Ċifri dwar it-tilqim

  • Vaccines 126 miljun doża mwassla fl-UE
  • Vaccines 100 miljun doża amministrati fl-UE 

L-aħħar aġġornament: 14 ta’ April 2021. Sors: Il-produtturi tal-vaċċini u d-data tal-ECDC

Punti ewlenin

Informazzjoni dwar it-tilqim fl-UE

 

 

L-iżgurar tad-dożi tal-vaċċini futuri

Il-Kummissjoni Ewropea ilha tinnegozja b’mod intensiv biex tibni portafoll diversifikat ta’ vaċċini bi prezzijiet ġusti għaċ-ċittadini tal-UE. Ġew konklużi kuntratti ma’ 6 żviluppaturi tal-vaċċini promettenti, li jiżguraw portafoll ta’ aktar minn 2.6 biljun doża.

Il-konsenji tad-dożi tal-vaċċini lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdiedu b’mod kostanti minn Diċembru ’l hawn. Jiżdied ir-ritmu tat-tilqim fl-Unjoni Ewropea kollha.

S’issa, il-Kummissjoni tat 4 awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni kondizzjonali għall-vaċċini żviluppati mill- BioNTech u Pfizer, il-Moderna, l-AstraZeneca u l-Janssen Pharmaceutica NV wara l-valutazzjoni pożittiva tas-sikurezza u tal-effikaċja tagħhom mill-EMA. Diversi vaċċini oħra jinsabu fi stadji differenti ta’ valutazzjoni mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA).

Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib mal-industrija biex iżżid il-kapaċità tal-manifattura tal-vaċċini fl-UE.

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni bdiet taħdem biex tantiċipa u tindirizza varjanti ġodda tal-virus u biex tiżviluppa u tipproduċi malajr vaċċini fuq skala kbira li jkunu effettivi kontra dawk il-varjanti.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea nediet l-Inkubatur HERA. Dan se jiġbor flimkien ix-xjenza, l-industrija u l-awtoritajiet pubbliċi, biex inħaffu x-xogħol u ningranaw ir-riżorsi kollha disponibbli biex l-Ewropa tkun kapaċi tirrispondi għal din it-theddida.

 

  • 2.6 biljun doża

Kumpanija 

Tip ta’ vaċċin

Għadd ta’ dożi

(meħtieġa għal kull persuna)

Għadd ta’ dożi

(garantiti)

Status
BioNTech u Pfizer mRNA 2 dożi 600 miljun Approvat
Moderna mRNA 2 dożi 460 miljun Approvat
CureVac mRNA 2 dożi 405 miljun Żvilupp għaddej
AstraZeneca adenovirus 2 dożi 400 miljun Approvat
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals adenovirus 1 doża 400 miljun Approvat
Sanofi-GSK proteini 2 dożi 300 miljun Żvilupp għaddej

Il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll taħditiet esploratorji ma’

  • Novavax bil-ħsieb li jinxtraw sa 200 miljun doża, u
  • Valneva bil-ħsieb li jinxtraw sa 60 miljun doża.

Rapporti dwar is-sikurezza

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini tippubblika aġġornamenti dwar is-sikurezza għall-vaċċini kontra l-COVID-19 awtorizzati fl-UE. L-EMA tirrilaxxa aġġornament ta’ kull xahar għal kull vaċċin awtorizzat kontra l-COVID-19.

L-aġġornamenti tas-sikurezza jiġbru fil-qosor id-data li tkun saret disponibbli mill-awtorizzazzjoni tal-vaċċin. Huma jindikaw ukoll jekk xi informazzjoni dwar is-sikurezza teħtieġx aktar investigazzjoni.

Għal aktar informazzjoni żur is-sit web tal-EMA.

Iċċekkja l-fatti

Id-diżinformazzjoni dwar il-coronavirus qed tirnexxi. Huwa importanti li tikseb informazzjoni aġġornata minn sorsi awtorevoli biss. Nissuġġerixxu li ssegwi l-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tiegħek, u s-siti web ta’ organizzazzjonijiet rilevanti tal-UE u dawk internazzjonali: iċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mard (ECDC) u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Inti tista’ tagħmel il-parti tiegħek ukoll billi ma xxerridx mal-oħrajn informazzjoni mhux verifikata li tkun ġejja minn sorsi dubjużi.

Niġġieldu d-diżinformazzjoni

L-istrateġija tal-UE għall-vaċċini

Bl-Istrateġija tal-UE għall-Vaċċini, l-UE qed tappoġġja l-isforzi u tħaffef l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta’ vaċċini sikuri u effettivi f’medda ta’ bejn 12 u 18-il xahar, jekk mhux qabel. Biex jitwettaq dan il-kompitu kumpless jeħtieġ li jsiru provi kliniċi b’mod parallel mal-investiment fil-kapaċità tal-produzzjoni biex ikunu jistgħu jiġu prodotti miljuni, jew saħansitra biljuni, ta’ dożi ta’ vaċċin effettiv.

L-istrateġija tal-UE għall-vaċċini

 

Isma’ mingħand l-esperti

Peter Piot, virologist

Peter Piot, virologu

 

 

Dr Frank Ulrich Montgomery,
President tal-Kumitat Permanenti tat-Tobba Ewropej

 

Videos ta’ esperti dwar vaċċin kontra l-COVID-19

Isma’ mingħand in-nies

Borislava Ananieva, pazjenta ta’ trapjant

 

 

Is-Summit dwar is-Saħħa Globali li jmiss

L-Italja, li għandha l-Presidenza tal-G20, u l-Kummissjoni Ewropea se jospitaw flimkien Summit dwar is-Saħħa Globali f’Ruma fil-21 ta’ Mejju 2021.

Il-Mexxejja tal-G20, il-kapijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali u r-rappreżentanti tal-korpi tas-saħħa globali se jaqsmu t-tagħlimiet meħuda mill-pandemija u jiftiehmu dwar prinċipji li jappoġġjaw aktar kooperazzjoni u azzjoni konġunta biex jipprevjenu kriżijiet tas-saħħa globali futuri, irrispettivament mill-oriġini.

Dokumenti