-vaccins. Dit systeem heeft de uitvoer veel transparanter gemaakt. De doelstelling om de EU-burgers tijdige toegang tot COVID-19-vaccins te geven, wordt echter nog steeds niet gehaald

 • 17 maart

  Commissie stelt digitaal groen certificaat voor

  De Europese Commissie heeft voorgesteld een digitaal groen certificaat in te voeren om het vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie veilig te laten verlopen. Met dit certificaat kun je bewijzen dat je tegen COVID-19 gevaccineerd bent, een negatieve testresultaat hebt of van COVID-19 hersteld bent. Het zal gratis beschikbaar zijn, in digitale vorm of op papier. Een QR-code moet garanderen dat het certificaat echt is. De Commissie zal een gateway opzetten zodat alle certificaten in de hele EU kunnen worden geverifieerd, en zal de lidstaten ondersteunen bij de technische aspecten.

 • 16 maart

  Commissie betaalt nog eens 9 miljard euro uit aan zeven lidstaten in het kader van SURE

  Als vijfde tranche van de financiële steun in het kader van het SURE-instrument is 9 miljard euro uitbetaald aan zeven EU-landen. Tsjechië ontving 1 miljard euro, Spanje 2,87 miljard, Kroatië 510 miljoen, Italië 3,87 miljard, Litouwen 302 miljoen, Malta 123 miljoen en Slowakije 330 miljoen. Met deze leningen kunnen de betrokken landen de plotse stijging van de overheidsuitgaven opvangen die nodig is om de werkgelegenheid in stand te houden. Tot dusver hebben 16 EU-landen in totaal 62,5 miljard euro aan back-to-backleningen in het kader van SURE ontvangen.

 • 11 maart

  Vierde COVID-19-vaccin toegelaten in de EU

  De Europese Commissie heeft een voorwaardelijke vergunning verleend voor het in de handel brengen van het vaccin dat is ontwikkeld door Janssen Pharmaceutica NV, een tak van Johnson & Johnson. Dit is het vierde vaccin tegen COVID-19 dat in de EU is toegelaten.

 • 11 maart

  Commissie verlengt transparantie- en vergunningmechanisme voor export COVID-19-vaccins

  De Commissie heeft het transparantie- en vergunningmechanisme voor de export van COVID-19-vaccins tot eind juni verlengd. Zij heeft hiertoe besloten omdat de vertragingen bij een deel van de leveringen van vaccins aan de EU aanhouden. Het gaat om een gerichte, evenredige, transparante en tijdelijke maatregel. Omdat de EU waarde hecht aan internationale solidariteit, heeft zij vaccinleveringen in het kader van humanitaire hulp of van de Covax-faciliteit van dit mechanisme uitgesloten, evenals leveringen aan onze buurlanden.

 • 11 maart

  530 miljoen euro ter ondersteuning van noodmaatregelen tegen de coronapandemie

  De Commissie heeft een pakket van bijna 530 miljoen euro aan aanvullende financiële steun voorgesteld in het kader van het Solidariteitsfonds van de EU. Daarmee worden 17 lidstaten en 3 toetredingslanden (België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje en Tsjechië, alsmede Albanië, Montenegro en Servië) geholpen om de volksgezondheid te beschermen in de strijd tegen corona.

 • 10 maart

  Vier miljoen extra doses van het BioNTech-Pfizervacccin in maart

  De Commissie heeft met BioNTech-Pfizer overeenstemming bereikt over de levering van vier miljoen extra doses COVID-19-vaccins aan de lidstaten in maart om coronavirushotspots aan te pakken en het vrije verkeer over de grenzen heen te vergemakkelijken. De toename van de leveringen in maart is het gevolg van de succesvolle uitbreiding van de productiecapaciteit in Europa, die medio februari is voltooid.

Februari 2021

 • 19 februari

  EU verdubbelt bijdrage aan Covax tot 1 miljard euro

  De EU kondigt aan 500 miljoen euro extra te zullen uittrekken voor de Covax-faciliteit. Daarmee verdubbelt zij haar bijdrage aan dit wereldwijde initiatief. Covax moet ervoor zorgen dat ook lage- en middeninkomenslanden over COVID-19-vaccins kunnen beschikken. Team Europa is met meer dan 2,2 miljard euro een van de belangrijkste geldschieters van Covax.

 • 17 februari

  Tweede contract met Moderna voor extra vaccins

  De Europese Commissie sluit een tweede contract met farmaceut Moderna voor de aankoop van 300 miljoen doses extra (150 miljoen in 2021, met een optie op nog eens 150 miljoen doses in 2022) namens alle EU-lidstaten. Op grond van het contract kunnen de lidstaten ook vaccins aan lage- en middeninkomenslanden schenken of aan andere Europese landen doorgeven.

 • 17 februari

  Start van de HERA Incubator

  De Commissie stelt spoedmaatregelen tegen de groeiende dreiging van nieuwe coronavarianten voor. Het gaat onder meer om het nieuwe Europese biomedisch paraatheidsplan, dat de naam HERA Incubator heeft gekregen. In het kader van HERA Incubator zal worden samengewerkt met onderzoekers, biotechbedrijven, fabrikanten en overheden in de EU en daarbuiten om nieuwe virusvarianten op te sporen, de ontwikkeling van nieuwe en aangepaste vaccins te stimuleren, het goedkeuringsproces voor deze vaccins te versnellen en de productiecapaciteit op te voeren.

 • 11 februari

  Raad stemt in met herstel- en veerkrachtfaciliteit

  De Raad geeft zijn goedkeuring aan een verordening tot instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht, de kern van het herstelplan voor de EU. Er wordt 672,5 miljard euro aan subsidies en leningen beschikbaar gesteld voor overheidsinvesteringen en hervormingen in de 27 EU-landen. Dit moet hen helpen de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, de groene en de digitale transitie te bevorderen, en veerkrachtige en inclusieve samenlevingen op te bouwen. De EU-landen werken momenteel aan hun nationale herstelplannen, waarvoor zij een beroep kunnen doen op deze faciliteit.

 • 2 februari

  Eerste uitkering in het kader van SURE van 2021

  De Europese Commissie heeft de vierde tranche van financiële steun in het kader van het SURE-instrument uitbetaald. Het ging in totaal om 14 miljard euro voor negen EU-landen. België heeft 2 miljard euro gekregen, Cyprus 229 miljoen, Hongarije 304 miljoen, Letland 72 miljoen, Polen 4,28 miljard, Slovenië 913 miljoen, Spanje 1,03 miljard, Griekenland 728 miljoen en Italië 4,45 miljard. Met deze leningen kunnen de betrokken landen de plotse stijging van de overheidsuitgaven opvangen die nodig is om de werkgelegenheid in stand te houden. Tot dusver hebben 15 lidstaten in het kader van SURE in totaal 53,5 miljard euro ontvangen.

Januari 2021

 • 12 januari

  Commissie rondt verkennende gesprekken met Valneva af voor bestelling vaccin

  De Europese Commissie heeft verkennende gesprekken met het farmaceutische bedrijf Valneva afgerond met het oog op de aankoop van hun mogelijke vaccin tegen COVID-19. Het beoogde contract met Valneva zou alle EU-landen de mogelijkheid bieden om samen 30 miljoen dosissen te kopen, met de mogelijkheid om daarna nog eens 30 miljoen dosissen aan te kopen.

 • 11 januari

  Medische voorraad rescEU uitgebreid met vier EU-landen

  Vanaf vandaag zijn België, Nederland en Slovenië nieuwe gastlanden voor de opslag van medische benodigdheden in het kader van rescEU. Daarnaast wordt in Duitsland – dat al een rescEU-gastland is – een tweede medische reserve ondergebracht. In totaal zijn er nu negen gastlanden voor rescEU-voorraden. Deze gemeenschappelijke Europese voorraad levensreddende medische uitrusting wordt over heel Europa verspreid bij medische noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer de nationale gezondheidsstelsels de toevloed van coronapatiënten niet aankunnen.

 • 8 januari

  Nog eens 300 miljoen dosissen van het BioNTech-Pfizer-vaccin

  De Commissie heeft de EU-landen vandaag voorgesteld om nog eens 200 miljoen dosissen van het door BioNTech en Pfizer geproduceerde COVID-19-vaccin te kopen, met een optie op 100 miljoen bijkomende dosissen. Hierdoor zou de EU 600 miljoen dosissen van dit vaccin kunnen kopen, dat al in de hele EU wordt gebruikt.

 • 6 januari

  Vergunning voor tweede veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19

  De Commissie heeft een voorwaardelijke vergunning verleend om het coronavaccin van Moderna, het tweede in de EU, in de handel te brengen. Deze vergunning volgt op een positieve wetenschappelijke aanbeveling op basis van een grondige beoordeling van de veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau en wordt door de EU-landen bekrachtigd.

December

 • 28 december

  Pakket van 70 miljoen euro voor snelle toegang tot COVID-19-vaccins van EU in de Westelijke Balkan

  De Commissie heeft in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) een pakket van 70 miljoen euro goedgekeurd om de toegang van partners uit de Westelijke Balkan tot door EU-landen aangekochte COVID-19-vaccins te helpen financieren. Dit zal helpen om de kosten van de vaccins voor prioritaire groepen en van de nodige vaccinatieapparatuur te dekken.

