covid certificate

La 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Din acea dată, statele membre pot emite și verifica certificate digitale privind COVID pentru cetățenii și rezidenții UE, pe tot teritoriul acesteia.

Pentru a afla cum să obțineți certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Noi reguli referitoare la valabilitatea certificatului digital al UE privind COVID și la coordonarea călătoriilor sigure în UE

De la 1 februarie 2022, sunt în vigoare noi norme care stabilesc o perioadă obligatorie de acceptare de 9 luni pentru certificatele de vaccinare utilizate pentru călătoriile în interiorul UE.

Statele membre trebuie să accepte certificatele de vaccinare timp de 9 luni de la administrarea ultimei doze din seria primară de vaccinare. Pentru vaccinul Johnson &Johnson, aceasta înseamnă 270 de zile de la doza unică. În cazul unui vaccin cu două doze, este vorba de 270 zile de la a doua doză sau, în conformitate cu strategia de vaccinare a statului membru în care s-a efectuat vaccinarea, de la prima și unica doză administrată în cazul persoanelor care au trecut prin boală.

Statele membre nu ar trebui să prevadă o perioadă de acceptare diferită pentru călătoriile în interiorul Uniunii Europene. Perioada standard de acceptare nu se aplică certificatelor pentru doze de rapel (booster).

Aceste norme vizează numai certificatele de vaccinare utilizate pentru a călători în UE. Statele membre pot aplica norme diferite atunci când utilizează certificatul digital al UE privind COVID în context intern, dar sunt invitate să se alinieze la perioada de acceptare stabilită la nivelul UE.

O persoană care deține un certificat digital al UE privind COVID valabil nu ar trebui, în principiu, să fie supusă unor restricții suplimentare, cum ar fi testele sau carantina, indiferent de locul din UE de unde pleacă.

Persoanelor care nu dețin un certificat digital al UE privind COVID ar trebui să li se permită să călătorească pe baza unui test efectuat înainte sau după sosire. În plus, acestora li s-ar putea solicita să se supună carantinei/autoizolării atunci când sosesc din zone deosebit de afectate (roșu închis).

Orice măsură de restricționare a liberei circulații trebuie să fie nediscriminatorie și proporțională. Statele membre nu ar trebui, în principiu, să refuze intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care călătoresc din alte state membre.

Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital privind COVID este o atestare a faptului că o persoană

tick icon fie a fost vaccinată împotriva COVID-19
tick icon fie s-a testat și are un rezultat negativ
tick icon fie a avut COVID-19 și s-a vindecat

Cine poate obține certificatul digital al UE privind COVID?

 • Toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora
 • Resortisanții țărilor terțe care au drept de ședere sau de rezidență legală într-un stat membru și care au dreptul de a călători în alte state membre

Cum pot obține certificatul?

Autoritățile naționale răspund de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare sau de autoritățile sanitare sau direct prin intermediul unui portal de e-sănătate.

 • Certificatele de vaccinare sunt emise de statul membru în care a avut loc vaccinarea.
 • Certificatele de testare sunt emise de statul membru în care a avut loc testul.
 • Certificatele de vindecare sunt emise de statul membru în care se află persoana vindecată.

Autoritățile sanitare naționale ar trebui să vă informeze exact cum îl puteți obține.

Versiunea digitală poate fi stocată pe un dispozitiv mobil. Veți putea solicita și o versiune tipărită. Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale, precum și un sigiliu digital, pentru a garanta autenticitatea certificatului.

Statele membre au convenit asupra unui design comun care poate fi utilizat pentru versiunile electronice și pe suport de hârtie cu scopul de a facilita recunoașterea.

Pentru a afla cum puteți obține certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Recunoașterea, de către UE, a certificatelor privind COVID emise de țări terțe (din afara UE)

Până în prezent, 49 de țări (și teritorii) din afara UE au aderat la sistemul UE de certificate digitale privind COVID, bazat pe deciziile de echivalență ale UE.

