ursula von der leyen
Трябва да се грижим един за друг и да се подкрепяме взаимно. Защото ако има нещо по-заразно от този вирус, то това са любовта и съпричастността. Изправени пред опасността, хората в Европа показват колко силни могат да бъдат тези чувства.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, реч на пленарното заседание на Европейския парламент (26 март 2020 г.)

Февруари 2021 г.

 • 19 февруари

  ЕС удвоява участието си в механизма COVAX на 1 милиард евро

  ЕС обявява, че ще предостави допълнителни 500 милиона евро за механизма COVAX, удвоявайки приноса си за тази глобална инициатива. COVAX ръководи усилията за осигуряване на справедлив и равен достъп до ваксини срещу COVID-19 в държавите с ниски и средни доходи. „Екип Европа“ е един от участниците с най-голям принос в COVAX с над 2,2 милиарда евро.

 • 17 февруари

  Втори договор с Moderna за осигуряване на допълнителни дози ваксини

  Европейската комисия одобрява втори договор с фармацевтичната компания Moderna, който предвижда да бъдат закупени допълнително 300 милиона дози (150 милиона през 2021 г. и възможност за закупуване на още 150 милиона през 2022 г.) от името на всички държави от ЕС. Договорът също така дава възможност ваксината да се дари на държави с ниски и средни доходи или да се пренасочи към други европейски държави.

 • 17 февруари

  Стартиране на Инкубатора HERA

  Комисията предлага незабавни действия за подготовка на Европа за нарасналата заплаха от нови варианти на коронавируса, включително чрез новия европейски план за готовност за биологична защита, наречен Инкубатор HERA. Той включва сътрудничество с изследователи, биотехнологични компании, производители и публични органи в ЕС и в световен мащаб с цел откриване на нови варианти на вируса, предоставяне на стимули за разработване на нови и адаптирани ваксини, ускоряване на процеса на одобряване на тези ваксини и увеличаване на производствения капацитет.

 • 11 февруари

  Съветът приема регламент за Механизъм за възстановяване и устойчивост

  Съветът приема регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, който е в основата на плана на ЕС за възстановяване. Чрез механизма ще се предоставят 672,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за публични инвестиции и реформи в 27-те държави от ЕС, за да им се помогне да се справят с последиците от пандемията от COVID-19, да насърчат екологичния и цифровия преход и да изградят устойчиви и приобщаващи общества Страните от ЕС ще получат подкрепа по механизма въз основа на своите национални планове за възстановяване и устойчивост, които са в процес на изготвяне.

 • 2 февруари

  Първо отпускане на средства по линия на SURE през 2021 г.

  Европейската комисия отпуска 14 милиарда евро на девет държави членки в рамките на четвъртия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Белгия получава 2 милиарда евро, Кипър — 229 милиона евро, Унгария — 304 милиона евро, Латвия — 72 милиона евро, Полша — 4,28 милиарда евро, Словения — 913 милиона евро, Испания — 1,03 милиарда евро, Гърция — 728 милиона евро и Италия — 4,45 милиарда евро. Тези заеми ще помогнат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. До момента 15 държави от ЕС са получили общо 53,5 милиарда евро по линия на инструмента SURE.

Януари 2021 г.

 • 12 януари

  Комисията приключва проучвателните разговори с Valneva, за да осигури нова потенциална ваксина

  Комисията приключва проучвателните разговори с фармацевтичната компания Valneva с оглед на закупуването на нейната потенциална ваксина срещу COVID-19. Предвижданият договор с Valneva ще даде възможност на всички държави от ЕС да закупят 30 милиона дози с възможност за допълнителна покупка на още 30 милиона дози.

 • 11 януари

  Медицински материали от резерва rescEU ще се съхраняват на още четири места в ЕС

  Белгия, Нидерландия и Словения ще станат нови приемащи държави за медицински материали и оборудване от резерва rescEU. Освен това в Германия, където вече има резерв rescEU, ще се съхранява втори медицински резерв. С това броят на държавите, в които се съхраняват общите европейски запаси от медицинско оборудване, става девет. По време на извънредни медицински ситуации, например когато националните здравни системи са претоварени с пациенти, заразени с коронавирус, в цяла Европа се доставя животоспасяващо оборудване от този общ европейски резерв.

 • 8 януари

  До 300 милиона допълнителни дози от ваксината на BioNTech-Pfizer

  Комисията предлага на държавите от ЕС да бъдат закупени допълнителни 200 милиона дози от ваксината срещу COVID-19, произвеждана от BioNTech и Pfizer, с възможност за покупка на още 100 милиона дози. Това ще даде възможност на ЕС да закупи до 600 милиона дози от тази ваксина, която вече се използва в целия ЕС.

 • 6 януари

  Разрешение за втора безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

  Комисията предоставя разрешение за търговия при определени условия за разработената от Moderna ваксина срещу COVID-19 — втората ваксина, разрешена в ЕС. Разрешението е дадено след положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината от Европейска агенция по лекарствата, и е подкрепено от страните от ЕС.

Декември

 • 28 декември

  70 млн. евро за ранен достъп до ваксини срещу COVID-19 в Западните Балкани

  Комисията приема пакет от 70 млн. евро по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), за да подпомогне финансирането на достъпа на партньорите от Западните Балкани до ваксини срещу COVID-19, осигурени от държавите от ЕС. Това ще помогне да се покрият разходите за ваксини за приоритетните групи, както и за необходимото оборудване за ваксинация.

 • 22 декември

  Препоръка относно координиран подход на ЕС към пътуванията и транспорта в отговор на нов щам на коронавируса в Обединеното кралство

  Тъй като в някои региони на Англия случаите на COVID-19 се увеличават бързо, като голяма част от тях се дължат на нов щам на вируса, Комисията приема препоръка относно координиран подход към мерките по отношение на пътуванията и транспорта. Въпреки че е важно бързо да се вземат временни предпазни мерки за ограничаване на по-нататъшното разпространение на новия щам на вируса и да се спрат всички неналожителни пътувания до и от Обединеното кралство, наложителните пътувания и транзитното преминаване на пътници трябва да се улеснят. Забраните на полети и пътувания с влак трябва да бъдат преустановени с оглед на необходимостта да се гарантират наложителните пътувания и да се избегнат прекъсвания по веригата на доставките.

  • 21 декември

   Комисията разрешава първата безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

   Европейската комисия издава разрешение за търговия при определени условия на разработената от BioNTech и Pfizer ваксина срещу COVID-19, което я прави първата ваксина срещу COVID-19, разрешена в ЕС. Разрешението следва положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината от Европейската агенция по лекарствата, и е подкрепено от държавите членки.

  • 18 декември

   Комисията предлага правила за бързи тестове за антигени и осигурява 20 милиона теста за държавите членки

   Комисията приема предложение за обща рамка за използването, валидирането и взаимното признаване на бързи тестове за антигени. Диагностичните тестове се развиват бързо от началото на пандемията от COVID-19 и играят важна роля за контролиране на разпространението на вируса. Комисията също така подписва рамков договор с Abbott и Roche, позволяващ закупуването на над 20 милиона бързи теста за антигени на стойност до 100 милиона евро, финансирано от Инструмента за спешна подкрепа. От началото на 2021 г. тези тестове ще бъдат предоставени на държавите, като част от стратегията на ЕС за тестване за COVID-19.

  • 18 декември

   Постигнато е споразумение по механизъм за възстановяване и устойчивост

   Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно Механизма за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от настоящата криза. Чрез механизма ще бъдат предоставени 672,5 милиона евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на страните от ЕС.

  • 17 декември

   Комисията приветства приемането на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

   Комисията приветства решението на Съвета за приемане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. С това решение вече са изпълнени всички условия за влизане в сила на 1 януари 2021 г. на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. В резултат от това на бенефициерите на финансиране от ЕС ще бъдат предоставени над 1 трилион евро [по цени от 2018 г.] през следващите седем години.

  • 17 декември

   Приключване на проучвателните разговори с Novavax за осигуряване на нова потенциална ваксина

   Европейската комисия приключва проучвателни разговори с фармацевтичното дружество Novavax с оглед на закупуването на неговата потенциална ваксина срещу COVID-19. Предвиденият договор с Novavax ще предостави възможност на всички държави от ЕС да закупят 100 милиона дози с възможност за по-нататъшно закупуване на още 100 милиона дози.

  • 7 декември

   Освобождаване на ваксини и комплекти за изследвания от ДДС

   Комисията приветства приемането на важни нови мерки, които ще позволят на държавите членки да освободят болниците, практикуващите лекари и физическите лица в ЕС от заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС) при закупуването на ваксини срещу коронавирус и комплекти за тестване. Новите правила би трябвало да осигурят по-добър и по-евтин достъп до инструментите, необходими за предотвратяване, откриване и лечение на коронавируса.