 • 22 december

  Gecoördineerde EU-aanpak van reizen en vervoer na nieuwe coronavariant in Verenigd Koninkrijk

  Naar aanleiding van de snelle toename in delen van Engeland van het aantal gevallen van COVID-19, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus, heeft de Commissie een aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van reizen en vervoer. Hoewel het belangrijk is snel tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verdere verspreiding van de nieuwe stam van het virus tegen te houden en alle niet-essentiële reizen van en naar het VK te ontmoedigen, moeten essentiële reizen en transitvervoer van passagiers mogelijk blijven. Vlieg- en treinverboden moeten worden stopgezet om essentiële reizen mogelijk te maken en verstoringen van toeleveringsketens te voorkomen.

  • 21 december

   Europese Commissie keurt eerste veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 goed

   De Commissie heeft een voorwaardelijke handelsvergunning verleend voor het door BioNTech en Pfizer ontwikkelde vaccin, het eerste vaccin tegen COVID-19 dat in de EU is toegelaten. Deze vergunning volgt op een positieve wetenschappelijke aanbeveling op basis van een grondige beoordeling van de veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau en wordt door de lidstaten bekrachtigd.

  • 18 december

   Commissie komt met regels voor snelle antigeentests en reserveert 20 miljoen tests voor lidstaten

   De Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de wederzijdse erkenning van snelle antigeentests. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de diagnostische tests snel geëvolueerd, waaruit blijkt dat zij een centrale rol spelen bij het indijken van uitbraken. De Commissie heeft ook een kaderovereenkomst met de bedrijven Abbott en Roche ondertekend op grond waarvan meer dan 20 miljoen snelle antigeentests kunnen worden aangekocht voor maximaal 100 miljoen euro, gefinancierd door het instrument voor noodhulp. Vanaf begin 2021 zullen deze tests beschikbaar worden gesteld aan de EU-landen, als onderdeel van de EU-strategie voor coronatests.

  • 18 december

   Akkoord over faciliteit voor herstel en veerkracht

   De Europese Commissie verwelkomt het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over de faciliteit voor herstel en veerkracht. De faciliteit is het belangrijkste instrument dat de kern vormt van NextGenerationEU, het plan van de EU om sterker uit de huidige crisis te komen. Er zal 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies beschikbaar worden gesteld om hervormingen en investeringen in de EU-landen te ondersteunen.

  • 17 december

   Europese Commissie verheugd over goedkeuring langetermijnbegroting EU voor 2021-2027

   De Europese Commissie is verheugd over het besluit van de Raad om de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 aan te nemen. Met dit besluit is nu aan alle voorwaarden voldaan: het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 treedt op 1 januari 2021 in werking. Daardoor kunnen begunstigden de komende zeven jaar over 1 074 miljard euro [in prijzen van 2018] aan EU-financiering beschikken.

  • 17 december

   Commissie rondt verkennende gesprekken met Novavax over een nieuw potentieel vaccin af

   De Europese Commissie heeft verkennende gesprekken met het farmaceutische bedrijf Novavax afgerond met het oog op de aankoop van hun mogelijke vaccin tegen COVID-19. Het beoogde contract met Novavax zou alle EU-landen de mogelijkheid bieden om 100 miljoen doses te kopen, met de mogelijkheid om later nog eens 100 miljoen doses aan te kopen.

  • 7 december

   Vaccins en testkits van btw vrijgesteld

   De Commissie is verheugd over de goedkeuring die is gegeven aan belangrijke nieuwe maatregelen, waarmee de lidstaten de btw over de aanschaf van vaccins en testkits door ziekenhuizen, gezondheidswerkers en particulieren in de EU zullen kunnen kwijtschelden. De nieuwe regels moeten betere en goedkopere toegang bieden tot de middelen die nodig zijn om het coronavirus te voorkomen, op te sporen en te behandelen.

  • 2 december

   Commissie presenteert strategie "COVID-19: Waakzaam de winter door"

   De Commissie heeft een strategie aangenomen voor een duurzame controle van de pandemie in de winter. Waakzaamheid en voorzichtigheid zijn de hele winter lang geboden, tot ver in 2021, wanneer veilige en doeltreffende vaccins zullen worden uitgerold. De Commissie zal dan verdere aanwijzingen geven voor een geleidelijke en gecoördineerde opheffing van de coronamaatregelen.

  • 1 december

   Commissie betaalt vijf lidstaten 8,5 miljard euro uit in het kader van SURE

   De Europese Commissie heeft de derde tranche van financiële steun in het kader van het SURE-instrument uitbetaald: 8,5 miljard euro aan vijf EU-lidstaten. Van deze derde tranche kreeg België 2 miljard euro, Hongarije 200 miljoen euro, Portugal 3 miljard euro, Roemenië 3 miljard euro en Slowakije 300 miljoen euro. Deze steun – in de vorm van leningen tegen gunstige voorwaarden – zal de lidstaten helpen om plotse stijgingen van de overheidsuitgaven ter bescherming van de werkgelegenheid op te vangen. Tussen eind oktober en eind november hebben 15 lidstaten samen ongeveer 40 miljard euro ontvangen in het kader van het SURE-instrument van de EU.

  • 1 december

   EU trekt 20 miljoen euro uit om gezondheidszorgstelsels in ASEAN-landen te ondersteunen

   Als onderdeel van de wereldwijde respons van Team Europe op de coronapandemie heeft de EU een nieuw programma van 20 miljoen euro aangekondigd ter ondersteuning van de paraatheids- en responscapaciteit van partners in de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN). Het programma voor pandemie-respons en -paraatheid voor Zuidoost-Azië zal worden uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en het ASEAN-secretariaat. Het zal de regionale coördinatie van de COVID-19-respons verbeteren en de capaciteit van de gezondheidsstelsels in Zuidoost-Azië versterken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

  November

  • 12 november

   EU verhoogt bijdrage aan COVAX-faciliteit

   De EU heeft aangekondigd dat ze de COVAX-faciliteit met 100 miljoen euro extra zal subsidiëren om de toegang van lage- en middeninkomenslanden tot het toekomstige COVID-19-vaccin veilig te stellen. COVAX is de vaccinpijler van de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT), een wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-tests, -behandelingen en -vaccins te versnellen. De middelen vormen een aanvulling op de 400 miljoen euro aan garanties die de EU al had toegezegd. De EU is een van de grootste donoren van COVAX.

  • 11 november

   Bouwen aan een Europese gezondheidsunie

   De Europese Commissie heeft de eerste stappen gezet naar een Europese gezondheidsunie. Op basis van de lessen die uit de huidige crisis worden getrokken, heeft ze voorstellen gedaan voor een grotere paraatheid en betere respons tijdens de huidige en toekomstige gezondheidscrises. Ze gaan onder meer over versterking van het EU-kader voor gezondheidsbeveiliging en een grotere rol van de belangrijkste EU-agentschappen.

  • 11 november

   Vierde contract met farmaceutische bedrijven voor potentiële vaccins

   De Europese Commissie een vierde contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer goedgekeurd. Dat contract voorziet in de initiële aankoop van 200 miljoen doses namens alle EU-lidstaten, te leveren zodra het vaccin tegen COVID-19 veilig en doeltreffend blijkt te zijn, plus een optie op nog eens 100 miljoen doses.

  • 10 november

   Akkoord over pakket van 1800 miljard euro voor een groener, digitaal sterker en veerkrachtiger Europa

   De Commissie was ingenomen met het akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad over de volgende langetermijnbegroting van Europa en NextGenerationEU. Na goedkeuring kan het totaalpakket van 1800 miljard euro helpen bij het herstel van Europa na de coronacrisis. De EU moet groener, digitaler en veerkrachtiger worden en beter voorbereid zijn op de huidige en toekomstige uitdagingen.

  • 9 november

   92 miljoen euro hulp voor coronabestrijding in de Sahel

   In het kader van de samenwerking met de Sahel heeft de EU 92 miljoen euro uitgetrokken om Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tsjaad te helpen bij de strijd tegen het coronavirus. Het geld gaat naar degelijke gezondheidszorg voor de bevolking en maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te beperken.

  Oktober

  • 22 oktober

   Eerste rescEU-beademingsapparaten naar Tsjechië verzonden

   Naar aanleiding van een verzoek om bijstand van Tsjechië heeft de EU onmiddellijk een eerste partij van 30 beademingsapparaten van rescEU gestuurd. RescEU is de gemeenschappelijke Europese reserve van medische uitrusting die eerder dit jaar is opgezet om door de coronapandemie getroffen landen te helpen.

  • 21 oktober

   Eerste uitgifte sociale EU-SURE-obligaties door Commissie

   De Europese Commissie heeft in het kader van het EU-SURE-instrument voor het eerst sociale obligaties ter waarde van 17 miljard euro uitgegeven om banen te helpen beschermen en mensen aan het werk te houden. Deze uitgifte bestond uit twee obligaties: een van 10 miljard euro, die moet worden terugbetaald in oktober 2030, en een van 7 miljard euro, die moet worden terugbetaald in 2040. Beleggers toonden zeer veel belangstelling voor dit instrument met een hoge rating, en de obligaties werden meer dan 13 keer overtekend, wat leidde tot gunstige prijsvoorwaarden voor beide obligaties.

  • 19 oktober

   EU laat eerste corona-apps samenwerken via gateway

   De Commissie heeft op verzoek van de EU-lidstaten een systeem (een “gateway”) opgezet waardoor corona-apps in de hele EU kunnen samenwerken. Zo worden de mogelijkheden van deze apps beter benut en kan de coronabesmettingsketen over de grenzen heen worden doorbroken. Na een succesvolle proeffase is het systeem op 19 oktober van start gegaan met een eerste reeks nationale apps die nu via deze dienst met elkaar verbonden zijn: de “Corona-Warn-App” uit Duitsland, de “COVID tracker” uit Ierland en “immuni” uit Italië.