Certificatele COVID eliberate în aceste 49 de țări (și teritorii) sunt acceptate în UE în aceleași condiții ca și certificatul digital al UE privind COVID. De asemenea, certificatul digital al UE privind COVID este acceptat de aceste 49 de țări.

Cum funcționează certificatul?

QR code icon Certificatul digital al UE privind COVID conține un cod QR cu o semnătură digitală care îl protejează împotriva falsificării.
Scan icon Atunci când se verifică certificatul, se scanează codul QR și se verifică semnătura.
digital signature icon Fiecare organism emitent (spital, centru de testare, autoritate sanitară etc.) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.
validation icon

Comisia Europeană a creat un portal pe care se poate verifica autenticitatea tuturor semnăturilor de pe certificate, peste tot în UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului certificatului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală. De asemenea, Comisia Europeană a ajutat statele membre să dezvolte programe informatice și aplicații naționale pentru a emite, stoca și verifica certificatele și le-a sprijinit în demersurile necesare înscrierii pe portal.

Cum ajută certificatul la menținerea liberei circulații?

Certificatul digital al UE privind COVID este acceptat în toate statele membre ale UE. El contribuie la a garanta că restricțiile aflate în vigoare în prezent sunt ridicate în mod coordonat.

În timpul călătoriei, titularul certificatului digital al UE privind COVID ar trebui, în principiu, să fie scutit de restricțiile privind libera circulație: statele membre ar trebui să se abțină să îi impună restricții suplimentare de călătorie, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății publice.

Într-un astfel de caz, de exemplu ca reacție la noi variante ale virusului care suscită îngrijorare, statul membru respectiv ar trebui să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să justifice această decizie.

Cetățenii care nu sunt încă vaccinați pot călători în altă țară din UE?

Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu este o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE.

În absența unui certificat, puteți fi supus însă unor restricții precum testarea sau carantina. Statele membre pot introduce restricții de călătorie. Pentru ultimele informații, vă rugăm să consultați site-ul Re-open EU.

Pentru a garanta că nu există nicio discriminare împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, certificatul digital al UE privind COVID acoperă, de asemenea, certificatele de testare și certificatele pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. Astfel, toată lumea poate beneficia de certificatul digital al UE privind COVID.

Travel

În ianuarie 2022, normele privind coordonarea liberei circulații în condiții de siguranță în UE au fost actualizate pentru a lua în considerare statutul persoanei, și nu situația epidemiologică la nivel regional, cu excepția zonelor în care virusul circulă foarte intens.

Întrebări frecvente privind certificatul digital al UE privind COVID, vaccinările și restricțiile de călătorie

Cetățenii din afara UE pot călători în UE?

În data de 22 februarie 2022, Consiliul a convenit asupra unui cadru actualizat care va continua să faciliteze călătoriile către UE. Statele membre au convenit să aplice aceste actualizări începând cu 1 martie 2022.

Potrivit cadrului, călătorii din afara UE care sunt vaccinați cu un vaccin aprobat de UE sau OMS ar trebui să poată călători în UE, cu condiția să fi primit ultima doză din seria primară de vaccinare cu cel puțin 14 zile și cel mult 270 zile înainte de sosire sau să fi primit o doză de rapel (booster).

În plus, cei care s-au vindecat de COVID-19 în ultimele 180 zile înainte de a călători în UE ar trebui să poată călători în UE dacă își pot dovedi vindecarea cu un certificat digital al UE privind COVID sau cu un certificat emis în afara UE considerat echivalent cu acesta.

Și persoanele care călătoresc dintr-o țară sau dintr-un teritoriu inclus pe lista țărilor din care ar trebui să fie posibile toate călătoriile și care dețin dovada unui test PCR negativ ar trebui să poată călători în UE. Consiliul revizuiește periodic – și, după caz, actualizează – lista acestor țări, pe baza unei evaluări a situației sanitare. Toate călătoriile în UE din țările incluse pe această listă ar trebui să fie posibile, indiferent de situația vaccinării.

