Očkování – fakta a čísla

  • Vaccines Doposud bylo dodáno 738,6 milionu dávek očkovacích látek.
  • Vaccines Plně naočkováno již bylo 73,4 % dospělé populace Unie.

Poslední aktualizace: 16. září 2021 Zdroj: Výrobci očkovacích látek a údaje ECDC

Hlavní události

Informace o očkování v EU

 

 

Zajištění dávek budoucích očkovacích látek

Evropská komise vede intenzivní jednání, aby vytvořila pro občany EU diverzifikované portfolio očkovacích látek za rozumnou cenu. Doposud byly uzavřeny smlouvy se sedmi slibnými výrobci, kteří mají zajistit dodávky více než 4,6 miliardy dávek vakcín.

Počet dodávek očkovacích látek do zemí Evropské unie od prosince 2020 stabilně stoupá. Vakcinace obyvatel v celé EU nabírá na tempu.

Poté, co agentura EMA pozitivně posoudila bezpečnost a účinnost příslušných vakcín, vydala Komise doposud čtyři rozhodnutí o podmíněné registraci vakcín vyvinutých společnostmi BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Janssen Pharmaceutica NV. Dalších několik očkovacích látek je v současné době v různých fázích evaluace prováděné Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Komise úzce spolupracuje s farmaceutickým průmyslem na zvýšení kapacit pro výrobu očkovacích látek v EU.

Zároveň se začala věnovat otázkám předvídání výskytu nových mutací viru a následného plánování reakce, aby bylo možné co nejdříve vyvinout a vyrábět účinné očkovací látky ve velkém rozsahu.

Proto zahájila program Inkubátor HERA. Cílem je zajistit spolupráci a koordinaci činnosti vědeckých institucí, průmyslových podniků a veřejných orgánů a využít veškeré dostupné zdroje v zájmu urychlení procesu, aby mohla Evropa na tuto hrozbu účinně reagovat.

 

  • až 4,6 miliardy dávek

Podnik

Druh očkovací látky

Počet dávek

(na osobu)

Počet dávek

(zajištěný)

Stav
BioNTech/Pfizer mRNA 2 dávky 2,4 miliardy* schválena
Moderna mRNA 2 dávky 460 milionů schválena
CureVac mRNA 2 dávky 405 milionů probíhá průběžné hodnocení agenturou EMA
AstraZeneca adenovirus 2 dávky 400 milionů schválena
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals adenovirus 1 dávka 400 milionů schválena
Sanofi-GSK bílkovina 2 dávky 300 milionů probíhá průběžné hodnocení agenturou EMA
Novavax bílkovina 2 dávky 200 milionů** probíhá průběžné hodnocení agenturou EMA

*možnost dokoupit 900 milionů dávek, **možnost dokoupit 100 milionů dávek

Komise rovněž uzavřela předběžná jednání:

  • se společností Valneva za účelem nákupu až 60 milionů dávek.

Zprávy o bezpečnosti vakcín

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejňuje aktualizované informace o bezpečnosti očkovacích látek proti covidu-19, které byly v EU dosud povoleny. Každý měsíc vydává zprávu s nejnovějšími informacemi o autorizovaných vakcínách.

Tyto zprávy shrnují údaje, které agentura od registrace jednotlivých vakcín získala. Rovněž uvádějí, zda některé informace o bezpečnosti vyžadují další ověření.

Více informací najdete na internetových stránkách agentury EMA.

Informace si vždy ověřujte

Dezinformacím o koronaviru se v současné době velice daří. Nejnovější informace byste proto měli získávat pouze ze spolehlivých zdrojů. Řiďte se doporučeními zdravotnických orgánů ve vaší zemi a sledujte informace na internetových stránkách příslušných orgánů EU a mezinárodních organizací: Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Pomoci můžete také tím, že nebudete dále šířit neověřené informace pocházející z pochybných zdrojů.

Potírání dezinformací

Strategie EU pro očkovací látky

Prostřednictvím Strategie EU pro očkovací látky chce Komise podpořit snahy o urychlení vývoje bezpečných a účinných vakcín proti koronaviru, které budou dostupné v časovém horizontu 12 až 18 měsíců, ne-li dříve. Realizace tohoto složitého úkolu vyžaduje provádění klinických hodnocení souběžně s investováním do výrobních kapacit, aby bylo možné vyprodukovat miliony, nebo dokonce miliardy dávek prověřené očkovací látky.

Videa

Interview about vaccination with Ms Marie-Francoise Fuchs

Rozhovor o očkování s Marie-Francoise Fuchsovou

How vaccines work

Jak očkování funguje?

 

Další videa a fotografie týkající se očkovacích látek proti onemocnění COVID-19

Dokumenty