EU:s digitala covidintyg ska underlätta den fria rörligheten och ett säkert resande i EU under coronapandemin.

 

EU-länderna kan redan nu börja utfärda och använda intyget och från den 1 juli 2021 kommer det att finnas i hela EU.

Vad är EU:s digitala covidintyg?

Intyget är ett digitalt bevis på att man har

tick icon vaccinerats mot covid-19
tick icon testat negativt, eller 
tick icon tillfrisknat från covid-19.

 

 

Hur får jag ett intyg?

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen. De kan utfärdas av till exempel testcentrum, hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller direkt via en e-hälsoportal. 

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också få det utskrivet på papper. Båda versionerna har en QR-kod med all viktig information och en digital signatur som garanterar intygets äkthet.

EU-länderna har enats om en enhetlig utformning som kan användas för både den elektroniska versionen och pappersversionen och som underlättar erkännandet.

Hur bidrar intyget till den fria rörligheten i EU?

EU:s digitala covidintyg kommer att godtas i alla medlemsländerna och bidrar därför till att reserestriktionerna kan hävas på ett samordnat sätt.

Alla som har EU:s digitala covidintyg ska i princip undantas från restriktionerna för den fria rörligheten: EU-länderna får inte införa ytterligare reserestriktioner för personer som har ett covidintyg, såvida inte restriktionerna är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan. 

I så fall – t.ex. som reaktion på nya virusvarianter – måste landet i fråga anmäla sina åtgärder till kommissionen och de övriga EU-länderna och motivera sitt beslut.
 

Hur fungerar intyget?

QR code icon Alla intyg ska ha en QR-kod med en digital signatur som skyddar mot förfalskningar.
Scan icon När ett intyg kontrolleras skannas QR-koden och signaturen bekräftas.
digital signature icon Alla som utfärdar intygen (t.ex. sjukhus, testcentrum och hälso- och sjukvårdsmyndigheter) har sin egen digitala signaturnyckel. Alla dessa lagras i en säker databas i varje land.
validation icon

Kommissionen har byggt en nätsluss där man kan kontrollera alla digitala signaturer i hela EU. Inga personuppgifter hanteras via nätslussen eftersom de inte behövs för att kontrollera den digitala signaturen. Kommissionen har också hjälpt EU-länderna att utveckla nationella datorprogram och appar för att utfärda, spara och kontrollera intygen och ansluta sig till nätslussen.

 

Jag är inte vaccinerad än. Kan jag ändå resa till ett annat EU-land?

Ja. Syftet med EU:s digitala covidintyg är att göra det lättare att resa i EU, men det kommer inte att vara ett krav eftersom den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU.

Travel Intygen kommer också att användas för att registrera testresultat, som ofta krävs för att få resa in i ett land. Intygen kan hjälpa länderna att lätta på sina restriktioner. Inför semestersäsongen kommer man i mitten av juni också att ändra den gällande rekommendationen om samordning av inskränkningar i den fria rörligheten i EU.

Har det någon betydelse vilket vaccin man har fått?

Vaccinationsintyg kommer att utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. 

När det gäller att häva restriktionerna för den fria rörligheten måste länderna godta vaccinationsintyg för vacciner som har godkänts av EU. Länderna får besluta att även godta andra vaccin.

De avgör också om de godtar ett vaccinationsintyg redan efter en dos eller bara för fullvaccinerade.

Vilka uppgifter innehåller intyget och hur skyddas de?

EU:s digitala covidintyg innehåller viktig information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller genomgången infektion samt ett unikt identifieringsnummer. Uppgifterna finns bara i intyget och varken sparas eller antecknas när ett intyg kontrolleras i ett annat EU-land. 

Intygen innehåller bara de uppgifter som är helt nödvändiga. Uppgifterna får inte sparas i de besökta länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet som kontrolleras, och det görs genom att kontrollera vem som har utfärdat och signerat det. Alla hälso- och sjukvårdsuppgifter stannar i det medlemsland som utfärdat intyget.

Fler frågor och svar om EU:s digitala covidintyg

Digital COVID certificate map 10 June-2

  Tekniskt klara att ansluta sig till nätslussen för covidintygen Är anslutna och har börjat utfärda och/eller kontrollera åtminstone en typ av covidintyg (vaccinering, genomgången infektion eller negativt test)
Österrike Ja Ja
Belgien Ja Nej
Bulgarien Ja Ja
Kroatien Ja Ja
Cypern Ja Nej
Tjeckien Ja Ja
Danmark Ja Ja
Estland Ja Ja
Finland Testfas Nej
Frankrike Ja Nej
Tyskland Ja Ja
Grekland Ja Ja
Ungern Testfas Nej
Irland Ja Nej
Italien Ja Nej
Lettland Ja Ja
Litauen Ja Ja
Luxemburg Ja Nej
Malta  Testfas Nej
Nederländerna Ja Nej
Polen Ja Ja
Portugal Ja Nej
Rumänien Ja Nej
Slovakien Ja Nej
Slovenien Ja Nej
Spanien Ja Ja
Sverige Ja Nej
     
Länder utanför EU    
Liechtenstein Ja Nej
Schweiz Ja Nej
Island Ja Nej
Norge Ja Nej

 

Tidslinje

 • 27 januari

  Riktlinjer om kraven på driftskompabilitet för digitala vaccinationsintyg antas. De bygger på diskussioner som pågått sedan november 2020 mellan kommissionen och EU-länderna inom nätverket för e-hälsa.

 • 17 mars

  Kommissionen föreslår en lagtext om en gemensam ram för ett EU-intyg.

 • 14 april

  Rådet antar ett mandat för att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om lagförslaget.

 • 22 april

  EU-ländernas företrädare i nätverket för e-hälsa enas om riktlinjer för de viktigaste tekniska specifikationerna för systemet. Det är ett viktigt steg för att skapa den nödvändiga infrastrukturen på EU-nivå.

 • 7 maj

  Kommissionen startar ett pilotförsök av EU:s infrastruktur för driftskompatibilitet (EU:s nätsluss) som ska göra det enklare att autentisera EU-intygen.

 • 20 maj

  Europaparlamentet och rådet enas om EU:s digitala covidintyg.

 • 1 juni

  EU:s nätsluss (sammankopplingen av de nationella systemen) öppnar.

 • 1–30 juni

  Uppvärmningsfas: EU-länderna kan lansera intyg på frivillig basis om de är redo att utfärda och verifiera intyg och har det nödvändiga regelverket på plats.

 • Mitten av juni

  Reviderad rådsrekommendation om resor inom EU.

 • 1 juli

  EU:s digitala covidintyg går att använda i hela EU.

 • 1 juli–12 augusti

  Övergångsfas: Om ett EU-land inte är redo att utfärda det nya intyget till sina invånare kan andra format fortfarande användas och bör godtas av de andra EU-länderna.

Dokument