  • 19 oktober

   25 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis in Gambia te verzachten

   De Europese Unie heeft 25 miljoen euro aan begrotingssteun gegeven voor de bestrijding van de coronapandemie in Gambia. Als onderdeel van het totaalpakket van Team Europe dragen deze middelen bij tot het herstel na de pandemie en ondersteunen zij de overgang naar democratie en de ontwikkelingsdoelstellingen op middellange termijn.

  • 15 oktober

   Commissie geeft overzicht van belangrijkste stappen voor doeltreffende vaccinatiestrategieën en de inzet van vaccins

   In de aanloop naar de EU-top heeft de Commissie de kernpunten gepresenteerd waarmee de lidstaten in hun COVID-19-vaccinatiestrategie rekening moeten houden. Zij heeft ook aangegeven welke groepen voorrang zouden moeten krijgen bij de vaccinatie, zodra er een veilig en doeltreffend vaccin beschikbaar is.

  • 8 oktober

   Commissie keurt derde vaccincontract goed

   De Europese Commissie heeft een derde contract met een farmaceutisch bedrijf goedgekeurd, dit keer met Janssen Pharmaceutica NV, dat deel uitmaakt van de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson. Dankzij dit contract kunnen de EU-lidstaten voor 200 miljoen mensen vaccins tegen COVID-19 kopen zodra bewezen is dat het vaccin van dit bedrijf veilig en doeltreffend is. Het contract biedt ook een optie op extra vaccins voor nog eens 200 miljoen mensen. De Commissie heeft eerder al contracten gesloten met AstraZeneca en Sanofi-GSK, en verkennende gesprekken gevoerd met CureVac, BioNTech-Pfizer en Moderna.

  • 7 oktober

   Commissie wil tot 100 miljard euro EU-SURE-obligaties uitgeven als sociale obligaties

   De Commissie heeft aangekondigd dat zij haar komende EU-SURE-obligaties voor een bedrag van maximaal 100 miljard euro als sociale obligaties zal uitgeven, en heeft daartoe een onafhankelijk geëvalueerd kader voor sociale obligaties aangenomen. Dit kader laat aan de beleggersgemeenschap zien hoe de door de uitgifte van SURE-obligaties aangetrokken middelen zullen worden gebruikt voor een duidelijk omschreven doelstelling: verlichting van de sociale impact van de coronapandemie en de gevolgen daarvan in de hele EU.

  September

  • 25 september

   Raad keurt 87,4 miljard euro aan financiële steun uit SURE voor lidstaten goed

   De Raad heeft zijn goedkeuring gegeven voor 87,4 miljard euro aan financiële steun aan 16 lidstaten in de vorm van EU-leningen in het kader van SURE, een tijdelijk EU-instrument om de werkloosheidsrisico’s tijdens de coronacrisis te beperken.

  • 22 september

   Nog eens vier lidstaten sluiten zich aan bij medische reserve rescEU

   Denemarken, Griekenland, Hongarije en Zweden hebben zich bij Duitsland en Roemenië gevoegd als gastlanden voor de rescEU-reserve van medische uitrusting. Met financiële steun van de Europese Commissie leggen nu zes EU-lidstaten samen een gemeenschappelijke Europese reserve aan van levensreddende beschermende en andere essentiële medische uitrusting die in heel Europa kan worden verdeeld in medische noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer de nationale gezondheidsstelsels de toevloed van coronapatiënten niet aankunnen.

  • 18 september

   Commissie ondertekent tweede contract voor potentieel vaccin

   Een tweede contract met een farmaceutisch bedrijf is op 18 september in werking getreden na de formele ondertekening van het contract tussen Sanofi-GSK en de Commissie. Het contract biedt alle EU-lidstaten de mogelijkheid om tot 300 miljoen doses van het vaccin van Sanofi-GSK aan te kopen.

  • 11 september

   Humanitaire luchtbrug van de EU naar Peru en 30,5 miljoen euro voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

   Als onderdeel van de wereldwijde coronarespons van de EU zijn er met drie vluchten via de humanitaire luchtbrug naar Lima (Peru) meer dan 4 ton levensreddend materiaal aan humanitaire organisaties in dat land geleverd. De EU heeft ook aangekondigd in 2020 30,5 miljoen euro aan humanitaire hulp beschikbaar te stellen aan de meest kwetsbaren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

  • 10 september

   WHO en Commissie lanceren faciliteringsraad voor sterkere wereldwijde samenwerking

   De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hebben samen de eerste vergadering geopend en geleid van de faciliteringsraad op hoog niveau, die de werkzaamheden van het wereldwijde samenwerkingskader Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) aanstuurt om de ontwikkeling en inzet van vaccins, tests en behandelingen voor COVID-19 te versnellen en de gezondheidsstelsels te verbeteren.

  • 9 september

   Commissie voltooit vaccinportefeuille na besprekingen met zesde fabrikant

   De Commissie heeft verkennende gesprekken met BioNTech-Pfizer afgesloten met het oog op de aankoop van een mogelijk vaccin tegen COVID-19. BioNTech-Pfizer is het zesde bedrijf waarmee de Commissie de gesprekken heeft afgerond, na Sanofi-GSKJohnson & JohnsonCureVac en Moderna. Het eerste contract, dat met AstraZeneca werd gesloten, is op 27 augustus in werking getreden.

  • 4 september

   Commissievoorstel om coronabeperkingen in EU-landen overzichtelijk te maken

   De Commissie heeft een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aangenomen. Het doel ervan is dat alle maatregelen die lidstaten nemen ter beperking van het vrije verkeer in verband met de coronapandemie, op EU-niveau worden gecoördineerd en duidelijk worden gecommuniceerd.

  Augustus

  • 31 augustus

   Commissie sluit zich aan bij COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)

   De Europese Commissie haar deelname bevestigd aan de COVAX-faciliteit voor billijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins overal ter wereld, voor iedereen die ze nodig heeft. Als onderdeel van de inspanningen van Team Europe heeft de Commissie ook een bijdrage van 400 miljoen euro aan garanties ter ondersteuning van COVAX en haar doelstellingen in het kader van de wereldwijde coronarespons aangekondigd.

  • 27 augustus

   Commissie ondertekent eerste contract met AstraZeneca

   Het eerste contract dat de Europese Commissie namens de EU-lidstaten met een farmaceutisch bedrijf heeft getekend, is in werking getreden. Het contract stelt alle EU-lidstaten in de gelegenheid een vaccin tegen COVID-19 te kopen en eventueel te doneren aan landen met een lager of middelhoog inkomen, of onder Europese landen te herverdelen. In het kader van het contract kunnen alle lidstaten 300 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca kopen, met een optie voor nog eens 100 miljoen doses, die op basis van het aantal inwoners zullen worden verdeeld. De Commissie gaat door met onderhandelingen over soortgelijke overeenkomsten met andere vaccinfabrikanten en heeft succesvolle verkennende gesprekken afgerond met Sanofi-GSK op 31 juli, Johnson & Johnson op 13 augustus, CureVac op 18 augustus en Moderna op 24 augustus.

  • 24 augustus

   Commissie geeft 15 EU-landen via SURE voor 81,4 miljard euro aan goedkope leningen

   De Europese Commissie heeft bij de Raad voorstellen ingediend om 15 EU-landen voor een bedrag van 81,4 miljard euro aan goedkope leningen te helpen door middel van het nieuwe instrument SURE. SURE is een essentieel instrument in de EU-strategie om burgers te beschermen en de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie te beperken. Zodra de Raad deze voorstellen goedkeurt, zal de financiële steun worden verstrekt in de vorm van leningen die door de EU tegen gunstige voorwaarden aan de lidstaten worden verstrekt.

  • 22 augustus

   EU stuurt Venezuela hulp via humanitaire luchtbrug

   In het kader van haar wereldwijde coronarespons heeft de EU via een humanitaire luchtbrug op touw gezet en met twee vluchten naar Venezuela in totaal 82,5 ton aan levensreddend materiaal afgeleverd bij humanitaire partners in het veld. De eerste vlucht vertrok op 19 augustus vanuit Madrid naar Caracas, de tweede op 21 augustus. Deze door de EU betaalde vluchten maken deel uit van de humanitaire luchtbruggen die de EU voortdurend paraat heeft staan om hulp naar probleemgebieden overal ter wereld te kunnen brengen.

  • 18 augustus

   Commissie stelt voor om culturele hoofdsteden van 2020 te verlengen tot 2021

   De Commissie heeft voorgesteld om Rijeka (Kroatië) en Galway (Ierland), de huidige culturele hoofdsteden van Europa, hun status te laten behouden tot 30 april 2021. Ook pleit ze ervoor de start van Novi Sad (Servië) als culturele hoofdstad uit te stellen van 2021 tot 2022, en het jaar waarin Timisoara (Roemenië) en Elefsina (Griekenland) de titel zullen dragen, uit te stellen van 2021 tot 2023. Sinds het begin van de coronacrisis hebben de Commissie en de teams van de verschillende culturele hoofdsteden van 2020 tot en met 2023 samen de ontwikkelingen op de voet gevolgd om te kunnen inschatten welke gevolgen deze hebben voor de activiteiten dit jaar en de voorbereidingen voor de volgende culturele hoofdsteden van Europa.