  • 2 декември

   Комисията представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

   Комисията приема стратегия за устойчиво управление на пандемията през зимния период. В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини. По-късно Комисията ще предостави допълнителни насоки за постепенна и координирана отмяна на противоепидемичните мерки.

  • 1 декември

   Комисията изплаща 8,5 милиарда евро по линия на SURE на пет държави членки

   Комисията отпуска 8,5 милиарда евро в третия транш от финансовата подкрепа на пет държави членки по линия на инструмента SURE. Белгия получава 2 милиарда евро, Унгария — 200 милиона евро, Португалия — 3 милиарда евро, Румъния — 3 милиарда евро и Словакия — 300 милиона евро. Тази подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия, ще помогне на държавите членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи, насочени към запазване на заетостта. С този транш общият размер на средствата, получени между края на октомври и края на ноември от 15 държави членки по линия на инструмента SURE на ЕС, възлиза на около 40 милиарда евро.

  • 1 декември

   ЕС обявява отпускане на 20 милиона евро в подкрепа на здравните системи в АСЕАН

   Като част от глобалния отговор на Екип Европа на пандемията от коронавирус ЕС обявява нова програма в размер на 20 милиона евро в подкрепа на готовността и капацитета за реагиране на държавите партньори от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Програмата за готовност и реагиране на пандемията в Югоизточна Азия ще се изпълнява от Световната здравна организация в тясно сътрудничество с националните органи и секретариата на АСЕАН. Така ще се подобри регионалната координация на ответните действия във връзка с COVID-19 и ще се укрепи капацитетът на здравните системи в Югоизточна Азия, като се обръща специално внимание на уязвимите групи от населението.

  Ноември

  • 12 ноември

   ЕС увеличава своя принос към механизма COVAX

   ЕС обявява, че ще предостави още 100 млн. евро под формата на безвъзмездни средства в подкрепа на механизма COVAX, за да осигури бъдещата ваксина срещу COVID-19 за държавите с ниски и средни доходи. COVAX е ваксинационният стълб на Ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 — глобалното сътрудничество за ускоряване на разработката, производството и справедливия достъп до тестове, терапии и ваксини за COVID-19. Средствата се добавят към вече заделените от ЕС 400 млн. евро за COVAX под формата на гаранции, с което Съюзът става един от водещите донори.

  • 11 ноември

   Изграждане на Европейски здравен съюз

   Европейската комисия предприема първите стъпки към изграждането на Европейски здравен съюз. Извличайки поуки от настоящата криза, чрез представените предложения следва да се гарантира по-добрата подготвеност и реакция по време на настоящата и евентуални бъдещи здравни кризи. Предложенията включват действия за укрепване на рамката на ЕС за здравна сигурност и за засилване на ролята на ключови агенции на ЕС по отношение на готовността и реакцията при кризи.

  • 11 ноември

   Четвърти договор с фармацевтични дружества за осигуряване на достъп до потенциална ваксина

   Европейската комисия одобрява четвърти договор с фармацевтичните дружества BioNTech и Pfizer, в който се предвижда първоначално закупуване на 200 млн. дози от името на всички държави от ЕС и възможност за заявяване на допълнителни 100 млн. дози, които да бъдат доставени, щом бъде доказано, че ваксината е безопасна и ефективна срещу COVID-19.

  • 10 ноември

   Споразумение за пакет от 1,8 трилиона евро за подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа

   Комисията приветства споразумението между Европейския парламент и държавите от ЕС в рамките на Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на Европа и инструмента NextGenerationEU. След като бъде приет, пакетът от общо 1,8 трилиона евро ще спомогне за възстановяването на Европа след COVID-19. Тя ще бъде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към настоящите и предстоящите предизвикателства.

  • 9 ноември

   Подкрепа в размер на 92 млн. евро за действията на Сахел в отговор на пандемията от коронавирус

   Като част от сътрудничеството си със Сахел ЕС обявява финансиране в размер на 92 млн. евро за укрепване на реакцията на Буркина Фасо, Мавритания, Нигер и Чад във връзка с разпространението на коронавируса. Целта е да се предоставят качествени здравни грижи на населението и да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията.

  Октомври

  • 22 октомври

   Първите апарати за вентилация от резерва rescEU са изпратени в Чехия

   След искане за помощ от Чехия ЕС незабавно изпраща първа пратка от 30 апарата за вентилация от rescEU — общия европейски резерв от медицинско оборудване, създаден по-рано тази година, за да се помага на държавите, засегнати от коронавирусната пандемия.

  • 21 октомври

   Комисията емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

   Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 млрд. евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и хората да могат да запазят работата си. Емисията се състои от две облигации — първата на стойност 10 млрд. евро с падеж през октомври 2030 г., а втората — 7 млрд. евро с падеж през 2040 г. Инвеститорският интерес към този инструмент с висок рейтинг е много силен, а записаните облигации са в 13 пъти по-голям обем от предложения, което води до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

  • 19 октомври

   Стартира порталът на ЕС за оперативна съвместимост — първите приложения за проследяване на контактите и предупреждаване вече са свързани със системата

   За да се използва пълният потенциал на приложенията за проследяване на контактите и предупреждаване с цел прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус отвъд границите на държавите, Комисията, по покана на държавите от ЕС, създава общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост. На 19 октомври, след успешна пилотна фаза, системата започва да функционира с първата група национални приложения, които вече са свързани чрез тази услуга: Corona-Warn-App (Германия), COVID tracker (Ирландия) и immuni (Италия).

  • 19 октомври

   25 млн. евро за смекчаване на последиците от кризата с коронавируса в Гамбия

   Европейският съюз отпуска 25 млн. евро под формата на бюджетна подкрепа, за да помогне на Гамбия да се справи с пандемията от коронавирус. Като част от глобалния пакет „Екип Европа“ тези средства допринасят за възстановяването от пандемията, а освен това подпомагат прехода към демокрация и изпълнението на средносрочни цели за развитие.

  • 15 октомври

   Комисията посочва основните стъпки за създаване на успешни стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксините

   Преди заседанието на лидерите на ЕС Комисията представя основните елементи, които да бъдат взети предвид от държавите членки в техните стратегии за ваксиниране срещу COVID-19, за да се подготвят Съюзът и неговите граждани за момента, когато ще бъде налична безопасна и ефективна ваксина. Посочени са и приоритетните групи, които би следвало да се ваксинират най-напред.

  • 8 октомври

   Комисията одобрява трети договор, за да гарантира достъпа до потенциална ваксина

   Европейската комисия одобрява трети договор с фармацевтична компания (Janssen Pharmaceutica NV) — едно от фармацевтичните дружества Janssen на Johnson & Johnson. Договорът ще даде възможност на държавите от ЕС да закупят ваксини за 200 милиона души, след като бъде доказано, че ваксината е безопасна и ефективна срещу COVID-19. Те ще могат също така да закупят допълнително ваксини за още 200 милиона души. Комисията вече е подписала договор с AstraZeneca и Sanofi-GSK, като успешно проведе проучвателни разговори с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

  • 7 октомври

   Облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро ще бъдат емитирани под формата на социални облигации

   Комисията обяви, че ще емитира бъдещите облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро под формата на социални облигации, и за тази цел прие подложената на независима оценка рамка за социални облигации. Тази рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емитирането на облигации по инструмента SURE, ще бъдат използвани за ясно определена цел — смекчаване на социалното въздействие от пандемията от коронавирус и последиците от нея в целия ЕС.

  Септември

  • 25 септември

   Съветът одобрява финансова подкрепа в размер на 87,4 млрд. евро за държави от ЕС по инструмента SURE

   Съветът одобрява финансова подкрепа в размер на 87,4 млрд. евро за 16 държави членки под формата на заеми от ЕС по линия на SURE — временния инструмент на ЕС за смекчаване на рисковете от безработица по време на кризата с коронавируса.

  • 22 септември

   Още 4 държави от ЕС се присъединяват към медицинския резерв rescEU

   Дания, Гърция, Унгария и Швеция се присъединиха към Германия и Румъния като приемащи държави на резерва за медицинско оборудване rescEU. С финансова подкрепа от Европейската комисия вече общо 6 държави от ЕС изграждат общи европейски запаси от животоспасяващо и друго жизненоважно медицинско оборудване, което може да се разпределя из цяла Европа при настъпването на извънредни медицински ситуации, например когато националните здравни системи са претоварени от пациенти с коронавирус.

  • 18 септември

   Комисията подписва втори договор, за да гарантира достъпа до потенциална ваксина

   На 18 септември, след официалното му подписване между Sanofi-GSK и Комисията, влиза в сила вторият договор с фармацевтична компания. Той ще даде възможност на всички държави от ЕС да закупят общо до 300 милиона дози от ваксината, разработена от Sanofi-GSK.

