Očkování – fakta a čísla

  • Vaccines Doposud bylo podáno 1,34 miliardy dávek očkovacích látek
  • Vaccines Plně naočkováno je již 81,4 % dospělé populace Unie

Poslední aktualizace: 2. únor 2022. Zdroj: Výrobci očkovacích látek a údaje ECDC

Hlavní události

Informace o očkování v EU

 

 

Zajištění bezpečných a účinných očkovacích látek

Evropská komise vede intenzivní jednání, aby vytvořila pro občany EU diverzifikované portfolio očkovacích látek za rozumnou cenu. Doposud byly uzavřeny smlouvy s osmi slibnými výrobci, kteří mají zajistit dodávky více než 4,2 miliardy dávek vakcín.

Počet dodávek očkovacích látek do zemí Evropské unie od prosince 2020 stabilně stoupá. Vakcinace obyvatel v celé EU nabírá na tempu.

Do konce roku 2021 bylo plně naočkováno téměř 80 % dospělé populace EU. Mezitím Komise vyjednala další dvě smlouvy s farmaceutickými společnostmi, aby zajistila ještě více očkovacích látek proti covidu-19 – pro mládež, mezinárodní partnery Evropské unie, na přeočkování i na ochranu před novými variantami.

ENejlepší strategií proti pandemii je účinné a rozsáhlé očkování. Na základě dosavadních výsledků, lze konstatovat, že všechny vakcíny registrované v EU chrání naočkované před závažným průběhem nemoci, hospitalizací a smrtí, přičemž účinnost v celé populaci činí více než 80 %.

Mezi proočkovaností a hospitalizací či úmrtností existuje jasná souvislost: čím je míra proočkovanosti vyšší, tím je riziko hospitalizace nebo úmrtí nižší.

Zvýšení míry proočkovanosti všech způsobilých skupin v celé EU, zejména starších osob, zranitelných skupin obyvatel a zdravotníků, je proto i nadále hlavní nástrojem, jak zajistit kontrolu nad šířením covidu-19.

Z vědeckých důkazů vyplývá, že posilovací dávky ochranu před infekcí a závažnými nemocemi výrazně zvyšují. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí proto doporučuje podávat posilovací očkovací dávky dospělým osobám (prioritně starším 40 let), a to nejméně 6 měsíců po primárním očkování.

V zájmu zajištění dostatečného množství dávek Komise úzce spolupracuje s farmaceutickým průmyslem na zvýšení výrobních kapacit v EU. Očekává se, že do konce roku 2021 dosáhne výrobní kapacita v Evropě 300 milionů dávek měsíčně.

Komise se zároveň začala věnovat otázkám předvídání výskytu nových mutací viru a následného plánování reakce, aby bylo možné co nejdříve vyvinout a vyrábět účinné očkovací látky proti těmto variantám ve velkém rozsahu.

Zahájila proto činnost Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví(HERA), Úřad HERA bude předvídat hrozby a potenciální zdravotní krize prostřednictvím shromažďování zpravodajských informací a vytvářením nezbytných kapacit, aby bylo možné na mimořádné situace v oblasti zdraví rychle reagovat.  
 

Očkovací portfolio EU

Poté, co agentura EMA pozitivně posoudila bezpečnost a účinnost příslušných vakcín, vydala Komise doposud pět rozhodnutí o podmíněné registraci vakcín vyvinutých společnostmi BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZenecaJanssen Pharmaceutica NV, and Novavax Dalších několik očkovacích látek je v současné době v různých fázích evaluace prováděné Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

  • až 4,2 miliardy dávek

Společnost

Druh očkovací látky

Počet dávek

(na osobu)

Počet dávek

(zajištěný)

Stav
BioNTech and Pfizer mRNA 2 dávky 2,4 miliardy* schválena
Moderna mRNA 2 dávky 460 milionů schválena
AstraZeneca adenovirus 2 dávky 400 milionů schválena
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals adenovirus 1 dávka 400 milionů schválena
Sanofi-GSK bílkovina 2 dávky 300 milionů probíhá průběžné hodnocení agenturou EMA
Novavax bílkovina 2 dávky 200 milionů** schválena
Valneva vakcína na bázi inaktivovaného viru   60 milionů ve vývoji

*možnost dokoupit 900 milionů dávek, **možnost dokoupit 100 milionů dávek

 

Zprávy o bezpečnosti vakcín

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejňuje aktualizované informace o bezpečnosti očkovacích látek proti covidu-19, které byly v EU dosud povoleny. Každý měsíc vydává zprávu s nejnovějšími informacemi o autorizovaných vakcínách.

Tyto zprávy shrnují údaje, které agentura od registrace jednotlivých vakcín získala. Rovněž uvádějí, zda některé informace o bezpečnosti vyžadují další ověření.

Více informací najdete na internetových stránkách agentury EMA.

Informace si vždy ověřujte

Dezinformacím o koronaviru se v současné době velice daří. Nejnovější informace byste proto měli získávat pouze ze spolehlivých zdrojů. Řiďte se doporučeními zdravotnických orgánů ve vaší zemi sledujte informace na internetových stránkách příslušných orgánů EU a mezinárodních organizací: Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí  (ECDC ) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Pomoci můžete také tím, že nebudete dále šířit neověřené informace pocházející z pochybných zdrojů.

Potírání dezinformací

Strategie EU pro očkovací látky

Prostřednictvím ,chce Komise podpořit snahy o urychlení vývoje bezpečných a účinných vakcín proti koronaviru, které budou zpravidla dostupné v časovém horizontu méně než 12 měsíců.

Komise uzavřela jménem členských států předběžné dohody o nákupu s jednotlivými výrobci očkovacích látek a zajistila více než 4,2 miliardy dávek očkovacích látek pro evropské občany a pro země po celém světě, kde jsou očkovací látky méně dostupné. 

Videa

Rozhovor o očkování s Marie-Francoise Fuchsovou

Jak očkování funguje?

 

Další videa a fotografie týkající se očkovacích látek proti covidu-19

Dokumenty