În plus, cetățenii și rezidenții UE, membrii familiilor acestora, precum și cei care au un motiv esențial ar trebui să poată intra pe teritoriul UE.

La eliberarea certificatului contează ce vaccin s-a administrat?

Persoanele vaccinate vor primi certificate de vaccinare pentru orice vaccin anti-COVID-19 administrat. Certificatul ar trebui să indice clar numele vaccinului administrat.

În ceea ce privește ridicarea restricțiilor vizând libera circulație, statele membre sunt obligate să accepte doar certificatele de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piața UE. Statele membre pot decide, de asemenea, să renunțe la restricții în cazul călătorilor care au primit un alt vaccin, de exemplu unul din cele incluse pe lista de urgență a OMS, fără a fi însă obligate să o facă. Dacă ați fost vaccinat cu un vaccin neautorizat în UE, vă recomandăm să verificați, înainte de călătorie, ce vaccinuri sunt acceptate de statul membru respectiv.

Persoanele care au fost vaccinate integral cu un vaccin anti-COVID-19 aprobat pe tot teritoriul UE și care dețin certificatul digital al UE privind COVID atestând că au primit ultima doză cu cel puțin 14 zile în urmă ar trebui să fie exceptate de la cerința de testare sau de carantină atunci când călătoresc. Același lucru este valabil și pentru persoanele al căror certificat atestă că s-au vindecat după infecția cu coronavirus.

Dozele de rapel (booster) pot fi incluse în certificatul digital al UE privind COVID?

Majoritatea statelor membre au început deja să administreze doze de rapel împotriva COVID-19. După administrarea fiecărei doze, trebuie eliberat un certificat digital al UE privind COVID. Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să elibereze un certificat de vaccinare în formatul certificatului digital al UE privind COVID și după administrarea unei doze suplimentare.

Începând cu 1 februarie, trebuie puse în aplicare și noile norme privind înregistrarea dozelor de rapel în certificat. Dozele de rapel (booster) vor fi înregistrate ca: 3/3 pentru o doză de rapel în urma unei serii primare de vaccinare de 2 doze; 2/1 pentru o doză de rapel în urma unei vaccinări cu doză unică sau a unei doze dintr-un vaccin cu 2 doze administrate unei persoane care a trecut prin boală.

Cum funcționează certificatul de testare?

Persoanele care dețin un certificat digital al UE privind COVID atestând un test cu rezultat negativ ar trebui să fie exceptate de la eventualele cerințe de carantină, cu excepția cazului în care vin din zone puternic afectate de virus. Statele membre au convenit asupra unei perioade standard de valabilitate a testelor: 72 ore pentru testele PCR și, în cazul în care sunt acceptate de statul membru, 48 de ore pentru testele antigenice rapide.

Care sunt datele incluse în certificatul digital al UE privind COVID? Datele sunt în siguranță?

Certificatul digital al UE privind COVID conține informații esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic. Aceste date rămân în certificat și nu sunt stocate sau păstrate atunci când un certificat este verificat în alt stat membru.

Certificatele vor include doar un set limitat de informații necesare. Aceste informații nu pot fi reținute de țările vizitate. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea certificatului, verificându-se de către cine a fost emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în custodia statului membru care a emis certificatul digital al UE privind COVID.

Valabilitatea certificatelor

Certificatul digital al UE privind COVID poate fi:

un certificat de vaccinare care arată că au trecut cel puțin 14 zile și cel mult 270 de zile de la ultima doză din seria primară de vaccinare sau că persoana a primit o doză de rapel (booster)

SAU

un test PCR negativ obținut cu cel mult 72 de ore înainte de călătorie sau un test antigenic rapid negativ obținut cu cel mult 24 de ore înainte de călătorie

SAU

un certificat de vindecare care arată că nu au trecut mai mult de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv al unui test PCR

Valabilitatea certificatelor eliberate după o doză de rapel (booster)

Deocamdată, Comisia nu propune o perioadă de valabilitate pentru certificatele eliberate la administrarea dozelor de rapel. Prin urmare, perioada de valabilitate de 9 luni nu ar trebui să se aplice certificatelor eliberate pentru dozele de rapel. Se poate preconiza că protecția asigurată de vaccinarea cu doze de rapel poate dura mai mult decât cea care rezultă din seria primară.