  • 11 септември

   Хуманитарен въздушен мост на ЕС до Перу и 30,5 млн. евро за Латинска Америка и Карибския регион

   Като част от действията на ЕС за борба с коронавируса по света, с три полета до Лима, Перу, в рамките на хуманитарен въздушен мост на ЕС са доставени над 4 тона животоспасяващи материали на хуманитарни организации, работещи в страната. ЕС също така обявява, че ще предостави хуманитарна помощ в размер на 30,5 млн. евро с цел подпомагане на най-уязвимите хора в Латинска Америка и Карибския басейн през 2020 г.

  • 10 септември

   СЗО и Комисията откриват Съвета за подпомагане с цел засилване на сътрудничеството в световен мащаб

   Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус са домакини на първото заседание на Съвета на високо равнище за подпомагане, който ръководи работата на рамката за сътрудничество на световно равнище за ускорен достъп до инструменти за борба с COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator, или ACT-ускорител) с цел по-активно разработване и използване на ваксини, тестове и лечения срещу COVID-19, както и за подобряване на здравните системи.

  • 9 септември

   След разговори с шести производител на ваксини Комисията е готова с портфейл от ваксини

   Комисията приключва проучвателните разговори с BioNTech-Pfizer за закупуване на потенциална ваксина срещу COVID-19. BioNTech-Pfizer е шестата компания, с която Комисията приключва такива разговори, след Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Първият договор, подписан с AstraZeneca, влиза в сила на 27 август.

  • 4 септември

   Комисията предлага да се подобрят яснотата и предвидимостта на мерките за ограничаване на свободното движение в ЕС

   Комисията приема предложение за препоръка на Съвета с цел да се гарантират координацията и ясното съобщаване на равнище ЕС на всички мерки, предприемани от държавите членки за ограничаване на свободното движение поради пандемията от коронавирус.

  Август

  • 31 август

   Комисията се присъединява към механизма за световен достъп до ваксина срещу COVID-19 (COVAX)

   Комисията потвърждава интереса си да участва в механизма COVAX за осигуряване на справедлив и повсеместен достъп до финансово достъпни ваксини срещу COVID-19 за всички, които се нуждаят от тях. Като част от усилията на „Екип Европа“ Комисията също така обявява, че ще предостави 400 млн. евро за гаранции в подкрепа на COVAX и на неговите цели в контекста на глобалните действия срещу коронавируса.

  • 27 август

   Комисията подписва първи договор с AstraZeneca

   Влиза в сила първият договор, по който Европейската комисия е водила преговори с фармацевтична компания от името на държавите от ЕС . Договорът ще даде възможност на всички държави от ЕС да закупят ваксина срещу COVID-19, както и да направят дарения за държавите с по-ниски и средни доходи или да пренасочат ваксини към други европейски държави. Благодарение на договора всички държави членки ще могат да закупят 300 милиона дози от ваксината на AstraZeneca с възможност за допълнителни 100 милиона дози, които да се разпределят пропорционално в зависимост от населението. Комисията продължава да обсъжда подобни споразумения с други производители на ваксини, като междувременно приключи успешно проучвателните разговори със Sanofi-GSK на 31 юли, с Johnson & Johnson на 13 август, с CureVac на 18 август, както и с Moderna на 24 август.

  • 24 август

   Комисията предлага да предостави финансова подкрепа на стойност 81,4 млрд. евро за 15 държави членки в рамките на инструмента SURE

   Комисията представя на Съвета предложения за решения да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 млрд. евро на 15 държави членки в рамките на инструмента SURE. SURE е много важен елемент на широкомащабната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последици от коронавирусната пандемия. След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки.

  • 22 август

   ЕС използва своя хуманитарен въздушен мост, за да помогне на Венецуела

   Като част от действията на ЕС за борба с коронавируса в световен мащаб приключва операция в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС. С два полета до Венецуела са доставени общо 82,5 тона животоспасяващи материали на хуманитарните партньори на място. Първият полет е осъществен на 19 август от Мадрид, Испания, до Каракас, Венецуела, а вторият — на 21 август. Тези финансирани от ЕС полети са част от продължаващите операции в рамките на хуманитарния въздушен мост до критични точки по света.

  • 18 август

   Комисията предлага европейските столици на културата за 2020 г. да продължат да бъдат такива и през 2021 г.

   Комисията предложи удължаване на срока на действие на инициативата „Европейски столици на културата“ за 2020 г. до 30 април 2021 г. за Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия). Освен това тя предложи да се отложи началото на периода, през който Нови Сад (Сърбия) ще бъде европейска столица на културата, от 2021 г. на 2022 г., а за Тимишоара (Румъния) и Елевсина (Гърция) — от 2021 г. на 2023 г. От началото на кризата с коронавируса Комисията поддържа тесен контакт с екипите за всички европейски столици на културата за периода 2020—2023 г. с цел да разбере по-добре въздействието върху настоящото изпълнение и подготовката за предстоящите издания на инициативата Европейски столици на културата.

  • 14 август

   Комисията постигна първо споразумение относно потенциална ваксина срещу коронавируса

   Европейската комисия постигна първо споразумение с фармацевтичното дружество AstraZeneca за закупуването на потенциална ваксина срещу COVID-19, както и за дарения за държавите с по-ниски и средни доходи или за пренасочване на ваксини към други европейски държави. Това споразумение представлява основата за договорна рамка за закупуването от името на държавите от ЕС на 300 милиона дози от ваксината, с възможност за закупуване на допълнителни 100 милиона дози.

  • 13 август

   По-нататъшни преговори за осигуряване на ваксина срещу коронавируса за европейците

   След първите положителни стъпки със Sanofi-GSK от 31 юли Комисията приключи допълнителни проучвателни разговори с Johnson & Johnson за закупуването на потенциална ваксина срещу COVID-19. Предвиденият договор ще даде възможност на всички държави от ЕС да закупят ваксината. Предвижда се тогава, когато бъде доказана безопасността и ефективността на ваксината, Комисията да разполага с установена договорна рамка за първоначално закупуване на 200 милиона дози от името на всички държави от Съюза, а в последствие да може да закупи още 200 милиона дози ваксина.

  • 11 август

   Финансиране от ЕС за 23 нови изследователски проекта за коронавируса

   Комисията ще подкрепи 23 нови изследователски проекта със 128 млн. евро по „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Финансирането, което е част от ангажимента на Комисията в размер на 1,4 млрд. евро в рамките на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен през май 2020 г., ще даде възможност на изследователите да намерят решение за справяне с пандемията и последиците от нея чрез укрепване на промишления капацитет за производство и прилагане на леснодостъпни решения, разработване на медицински технологии и цифрови инструменти, подобряване на разбирането за поведенческите и социално-икономическите последици от пандемията и използване на данни за големи групи от пациенти (кохорти) в цяла Европа. Тези научноизследователски действия допълват предишните усилия за разработване на диагностика, лечение и ваксини и са резултат от втората извънредна покана за изразяване на интерес, отправена от Комисията на 19 май 2020 г.

  • 7 август

   ЕС изпраща допълнителни партиди маски по линия на rescEU за Хърватия, Черна гора и Северна Македония 

   Допълнителни партиди защитни маски FFP2 и FFP3 бяха предоставени на Хърватия, Черна гора и Северна Македония от rescEU — общия европейски резерв от медицинско оборудване, създаден тази година с цел да се помага на държавите, засегнати от пандемията от коронавирус. ЕС продължава да натрупва резерв от медицинско оборудване.

  Юли

  • 31 юли

   Комисията приключва преговори за осигуряване на европейските граждани на бъдеща ваксина срещу коронавируса

   Европейската комисия приключва проучвателните разговори с фармацевтично дружество за закупуването на потенциална ваксина срещу COVID-19. Предвиденият договор с дружеството Sanofi-GSK ще даде възможност на всички държави от ЕС да закупят ваксината. Целта е, когато бъде доказана безопасността и ефективността на съответната ваксина срещу COVID-19, Комисията да разполага с установена договорна рамка за закупуването на 300 милиона дози от името на всички държави от ЕС. Комисията продължава интензивните дискусии с други производители на ваксини.

  • 29 юли

   45 полетa в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС осигуряват над 1000 тона медицинска помощ

   След поредния полет до Южен Судан в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС, извършен на 29 юли и превозващ 41 тона консумативи, координираните и финансирани от Комисията доставки на медицинско оборудване за критични зони в Африка, Азия и Северна и Южна Америка вече са над 1100 тона. Подпомогнатите държави включват Афганистан, Буркина Фасо, Централноафриканската република, Демократична република Конго, Иран, Судан, Южен Судан, Хаити, Сомалия, Гвинея Бисау, Ирак и Йемен. От стартирането на хуманитарния въздушен мост на 8 май 2020 г. досега чрез него са превозени и 1475 души медицински персонал и хуманитарни работници.

