Данни за ваксинацията

  • Vaccines 912,31 милиона доставени дози
  • Vaccines 76,3 %от пълнолетните лица в ЕС са напълно ваксинирани

Последна актуализация: 19 ноември 2021 г. Източник: Производители на ваксини и данни на ECDC.

Акценти

Информация за ваксинацията в ЕС

 

 

Осигуряване на дози от бъдещите ваксини

Европейската комисия води интензивни преговори с цел изготвяне на диверсифицирано портфолио от ваксини за гражданите на ЕС на разумни цени. Сключени са договори с 8 разработчици на обещаващи ваксини, като по този начин се осигурява портфейл от до 4,6 милиарда дози.

Доставките на дози ваксини за страните от Европейския съюз непрекъснато се увеличават от декември насам. Ваксинацията набира скорост в целия Европейски съюз.

Досега Комисията издаде 4 разрешения за търговия при определени условия за ваксините, разработени от BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, след като Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) даде положителна оценка за тяхната безопасност и ефикасност. Няколко други ваксини са на различни етапи на оценка от EMA.

Комисията работи в тясно сътрудничество с промишлеността за увеличаване на капацитета за производство на ваксини в ЕС.

Същевременно Комисията започна работа за предвиждане и справяне с нови варианти на вируса и за бързо разработване и широкомащабно производство на ваксини, които са ефективни срещу тези варианти.

Ето защо Европейската комисия стартира Инкубатора HERA, в чиито рамки науката, промишлеността и публичните органи ще обединят усилията си за ускоряване на работата и мобилизиране на всички налични ресурси, за да може Европа да отговори на тази заплаха.

 

  • до 4,6 милиарда дози

Дружество

Вид ваксина

Брой на дозите

(необходими на човек)

Брой на дозите

(подсигурени)

Състояние
BioNTech и Pfizer иРНК 2 дози 2,4 милиарда* Одобренa
Moderna иРНК 2 дози 460 милиона Одобренa
CureVac иРНК 2 дози 405 милиона Текущо разглеждане от ЕМА
AstraZeneca аденовирус 2 дози 400 милиона Одобренa
Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals аденовирус 1 дозa 400 милиона Одобренa
Sanofi-GSK белтък 2 дози 300 милиона Текущо разглеждане от ЕМА
Novavax белтък 2 дози 200 милиона** Текущо разглеждане от ЕМА
Valneva ваксина на базата на инактивиран вирус   60 милиона В процес на разработване

*опция за покупка на 900 млн. дози, **опция за покупка на 100 млн. дози

 

Доклади за безопасността

Европейската агенция по лекарствата публикува актуализирани данни за безопасността на разрешените в ЕС ваксини срещу COVID-19. EMA публикува месечна актуализация за всяка разрешена ваксина срещу COVID-19.

Актуализациите за безопасност съдържат обобщение на данните, които са станали налични след разрешаването на ваксината. В тях също така се посочва дали за дадена информация за безопасността е необходимо допълнително проучване.

За повече информация посетете уебсайта на EMA.

Проверете фактите

Масово се разпространява дезинформация за коронавируса. Важно е да получавате актуална информация само от авторитетни източници. Препоръчваме ви да следвате съветите на органите за обществено здравеопазване във вашата страна, както и да следите уебсайтовете на съответните европейски и международни организации — Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО).

Можете да помогнете и като не споделяте непроверена информация от съмнителни източници.

Борба с дезинформацията

Стратегия на ЕС за ваксините

Със стратегия на ЕС за ваксините се подкрепят усилията за ускоряване на разработването и осигуряването на безопасни и ефикасни ваксини в срок от 12 до 18 месеца, ако не и по-рано. За да се постигне успех в тази сложна задача, трябва да се проведат клинични изпитвания и да се инвестира в капацитет за производство на милиони и дори милиарди дози от една ефикасна ваксина.

Видеоматериали

Interview about vaccination with Ms Marie-Francoise Fuchs

Интервю за ваксинацията с Мари-Франсоаз Фукс

How vaccines work

Как действат ваксините?

 

Още видеоматериали и изображения във връзка с ваксините срещу COVID-19

Документи