  • 14 augustus

   Commissie bereikt overeenkomst over een mogelijk vaccin

   De Commissie heeft vandaag een overeenkomst bereikt met het farmaceutische bedrijf AstraZeneca over een potentieel vaccin tegen COVID-19. De EU krijgt zo de mogelijkheid dat vaccin aan te kopen en aan landen met een laag of middelhoog inkomen te doneren of aan andere Europese landen te leveren. Hiermee is de basis gelegd voor een kadercontract om namens te EU-landen 300 miljoen dosissen van het vaccin te kopen, met een optie om er nog 100 miljoen bij te bestellen.

  • 13 augustus

   Verdere onderhandelingen over vaccins voor Europeanen

   Na eerste positieve stappen met Sanofi-GSK op 31 juli heeft de Commissie verdere verkennende gesprekken over een vaccin afgerond met Johnson & Johnson. De partijen werken aan een contract waardoor alle EU-lidstaten de mogelijkheid krijgen het vaccin aan te kopen. De Commissie wil op papier dat zij, zodra er een veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 is, namens alle EU-landen een eerste partij van 200 miljoen doses kan aankopen, met de mogelijkheid er nog eens 200 miljoen bij te bestellen.

  • 11 augustus

   EU-subsidie voor 23 nieuwe onderzoeksprojecten over coronavirus

   De Europese Commissie subsidieert 23 nieuwe onderzoeksprojecten voor een bedrag van zo'n 128 miljoen euro via Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie. Deze steun wordt betaald uit de beloofde Commissiebijdrage van 1,4 miljard euro voor de Wereldwijde coronarespons die voorzitter Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 heeft opgestart. De onderzoekers moeten de industrie helpen met oplossingen te komen om de coronapandemie en de gevolgen ervan te bestrijden. Ze moeten ook medische technologie en digitale tools ontwikkelen, meer inzicht verwerven in de invloed van de pandemie op ons gedrag, de maatschappij en de economie, en leren van grote groepen patiënten in heel Europa (cohortonderzoek). Het onderzoek is een aanvulling op eerdere projecten om diagnosemethoden, behandelingen en vaccins te ontwikkelen. Het is het resultaat van een tweede oproep van de Commissie op 19 mei 2020 om voorstellen in te dienen.

  • 7 augustus

   EU stuurt extra rescEU-maskers naar Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië

   Nieuwe partijen van FFP2- en FFP3-beschermingsmaskers zijn naar Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië gestuurd. Ze zijn afkomstig van rescEU, de gemeenschappelijke medische reserve die dit jaar is aangelegd om door de coronapandemie getroffen landen te helpen. Intussen gaat de EU door met het aanvullen van de voorraden medische uitrusting.

  Juli

  • 31 juli

   Aankoop toekomstig coronavirus-vaccin veiliggesteld voor Europeanen

   De Commissie rondt de besprekingen over eenaankoopcontract voor een toekomstig vaccin tegen COVID-19 af. Het contract met farmaceut Sanofi-GSK moet de EU-landen de mogelijkheid geven om later, zodra vaststaat dat het vaccin van dit bedrijf tegen COVID-19 veilig en doeltreffend is, samen 300 miljoen dosissen van het vaccin te kopen. De Commissie blijft intussen ook overleg voeren met andere vaccinproducenten.

  • 29 juli

   Humanitaire luchtbrug EU levert met 45 vluchten ruim 1000 ton medische hulp

   Met een nieuwe vlucht van de humanitaire luchtbrug van de EU wordt 41 ton hulpgoederen naar Zuid-Soedan gebracht. De Commissie heeft nu in totaal al meer dan 1 100 ton medische hulp aan landen in Afrika, Azië en Amerika gecoördineerd en gefinancierd. Onder meer Afghanistan, Burkina Faso, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Iran, Sudan, Zuid-Sudan, Haïti, Somalië, Guinee-Bissau, Irak en Jemen hebben hulp gekregen. Sinds de start van de luchtbrug op 8 mei 2020 zijn met de 45 vluchten ook bijna 1500 medische en humanitaire hulpverleners vervoerd.

  • 28 juli

   EU neemt optie op remdesivir voor de behandeling van COVID-19

   De Europese Commissie sluit een contract met farmaceut Gilead over de aankoop van Veklury, de handelsnaam van remdesivir. Veklury is het eerste middel dat op EU-niveau is toegelaten voor de behandeling van COVID-19. Vanaf begin augustus wordt Veklury, in overleg en met steun van de Commissie, geleverd aan de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk om in de onmiddellijke behoefte te voorzien.

  • 27 juli

   Oproep voor innovatieve partnerschappen voor respons en herstel tussen EU-regio’s

   De Commissie lanceert een oproep om thematische partnerschappen op te zetten. Het gaat om innovatieve interregionale proefprojecten die de respons op en het herstel na de coronaviruspandemie moeten stimuleren. Ze moeten de regio’s helpen om de kansen die de crisis biedt te benutten, veerkracht te ontwikkelen en de groene en digitale transformatie voort te zetten met het oog op het herstel van de meest getroffen sectoren, zoals gezondheid en toerisme.

  • 24 juli

   De kapitaalmarkten inzetten voor het herstel van Europa

   In het kader van haar herstelstrategie stelt de Commissie een herstelpakket voor de kapitaalmarkten vast. Deze maatregelen moeten het voor kapitaalmarkten gemakkelijker maken om Europese bedrijven te helpen de crisis te boven te komen.  Het pakket moet de regels voor de kapitaalmarkten wijzigen, zodat grotere investeringen in de economie worden gestimuleerd, snelle herkapitalisatie van bedrijven mogelijk wordt en het vermogen van banken om het herstel te financieren, wordt vergroot.

  • 21 juli

   EU-leiders sluiten akkoord over herstelplan en meerjarig financieel kader voor 2021-2027

   Na vier dagen van onderhandelingen bereiken de EU-leiders overeenstemming over het herstelplan voor Europa. Meer dan 50% van de langetermijnbegroting van de EU en Next Generation EU, in totaal zo’n 1800 miljard euro, zal een modern beleid ondersteunen en Europa op weg zetten naar een duurzaam en veerkrachtig herstel.

  • 20 juli

   Steun voor de meest kwetsbare mensen in zuidelijk Afrika

   De Commissie stuurt voor 64,7 miljoen euro aan humanitaire hulp naar landen in het zuiden van Afrika om de mensen daar te helpen het hoofd te bieden aan de coronapandemie, extreme weersomstandigheden zoals aanhoudende droogte in de regio, en andere crises.

  • 16 juli

   Bescherming van seizoenarbeiders

   De Commissie komt met richtsnoeren voor de bescherming van seizoensarbeiders in de EU in verband met de coronaviruspandemie. Die geven de nationale overheden, arbeidsinspecties en sociale partners een houvast om de rechten, de gezondheid en de veiligheid van seizoenarbeiders te waarborgen en ervoor te zorgen dat seizoensarbeiders hun rechten kennen.

  • 15 juli

   Commissie versterkt paraatheid voor toekomstige uitbraken

   De Commissie presenteert kortetermijnmaatregelen om de EU-paraatheid voor toekomstige uitbraken van COVID-19 te verbeteren. Ze moeten de test- en contacttraceringscapaciteit, het toezicht op de volksgezondheid en de toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en behandelingen e.d. verbeteren. Daarnaast hebben ze betrekking op de piekcapaciteit van de gezondheidszorg, niet-farmaceutische tegenmaatregelen, steun voor minderheden en kwetsbare personen, en de vermindering van de druk van de seizoensgriep op de gezondheidszorg.

  • 14 juli

   24 miljoen euro voor coronabestrijding in Oeganda

   In 2020 gaat 24 miljoen euro naar humanitaire hulp voor de meest kwetsbare mensen in Oeganda, vooral vluchtelingen en gemeenschappen die vluchtelingen opvangen. Daarnaast krijgen hulporganisaties in Oeganda 1 miljoen euro van de EU om de coronaparaatheid en -bestrijding te verbeteren op basis van het nationale responsplan.

  • 7 Juli

   Commissie komt met nieuwe buitengewone steunmaatregelen voor wijnsector

   De Commissie heeft extra maatregelen genomen ter ondersteuning van de wijnsector, die extra zwaar getroffen is door de coronacrisis.  Het gaat onder meer om een tijdelijke toestemming voor het zelf organiseren van marktmaatregelen door marktdeelnemers, een verhoging van de bijdrage van de EU voor nationale steunprogramma’s voor de wijnsector en de invoering van voorschotten voor crisisdistillatie en -opslag.

  • 6 Juli

   CureVac krijgt met steun van Commissie EIB-lening van 75 miljoen euro voor vaccinontwikkeling en productie-uitbreiding

   CureVac, een biofarmaceut die een nieuw soort transformatieve geneesmiddelen ontwikkelt en klinisch test, heeft een lening van 75 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) gekregen voor de ontwikkeling van vaccins tegen infectieziekten,  waaronder het kandidaatvaccin CVnCoV, dat mogelijk SARS-CoV-2-infecties voorkomt.

  • 2 Juli

   Nieuw steunpakket voor Noord-Afrika ondersteunt kwetsbare groepen en helpt bij de aanpak van de coronapandemie

   In het kader van de wereldwijde EU-respons op de coronapandemie heeft de EU, via haar noodtrustfonds voor Afrika (EUTF), een nieuw steunpakket goedgekeurd om migranten te beschermen, lokale gemeenschappen te stabiliseren en het coronavirus in Noord-Afrika te bestrijden. Het gaat om 80 miljoen euro aan nieuwe middelen en 30 miljoen euro aan niet-bestede middelen van het EUTF.