  • 28 юли

   Осигуряване на достъп на ЕС до Remdesivir за лечение на COVID-19

   Комисията подписва договор с фармацевтичното дружество Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на Remdesivir. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19. От началото на август, с координацията и подкрепата на Комисията, на държавите членки и Обединеното кралство ще се предоставят партиди от Veklury за удовлетворяване на непосредствените нужди.

  • 27 юли

   Отправяне на покана за създаване на новаторски партньорства за реагиране и възстановяване между регионите на ЕС

   Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес за създаване на тематични партньорства за пилотни междурегионални новаторски проекти, които подкрепят реакцията и възстановяването вследствие на пандемията от коронавирус. Целта на поканата е да се помогне на регионите да използват възможностите, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата трансформация за възстановяване на най-засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

  • 24 юли

   Капиталовите пазари — в служба на възстановяването на Европа

   Комисията приема пакет от възстановителни мерки за капиталовите пазари като част от своята цялостна стратегия за възстановяване от кризата, предизвикана от коронавируса. Целта на мерките е капиталовите пазари да бъдат улеснени при оказването на подкрепа за възстановяване на европейските предприятия от кризата.  В пакета от мерки се предлагат целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари, така че да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката, да се създадат условия за бърза рекапитализация на дружествата и да се повиши способността на банките да финансират възстановяването.

  • 21 юли

   Лидерите от ЕС постигат съгласие по плана за възстановяване и многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

   След четири дни на преговори лидерите от ЕС постигат съгласие по плана за възстановяване за Европа. Повече от 50 % от средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и инструмента Next Generation EU — общо около 1,8 трилиона евро — ще бъдат предоставени за подкрепа на модерни политики и насочване на Европа по пътя към устойчиво и стабилно възстановяване.

  • 20 юли

   Подкрепа за най-уязвимите групи в Южна Африка

   Комисията предоставя 64,7 млн. евро под формата на хуманитарна помощ за държавите в южната част на африканския континент, за да помогне на нуждаещите се, които се борят с пандемията от коронавирус, екстремните климатични условия, като например трайната суша в региона, и с други кризи.

  • 16 юли

   Закрила на сезонните работници

   Европейската комисия представя насоки за гарантиране на закрилата на сезонните работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Насоките са предназначени за националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се защитят правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си.

  • 15 юли

   Комисията укрепва готовността на ЕС с оглед на бъдещи епидемични взривове

   Комисията представя незабавни краткосрочни мерки за укрепване на готовността на системите за здравеопазване в ЕС за евентуални бъдещи епидемични взривове от COVID-19. Мерките варират от действия за тестване и проследяване на контактите до подобряване на наблюдението на общественото здраве и разширяване на достъпа до медицински мерки за противодействие. Комисията предвижда също мерки за осигуряване на капацитет за бързо реагиране в областта на здравното обслужване, нефармацевтични мерки за противодействие, подкрепа за малцинствата и уязвимите лица, както и дейности за намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип.

  • 14 юли

   24 млн. евро помощ за Уганда в контекста на пандемията от коронавирус

   През 2020 г. ЕС ще предостави хуманитарна помощ на стойност 24 млн. евро за най-уязвимите хора в Уганда, със специален акцент върху бежанците и приемащите ги общности. Освен това ЕС отпуска 1 млн. евро за организации за оказване на помощ в Уганда, за да подкрепят готовността и мерките за контрол на коронавируса в съответствие с националния план за реагиране.

  • 2 юли

   Нов финансов пакет за подпомагане на уязвимите групи и предприемане на мерки във връзка с COVID-19 в Северна Африка

   В рамките на своите глобални мерки в отговор на пандемията от COVID-19, ЕС приема — чрез Извънредния доверителен фонд за Африка — нов пакет за помощ с цел защита на мигрантите, стабилизиране на местните общности и предприемане на мерки във връзка COVID-19 в Северна Африка. Пакетът включва нови средства в размер на 80 млн. евро, както и 30 млн. евро, които са преразпределени от други действия в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка.

  • 6 юли

   Комисията и ЕИБ предоставят на CureVac финансиране в размер на 75 млн. евро за разработване на ваксина и за разширяване на производството

   Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и CureVac — биофармацевтично предприятие, което извършва дейност в областта на клиничните изпитвания и разработва нов клас революционни лекарства — сключват споразумение за заем в размер на 75 млн. евро в подкрепа на разработваните от предприятието ваксини срещу инфекциозни заболявания, включително неговата потенциална ваксина CVnCoV, насочена към предотвратяване на инфекциите със SARS-CoV-2.

  • 7 юли

   Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

   Комисията приема допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор, който е един от най-силно засегнатите от кризата с коронавируса хранително-вкусови сектори. Сред новите мерки са временно разрешение операторите да организират самостоятелно пазарни мерки, увеличаване на участието на ЕС в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор и въвеждане на авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза.

  Юни

  • 29 юни

   Разширяване на обхвата на Временната рамка, за да се помогне допълнително на микро-, малките и нововъзникващите предприятия и да се насърчат частните инвестиции

   Комисията приема трето изменение с цел разширяване на обхвата на Временната рамка за държавна помощ, приета на 19 март 2020 г. Изменението ще даде възможност на държавите от ЕС да подпомогнат в още по-голяма степен микро-, малките и нововъзникващите предприятия. Основната цел на Временната рамка е да се предоставя целенасочена подкрепа на иначе жизнеспособни предприятия, които са изпаднали в затруднено финансово положение в резултат на пандемията от коронавирус.

  • 27 юни

   Глобални действия срещу коронавируса: ЕИБ и Комисията с ангажимент за допълнителни 4,9 млрд. евро

   На 27 юни на срещата на върха за поемане на ангажименти за дарения под надслов „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“, организирана от Европейската комисия и неправителствената организация „Гражданин на света“ (Global Citizen), са мобилизирани още 6,15 млрд. евро за подпомагане на разработването на ваксини, тестове и лечения за коронавируса, както и за осигуряване на справедлив достъп до тях. Тази сума включва ангажимент за 4,9 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка в партньорство с Европейската комисия и ангажимент за 485 млн. евро от държавите от ЕС. В резултат на това общият размер на ангажиментите, поети в рамките на маратона за набиране на средства Глобални действия срещу коронавируса, достига 15,9 млрд. евро.

  • 24 юни

   По-голяма подкрепа за земеделските стопани в ЕС, засегнати от кризата с COVID-19

   Съветът приема регламент, който позволява на държавите членки, като извънредна мярка, да изплатят до 7000 евро на земеделски стопани и до 50 000 евро на малки и средни предприятия (МСП), занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или разработване на селскостопански продукти или на памук, с изключение на рибни продукти. Целта е да се използват наличните средства по съществуващите програми за развитие на селските райони, за да се подпомогнат земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата с COVID-19, и да се решат проблемите с ликвидността и паричните потоци, произтичащи от затварянето на магазини, пазари и ресторанти.

  • 24 юни

   Съветът постига съгласие за отлагането на някои данъчни правила

   Съветът приема изменение на Директивата за административното сътрудничество, което предоставя на държавите членки възможност да отложат с максимум 6 месеца крайните срокове за подаване и обмен на следната информация: обменяната автоматично информация за финансови сметки, бенефициерите по които са местни лица за данъчни цели в друга държава членка, и подлежащите на оповестяване трансгранични договорености за данъчно планиране.

  • 24 юни

   Подпомагане на Судан чрез полет в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС

   На 24 юни в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС е осъществен втори полет до Судан, благодарение на който хуманитарни работници и стоки от първа необходимост достигат до нуждаещите се хора и подпомагат борбата с коронавируса в страната. Този изцяло финансиран от ЕС полет до Судан е осъществен благодарение на координиран подход на „Екип Европа“ с участието на Европейския съвет, Швеция, Франция и Мрежата за хуманитарна логистика.

  • 18 юни

   Подкрепа за Централноафриканската република и региона на Африканския рог с цел ограничаване на социално-икономическите рискове, свързани с пандемията

   Като част от мерките на Европейския съюз в отговор на кризата с COVID-19 в Африка, Европейската комисия решава да предостави на Централноафриканската република 54 млн. евро, за да подпомогне публичните разходи на правителството, които са засегнати от борбата с вируса. На 17 юни Комисията също така обявява пакет от 60 млн. евро, за да подпомогне усилията на Междуправителствения орган за развитие за справяне със здравните и социално-икономическите последствия от пандемията от COVID-19 в региона на Африканския рог.

