Vaccinläget i EU

  • Vaccines 1,7 miljarder doser har levererats
  • Vaccines 83,4 %av alla vuxna i EU är fullvaccinerade

Senaste uppdatering: 7 september 2022. Källa: Vaccintillverkarna och ECDC.

I fokus

Information om vaccination i EU

 

 

Garantera säkra och effektiva vacciner

Kommissionen har förhandlat intensivt för att skapa en bred portfölj med olika vacciner åt EU:s invånare till rättvisa priser. Avtal har ingåtts med åtta vaccintillverkare för att säkra upp till 4,2 miljarder doser.

Vaccinleveranserna till EU-länderna har ökat stadigt sedan december 2020 och länderna vaccinerar i allt snabbare takt.

I slutet av 2021 hade omkring 80 % av alla vuxna i EU fått en grundvaccination mot covid-19 (en eller två doser). Samtidigt har kommissionen förhandlat fram ytterligare tre avtal med läkemedelsföretag för att säkra mer covid-19-vaccin till ungdomar, till internationella partner och till påfyllnadsdoser och skydd mot nya varianter. I september 2022 godkände kommissionen två uppdaterade påfyllnadsvacciner.

Ändamålsenlig och bred vaccinering är den bästa strategin för att besegra pandemin. Enligt aktuella rön skyddar alla vacciner som godkänts i EU bra mot svår sjukdom, sjukhusinläggningar och död, med en effektivitet i den allmänna befolkningen på över 80 procent.

Det finns en tydlig koppling mellan vaccinationstäckningen och antalet inlagda på sjukhus och antalet dödsfall: ju större vaccinationstäckning, desto mindre risk att bli inlagd på sjukhus eller dö.

Att öka vaccinationstäckningen bland alla grupper som kan vaccineras, särskilt sköra personer, äldre och vård- och omsorgspersonal, är därför en första prioritering för att kontrollera smittsmittspridningen.

Evidens visar att påfyllnadsdoser ger ett mycket bättre skydd mot infektion och svår sjukdom. Med tanke på att covidsmittan åter ökar rekommenderade EU:s smittskyddsmyndighet och läkemedelsmyndighet i juli 2022 en andra påfyllnadsdos av covidvaccin till personer mellan 60 och 79 år och personer vars hälsotillstånd gör att de riskerar att bli svårt sjuka.

För att garantera tillräckligt många doser har kommissionen också samarbetat med vaccintillverkarna för att öka tillverkningskapaciteten i EU. Kommissionen har också börjat kartlägga nya virusvarianter och vidtar åtgärder för att tillverkarna snabbt ska kunna ta fram och tillverka vacciner som är effektiva mot de nya varianterna i stor skala.

Därför har kommissionen inrättat Hera, EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser. Hera ska föregripa hot och potentiella hälsokriser, genom att samla in information och bygga nödvändig insatskapacitet så att det går att agera snabbt vid hälsokriser. 
 

EU:s vaccinportfölj

Kommissionen har hittills godkänt sex vacciner – från Biontech och Pfizer, Moderna, AstraZenecaJanssen Pharmaceutica NV, Novavax och Valneva – efter Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) positiva bedömning av vaccinernas säkerhet och effektivitet. EMA håller också på att utvärdera flera andra vacciner.

  • Upp till 4,2 miljarder doser

Företag

Typ av vaccin

Antal doser

(som krävs per person)

Antal doser

(säkrade)

Status
Biontech och Pfizer mRNA 2 doser 2,4 miljarder* Godkänt
Moderna mRNA 2 doser 460 miljoner Godkänt
AstraZeneca Adenovirus 2 doser 400 miljoner Godkänt
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals Adenovirus 1 dos 400 miljoner Godkänt
Sanofi-GSK Protein 2 doser 300 miljoner Granskning pågår
Hipra Human Health Protein 1 dos 250 miljoner Granskning pågår
Novavax Protein 2 doser 200 miljoner** Godkänt
Valneva Inaktiverat virusvaccin   1,2 miljoner Godkänt

*Möjlighet att köpa in 900 miljoner doser, ** möjlighet att köpa in 100 miljoner doser.

 

Säkerhetsrapporter

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) publicerar varje månad säkerhetsrapporter om de covid-19-vacciner som har godkänts i EU.

I säkerhetsrapporterna sammanfattar EMA de uppgifter som blivit tillgängliga sedan vaccinet godkändes och anger om några av uppgifterna om säkerheten behöver utredas vidare.

Läs mer om säkerhetsrapporter på EMA:s webbplats

Kolla upp fakta

Det florerar en hel del desinformation om coronaviruset. Se till att bara få aktuell information från officiella källor. Vi föreslår att du följer sjukvårdens och folkhälsomyndigheternas råd och informationen från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Du kan också hjälpa till genom att låta bli att dela information från tvivelaktiga källor.

Insatser mot desinformation

EU:s vaccinstrategi

Syftet med EU:s vaccinstrategi är att stödja insatser för att påskynda utvecklingen så att det finns säkra och verksamma vacciner inom mindre än ett år för de flesta vacciner.

Kommissionen har ingått förköpsavtal med enskilda vaccintillverkare på EU-ländernas vägnar och säkrat över 4,2 miljarder vaccindoser för invånarna i EU och för länder runt jorden det inte är lika lätt att få tag i vacciner. 

Videoklipp

Interview about vaccination with Ms Marie-Francoise Fuchs

Intervju med Marie-Francoise Fuchs om vaccinationer

How vaccines work

Hur fungerar vacciner?

 

Fler videoklipp och bilder om covid-19-vacciner

Dokument