  Juni

  • 29 juni

   Uitbreiding van de tijdelijke kaderregeling om micro- en kleine ondernemingen en start-ups verder te ondersteunen en particuliere investeringen aan te moedigen

   De Commissie heeft de tijdelijke regeling voor staatssteun van 19 maart 2020 voor de derde keer gewijzigd: het toepassingsgebied is uitgebreid zodat meer steun mogelijk is voor microbedrijven, kleine ondernemingen en start-ups. De centrale doelstelling van de tijdelijke kaderregeling is gericht steun verlenen aan bedrijven die levensvatbaar waren voordat zij door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen terechtkwamen.

  • 27 juni

   Wereldwijde coronarespons: EIB en Commissie zeggen 4,9 miljard euro extra toe

   De op 27 juni door de Commissie en Global Citizen georganiseerde donorconferentie heeft 6,15 miljard euro extra opgeleverd. Dit geld wordt gebruikt voor de ontwikkeling van coronavaccins, -tests en -behandelingen en voor een gelijke toegang hiertoe. Het bedrag bestaat uit toezeggingen van 4,9 miljard euro van de Europese Investeringsbank, in partnerschap met de Europese Commissie, en van 485 miljoen euro van afzonderlijke EU-lidstaten. Hierdoor stijgt de totale opbrengst van de Wereldwijde coronarespons tot 15,9 miljard euro.

  • 24 juni

   Meer steun voor getroffen boeren

   De Raad neemt een verordening aan waardoor de lidstaten boeren en kleine en middelgrote bedrijven die landbouwproducten verwerken, afzetten of ontwikkelen, bij wijze van uitzondering steun kunnen geven. Boeren krijgen maximaal 7 000 euro, kleine en middelgrote bedrijven ten hoogste 50 000 euro. De regeling geldt ook voor katoen, maar niet voor visserijproducten. Hiervoor worden middelen  van bestaande programma’s voor plattelandsontwikkeling gebruikt. De bedoeling is dat boeren en kleinere en middelgrote bedrijven die door de sluiting van winkels, markten en restaurants, in geldnood zitten, weer ademruimte krijgen.

  • 24 juni

   Raad akkoord met uitstel van bepaalde belastingregels

   De Raad neemt een wijziging van de richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen aan. De lidstaten kunnen daardoor maximaal zes maanden uitstel verlenen voor de indiening en uitwisseling van informatie over financiële rekeningen waarvan de begunstigden in een ander EU-land belastingplichtig zijn, en over regelingen voor grensoverschrijdende fiscale planning.

  • 24 juni

   Tweede vlucht humanitaire luchtbrug naar Soedan

   In het kader van de humanitaire luchtbrug vertrekt de tweede vlucht met humanitaire hulpverleners en essentiële voorzieningen naar Soedan om mensen in nood te bereiken en de bestrijding van het coronavirus te ondersteunen. Deze volledig door de EU gefinancierde operatie is mogelijk dankzij een gecoördineerde aanpak van Team Europe, een samenwerkingsverband van de Europese Unie, Zweden, Frankrijk en het netwerk voor humanitaire logistiek.

  • 18 juni

   Sociaal-economische hulp voor Centraal-Afrikaanse Republiek en Hoorn van Afrika vanwege de pandemie

   Ook in Afrika levert de Europese Commissie strijd tegen de coronacrisis. Zo krijgt ze de overheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek 54 miljoen euro om de hogere uitgaven als gevolg van de strijd tegen het virus te helpen financieren. De dag ervoor had ze al 60 miljoen euro aan hulp beloofd om de gezondheid en de sociaaleconomische impact van de pandemie in de Hoorn van Afrika aan te pakken. De steun is bestemd voor de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit, die met de coördinatie van de strijd tegen de coronapandemie in de Hoorn van Afrika is belast.

  • 18 juni

   EU-financiering voor het vervoer van medische goederen, medische teams en patiënten

   EU-landen kunnen nu via het instrument voor noodhulp extra financiering aanvragen voor het vervoer van essentiële goederen, medische teams en coronapatiënten. Dit komt bovenop de steun die al beschikbaar is via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de eerder via rescEU geleverde beschermingsmiddelen. Op 18 juni zijn bij wijze van proef zeven ton persoonlijke beschermingsmiddelen aan Bulgarije geleverd, waaronder meer dan een half miljoen mondmaskers. Bulgarije betaalde de maskers, het vervoer kwam voor rekening van de EU.

  • 16 juni

   Commissie presenteert EU-vaccinstrategie

   De Commissie presenteert een Europese strategie om sneller vaccins tegen COVID-19 te kunnen ontwikkelen, produceren en toepassen. Een doeltreffend en veilig vaccin tegen het virus is de beste manier om definitief af te rekenen met de pandemie. De Commissie gaat steun verlenen aan ontwikkelingsactiviteiten zodat er binnen 12 tot 18 maanden, of misschien zelf eerder, een veilig en doeltreffend vaccin beschikbaar is.

   Videoboodschap van Commissievoorzitter Von der Leyen over de EU-vaccinstrategie

  • 15 juni

   Re-open EU: alles wat u als reiziger in Europa moet weten nu de grenzen weer open gaan

   De Commissie lanceert Re-open EU, een webplatform met essentiële informatie om weer weer veilig door Europa te kunnen reizen. Wie een reis, zomervakantie of citytrip plant, vindt op het platform actuele informatie over de grenzen, vervoermiddelen, reisbeperkingen, regels over afstand houden en mondkapjes, en andere praktische zaken.

  • 11 juni

   100 miljoen euro steun van de Europese Investeringsbank aan BioNTech voor COVID-19-vaccin

   De Europese Investeringsbank (EIB) en het immunotherapiebedrijf BioNTech SE sluiten een overeenkomst voor de financiering van BNT162, het programma van dat bedrijf voor de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin. BioNTech is het eerste Europese bedrijf dat al begonnen is met klinisch testen: in april in Duitsland en begin mei in de VS. De EIB-steun komt uit het budget van het Horizon 2020-programma InnovFin en het Europees Fonds voor strategische investeringen.

  • 11 juni

   Commissie adviseert Schengenlanden om inreisbeperkingen na 30 juni in onderling overleg af te bouwen

   De Commissie adviseert de Schengenlanden en de geassocieerde Schengenlanden om de binnengrenzen op 15 juni weer te openen en de beperking op niet-essentiële reizen naar de EU te verlengen tot 30 juni. Ze heeft ook een aanpak voorgesteld om die beperking daarna geleidelijk af te bouwen.

  • 10 juni

   EU voert strijd tegen desinformatie op

   De coronapandemie gaat gepaard met een vloedgolf aan onjuiste of misleidende informatie. Ook van buiten de EU worden pogingen ondernomen om de burgers en het debat in Europa te beïnvloeden. In een gezamenlijke mededeling hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU nu concreet aangegeven wat er hier op korte termijn tegen kan worden gedaan.

  • 10 juni

   55 miljoen euro voor Syrische vluchtelingen en lokale gemeenschappen in Jordanië en Libanon

   De EU strijdt ook buiten Europa tegen het coronavirus. Daarom heeft het EU-trustfonds voor Syrië 55 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Syrië en kwetsbare personen in Jordanië en Libanon om de pandemie te bestrijden. Het geld wordt gebruikt voor essentiële zaken zoals gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Hiermee komt de totale steun uit het EU-trustfonds sinds 2015 op meer dan 2,2 miljard euro, meer dan twee keer zo veel als oorspronkelijk gepland.

  • 8 juni

   Innovatieve bedrijven krijgen 314 miljoen euro voor virusbestrijding en crisisherstel

   Via het Accelator-proefproject van de Europese Innovatieraad heeft de Commissie aan 35 bedrijven bijna 166 miljoen euro steun toegezegd om de coronapandemie te bestrijden. Nog eens 36 ondernemingen krijgen 148 miljoen euro om te helpen met het herstelplan voor Europa. Dat brengt de totale investeringen uit Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, nu op 314 miljoen euro.

  • 7 juni

   Humanitaire luchtbrug EU naar Democratische Republiek Congo

   In het kader van de humanitaire luchtbrug van de EU worden met drie vluchten hulpverleners en essentiële hulpmiddelen voor coronabestrijding naar de Democratische Republiek Congo gebracht. Sinds haar oprichting begin mei heeft de luchtbrug nog vier andere humanitaire vluchten georganiseerd: drie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek en één naar São Tomé en Príncipe. Meer vluchten naar Afrika, maar ook naar andere regio’s met dringende humanitaire behoeften zullen volgen.

  • 4 Juni

   Europese Commissie zegt 300 miljoen euro toe aan Gavi

   Op de wereldvaccinatietop maakte de Commissie bekend dat zij de vaccin-alliantie Gavi 300 miljoen euro aan steun gaat geven voor de periode 2021-2025. Daarmee kunnen 300 miljoen kinderen in de hele wereld worden ingeënt en kunnen vaccinvoorraden worden aangelegd die nodig zijn bij uitbraken van besmettelijke ziekten.

    

    

  • 3 Juni

   De Commissie trekt 11,5 miljard euro uit voor crisisherstel in 2020

   De Commissie heeft voorgesteld de begroting voor 2020 te wijzigen zodat zij dit jaar al 11,5 miljard euro aan het herstel van de coronacrisis kan besteden. Het duurt nog wel even voordat er een nieuw eigenmiddelenbesluit ligt. Om toch dit jaar al met de dringend noodzakelijke steun voor werknemers, bedrijven en lidstaten over de brug te kunnen komen, heeft de Commissie voorgesteld de huidige langetermijnbegroting 2014-2020 bij te stellen. Het extra bedrag is bestemd voor React-EU, het instrument voor solvabiliteitssteun en het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO).