  • 18 юни

   Финансиране от ЕС за транспортирането на медицински стоки, медицински екипи и пациенти

   Държавите от ЕС вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране чрез Инструмента за спешна подкрепа за транспортирането на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти, засегнати от коронавируса. Това финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU. На 18 юни, в рамките на пилотна операция, на България са доставени над седем тона лични предпазни средства, включително над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи са покрити от ЕС.

  • 16 юни

   Комисията представя стратегия на ЕС за ваксините

   Комисията представя европейска стратегия за ускоряване на разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19. Ефективната и безопасна ваксина срещу вируса е най-добрият ни шанс да постигнем трайно излизане от кризата, породена от пандемията. С тази стратегия Комисията ще подкрепи усилията за ускоряване на разработването и осигуряването на безопасни и ефективни ваксини в срок от 12 до 18 месеца, ако не и по-рано.

   Гледайте видеопосланието от председателя Урсула фон дер Лайен относно стратегията на ЕС за ваксините

  • 15 юни

   Re-open EU: нова уебплатформа ще помогне за безопасното възобновяване на свободното пътуване и туризма в ЕС

   Комисията пуска в действие Re-open EU — уебплатформа с важна информация, която дава възможност за безопасно възобновяване на свободното движение и туризма в цяла Европа. За да се помогне на хората да планират своите пътувания и ваканция през лятото и след това, платформата ще предоставя информация в реално време относно границите, наличните средства за транспорт, ограниченията за пътуване, мерките за обществено здраве и безопасност, както и друга практическа информация за пътуващите

  • 11 юни

   Европейската инвестиционна банка ще предостави на BioNTech финансиране в размер на 100 млн. евро за разработване на ваксина срещу COVID-19

   Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и компанията за имунотерапии BioNTech SE подписват финансово споразумение на стойност 100 млн. евро в подкрепа на работата по BNT162, програмата на компанията за разработване на ваксина срещу COVID-19. BioNTech е първата европейска компания, която е започнала клинични изпитвания — през април в Германия, а в началото на май — в САЩ. Финансирането от ЕИБ е подкрепено както по инициативата InnovFin в рамките на програма „Хоризонт 2020“, така и от Европейския фонд за стратегически инвестиции.

  • 11 юни

   Комисията препоръчва частично и постепенно премахване на ограниченията за пътуване в ЕС след 30 юни въз основа на общ координиран подход

   Комисията препоръчва на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да спрат контрола по вътрешните граници от 15 юни 2020 г. и да удължат временното ограничение за неналожителни пътувания към ЕС до 30 юни 2020 г. Тя също така определя подход за постепенно премахване на ограниченията след това.

  • 10 юни

   Засилване на борбата с дезинформацията

   Пандемията от коронавирус е придружена от масирана вълна от невярна или подвеждаща информация, включително опити за оказване на влияние върху европейските граждани и вмешателство от външни на ЕС субекти във вътрешноевропейските дебати. В съвместно съобщение Комисията и върховният представител на ЕС анализират непосредствените ответни мерки и предлагат конкретни действия за борба с дезинформацията около пандемията от коронавирус, които могат бързо да бъдат предприети.

  • 10 юни

   55 млн. евро за сирийските бежанци и местните общности в Йордания и Ливан

   Като част от действията на ЕС за борба с коронавирусната пандемия по света, доверителният фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия мобилизира допълнителни 55 млн.евро за бежанците от Сирия и уязвимите лица в Йордания и Ливан. Те ще послужат за осигуряване на жизненонеобходима и целева подкрепа в ключови области, като здравеопазване, водоснабдяване, канализация и хигиена. С новоприетия пакет общата помощ, мобилизирана чрез доверителния фонд на ЕС от 2015 г. насам, възлиза на над 2,2 млрд. евро и е два пъти по-голяма от първоначално определената цел.

  • 8 юни

   ЕС предоставя на иновативни предприятия 314 млн. евро за борба с вируса и подпомагане на възстановяването

   Чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите Комисията предоставя почти 166 млн. евро на 36 предприятия, готови да се включат в борбата с пандемията от коронавирус. Освен това ще бъдат отпуснати над 148 млн. евро на други 36 предприятия, които ще допринесат за плана за възстановяване за Европа. Така в този кръг на финансиране общите инвестиции от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще достигнат 314 млн. евро.

  • 7 юни

   Полети в рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС към Демократична република Конго

   В рамките на хуманитарния въздушен мост на ЕС се извършат три полета до Демократична република Конго, като се транспортират хуманитарни работници и доставки от първа необходимост, за да се помогне на страната да се справи с пандемията от коронавирус. От началото на май ЕС е организирал четири други полета в рамките на хуманитарния въздушен мост — три до Централноафриканската република и един до Сао Томе и Принсипи. Планирани са допълнителни полети до Африка, както и до други региони с големи хуманитарни нужди.

  • 4 юни

   Европейската комисия поема ангажимент да предостави 300 млн. евро на Gavi

   По повод световната среща на върха, посветена на ваксините, Комисията обявява, че поема ангажимент да предостави 300 млн. евро на Gavi, Алианса за ваксини, за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на 300 милиона деца в целия свят и за финансиране на поддържането на запаси от ваксини, които да предпазват от избухване на инфекциозни заболявания.

    

    

  • 3 юни

   Комисията предприема стъпки за осигуряване на 11,5 милиарда евро за възстановяване от кризата през 2020 г.

   Комисията предложи изменения в своя бюджет за 2020 г., за да може още през 2020 г. да предостави на разположение 11,5 млрд. евро за възстановяване от кризата. За да се скъси периодът на чакане до ратифицирането на измененото решение относно собствените ресурси и крайно необходимото финансиране да стане достъпно за работниците, предприятията и държавите членки още през 2020 г., Комисията предлага настоящият дългосрочен бюджет за периода 2014—2020 г. да бъде коригиран, за да се даде възможност за увеличаване на разходите още през 2020 г. Целта на това предложение е допълнителните 11,5 млрд. евро за REACT-EU, Инструмента за подкрепа на платежоспособността и Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) да бъдат на разположение колкото е възможно по-скоро през тази година.

   

  Май

  • 28 май

   Глобални действия срещу коронавируса: стартира нова кампания с подкрепата на организацията Global Citizen

   В рамките на започналия на 4 май маратон за набиране на средства стартира нова кампания заедно с международната организация за застъпничество Global Citizen („Гражданин на света“) — „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“, която ще завърши на 27 юни, събота, с провеждането на световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения. Заедно с Global Citizen Комисията ще ускори мобилизирането на финансови средства, за да може светът да преодолее настоящата пандемия и да избегне друга такава.

  • 27 май

   Комисията представя план за възстановяване за Европа

   За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, наречен NextGeneration EU, който да бъде включен в силен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представя също така адаптираната си работна програма за 2020 г., чрез която се определят необходимите приоритетни действия, за да се даде тласък на възстановяването и подобряването на устойчивостта на Европа.

  • 26 май:

   Съветът приема временни правила за удължаване на срока за провеждане на общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE)

   Съветът приема предложението на Комисията за временна дерогация от правилата, приложими за европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE), само четири седмици, след като Комисията представи предложението. Европейският парламент даде одобрението си на 14 май. Мерките позволяват на европейските дружества и на европейските кооперативни дружества по изключение да проведат своите общи събрания в рамките на дванадесет месеца след края на финансовата година, вместо в шестмесечен срок, както е предвидено в законодателството.

  • 26 май

   Съветът приема временни правила за удължаване на срока за провеждане на общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE)

   Съветът приема предложението на Комисията за временна дерогация от правилата, приложими за европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE), само четири седмици след отправяне на предложението от Комисията. Европейският парламент даде одобрението си на 14 май. Мерките позволяват на европейските дружества и на европейските кооперативни дружества по изключение да провеждат своите общи събрания в рамките на дванадесет месеца след края на финансовата година, вместо в шестмесечен срок, както е предвидено в законодателството.

  • 20 май

   ЕС отпуска допълнителни 50 млн. евро за хуманитарна помощ

   Комисията обявява, че отпуска допълнителни 50 млн. евро за хуманитарна помощ, за да съдейства за посрещането на драстично нарасналите хуманитарни нужди в световен мащаб вследствие на коронавирусната пандемия. Това финансиране ще позволи да се помогне на уязвимите хора, изправени пред сериозни хуманитарни кризи, по-специално в региона на Сахел и езерото Чад, Централноафриканската република, региона на Големите африкански езера, Източна Африка, Сирия, Йемен, Палестина и Венецуела, както и общността рохингия.

