covid certificate

La 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. De acum, statele membre vor putea emite și verifica certificate digitale privind COVID pentru cetățenii și rezidenții UE, pe tot teritoriul acesteia.

 

Pentru a afla cum să obțineți certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital privind COVID este o atestare a faptului că o persoană

tick icon fie a fost vaccinată împotriva COVID-19
tick icon fie s-a testat și are un rezultat negativ 
tick icon fie a avut COVID-19 și s-a vindecat

 

Cum pot obține cetățenii certificatul?

Autoritățile naționale răspund de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare sau de autoritățile sanitare sau direct prin intermediul unui portal de e-sănătate. Autoritățile sanitare naționale ar trebui să vă informeze exact cum îl puteți obține. 

Versiunea electronică poate fi stocată pe un dispozitiv mobil. Veți putea solicita și o versiune tipărită. Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale, precum și un sigiliu digital, pentru a garanta autenticitatea certificatului.

Statele membre au convenit asupra unui design comun care poate fi utilizat pentru versiunile electronice și pe suport de hârtie cu scopul de a facilita recunoașterea.

Pentru a afla cum puteți obține certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Cum va susține certificatul libertatea de mișcare?

Certificatul digital al UE privind COVID va fi acceptat în toate statele membre ale UE. El va permite ca unele restricții aflate în vigoare în prezent să fie ridicate în mod coordonat.

În timpul călătoriei, titularul certificatului digital al UE privind COVID ar trebui, în principiu, să fie scutit de restricțiile privind libera circulație: statele membre ar trebui să se abțină să îi impună restricții suplimentare de călătorie, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății publice. 

Într-un astfel de caz, de exemplu ca reacție la noi variante ale virusului care suscită îngrijorare, statul membru respectiv ar trebui să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să justifice această decizie.
 

Cum va funcționa certificatul?

QR code icon Certificatul digital al UE privind COVID conține un cod QR cu o semnătură digitală care îl protejează împotriva falsificării.
Scan icon Atunci când se verifică certificatul, se scanează codul QR și se verifică semnătura.
digital signature icon Fiecare organism emitent (spital, centru de testare, autoritate sanitară etc.) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.
validation icon

Comisia Europeană a creat un portal pe care se va putea verifica autenticitatea tuturor semnăturilor înscrise pe aceste certificate, peste tot în UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului certificatului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală. De asemenea, Comisia Europeană a ajutat statele membre să dezvolte programe informatice și aplicații naționale pentru a emite, stoca și verifica certificatele și le-a sprijinit în demersurile necesare înscrierii pe portal.

 

Cetățenii care nu sunt încă vaccinați vor putea călători în altă țară din UE?

Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu va fi o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE. 

Certificatul digital al UE privind COVID va face, de asemenea, dovada rezultatului unui test COVID, care este adesea necesar în temeiul restricțiilor aplicabile în materie de sănătate publică. Certificatul le oferă statelor membre o oportunitate de a adapta aceste restricții. 

Travel

Recomandarea privind coordonarea măsurilor care restricționează libera circulație în UE a fost modificată la jumătatea lunii iunie, având în vedere debutul sezonului estival. Astfel, se clarifică mai bine derogările pentru persoanele vaccinate integral și pentru cele care s-au vindecat, sunt susținute eforturile de asigurare a unității familiei (scutirea de carantină a copiilor care călătoresc împreună cu părinții scutiți de carantină) și se actualizează codurile de culori de pe harta ECDC.

La eliberarea certificatului contează ce vaccin s-a administrat?

Persoanele vaccinate vor primi certificate de vaccinare pentru orice vaccin anti-COVID-19 administrat. 

În ceea ce privește ridicarea restricțiilor vizând libera circulație, statele membre vor trebui să accepte certificatele de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piața UE. Statele membre pot decide să extindă ridicarea acestor restricții și pentru persoanele care călătoresc în UE și care au primit un alt vaccin.

