Zajištění dávek budoucích očkovacích látek

Evropská komise úzce spolupracuje s farmaceutickými společnostmi a Evropskou agenturou pro léčivé prostředky na tom, aby se co nejdříve podařilo vyvinout bezpečnou a účinnou očkovací látku proti koronaviru. Podobně jako každá vakcína musí i tato očkovací látka před svým uvedením na trh nejprve projít přísným schvalovacím procesem.

Evropská komise dosud zabezpečila dohody s 6 firmami, které očkovací látky vyvíjejí. Další dohody mohou následovat.

Očkovací látky zajištěné Komisí

 

  • 2,3 miliardy dávek

Informace o očkování v EU

 

Názor odborníků

Peter Piot, virolog

Peter Piot, virolog

 

 

Dr Frank Ulrich Montgomery,
předseda Stálého výboru evropských lékařů

 

Videozáznamy s názory odborníků na očkovací látku proti covidu-19

Názor veřejnosti

Borislava Ananieva (po transplantaci ledvin)

 

Informace si ověřujte

Dezinformacím o koronaviru se dnes daří. Nejnovější informace byste proto měli získávat pouze ze spolehlivých zdrojů. Řiďte se doporučeními zdravotnických orgánů ve vaší zemi a sledujte informace na internetových stránkách příslušných orgánů EU a mezinárodních organizací: Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC ) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Pomoci můžete také tím, že neověřené informace pocházející z pochybných zdrojů nebudete dále šířit.

Boj proti dezinformacím

Strategie EU pro očkovací látky

Prostřednictvím strategie pro očkovací látky chce Komise podpořit snahy o urychlení vývoje bezpečných a účinných vakcín proti koronaviru, které budou dostupné v časovém horizontu 12 až 18 měsíců, ne-li dříve. Realizace tohoto složitého úkolu vyžaduje provádění klinických hodnocení souběžně s investováním do výrobních kapacit, aby bylo možné vyprodukovat miliony, nebo dokonce miliardy dávek prověřené očkovací látky.

Strategie EU pro očkovací látky

Partnerské organizace

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Dokumenty