  • 20 май

   Нов бърз диагностичен тест, разработен в рамките на финансиран от ЕС проект, ще бъде пуснат на пазара

   Един от 18-те проекта, които наскоро бяха избрани да получат финансиране от 48,2 млн. евро по програма „Хоризонт 2020“ с цел разработване на диагностични тестове, лечения, ваксини и действия за подготвеност, вече дава положителни резултати. Изследователите, участващи в проекта „HG nCoV19 test“, получиха одобрение да пуснат на пазара нов бърз тест за диагностика на COVID-19 на място. В рамките на проекта, в който участват публични и частни организации от Ирландия, Италия, Обединеното кралство и Китай, е разработена нова преносима диагностична система за откриване на вирусна инфекция, която за 30 минути дава точни и надеждни резултати.

  • 14 май

   ЕС подкрепя региона на Африканския рог

   ЕС предоставя допълнителни 105,5 млн. евро на държавите в региона на Африканския рог във връзка с породения от пандемията от коронавирус риск от влошаване на хуманитарното положение в този регион, където много хора продължават да страдат от въоръжени конфликти, разселване и периодични суши и наводнения.

  • 13 май

   Насоки за безопасно възобновяване на пътуванията и възстановяване на европейския туризъм през 2020 г. и след това

   Комисията представи набор от насоки и препоръки, за да помогне на държавите от ЕС постепенно да отменят ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след месеци прекъсване. Веднага щом здравната ситуация го позволява, хората трябва да имат възможност да се видят с приятелите и роднините си в собствената си държава от ЕС или в чужбина при спазване на необходимите мерки за безопасност и предпазване. Пакетът от мерки също така има за целда се помогне на туристическия сектор в ЕС, като се подкрепят предприятията и се гарантира, че Европа продължава да е най-предпочитаната дестинация сред туристите.

  • 12 май

   117 млн. евро за лечение и диагностика по линия на Инициативата за иновативни лекарства

   Осем големи научноизследователски проекта, насочени към разработването на лечения и методи за диагностика за коронавируса, са избрани в рамките на ускорена процедура за представяне на предложения, обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства.

  • 8 май

   ЕС създава хуманитарен въздушен мост

   Европейската комисия създава хуманитарен въздушен мост на ЕС за транспортиране до някои от най-критичните зони по света на хуманитарни работници и спешни доставки във връзка с кризата с коронавируса.

  • 8 май

   Комисията доставя първата партида от 1,5 милиона маски, която е част от закупените 10 милиона маски в подкрепа на здравните работници в ЕС

   1,5 милиона медицински маски ще бъдат доставени на 17 държави членки и Обединеното кралство за защита на здравните работници. Тази доставка е част от финансираната от Комисията покупка на 10 милиона маски посредством Инструмента за спешна подкрепа, целяща да се предостави пряка подкрепа на държавите членки, за да могат да смекчат непосредствените остри последици от пандемията и да прогнозират своите нужди във връзка с излизането и възстановяването от кризата.

  • 8 май

   Комисията приканва държавите членки да удължат ограничението на неналожителните пътувания до ЕС до 15 юни

   Комисията приканва държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да удължат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС с още 30 дни, до 15 юни. Премахването на ограниченията за пътуване следва да се извършва поетапно — както се подчертава в Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки, премахването на контрола по вътрешните граници трябва да започне постепенно и координирано, преди ограниченията по външните граници да могат да бъдат облекчени по време на втория етап.

  • 4 май

   Глобални действия срещу коронавируса: набрани са 7,4 млрд. евро за универсален достъп до ваксини

   Комисията регистрира 7,4 млрд. евро, което се равнява на 8 млрд. щатски долара, под формата на ангажименти, поети от донори от цял свят в рамките на събитието за поемане на ангажименти за дарения Глобални действия срещу коронавируса. Това включва и ангажимент за 1,4 млрд. евро, поет от Комисията. Тази сума почти достига първоначалната цел от 7,5 млрд. евро и представлява солидна отправна точка за световния маратон за поемане на ангажименти за дарения, започнал на 4 май. Целта е да се набере значително по размер финансиране, за да се осигурят съвместното разработване и повсеместното използване на диагностика, лечение и ваксини срещу коронавируса.

  • 2 май

   Маски от rescEU, доставени на Испания, Италия и Хърватия

   След предишната доставка за Италия нови партиди с предпазни маски за лице тип FFP2 се изпращат в Испания, Италия и Хърватия от rescEU — първия по рода си общоевропейски резерв от медицинско оборудване, създаден през миналия месец, за да се помогне на държавите, засегнати от пандемията от коронавирус.

  • 19 май

   Подпомагане на спешно необходимите научни изследвания и иновации

   Комисията мобилизира още 122 млн. евро по програмата „Хоризонт 2020“, за да подкрепи спешно необходимите научни изследвания във връзка с коронавируса. Новата покана за изразяване на интерес, по която ще се приемат заявления до 11 юни, е част от финансовия ангажимент на Комисията в размер на 1,4 млрд. евро за финансиране на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 4 май 2020 г.

  Април

  • 30 април

   Мерки за държавна помощ

   През април Комисията одобрява 127 мерки за държавна помощ за подкрепа на предприятията и запазване на препитанието на хората в цяла Европа по време на пандемията от коронавирус. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите от ЕС, за да може нашата икономика да се възстанови бързо след кризата.

  • 29 април

   Западни Балкани: ЕС засилва подкрепата си за справяне с кризата, предизвикана от COVID-19

   Европейската комисия обявява над 3,3 млрд. евро финансова помощ от ЕС, мобилизирани съвместно с Европейската инвестиционна банка, в полза на гражданите на Западните Балкани. Пакетът има за цел да отговори както на непосредствените здравни нужди, така и на възникналите хуманитарни потребности вследствие на пандемията от COVID-19, а също и да допринесе за социалното и икономическото възстановяване.

  • 28 април

   Пакет от мерки за улесняване на отпускането на заеми на домакинствата и фирмите в ЕС

   Комисията приема пакет от мерки за банковия сектор с цел улесняване на отпускането на кредити на домакинствата и предприятията в целия ЕС. Целта на мерките е да се даде възможност на банките да продължат да отпускат заеми, за да се подпомогне икономиката и да се смекчат значителните икономически последици от коронавируса.

  • 24 април

   Глобални действия срещу коронавируса: ЕС започва кампания за ангажименти за дарения

   ЕС обединява силите си с глобални партньори, за да даде силен старт на кампания за ангажименти за дарения – Глобални действия срещу коронавируса — от 4 май 2020 г. нататък. СЗО и други организации, работещи в областта на здравето в световен мащаб, отправиха съвместен призив за действие с цел осигуряването на бърз и равноправен достъп до безопасни, качествени, ефективни и финансово достъпни диагностични тестове, лечения и ваксини срещу коронавируса.

  • 23 април

   Регламент за медицинските изделия

   Комисията приветстваприемането от страна на Европейския парламент и Съвета на предложението за датата на прилагане на Регламента относно медицинските изделия. С приетото изменение се отчита необходимостта от по-голяма наличност на жизненоважни медицински изделия в целия ЕС и в същото време продължава да се гарантира здравето и безопасността на пациентите до влизането в сила на новото законодателство.

  • 22 април

   Пакет за макрофинансова помощ за десет съседни страни

   Комисията предлага пакет за макрофинансова помощ на стойност 3 млрд. евро за десет държави, обхванати от процеса на разширяване, и съседни държави, за да им помогне да ограничат неблагоприятните икономически последици от пандемията от коронавирус. Предложението допълва стратегията Екип Европа – енергичните и целенасочени действия на ЕС за подкрепа на усилията на държавите партньори за справяне с пандемията.

  • 22 април

   Извънредни мерки в подкрепа на хранително-вкусовата промишленост

   С цел допълнителна подкрепа за пазарите на земеделски и хранителни продукти са предложени нови извънредни мерки. Те включват помощ за частно складиране в сектора на млечните продукти и сектора на месото, разрешаването на пазарни мерки за самостоятелна организация от страна на операторите в тежко засегнатите сектори и гъвкавост за програмите за подпомагане на пазара в секторите на плодовете и зеленчуците, виното и други.

  • 21 април

   ЕС мобилизира помощ за Италия, Хърватия и съседни страни

   След като чрез Механизма за гражданска защита на ЕС бяха получени искания за помощ в борбата с пандемията от коронавирус, ЕС координира и съфинансира изпращането на помощ в ЕС и в съседни страни.

  • 20 април

   Комисията стартира платформа за обмен на данни между изследователи

   Европейската комисия заедно с редица партньори стартира европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни. Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“ и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от коронавирус.

  • 17 април

   Благодарение на уникална консулска операция на ЕС над 500 000 граждани на ЕС са върнати у дома от чужбина

   Към 17 април ЕС е успял в рамките на безпрецедентни усилия за репатриране да върне у дома над половин милион свои граждани, които са засегнати от свързаните с коронавируса ограничения за пътуване в целия свят. В началото на избухването на епидемията около 600 000 граждани на ЕС съобщават, че са блокирани извън ЕС. Повечето от тях са в азиатско-тихоокеанския регион и в Северна и Южна Америка.

