Как ваксините срещу COVID-19 бяха разработени толкова бързо?

Investments Бяха направени огромни инвестиции с цел бързо разработване на ваксини срещу COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Process Учените успяха да ускорят някои части от процеса, като съчетаха различни фази на клиничните изпитвания или проведоха някои изследвания по едно и също време.

Европейската агенция по лекарствата започна преглед на данните от изпитванията още преди дружествата да поискат от нея да разреши ваксините им.

 

Method Някои ваксини срещу COVID-19 бяха разработени с помощта на същите методи като при други ваксини. Това означава, че ще бъде по-лесно да се използват съществуващите съоръжения за масово производство на ваксини срещу COVID-19.

 

Speed Някои ваксини срещу COVID-19 са разработени с помощта на нови методи, които могат да увеличат обема и скоростта на производството в сравнение с други видове ваксини.

 

 

 

Capacity

Дружествата увеличават капацитета си да произвеждат бързо милиони дози одобрени ваксини срещу COVID-19.

 

Одобряване на ваксините в ЕС

One Както всички лекарства, ваксините първо се тестват в лаборатория.
Two След това те се тестват върху хора доброволци в рамките на няколко кръга от изследвания, наречени клинични изпитвания.
Three Тези изпитвания помагат да се потвърди ефикасността на ваксините и да се гарантира, че ползите от тях превишават всички евентуални странични ефекти или рискове.
Four След като са налице достатъчно данни от научни изследвания и клинични изпитвания, дружествата могат да кандидатстват пред Европейската агенция по лекарствата за разрешение за пускане на ваксината на пазара.
Five Европейската агенция по лекарствата оценява всички данни и извършва независима и задълбочена научна оценка на ваксината.
Six Въз основа на научната оценка на агенцията Европейската комисия издава разрешение за търговия в ЕС. След това ваксината може да се използва.

Разрешение за търговия при определени условия

При извънредна ситуация в областта на общественото здраве може да се предостави разрешение за търговия с лекарство или ваксина при определени условия.

Това може да се случи, когато ползата от незабавното предоставяне на лекарството или ваксината надвишава риска от липсата на толкова изчерпателни данни, колкото се изискват по принцип. В такива случаи производителят се ангажира да предостави допълнителна информация в съответствие с определен график.

Европейската комисия обаче ще предостави разрешение за търговия само когато оценката на Европейска агенция по лекарствата покаже, че дадена ваксина е безопасна и ефективна.

Безопасност и ефективност на ваксините

Безопасността и ефективността на ваксините, които са получили разрешения за търговия при определени условия, се наблюдават строго, както се прави за всички лекарства, чрез установената система на ЕС за наблюдение на лекарствата.

Освен това са въведени специални мерки за бързо събиране и оценяване на нова информация. Например производителите обикновено трябва да изпращат на Европейската агенция по лекарствата доклад за безопасността на всеки шест месеца. За ваксините срещу COVID-19 докладите за безопасността трябва да се изпращат всеки месец.

Европейската агенция по лекарствата ще въведе допълнително широкомащабно наблюдение на безопасността предвид изключително големия брой хора, които се очаква да получат ваксините.

Кампании за ваксиниране

След това дружествата произвеждат одобрените ваксини в големи количества. Количеството ваксини, които всяка страна ще получи, обикновено се изчислява въз основа на населението ѝ.

Хората могат да бъдат ваксинирани в съответствие с националните програми за ваксиниране. В тях обикновено се дава приоритет на специфични групи, като например здравните работници и уязвимите групи от населението (възрастни хора или хора с вече съществуващи заболявания).

Комисията подкрепя държавите членки в подготовката и изпълнението на кампаниите им за ваксиниране.

Документи