Rokotteet lukuina

  • Vaccines 912,31 miljoonaa rokoteannosta toimitettu
  • Vaccines 76,3 % EU:n aikuisväestöstä täysin rokotettu

Viimeisin päivitys: 19.11.2021. Lähde: Rokotevalmistajat ja ECDC:n tiedot.

Valokeilassa

Tietoa rokotuksista EU:ssa

 

 

Rokoteannosten hankinta

Euroopan komissio on käynyt tiiviitä neuvotteluja monipuolisen rokotevalikoiman saamisesta EU:n kansalaisten käyttöön kohtuullisin hinnoin. Sopimuksia on tehty 8 rokotevalmistajan kanssa. Niiden perusteella EU on varannut enimmillään 4,6 miljardia annosta eri rokotteita.

Rokoteannosten toimitukset EU-maihin ovat lisääntyneet tasaisesti joulukuusta lähtien. Rokotustahti nopeutuu kaikkialla Euroopan unionissa.

Komissio on tähän mennessä antanut ehdollisen myyntiluvan neljälle rokotteelle, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) on arvioinut turvallisiksi ja tehokkaiksi: BioNTech ja Pfizer, Moderna, AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica NV. EMA arvioi parhaillaan useita muita rokotteita, jotka ovat eri arviointivaiheissa.

Komissio pyrkii yhdessä teollisuuden kanssa lisäämään rokotteiden valmistuskapasiteettia EU:ssa.

Samaan aikaan komissio on ryhtynyt toimiin viruksen uusien muunnosten ennakoimiseksi ja torjumiseksi. Tavoitteena on kehittää muunnoksiin tehoavia rokotteita nopeasti ja aloittaa niiden laajamittainen tuotanto.

Tätä varten Euroopan komissio on perustanut HERA Incubator -suunnitelman, joka tuo yhteen tiedemaailman, teollisuuden ja viranomaisten edustajat. Tarkoituksena on nopeuttaa työtä ja hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja, jotta Eurooppa voi vastata virusmuunnosten uhkaan.

 

  • Enimmillään 4,6 miljardia rokoteannosta

Yritys

Rokotteen tyyppi

Annosten lukumäärä

(yhden henkilön immunisointiin tarvittava)

Annosten lukumäärä

(komission varaukset)

Tilanne
BioNTech ja Pfizer mRNA 2 annosta 2,4 miljardia* Hyväksytty
Moderna mRNA 2 annosta 460 miljoonaa Hyväksytty
CureVac mRNA 2 annosta 405 miljoonaa EMAn arvioitavana
AstraZeneca adenovirus 2 annosta 400 miljoonaa Hyväksytty
Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals adenovirus 1 annos 400 miljoonaa Hyväksytty
Sanofi-GSK proteiini 2 annosta 300 miljoonaa EMAn arvioitavana
Novavax proteiini 2 annosta 200 miljoonaa** EMAn arvioitavana
Valneva inaktivoitu virus   60 miljoonaa Kehitteillä

*Mahdollisuus 900 miljoonan annoksen lisäerän ostoon, **mahdollisuus 100 miljoonan annoksen lisäerän ostoon

 

Turvallisuuskatsaukset

Euroopan lääkevirasto (EMA) seuraa EU:ssa ehdollisen myyntiluvan saaneiden covid-19-rokotteiden turvallisuutta. Se julkaisee kuukausittain jokaista hyväksyttyä covid-19-rokotetta koskevan turvallisuuskatsauksen.

Rokotekohtaisissa turvallisuuskatsauksissa esitetään yhteenveto rokotteen hyväksymisen jälkeen saaduista uusista tiedoista ja ilmoitetaan, täytyykö tehdä rokotteiden turvallisuutta koskevia lisätutkimuksia.

Lisätietoa on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla.

Tarkista faktat

Koronaviruksesta on liikkeellä monenlaista virheellistä ja vääristeltyä tietoa, disinformaatiota. Kun haet tietoa koronaviruksesta, varmista aina lähteen luotettavuus. Seuraa ensisijaisesti oman maasi kansanterveysviranomaisten tiedotusta sekä kansainvälisten terveysalan organisaatioiden verkkosivustoja. Kattavinta ajantasaista tietoa EU:ssa tarjoaa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC ja maailmanlaajuisesti Maailman terveysjärjestö WHO.

Auta levittämään oikeaa tietoa äläkä jaa eteenpäin epäilyttävistä lähteistä peräisin olevia varmentamattomia tietoja.

Disinformaation torjunta

EU:n rokotestrategia

EU:n rokotestrategian tavoitteena on nopeuttaa rokotteiden kehittämisprosessia, jotta turvallisia ja tehokkaita rokotteita saataisiin käyttöön 12–18 kuukauden kuluessa pandemian alusta tai jopa aikaisemmin. Rokotteen kehittäminen on monimutkainen prosessi, ja siinä onnistuminen edellyttää, että kliinisiä tutkimuksia tehdään samaan aikaan kun investoidaan tuotantokapasiteettiin, jotta toimivasta rokotteesta voidaan tuottaa miljoonia tai jopa miljardeja annoksia.

Videot

Interview about vaccination with Ms Marie-Francoise Fuchs

Rokotetun näkökulma – aktiivinen eläkeläinen Marie-Francoise Fuchs

How vaccines work

Miten rokotteet vaikuttavat?

 

Lisää covid-19-rokotteisiin liittyviä videoita

Asiakirjat