   

  Mei

  • 28 mei

   Wereldwijde coronarespons: begin van een nieuwe campagne met steun van Global Citizen

   In het kader van de op 4  mei gestarte donormarathon is samen met de internationale bewustmakingsorganisatie Global Citizen onder de naam "Global Goal: Unite For Our Future" een nieuwe campagne van start gegaan in de aanloop naar een mondiale donortop op 27 juni. Samen met Global Citizen zal de Commissie proberen nog meer geld in te zamelen om de huidige pandemie te overwinnen en een volgende te voorkomen.

  • 27 mei

   Commissie presenteert herstelplan voor Europa

   De Commissie streeft naar een duurzaam, evenwichtig, inclusief en eerlijk herstel in alle lidstaten. Daarom heeft zij een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU, voorgesteld, dat gebaseerd is op een solide, moderne en vernieuwde EU-begroting voor de lange termijn. De Commissie heeft ook haar geactualiseerd werkprogramma voor 2020 bekendgemaakt. Daarin ligt de nadruk op het herstel en de veerkracht van de EU.

  • 26 mei

   Raad verlengt termijn voor algemene vergaderingen van “Europese vennootschappen” (SE’s) en "Europese coöperatieve vennootschapen” (SCE’s)

   Nauwelijks vier weken nadat de Europese Commissie een tijdelijke afwijking van de regels voor Europese vennootschappen (SE’s) en Europese Coöperatieve Vennootschappen (SCE’s) had voorgesteld, heeft de Raad dit voorstel goedgekeurd. Het Europees Parlement had er al op 14 mei mee ingestemd. SE’s en SCE’s mogen nu hun algemene vergaderingen uitzonderlijk tot twaalf in plaats van zes maanden na het einde van het boekjaar houden.

  • 26 mei

   De Raad stelt tijdelijke regels vast om de termijn voor algemene vergaderingen van “Europese vennootschappen” (SE’s) en “Europese coöperatieve vennootschapen” (SCE’s) te verlengen.

   Nauwelijks vier weken nadat de Europese Commissie een tijdelijke afwijking van de regels voor Europese vennootschappen (SE’s) en Europese Coöperatieve Vennootschappen (SCE’s) had voorgesteld, heeft de Raad dit voorstel goedgekeurd. Het Europees Parlement heeft had er al op 14 mei mee ingestemd. De afwijking houdt in dat SE’s en SCE’s hun algemene vergaderingen uitzonderlijk tot twaalf in plaats van zes maanden na het einde van het boekjaar, mogen houden.  

  • 20 mei

   EU maakt 50 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp

   De Europese Commissie kondigde vandaag aan 50 miljoen euro extra vrij te maken voor de toenemende vraag naar humanitaire hulp wereldwijd als gevolg van de coronapandemie. Het geld gaat naar de kwetsbare bevolking van landen en gebieden met grote humanitaire problemen zoals de Sahel, de regio rond het Tsjaadmeer, de Centraal-Afrikaanse Republiek, het gebied van de Grote Meren in Afrika, Syrië, Jemen, Palestina en Venezuela, en naar de Rohingya.

  • 20 mei

   Onderzoek met EU-subsidie brengt snelle diagnose op de markt

   Een van de 18 projecten die onlangs 48,2 miljoen euro aan steun van Horizon 2020 hebben gekregen voor de ontwikkeling van diagnoses, behandelingen, vaccins en paraatheidsmaatregelen, leveren nu al positieve resultaten op. De onderzoekers achter het HG nCoV19 test-project hebben goedkeuring gekregen om een nieuwe vorm van diagnose op de markt te brengen waarmee zorgverleners mensen snel op COVID-19 kunnen testen. Overheids- en particuliere partners uit Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en China hebben bij dit project een nieuw draagbaar systeem ontwikkeld dat binnen 30 minuten uitsluitsel geeft over een eventuele virusinfectie.

  • 19 mei

   Een stimulans voor dringend noodzakelijk onderzoek en innovatie

   De Commissie heeft nog eens 122 miljoen euro uit het Horizon 2020-programma beschikbaar gesteld voor dringend onderzoek naar het coronavirus. Nog tot 11 juni kunnen onderzoekers voorstellen indienen. De financiering daarvan maakt deel uit van de 1,4 miljard euro die de Europese Commissie heeft toegezegd aan de “Wereldwijde coronarespons”, de fondsenwerving die op initiatief van Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 van start ging.

  • 14 mei

   EU steunt Hoorn van Afrika

   De EU geeft 105,5 miljoen euro extra steun aan landen in de Hoorn van Afrika vanwege de door de coronapandemie verslechterende humanitaire situatie in de regio, waar velen nog steeds te kampen hebben met gewapende conflicten, ontheemding en terugkerende droogte en overstromingen.

  • 13 mei

   Richtsnoeren voor de heropening van de grenzen en het herstel van het Europees toerisme in 2020 en daarna

   De Commissie heeft een reeks richtsnoeren en aanbevelingen gepresenteerd die de lidstaten moeten helpen de reisbeperkingen geleidelijk op te heffen en de toeristische sector weer op te starten na maanden van isolement. Zodra de gezondheidssituatie het toelaat, moet iedereen weer op bezoek kunnen bij familie en vrienden in eigen land en over de grens, maar dan wel met inachtneming van de nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Het pakket helpt ook de toeristische sector in de EU door aan te dringen op steun voor de getroffen bedrijven en te zorgen dat Europa de favoriete bestemming voor toeristen blijft.

  • 12 mei

   117 miljoen euro voor behandelingen en diagnostiek via het initiatief innovatieve geneesmiddelen

   Acht grootschalige onderzoeksprojecten, gericht op de ontwikkeling van behandelingen en diagnostiek voor het coronavirus, zijn geselecteerd in het kader van de versnelde oproep tot het indienen van voorstellen die in maart werd gelanceerd door het initiatief voor innovatieve geneesmiddelen, een publiek-privaat partnerschap.

  • 8 mei

   EU zet humanitaire luchtbrug op

   De Europese Commissie heeft een humanitaire luchtbrug van de EU opgezet voor het vervoer van hulpverleners en noodvoorraden voor coronavirusbestrijding naar een aantal van de meest kritieke gebieden in de wereld.

  • 8 mei

   Commissie levert eerste partij van in totaal 10 miljoen mondmaskers voor EU-gezondheidswerkers

   De 1,5 miljoen mondmaskers zijn geleverd aan 17 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk voor de bescherming van gezondheidswerkers. Het is de eerste partij van de in totaal 10 miljoen maskers die via het instrument voor noodhulp ten behoeve van de lidstaten zijn aangekocht om de directe gevolgen van de pandemie te beperken en te anticiperen op de exit- en herstelstrategie.

  • 8 mei

   Commissie verzoekt lidstaten verbod op niet-essentiële reizen naar de EU te verlengen tot 15 juni

   De Commissie heeft de Schengenlanden en de geassocieerde Schengenlanden verzocht om de tijdelijke beperking op niet-essentiële reizen naar de EU met 30 dagen te verlengen tot 15 juni. De reisbeperkingen moeten gefaseerd worden ingetrokken: Zoals aangegeven in het gemeenschappelijke Europees stappenplan voor de opheffing van inperkingsmaatregelen moeten eerst de controles aan de binnengrenzen geleidelijk en op gecoördineerde wijze worden opgeheven. Pas daarna komen de buitengrenzen aan de beurt.

  • 4 mei

   Wereldwijde coronarespons: 7,4 miljard euro opgehaald voor universele toegang tot vaccins

   De Europese Commissie heeft 7,4 miljard euro (8 miljard dollar) opgehaald aan toezeggingen van donors uit de hele wereld, tijdens de donorconferentie over de wereldwijde coronarespons. Dit bedrag omvat ook 1,4 miljard euro van de Europese Commissie zelf. Daarmee is het initiële streefcijfer van 7,5 miljard euro bijna gehaald en maken we een goede start met de wereldwijde donormarathon, die op 4 mei is begonnen. Het doel is om veel geld op te halen zodat er gezamenlijk testen, behandelingen en vaccins voor het coronavirus kunnen worden ontwikkeld en wereldwijd kunnen worden ingezet.

  • 2 mei

   rescEU levert maskers aan Spanje, Italië en Kroatië

   Na een eerdere levering aan Italië krijgen Spanje, Italië en Kroatië nieuwe partijen FFP2-beschermingsmaskers uit de rescEU-reserve, de eerste gemeenschappelijke Europese medische voorraad ooit, die vorige maand is opgezet om landen te helpen in hun strijd tegen het coronavirus.

  April

  • 30 april

   Steunmaatregelen

   In april heeft de Commissie ingestemd met 127 staatssteunmaatregelen om bedrijven te steunen en banen te redden tijdens coronavirus. Ze blijft nauw samenwerken met de EU-landen om ervoor te zorgen dat de economie zich na de crisis krachtig kan herstellen.

  • 29 april

   Westelijke Balkan: meer steun EU voor bestrijding coronacrisis

   De Europese Commissie kondigt aan dat de EU samen met de Europese Investeringsbank meer dan 3,3 miljard euro zal vrijmaken voor de bevolking van de Westelijke Balkan. Het steunpakket is bestemd voor dringende gezondheids- en humanitaire behoeften als gevolg van de coronapandemie, en voor sociaal en economisch herstel.

  • 28 april

   Bankenpakket: makkelijker lenen voor huishoudens en bedrijven

   De Commissie heeft een bankenpakket aangenomen dat het huishoudens en bedrijven in de hele EU makkelijker maakt om geld te lenen bij de bank. Zo wordt de economie ondersteund en de economische impact van het coronavirus beperkt.

