Hoe konden de COVID-19-vaccins zo snel worden ontwikkeld?

Investments Om snel COVID-19-vaccins te ontwikkelen, zijn enorme investeringen gedaan.

 

 

 

 

 

 

Process Wetenschappers konden wat tijd winnen door verschillende stadia van de klinische proeven te combineren of verschillende studies tegelijkertijd te doen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau begon de testresultaten al te evalueren nog voordat de bedrijven een vergunning hadden aangevraagd.

 

Method Voor sommige COVID-19-vaccins zijn dezelfde methodes als voor andere vaccins gevolgd. Om die in grote hoeveelheden te produceren, kunnen dus bestaande installaties worden gebruikt.

 

Speed Voor andere COVID-19-vaccins zijn nieuwe methodes gebruikt. Die hebben het voordeel dat ze sneller in grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd.

 

 

 

Capacity

Bedrijven drijven nu hun capaciteit op om snel miljoenen dosissen van de goedgekeurde vaccins te produceren.

 

Goedkeuring van vaccins in de EU

One Elk vaccin wordt, net als ieder medicijn, eerst getest in het laboratorium.
Two Vervolgens worden in verschillende onderzoeksrondes, de zogenaamde klinische proeven, vrijwilligers met het vaccin ingeënt.
Three Die klinische proeven moeten bewijzen hoe goed het vaccin werkt en garanderen dat de voordelen groter zijn dan eventuele bijwerkingen.
Four Heeft het bedrijf bij de tests en proeven genoeg gegevens verzameld, dan kan het bij het EMA een handelsvergunning voor de EU aanvragen.
Five Het EMA evalueert alle gegevens en maakt een onafhankelijke en grondige wetenschappelijke beoordeling van het vaccin.
Six Op basis van die wetenschappelijke beoordeling van het EMA, verleent de Europese Commissie een handelsvergunning om het vaccin in de EU op de markt te brengen. Nu mag het vaccin worden gebruikt.

Voorwaardelijke handelsvergunning

In noodsituaties mag er voor een medicijn een voorwaardelijke vergunning worden afgegeven.

Zo'n uitzondering is toegestaan als de voordelen van de onmiddellijke verspreiding groter zijn dan de risico's als gevolg van de beperktere hoeveelheid onderzoeksgegevens. In zulke gevallen verbindt de producent zich ertoe om volgens een vast tijdschema extra gegevens te verstrekken.

In elk geval zal de Europese Commissie pas een handelsvergunning afgeven als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft vastgesteld dat het vaccin doeltreffend én veilig is.

Veilig en doeltreffend

De veiligheid en doeltreffendheid van vaccins met een voorwaardelijke handelsvergunning wordt net als bij alle medicijnen rigoureus gemonitord via het vaste EU-systeem voor geneesmiddelenbewaking.

Er zijn nu ook speciale maatregelen getroffen om nieuwe informatie snel te verzamelen en te beoordelen. Normaliter moeten farmaceutische bedrijven om de zes maanden een veiligheidsverslag indienen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Voor de COVID-19-vaccins moeten ze elke maand een veiligheidsverslag indienen.

Gezien het buitengewoon grote aantal mensen dat een van de nieuwe vaccins zal krijgen, zal het EMA nog aanvullende grootschalige veiligheidsmonitoring organiseren.

Vaccinatiecampagnes

Na goedkeuring mogen bedrijven de vaccins op grote schaal gaan produceren. De hoeveelheid vaccins die elk land krijgt, wordt gewoonlijk berekend op basis van het aantal inwoners.

Wanneer mensen zich kunnen laten inenten, hangt af van de nationale vaccinatieprogramma's. Gewoonlijk krijgen daarbij bepaalde categorieën voorrang, zoals zorgpersoneel en kwetsbare groepen (ouderen of mensen met onderliggende medische problemen).

De Commissie ondersteunt de EU-landen bij het opstellen en uitrollen van hun vaccinatiecampagnes.

Documenten