Dane dotyczące szczepień

  • Vaccines 1,34 mld dostarczonych dawek
  • Vaccines 81,4 % dorosłych w UE zostało w pełni zaszczepionych

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022 r. Źródło: Producenci szczepionek i dane ECDC

W centrum uwagi

Informacje na temat szczepień w UE

 

 

Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych szczepionek

Komisja Europejska prowadzi intensywne negocjacje, aby zapewnić Europejczykom dostęp do zróżnicowanego zestawu szczepionek oferowanych po uczciwych cenach. Zawarto umowy z ośmioma firmami opracowującymi szczepionki, których wyniki są obiecujące, dzięki czemu zabezpieczono do 4,2 mld dawek.

Od grudnia 2020 r. dostawy szczepionek do krajów Unii Europejskiej stale rosną. W całej Unii Europejskiej szczepienia nabrały tempa.

Do końca 2021 r. prawie 80 proc. dorosłych w UE zostało w pełni zaszczepionych. W tym samym czasie Komisja wynegocjowała też dwie dodatkowe umowy z firmami farmaceutycznymi w celu zabezpieczenia większej liczby szczepionek przeciwko COVID-19 – dla młodzieży, dla międzynarodowych partnerów UE, na potrzeby dawek wzmacniających i dla ochrony przed nowymi wariantami.

Skuteczne i szeroko zakrojone szczepienia są najlepszą strategią walki z pandemią. Z aktualnych dowodów naukowych wynika, że wszystkie szczepionki dopuszczone do stosowania w UE są wysoce skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed hospitalizacją, poważnym przebiegiem choroby i zgonem, a skuteczność w odniesieniu do populacji ogółem wynosi ponad 80 proc.

Istnieje wyraźny związek między poziomem zaszczepienia a odsetkiem osób hospitalizowanych i odsetkiem zgonów: czym wyższy jest wskaźnik zaszczepienia, tym niższe jest ryzyko hospitalizacji lub zgonu.

Zwiększenie wskaźnika zaszczepienia wszystkich kwalifikujących się grup, w szczególności osób starszych, osób najbardziej narażonych i pracowników służby zdrowia w całej UE, pozostaje zatem głównym priorytetem w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dowody wskazują na to, że dawki przypominające istotnie zwiększają ochronę przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem choroby. W związku z tym ECDC zaleca podanie dawki przypominającej osobom dorosłym, zwłaszcza powyżej 40 roku życia, co najmniej sześć miesięcy po szczepieniu pierwotnym.

Z myślą o zapewnieniu Unii odpowiedniej liczby dawek szczepionek Komisja współpracuje również z przemysłem farmaceutycznym, aby zwiększyć zdolności produkcyjne w UE. Do końca 2021 r. moce produkcyjne w Europie powinny osiągnąć 300 mln dawek miesięcznie.

Równocześnie Komisja rozpoczęła prace nad gotowością na nowe warianty wirusa, zwalczaniem wariantów oraz nad szybkim opracowywaniem i masową produkcją szczepionek skutecznych przeciwko wariantom.

Dlatego też Komisja Europejska utworzyła HERA, europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia. HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne, gromadząc dane i budując niezbędne zdolności umożliwiające szybkie reagowanie na nagłe sytuacje zagrożenia zdrowia. 
 

Unijny zestaw szczepionek

Do tej pory Komisja wydała pięć warunkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu szczepionek opracowanych przez firmy: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV i Novavax. Szczepionki te zostały pozytywnie ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Leków (EMA). EMA przeprowadza obecnie ocenę kilku innych szczepionek.

  • do 4,2 mld dawek

Firma

Rodzaj szczepionki

Liczba dawek

(dla jednej osoby)

Liczba dawek

(zabezpieczonych)

Status
BioNTech/Pfizer mRNA 2 dawki 2,4 mld* Zatwierdzona
Moderna mRNA 2 dawki 460 mln Zatwierdzona
AstraZeneca adenowirus 2 dawki 400 mln Zatwierdzona
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals adenowirus 1 dawka 400 mln Zatwierdzona
Sanofi-GSK białkowa 2 dawki 300 mln Trwa przegląd etapowy prowadzony przez EMA
Novavax białkowa 2 dawki 200 mln** Zatwierdzona
Valneva Inaktywowany wirus   60 mln Na etapie opracowywania

*opcja zakupu 900 mln dawek, **opcja zakupu 100 mln dawek

 

Raporty o bezpieczeństwie

Europejska Agencja Leków publikuje aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 dopuszczonych do obrotu w UE. Co miesiąc EMA publikuje aktualne informacje dla każdej zatwierdzonej szczepionki przeciwko COVID-19.

W aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa podsumowuje się dane udostępnione od momentu wydania zezwolenia na stosowanie szczepionki. Podawane jest również do wiadomości, czy jakiekolwiek informacje dotyczące bezpieczeństwa wymagają dalszej analizy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EMA.

Trzymajmy się faktów

Nietrudno trafić na fałszywe informacje na temat koronawirusa. Ważne jest, aby aktualne informacje czerpać wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Radzimy postępować według zaleceń krajowej służby zdrowia, a informacji szukać na stronach organizacji unijnych i międzynarodowych, takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Ty też możesz pomóc w walce z dezinformacją: wystarczy nie udostępniać niesprawdzonych informacji z niewiarygodnych źródeł.

Walka z dezinformacją

Unijna strategia dotycząca szczepionek

W ramach strategii dotyczącej szczepionek UE wspiera szybsze opracowywanie i udostępnianie bezpiecznych i skutecznych szczepionek, tak aby mogły one trafiać na rynek przed upływem roku od rozpoczęcia prac nad nimi.

Komisja zawarła umowy zakupu z wyprzedzeniem z poszczególnymi producentami szczepionek w imieniu państw członkowskich i zabezpieczyła ponad 4,2 mld dawek szczepionek dla obywateli Unii i krajów na całym świecie, w których szczepionki są mniej dostępne. 

Filmy wideo

Interview about vaccination with Ms Marie-Francoise Fuchs

Rozmowa z Marie-Francoise Fuchs na temat szczepień

How vaccines work

Jak działają szczepionki?

 

Więcej filmów i zdjęć na temat szczepionek przeciwko COVID-19

Dokumenty