  • 24 april

   Wereldwijde coronarespons: EU geeft startschot voor fondsenwerving

   De EU bundelt vanaf 4 mei 2020 de krachten met mondiale partners om een fondsenwerving, de Wereldwijde coronarespons, op gang te brengen. De WHO en de mondiale gezondheidsorganisaties dringen samen aan op een snelle en gelijke toegang tot veilige, hoogwaardige, doeltreffende en betaalbare tests, behandelingsmethoden en vaccins in de strijd tegen het coronavirus.

  • 23 april

   Verordening medische hulpmiddelen

   De Commissie verheugt zich erover dat het Europees Parlement en de Raad het voorstel over de datum van toepassing van de Verordening betreffende medische hulpmiddelen hebben overgenomen. Deze wijziging houdt rekening met de behoefte aan een grotere beschikbaarheid van essentiële medische hulpmiddelen in de hele EU. Daarnaast blijft de gezondheid en veiligheid van patiënten gewaarborgd totdat de nieuwe wetgeving van toepassing wordt

  • 22 april

   Macrofinancieel bijstandspakket voor tien buurlanden

   De Commissie stelt een pakket van macrofinanciële bijstand aan tien uitbreidings- en nabuurschapspartners ter waarde van 3 miljard euro voor om hen te helpen de economische gevolgen van de coronapandemie te beperken. De voorgestelde steun komt bovenop die van de Team Europe-strategie, de robuuste en gerichte hulp van de EU voor de partnerlanden bij het aanpakken van de coronapandemie.

    

  • 22 april

   Uitzonderlijke maatregelen voor de agrovoedingssector

   Er worden aanvullende uitzonderlijke maatregelen voorgesteld om de meest getroffen landbouw- en voedselmarkten verder te ondersteunen.  Het gaat daarbij onder meer om steun voor particuliere opslag in de zuivel- en de vleessector, het toestaan van op zelforganisatie gebaseerde marktmaatregelen in zwaar getroffen sectoren en de flexibele uitvoering van marktondersteuningsprogramma’s voor groenten en fruit, wijn en andere producten.

  • 21 april

   EU coördineert en financiert hulp aan Italië, Kroatië en buurlanden

   Italië, Kroatië en enkele buurlanden hebben een beroep gedaan op het EU-mechanisme voor civiele bescherming. In de strijd tegen de coronapandemie coördineert en cofinanciert de EU nu de levering van hulpgoederen binnen de EU en in buurlanden.

  • 20 april

   Commissie lanceert dataplatform voor onderzoeksgegevens

   De Europese Commissie lanceert met verschillende partners COVID-19 Data Portal, een Europees onlineplatform waarmee snel onderzoeksgegevens kunnen worden uitgewisseld. Het platform, onderdeel van het ERAvsCorona-actieplan, is alweer een mijlpaal in de inspanningen van de EU om onderzoekers in Europa en in de rest van de wereld te helpen bij de bestrijding van de coronapandemie.

  • 17 april

   Meer dan 500.000 EU-burgers weer huis dankzij unieke EU-repatriëringsoperatie

   Het is de EU gelukt om al meer dan een half miljoen burgers die door coronabeperkingen niet naar huis konden terugkeren, te repatriëren. Na het begin van de uitbraak hebben zich ongeveer 600.000 buiten de EU gestrande EU-burgers gemeld. De meeste daarvan zaten in Azië, het Stille Oceaangebied en Noord- en Zuid-Amerika.

  • 16 april

   Privacyrichtsnoeren voor corona-apps

   De Commissie publiceert privacyrichtsnoeren voor de ontwikkeling van apps die moeten helpen bij de strijd tegen het coronavirus. Dergelijke apps moeten de persoonsgegevens van de gebruiker voldoende beschermen en mogen niet te ingrijpend zijn. De richtsnoeren maken deel uit van een EU-toolbox voor traceerapps.

  • 16 april

   Extra maatregelen voor de agrovoedingssector

   Er zijn twee nieuwe maatregelen goedgekeurd om de agrovoedingssector nog meer te steunen. Ze moeten boeren meer cash flow geven en de administratieve rompslomp voor de boeren en de nationale en regionale autoriteiten in deze moeilijke tijden verminderen.

  • 15 april

   Gezamenlijke Europese exitstrategie

   De Commissie presenteert samen met de voorzitter van de Europese Raad een Europees stappenplan voor de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen. Het bevat concrete aanbevelingen waarmee de lidstaten bij het afbouwen van de coronamaatregelen rekening moeten houden.

  • 15 april

   Veiligere en betrouwbaardere testmethodes

   De Commissie publiceert richtsnoeren voor het testen op het coronavirus. Ze moeten de lidstaten helpen hun testcapaciteit doeltreffend te gebruiken in de verschillende stadia van de pandemie, bijvoorbeeld bij de afbouw van de inperkingsmaatregelen.

  • 14 april

   Medische teams van de EU aan de slag in Italië

   Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming wordt een team van Europese artsen en verpleegkundigen uit Roemenië en Noorwegen naar Milaan en Bergamo gestuurd om de Italiaanse zorgverleners te helpen het coronavirus te bestrijden. Daarnaast schenkt Oostenrijk via het mechanisme meer dan 3 000 liter ontsmettingsmiddelen.

  • 8 april

   Geld voor 100.000 kleine en middelgrote bedrijven

   De Europese Commissie maakt 1 miljard euro vrij uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Dit bedrag dient als garantie voor het Europees Investeringsfonds (EIF). De EIF-garantie stimuleert banken en andere kredietverleners om geld te lenen aan ten minste 100 000 kleine en middelgrote bedrijven en kleine midcaps in Europa die financieel worden getroffen door de coronapandemie, in totaal voor een bedrag van zo'n 8 miljard euro.

  • 8 april

   Vrijstelling van douanerechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen

   De Commissie stemt in met verzoeken van de lidstaten en het VK om tijdelijk af te zien van douanerechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen uit derde landen als bijdrage aan de strijd tegen het coronavirus. Dit maakt het financieel gemakkelijker om aan de medische uitrusting te komen die artsen, verpleegkundigen en patiënten zo hard nodig hebben.

  • 8 april

   De behandeling van patiënten en de inzet van medisch personeel over de grens wordt makkelijker

   Om de samenwerking in de gezondheidszorg over de grenzen heen te verbeteren stelt de Commissie praktische richtsnoeren voor de lidstaten op. De druk op overbelaste ziekenhuizen kan nu worden verlicht omdat het makkelijker wordt patiënten naar buitenlandse ziekenhuizen over te brengen of medische personeel over de grens in te zetten.

  • 8 april

   Alle middelen worden gebruikt om levens en inkomens te redden

   De Commissie stelt voor een solidariteitsinstrument van 100 miljard euro op te zetten onder de naam SURE om ervoor te zorgen dat werknemers doorbetaald worden en bedrijven het hoofd boven water kunnen houden. Ook stelt zij voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten voor de respons op het coronavirus. 24 april: Inwerkingtreding van regels om de meest behoeftige EU-burgers te beschermen en de EU-vissers te helpen.

    

  • 7 april

   Wetenschappers van de EU ontwikkelen nieuw controlemateriaal voor coronatests

   Wetenschappers van de Europese Commissie hebben een nieuw controlemateriaal ontwikkeld waarmee laboratoria in de hele EU kunnen nagaan of hun coronatests betrouwbaar zijn.

  Maart

  • 31 maart

   Steun in de rug voor landen die Syrische vluchtelingen opvangen

   Na de uitbraak van de coronapandemie voert de EU haar steun voor vluchtelingen uit Syrië en voor kwetsbare personen in Irak, Jordanië en Libanon op met een nieuw maatregelenpakket van bijna 240 miljoen euro. De totale steun die via het Regionaal Trustfonds van de EU in respons op de Syrische crisis wordt verleend, komt daarmee uit op meer dan 2 miljard euro.

  • 30 maart

   Solidariteit van de EU met de Westelijke Balkan en het Oostelijk Nabuurschap

   Een bedrag van 140 miljoen euro wordt herbestemd voor de leniging van de meest dringende behoeften in de landen van het Oostelijk Nabuurschap en nog eens maximaal 700 miljoen euro voor de opvang van de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. Ook zegt de Commissie een bedrag van 38 miljoen euro aan directe steun voor de Westelijke Balkan toe voor de aanpak van de noodsituatie in de gezondheidszorg. Een bedrag van 374 miljoen euro wordt herbestemd voor economisch herstel.

  • 30 maart

   Herstel van het vrij verkeer van essentiële werknemers

   De Commissie vaardigt nieuwe richtsnoeren uit om ervoor te zorgen dat grenswerkers, en vooral wie onmisbaar is voor de bestrijding van de coronapandemie, naar hun werk kunnen. Samen met de richtsnoeren voor het tijdelijke verbod op niet-essentiële reizen naar de EU spelen die in op de problemen van burgers en bedrijven die hinder ondervinden van de coronamaatregelen.

  • 27 maart

   Verhoging van het budget voor repatriëringsvluchten en rescEU-reserves

   Een bedrag van 75 miljoen uit de EU-begroting wordt gereserveerd voor repatriëring van EU-burgers door de lidstaten en de aankoop van medische hulpmiddelen via rescEU. Dankzij die repatriëringsvluchten in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming zijn al ruim 10.000 mensen teruggehaald.