Persoanele care au fost vaccinate integral cu un vaccin anti-COVID-19 aprobat pe tot teritoriul UE și care dețin certificatul digital al UE privind COVID atestând că au primit ultima doză cu cel puțin 14 zile în urmă ar trebui să fie exceptate de la cerința de testare sau de carantină atunci când călătoresc. Același lucru este valabil și pentru persoanele al căror certificat atestă că s-au vindecat după infecția cu coronavirus.

Dar în cazul certificatelor care atestă un test negativ?

Persoanele care dețin un certificat digital al UE privind COVID atestând un test cu rezultat negativ ar trebui să fie exceptate de la eventualele cerințe de carantină, cu excepția cazului în care vin din zone puternic afectate de virus. Statele membre au convenit asupra unei perioade standard de valabilitate a testelor: 72 ore pentru testele PCR și, în cazul în care sunt acceptate de statul membru, 48 de ore pentru testele antigenice rapide.

Care sunt datele incluse în certificat? Datele sunt în siguranță?

Certificatul digital al UE privind COVID conține informații esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic. Aceste date rămân în certificat și nu sunt stocate sau păstrate atunci când un certificat este verificat în alt stat membru. 

Certificatele vor include doar un set limitat de informații necesare. Aceste informații nu pot fi reținute de țările vizitate. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea certificatului, verificându-se de către cine a fost emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în custodia statului membru care a emis certificatul digital al UE privind COVID.

Întrebări și răspunsuri despre certificatul digital al UE privind COVID

Întrebări și răspunsuri despre cea mai recentă actualizare a recomandării pentru coordonarea măsurilor care restricționează libera circulație în UE în contextul pandemiei de COVID

Re-open EU: informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie

Găsiți informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie din țările europene, inclusiv privind cerințele de carantină și testare pentru călători. Un site și o aplicație care vă pot ajuta să vă exercitați dreptul la liberă circulație. Conținutul este actualizat periodic și este disponibil în 24 de limbi. Informațiile oferite vă permit să vă planificați călătoria în Europa, protejându-vă în același timp siguranța și sănătatea.

Deschideți „Re-open EU”

Calendar

 • 27 ianuarie

  Sunt adoptate orientări cu cerințe de interoperabilitate pentru certificatele digitale de vaccinare. Acestea s-au bazat pe discuțiile dintre Comisie și statele membre, desfășurate în cadrul rețelei de e-sănătate începând din noiembrie 2020.

 • 17 martie

  Comisia propune un text legislativ care stabilește un cadru comun pentru un certificat care să fie valabil în toată UE.

 • 14 aprilie

  Consiliul adoptă mandatul pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European pe marginea propunerii.

 • 22 aprilie

  Reprezentanții statelor membre din rețeaua de e-sănătate convin asupra unor orientări care descriu principalele specificații tehnice pentru implementarea sistemului. Este un pas decisiv către dezvoltarea infrastructurii necesare la nivelul UE.

 • 7 mai

  Comisia demarează testul-pilot al infrastructurii de interoperabilitate a UE („portalul federativ al UE”), care va facilita autentificarea certificatelor UE.

 • 20 mai

  Parlamentul European și Consiliul convin asupra certificatului digital al UE privind COVID.

 • 1 iunie

  Devine operațional portalul federativ al UE (care conectează sistemele naționale).

 • 1-30 iunie

  Perioadă de încălzire: Statele membre pot începe să folosească certificatul în mod voluntar, cu condiția să fie gata să emită și să verifice certificate și să aibă baza juridică necesară.

 • Mijlocul lunii iunie

  Recomandare revizuită a Consiliului privind călătoriile în interiorul UE.

 • 1 iulie

  Certificatul digital al UE privind COVID începe să fie folosit peste tot în UE.

 • 1 iulie-12 august

  Perioadă de tranziție: dacă un stat membru încă nu este gata să le elibereze noul certificat cetățenilor săi, se pot folosi în continuare alte formate, care trebuie să fie acceptate în alte state membre.

Documente

DescarcăPDF - 238.4 KB
DescarcăPDF - 240.8 KB
DescarcăPDF - 341.7 KB