  • 16 април

   Насоки за гарантиране на пълното спазване на стандартите за защита на данните при мобилни приложения за борба с пандемията

   Във връзка с разработването на нови мобилни приложения, които подпомагат борбата с коронавируса, Комисията публикува насоки за защита на данните. Целта на насоките е да се предложи нужната рамка, която гарантира, че личните данни на гражданите са защитени в достатъчна степен и че вмешателството при използването на тези мобилни приложения е ограничено. Тези насоки допълват насоките на ЕС относно мобилните приложения за проследяване на контакти, които също са публикувани на 16 април.

  • 16 април

   Допълнителни мерки в подкрепа на хранително-вкусовата промишленост

   Приети са две нови мерки за подкрепа на хранително-вкусовата промишленост. Чрез тях ще се увеличи паричният поток на земеделските стопани и ще се намали административната тежест за тях, както и за националните и регионалните органи в тези особено трудни времена.

  • 15 април

   Европейска пътна карта за обща отмяна на противоепидемичните мерки

   Комисията, в сътрудничество с председателя на Европейския съвет, представя европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на коронавируса. Пътната карта съдържа принципи и препоръки, които държавите от ЕС следва да обмислят при подготовката за отмяна на противоепидемичните мерки.

  • 15 април

   По-нататъшни стъпки за безопасно и надеждно тестване

   Комисията представя насоки относно методиките за тестване за коронавирус. Те имат за цел да помогнат на държавите от ЕС да използват ефективно средствата за тестване в рамките на своите национални стратегии и по време на различните етапи от пандемията, включително при постепенната отмяна на мерките за изолация в домашни условия.

  • 14 април

   Секторът на здравеопазването в ЕС ще бъде подпомогнат с 2,7 млрд. евро от бюджета на ЕС

   На 2 април Европейската комисия предложи да се задейства Инструментът на ЕС за спешна подкрепа, за да се подпомогнат пряко здравните системи на държавите от Съюза в борбата им с пандемията. На 14 април Съветът одобри предложението, така че незабавно може да започне да се предоставя помощ по инструмента, чийто бюджет е 2,7 млрд. евро.

  • 8 април

   Държавите членки са приканени да удължат ограничението на неналожителните пътувания до ЕС до 15 май

   Комисията призовава за координиран подход към удължаването на ограничението, тъй като действията по външните граници могат да бъдат ефективни само ако всички държави от ЕС и от Шенгенското пространство ги изпълняват на всички граници с една и съща крайна дата и по еднакъв начин.

  • 8 април

   Подкрепа на стратегиите за преодоляване на кризата чрез мобилни данни и приложения

   Комисията препоръчва стъпки и мерки за разработване на общ подход на ЕС при използването на мобилни приложения и данни в отговор на пандемията. В препоръката се посочват основните принципи при използването на тези приложения и данни по отношение на сигурността на данните и зачитането на основните права на ЕС, като например неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

  • 8 април

   Комисията призовава държавите членки да оптимизират снабдяването с лекарства и наличността им

   В насоки за държавите членки Комисията поставя акцент върху рационалното снабдяване, разпределяне и употреба на жизненоважни лекарства за лечение на пациентите с коронавирус, както и на лекарства, за които може да има риск от недостиг. Целта на предложените мерки е да се даде възможност за по-координиран подход в целия ЕС, като се запазва целостта на единния пазар и същевременно се опазва общественото здраве.

  • 8 април

   Реакция на ЕС за борба с пандемията по света

   Европейската комисия и Върховният представител представят планове за енергични и целенасочени мерки на ЕС в подкрепа на усилията на държавите партньори да се справят с пандемията от коронавирус. ЕС ще осигури финансова помощ за държавите партньори, възлизаща на повече от 15,6 млрд. евро, от съществуващите ресурси за външни действия.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно мерките на ЕС за борба с пандемията по света
  • 7 април

   Изпращане на медицински екипи на ЕС в Италия


   Екип от европейски лекари и медицински сестри от Румъния и Норвегия, изпратен чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, се отправя към Милано и Бергамо, за да помага на италианския медицински персонал в борбата срещу коронавируса. Също чрез Механизма Австрия дарява на Италия над 3000 литра дезинфектант.

  • 6 април

   Отпускане на средства за 100 000 малки и средни предприятия

   Европейската комисия разблокира 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидност на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 млрд. евро.

  • 3 април

   Освобождаване на вноса на медицинско оборудване от мита и ДДС

   Комисията одобрява исканията на държавите членки и Обединеното кралство за временно освобождаване от мита и ДДС на вноса на медицински изделия и предпазни средства от държави извън ЕС с цел подпомагане на борбата с коронавируса. Така се улеснява във финансов аспект получаването на медицинско оборудване, от което отчаяно се нуждаят лекари, медицински сестри и пациенти.

  • 3 април

   Улесняване на трансграничното лечение на пациенти и изпращането на медицински персонал в други страни

   Комисията публикува практически насоки за държавите от ЕС, за да подпомогне трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването. Трансграничното сътрудничество може да помогне за облекчаване на натиска върху претоварени болници чрез прехвърляне на пациенти или изпращане на квалифицирани медицински екипи в други страни.

  • 2 април

   Мобилизиране на всички ресурси за опазване на живота и поминъка на хората

   Комисията засилва действията си, като предлага да се създаде инструмент за солидарност на стойност 100 млрд. евро, наречен SURE, с който да се помогне на работниците да запазят доходите си, а на предприятията – да оцелеят. Тя предлага също така всички налични средства по структурните фондове да се пренасочат към действия в отговор на разпространението на коронавируса. На 24 април влизат в сила правилата за защита на най-нуждаещите се граждани на ЕС и за подпомагане на рибарите в Съюза.

    

  • 1 април

   Учени от Комисията разработват нов контролен материал за надеждно тестване за коронавирус

   Учени от Европейската комисия разработват нов контролен материал, който лабораториите ще могат да използват за проверка дали тестовете им за коронавирус функционират правилно и за избягване на фалшиви отрицателни резултати.

   Влизане в сила: 1 април 2020 г..

  Март

  • 31 март

   Укрепване на устойчивостта в държавите, в които има сирийски бежанци

   Вследствие на пандемията от коронавирус ЕС увеличава подкрепата си за бежанците от Сирия и уязвимите лица в Ирак, Йордания и Ливан чрез нов пакет от почти 240 млн. евро, с който общата помощ по линия на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия надхвърля 2 млрд. евро.

  • 30 март

   Солидарност на ЕС със Западните Балкани и източните съседи

   Комисията преразпределя 140 млн. евро за най-неотложните нужди в страните от източното съседство и ще пренасочи използването на съществуващи инструменти на стойност до 700 млн. евро с цел да се подпомогне смекчаването на социално-икономическите последици от кризата с коронавируса. Също така Комисия обявява отпускането на незабавна помощ на стойност 38 млн. евро за Западните Балкани с цел справяне с извънредната здравна ситуация, както и преразпределянето на 374 млн. евро в подкрепа на социално-икономическото възстановяване.

  • 30 март

   Осигуряване на възможност за свободно движение на работниците от критично значение

   Комисията публикува нови практически съвети, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията от коронавируса, могат да стигат до своето работно място. Заедно с указанието за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, тези съвети имат за цел да се намери решение на практическите проблеми на гражданите и предприятията, засегнати от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно свободното движение на работници от критично значение
  • 27 март

   Увеличаване на бюджета за полети с цел репатриране и за стратегически резерв в rescEU

   От бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати 75 млн. евро за подпомагане на държавите от ЕС да репатрират граждани на Съюза и за увеличаване на бюджета за създаване на медицински резерв в rescEU. Благодарение на полетите за репатриране, организирани чрез Механизма за гражданска защита на Съюза, над 10 000 души вече са върнати в Европа.

  • 26 март

   Гарантиране на извършването на основни товарни превози по въздух

   Комисията призовава държавите от ЕС да подкрепят въздушния превоз на товари по време на кризата с коронавируса. В новите насоки се препоръчва да се предприемат оперативни и организационни мерки за поддържане на основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал.

  • 26 март

   Потвърждаване на ангажимента за международно сътрудничество

   На извънредната видеоконференция на лидерите на Г-20 председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчертават, че ЕС се ангажира с международно сътрудничество в борбата с пандемията и ще продължи да помага на уязвимите държави и общности по света.