Comisia va monitoriza îndeaproape noile dovezi științifice pe această temă. În baza lor, ea poate propune ulterior, dacă este necesar, introducerea unei perioade de valabilitate și pentru certificatele de vaccinare eliberate în urma unui rapel.

Posibila utilizare a certificatelor pentru accesul la infrastructuri

Legislația UE prevede utilizarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în interiorul UE.

Statele membre pot utiliza certificatele privind COVID și în scopuri pur interne, cum ar fi accesul la evenimente, dar acest lucru nu este reglementat la nivelul UE.

Dacă un stat membru adoptă un sistem tip certificat privind COVID în scopuri interne, ar trebui să se asigure că certificatul digital al UE privind COVID este, de asemenea, pe deplin acceptat. Scopul este acela de a garanta că persoanele care se deplasează într-un alt stat membru nu trebuie să obțină, în plus, și un certificat național.

Cât timp va fi valabil certificatul digital al UE privind COVID?

În prezent, regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID se aplică timp de 12 luni, începând de la 1 iulie 2021. În februarie 2022, Comisia a propus prelungirea aplicării cu un an, până la 30 iunie 2023. Prelungirea perioadei de aplicare a regulamentului le-ar permite călătorilor să continue să-și utilizeze certificatul privind COVID pentru a călători în UE chiar dacă statele membre mențin anumite măsuri de sănătate publică.

Re-open EU: informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie

Găsiți informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie din țările europene, inclusiv privind cerințele de carantină și testare pentru călători. Un site și o aplicație care vă pot ajuta să vă exercitați dreptul la liberă circulație. Conținutul este actualizat periodic și este disponibil în 24 de limbi. Informațiile oferite vă permit să vă planificați călătoria în Europa, protejându-vă în același timp siguranța și sănătatea.

Consultați site-ul „Re-open EU”

Calendar

 • 27 ianuarie

  Sunt adoptate orientări cu cerințe de interoperabilitate pentru certificatele digitale de vaccinare. Acestea s-au bazat pe discuțiile dintre Comisie și statele membre, desfășurate în cadrul rețelei de e-sănătate începând din noiembrie 2020.

 • 17 martie

  Comisia propune un text legislativ care stabilește un cadru comun pentru un certificat care să fie valabil în toată UE.

 • 14 aprilie

  Consiliul adoptă mandatul pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European pe marginea propunerii.

 • 22 aprilie

  Reprezentanții statelor membre din rețeaua de e-sănătate convin asupra unor orientări care descriu principalele specificații tehnice pentru implementarea sistemului. Este un pas decisiv către dezvoltarea infrastructurii necesare la nivelul UE.

 • 7 mai

  Comisia demarează testul-pilot al infrastructurii de interoperabilitate a UE („portalul federativ al UE”), care va facilita autentificarea certificatelor UE.

 • 20 mai

  Parlamentul European și Consiliul convin asupra certificatului digital al UE privind COVID.

 • 1 iunie

  Devine operațional portalul federativ al UE (care conectează sistemele naționale).

 • 1-30 iunie

  Perioadă de încălzire: Statele membre pot începe să folosească certificatul în mod voluntar, cu condiția să fie gata să emită și să verifice certificate și să aibă baza juridică necesară.

 • Mijlocul lunii iunie

  Recomandare revizuită a Consiliului privind călătoriile în interiorul UE.

 • 1 iulie

  Certificatul digital al UE privind COVID începe să fie folosit peste tot în UE.

 • 1 iulie-12 august

  Perioadă de tranziție: dacă un stat membru încă nu este gata să le elibereze noul certificat cetățenilor săi, se pot folosi în continuare alte formate, care trebuie să fie acceptate în alte state membre.

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Documente