  • 26 maart

   Vervoer van essentiële goederen door de lucht op gang gehouden

   De Commissie roept de EU-lidstaten op om het luchtvrachtvervoer tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De lidstaten moeten operationele en organisatorische maatregelen treffen om het vervoer van essentiële goederen, zoals medische benodigdheden, en essentieel personeel op gang te houden.

  • 26 maart

   Belofte tot internationale samenwerking

   Commissievoorzitter Von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad Michel beloven tijdens de buitengewone videoconferentie van de G20-leiders dat de EU bij de aanpak van de pandemie internationaal zal samenwerken en dat zij kwetsbare landen en volkeren over de hele wereld zal helpen.

  • 25 maart

   Bescherming van cruciale Europese bedrijven

   De Commissie vaardigt richtsnoeren uit voor een krachtige EU-brede aanpak bij de screening van buitenlandse investeringen nu de economie door de volksgezondheidscrisis zo kwetsbaar is. Dit moet EU-bedrijven en kritieke technologie op gebieden als gezondheidszorg, medisch onderzoek, biotechnologie en dergelijke beschermen, zonder de algemene openheid van de EU voor buitenlandse investeringen te ondergraven.

  • 23 maart

   "Green lanes" houden het vrachtverkeer in de hele EU op gang

   Er verschijnen nieuwe adviezen over de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer. Ze moeten het goederenvervoer door de hele EU tijdens deze pandemie op gang houden. De lidstaten wordt gevraagd alle binnengrensovergangen op het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) als "green lane” of groene doorgang aan te wijzen. Dit geldt voor alle vrachtvoertuigen, wat ze ook vervoeren.

  • 20 maart

   Activering van de algemene ontsnappingsclausule van het begrotingskader

   De Commissie stelt voor de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact te activeren. Zodra de Raad ermee instemt, kunnen de lidstaten adequaat op de crisis reageren doordat zij zich tijdelijk niet aan de normale verplichtingen van het Europese begrotingskader hoeven te houden.

  • 20 maart

   Europese normen voor medische uitrusting gratis beschikbaar

   Het Europees Comité voor Normalisatie en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie stellen een aantal Europese normen voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking. Dit helpt bedrijven uit de EU en daarbuiten om snel veilige producten te gaan produceren en op de interne te markt brengen.

  • 19 maart

   Eerste rescEU-voorraad van medische hulpmiddelen

   De Commissie besluit een strategische rescEU-reserve aan te leggen van medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur en beschermingsmaskers om EU-landen te helpen bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie.

  • 19 maart

   Tijdelijke kaderregeling voor ondersteuning van de economie

   De Commissie stelt een tijdelijke kaderregeling vast zodat de lidstaten de door de staatssteunregels geboden flexibiliteit volledig kunnen benutten om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van COVID-19.

   Al snel keurt de Commissie op basis daarvan diverse regelingen goed. Daarmee zijn honderden miljarden euro's aan steun gemoeid die de economieën van de lidstaten moeten helpen de coronacrisis te doorstaan. Eind maart zijn zo al 18 besluiten genomen waarbij in totaal 27 nationale steunregelingen zijn goedgekeurd.

  • 18 maart

   Bescherming van de passagiersrechten

   De Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd die ervoor moeten zorgen dat de rechten van passagiers in de hele EU uniform worden toegepast, nu de reissector massaal met annuleringen en vertragingen heeft te kampen.

  • 17 maart

   Commissie richt wetenschappelijk adviespanel op

   Er wordt een adviespanel voor COVID-19, bestaande uit epidemiologen en virologen uit verschillende lidstaten, opgezet om EU-richtsnoeren op te stellen voor wetenschappelijk gefundeerde en gecoördineerde risicobeheersmaatregelen.

  • 16 maart

   Bescherming van de gezondheid zonder gebrek aan goederen en essentiële diensten

   De Commissie publiceert richtsnoeren voor de lidstaten over gezondheidsgerelateerde grensmaatregelen. Die moeten de gezondheid van de burgers beschermen, de juiste behandeling bieden aan wie toch moet reizen, en essentiële goederen en diensten beschikbaar houden.

  • 16 maart

   EU investeert in innovatieve vaccinontwikkelaar CureVac

   De Commissie zegt CureVac, een uiterst innovatieve vaccinontwikkelaar in het Duitse Tübingen, tot 80 miljoen euro aan steun toe voor de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen het coronavirus.

  • 15 maart

   Aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU

   De Commissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst nog voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Ze mogen alleen nog worden uitgevoerd naar landen buiten de Europese Unie met toestemming van de lidstaten.

  • 13 maart

   Gecoördineerde economische aanpak van de coronacrisis

   De Commissie pleit voor een snelle en gecoördineerde Europese aanpak om de sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie te beperken met alle mogelijke maatregelen, zoals staatssteun, begrotingsflexibiliteit, extra geld voor de bankensector, EU-middelen, enz. Inwerkingtreding 1 april 2020.

  • 10 maart

   Maatregelen voor de luchtvaartsector en het milieu

   De Commissie kondigt een gerichte aanpassing van de EU-wetgeving op luchthavenslots aan. Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet meer bang te zijn hun slots te verliezen.  Zo voorkomt de EU "spookvluchten", lege vliegtuigen die alleen vliegen om hun slots te behouden. Bovendien scheelt het in de uitstoot. Inwerkingtreding 1 april 2020.

  • 10 maart

   Corona-investeringsinitiatief

   Op de videoconferentie van de EU-leiders over de uitbraak van COVID-19 krijgt de Commissie een mandaat om haar coronamaatregelen op te voeren en de aanpak in de EU-landen te coördineren. Commissievoorzitter Von der Leyen kondigt een "corona-investeringsinitiatief" aan waarbij zo'n 60 miljard euro aan ongebruikte middelen van het cohesiebeleid worden doorgeschoven naar de strijd tegen de pandemie. Inwerkingtreding 1 april 2020.

  • 6 maart

   Meer geld en onderzoek voor de aanpak van het coronavirus

   De Commissie trekt meer geld uit voor haar oproep van januari. Ze subsidieert daarmee onderzoek en ontwikkeling in de strijd tegen COVID-19. Op 31 maart werd opnieuw een project geselecteerd, wat het totale aantal op 18 gesubsidieerde projecten brengt. Daarbij zijn 140 onderzoeksteams uit heel Europa en daarbuiten betrokken, die beschikken over in totaal 48,5 miljoen euro uit het budget van Horizon 2020.

  • 2 maart

   Responsteam van commissarissen opgericht

   Commissievoorzitter Von der Leyen stelt een responsteam samen om de coronamaatregelen op politiek niveau te coördineren over alle beleidsterreinen heen: gezondheid, economie, vervoer enz.

  Februari

  • 28 februari

   Samen met de lidstaten medische hulpmiddelen aanschaffen

   De eerste van vier gezamenlijke aanbestedingen van persoonlijke beschermingsmiddelen door meerdere lidstaten gaat van start. Ze maken van de EU één grote koper, waardoor het voor leveranciers interessant is om snel op te schalen en zo veel mogelijk hulpmiddelen tegen de beste prijs te leveren. Vanaf 24 maart dienen producenten offertes in voor de gevraagde hoeveelheden en soms zelfs voor meer dan dat.

  • 24 februari

   Steun voor de wereldwijde inspanningen tegen de virusuitbraak

   Om de wereldwijde paraatheid voor, de preventie tegen en de inperking van het virus te bevorderen, kondigt de Commissie een nieuw steunpakket aan waarmee 232 miljoen euro is gemoeid. De Commissie voert in dit verband ook haar steun aan de lidstaten op.

  • 23 februari

   Als blijk van solidariteit levert de EU extra beschermingsmiddelen aan China

   Na activering van het EU-mechanisme voor civiele bescherming betaalt de Commissie mee aan de levering van meer dan 25 ton persoonlijke beschermingsmiddelen aan China. Eerder deze maand hebben EU-landen al meer dan 30 ton aan beschermingsmiddelen geleverd.

  • 1-2 februari

   EU-burgers gerepatrieerd

   Met de eerste repatriëringsvluchten vanuit Frankrijk en Duitsland, waaraan het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft meebetaald, keren 447 Europeanen vanuit Wuhan terug naar huis. De Europese Commissie werkt op alle fronten mee aan de strijd tegen het coronavirus. Ze helpt de lidstaten met het repatriëren van hun burgers en levert noodhulp aan China.

  • 1 februari

   Eerste hulp aan China geleverd

   Als voorlopig eerste reactie leveren de EU-lidstaten in totaal 12 ton beschermingsmiddelen aan China.

  Januari

  • 31 januari

   Eerste financiële injectie in het onderzoek naar het nieuwe coronavirus

   Er wordt 10 miljoen euro van het EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, uitgetrokken voor onderzoek naar de door het nieuwe coronavirus veroorzaakte ziekte. De Commissie publiceert een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor onderzoeksprojecten.

  • 28 januari

   EU-mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd voor de repatriëring van EU-burgers

   Omdat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in hevigheid toeneemt, wordt het EU-mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd op verzoek van Frankrijk, dat om consulaire bijstand vraagt voor EU-burgers in Wuhan, China.

   In Europa wordt op 24 januari 2020 de eerste coronabesmetting ontdekt, en wel in Frankrijk.

   17 januari Het Gezondheidsbeveiligingscomité houdt zijn eerste vergadering over het nieuwe coronavirus.

   9 januari DG SANTE verstuurt een alarmmelding via het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie (EWRS). Sindsdien wisselen de meeste lidstaten langs deze weg informatie uit over respons- en voorlichtingsmaatregelen.

  Documenten

  DownloadenPDF - 476.5 KB