  • 25 март

   Защита на критични европейски активи и технологии

   Публикуват се насоки за прилагане на надежден общоевропейски подход за скрининг на чуждестранните инвестиции в момент на криза, свързана с общественото здраве, и икономическа уязвимост. Целта е да се запазят предприятията и критичните активи в ЕС в области като здравеопазване, медицински изследвания, биотехнологии и други, без да се нарушава принципът на откритост на ЕС към чуждестранни инвестиции.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно насоките за защита на критичните европейски активи и технологии в настоящата криза
  • 23 март

   Осигуряване на непрекъснат поток от стоки в целия ЕС чрез зелени ленти за преминаване

   Публикувани са нови практически съвети за прилагане на насоките за управление на границите, за да може превозът на товари в рамките на ЕС да продължи да функционира по време на пандемията. От държавите членки е поискано да определят всички съответни вътрешни гранично-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като гранични пунктове със зелена лента за преминаване. Те следва да са отворени за всички товарни превозни средства, независимо от транспортираните стоки.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно насоките за създаване на зелени ленти за преминаване
  • 20 март

   Задействане на общата клауза за дерогация на фискалната рамка в отговор на пандемията

   Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на Пакта за стабилност и растеж. След като бъде получено одобрение от Съвета, това ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно допълнителните мерки в подкрепа на икономиката
  • 20 март

   Предоставяне на безплатен достъп до европейски стандарти за медицински консумативи

   Европейският комитет за стандартизация и Европейският комитет за стандартизация в електротехниката предоставят достъп до редица европейски стандарти за определени медицински изделия и лични предпазни средства. Това действие ще помогне на предприятията от ЕС и от държави извън Съюза да започнат бързо производство и да пускат продуктите на вътрешния пазар по-лесно, като същевременно се гарантира висока степен на безопасност.

  • 19 март

   Първи по рода си резерв от медицинско оборудване в rescEU

   Комисията решава да създаде стратегически резерв от медицинско оборудване в rescEU, като например апарати за изкуствена белодробна вентилация и предпазни маски, за да помогне на страните от ЕС, борещи се с пандемията от COVID-19.

  • 19 март

   Временна рамка за допълнителна подкрепа на икономиката

   Европейската комисия приема временна рамка, която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на пандемията от COVID-19.

   До 31 март въз основа на временната рамка Комисията одобрява няколко схеми на стойност стотици милиарди евро за подпомагане на икономиките на държавите от ЕС да се справят с последиците от епидемията от коронавирус. Комисията взема 18 решения за одобряване на 27 национални мерки.

  • 18 март

   Защита на правата на пътниците

   Комисията публикува насоки, за да се гарантира, че правата на пътниците се спазват и прилагат по съгласуван начин в целия ЕС предвид масовите анулирания и закъснения.

  • 17 март

   Комисията сформира европейски екип от научни експерти

   Сформира се експертна група за COVID-19, съставена от епидемиолози и вирусолози от различни държави членки, която да формулира насоки на равнище ЕС за научно обосновани и координирани мерки за управление на риска.

  • 16 март

   Опазване на здравето и гарантиране на наличност на стоки и основни услуги

   Комисията представя насоки за държавите членки относно свързаните със здравето мерки за управление на границите. Целта е да се опази здравето на гражданите, да се гарантира правилното третиране на хората, които трябва да пътуват, и да се гарантира наличността на основни стоки и услуги.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно свързаните със здравето мерки за управление на границите
  • 16 март

   На новаторската компания за ваксини CureVac е предложено финансиране от ЕС

   Комисията предлага до 80 млн. евро финансова помощ на CureVac, новаторска компания от Тюбинген, Германия, за разработване и производство на ваксина срещу коронавируса в Европа.

  • 15 март

   Гарантиране на снабдяването с лични предпазни средства в ЕС

   Комисията предприема действия за гарантиране на доставките на лични предпазни средства, като въвежда изискване износът на такива средства извън Европейския съюз да става само с разрешение за износ, издавано от държавите членки.

   • Видеопослание на председателя Фон дер Лайен относно европейските мерки във връзка с коронавируса
  • 13 март

   Европейски координирани мерки за противодействие на икономическите последици от коронавируса

   Комисията представя незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, основаващи се на координирани действия на европейско равнище посредством редица инструменти, напр. държавна помощ, гъвкавост на европейската фискална рамка, бюджет на ЕС и др. Влизане в сила: 1 април 2020 г.

  • 10 март

   Намаляване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху въздухоплаването и околната среда

   Предложено е целево законодателство за предоставяне на временни облекчения на авиокомпаниите от задълженията им за използване на слотове съгласно правото на ЕС. Така ще се облекчи натискът върху авиационния сектор и ще се намалят емисиите на парникови газове чрез избягване на т.нар. „полети фантоми“, които въздушните превозвачи изпълняват с почти празни самолети, за да запазят своите слотове. Влизане в сила: 1 април 2020 г.

  • 10 март

   Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

   По време на видеоконференция на лидерите на ЕС относно мерките във връзка с пандемията от COVID-19 Комисията получава мандат за допълнително засилване на мерките в отговор на коронавируса и за координиране на действията на държавите от Съюза. Председателят Фон дер Лайен обявява Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса, която ще даде възможност неизползвани средства по линия на политиката на сближаване в размер на около 60 млрд. евро да бъдат пренасочени за борба с коронавируса. Влизане в сила: 1 април 2020 г.

  • 6 март

   Увеличаване на финансирането за научни изследвания с цел справяне с коронавируса

   Комисията увеличава размера на спешната покана за представяне на предложения, публикувана през януари с цел борба с епидемията от COVID-19. На 31 март Комисията решава да подкрепи един допълнителен проект, с което броят на подкрепените проекти става 18. Те се осъществяват от 140 научноизследователски екипа от целия ЕС и извън него и се финансират с общ бюджет от 48,5 млн. евро по програма „Хоризонт 2020“.

  • 2 март

   Сформиран e екип за действие във връзка с коронавируса

   Председателят Фон дер Лайен сформира екип за действие във връзка с коронавируса на политическо равнище с цел координиране на мерките в отговор на пандемията във всички области – от здравеопазване и икономика до мобилност и транспорт.

  Февруари

  • 28 февруари

   Възлагане на обществени поръчки за медицинско оборудване съвместно с държавите членки

   Заедно с държавите членки се дава начало на първото от четири съвместни възлагания на обществени поръчки за лични предпазни средства. Така ЕС се превръща в един голям възложител, като по този начин се насърчават доставчиците бързо да увеличават капацитета си и се осигурява възможно най-голямо количество оборудване на най-добрата цена. До 24 март производителите представят оферти, които отговарят на заявените количества, а в някои случаи дори ги надвишават.

  • 24 февруари

   Подкрепа на усилията в световен мащаб за справяне с епидемията

   За да се подобрят глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на разпространението на вируса, Комисията обявява нов пакет за помощ в размер на 232 млн. евро. Комисията също така увеличава подкрепата си за държавите членки по отношение на работата по планиране на мерките за готовност, за действие при извънредни ситуации и за реагиране.

  • 23 февруари

   ЕС предоставя на Китай допълнителни предпазни средства

   Комисията съфинансира доставката на над 25 тона лични предпазни средства в Китай след задействането на Механизма за гражданска защита на ЕС. Това е в допълнение на над 30 тона предпазни средства, осигурени от държавите от ЕС и доставени през февруари 2020 г.

  • 1-2 февруари

   Връщане на граждани на ЕС у дома

   С първите полети за репатриране, осъществени от Франция и Германия и съфинансирани по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС, 447 европейски граждани се завръщат у дома от Ухан. Европейската комисия работи на всички фронтове, за да подкрепи усилията за борба с коронавируса, като помага на държавите от ЕС да репатрират своите граждани и да предоставят на Китай услуги за спешна помощ.

  • 1 февруари

   Предоставяне на първи помощи за Китай

   Като първа незабавна реакция, държавите от ЕС осигуряват и предоставят общо 12 тона предпазно оборудване на Китай.

  Януари

  • 31 януари

   Първо отпускане на средства за научни изследвания на епидемията от нов коронавирус

   По програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се отпускат 10 млн. евро в подкрепа на научните изследвания на болестта, причинявана от новия коронавирус. Комисията отправя извънредна покана за изразяване на интерес за осъществяване на научноизследователски проекти

  • 28 януари

   Задействане на Механизма за гражданска защита на Съюза с цел репатриране на граждани на ЕС

   Механизмът за гражданска защита на Съюза е задействан след искане от Франция за осигуряване на консулска подкрепа за гражданите на ЕС в Ухан, Китай, предвид засилването на епидемията от нов коронавирус.

   На 24 януари 2020 г. Франция съобщава за първия европейски случай.

   17 януари: Комитетът за здравна сигурност провежда първото си заседание относно новия коронавирус.

   9 януари: ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ изпраща сигнал в Системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР), след което повечето държави членки използват системата за обмен на информация за мерките за реагиране и комуникация.