covid certificate

La 1 iulie 2021 a intrat în vigoare Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID. De acum, statele membre vor putea emite și verifica certificate digitale privind COVID pentru cetățenii și rezidenții UE, pe tot teritoriul acesteia.

 

Pentru a afla cum să obțineți certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital privind COVID este o atestare a faptului că o persoană

tick icon fie a fost vaccinată împotriva COVID-19
tick icon fie s-a testat și are un rezultat negativ 
tick icon fie a avut COVID-19 și s-a vindecat

 

 

 

Cum pot obține cetățenii certificatul?

Autoritățile naționale răspund de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare sau de autoritățile sanitare sau direct prin intermediul unui portal de e-sănătate. 

 • Certificatele de vaccinare sunt emise de statul membru în care a avut loc vaccinarea.
 • Certificatele de testare sunt emise de statul membru în care a avut loc testul.
 • Certificatele de vindecare sunt emise de statul membru în care se află persoana vindecată.

Autoritățile sanitare naționale ar trebui să vă informeze exact cum îl puteți obține. 

Versiunea electronică poate fi stocată pe un dispozitiv mobil. Veți putea solicita și o versiune tipărită. Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale, precum și un sigiliu digital, pentru a garanta autenticitatea certificatului.

Statele membre au convenit asupra unui design comun care poate fi utilizat pentru versiunile electronice și pe suport de hârtie cu scopul de a facilita recunoașterea.

Pentru a afla cum puteți obține certificatul de la autoritatea națională de sănătate, selectați țara dumneavoastră pe harta interactivă de mai jos.

Cum ajută certificatul la menținerea liberei circulații?

Certificatul digital al UE privind COVID este acceptat în toate statele membre ale UE. El contribuie la a garanta că restricțiile aflate în vigoare în prezent sunt ridicate în mod coordonat.

În timpul călătoriei, titularul certificatului digital al UE privind COVID ar trebui, în principiu, să fie scutit de restricțiile privind libera circulație: statele membre ar trebui să se abțină să îi impună restricții suplimentare de călătorie, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății publice. 

Într-un astfel de caz, de exemplu ca reacție la noi variante ale virusului care suscită îngrijorare, statul membru respectiv ar trebui să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să justifice această decizie.

Cum funcționează certificatul?

QR code icon Certificatul digital al UE privind COVID conține un cod QR cu o semnătură digitală care îl protejează împotriva falsificării.
Scan icon Atunci când se verifică certificatul, se scanează codul QR și se verifică semnătura.
digital signature icon Fiecare organism emitent (spital, centru de testare, autoritate sanitară etc.) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.
validation icon

Comisia Europeană a creat un portal pe care se va putea verifica autenticitatea tuturor semnăturilor înscrise pe aceste certificate, peste tot în UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului certificatului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală. De asemenea, Comisia Europeană a ajutat statele membre să dezvolte programe informatice și aplicații naționale pentru a emite, stoca și verifica certificatele și le-a sprijinit în demersurile necesare înscrierii pe portal.

 

Cetățenii care nu sunt încă vaccinați pot călători în altă țară din UE?

Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu este o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE. 

În absența unui certificat, puteți fi supus însă unor restricții precum testarea sau carantina. Statele membre pot introduce restricții de călătorie. Pentru ultimele actualizări, vă rugăm să consultați site-ul Re-open EU.

Pentru a garanta că nu există nicio discriminare împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, certificatul digital al UE privind COVID acoperă, de asemenea, certificatele de testare și certificatele pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. Astfel, toată lumea poate beneficia de certificatul digital al UE privind COVID.

 

Travel

Recomandarea privind coordonarea măsurilor care restricționează libera circulație în UE a fost modificată la jumătatea lunii iunie, având în vedere debutul sezonului estival. Astfel, se clarifică mai bine derogările pentru persoanele vaccinate integral și pentru cele care s-au vindecat, sunt susținute eforturile de asigurare a unității familiei (scutirea de carantină a copiilor care călătoresc împreună cu părinții scutiți de carantină) și se actualizează codurile de culori de pe harta ECDC.

La eliberarea certificatului contează ce vaccin s-a administrat?

Persoanele vaccinate vor primi certificate de vaccinare pentru orice vaccin anti-COVID-19 administrat. Certificatul ar trebui să indice clar numele vaccinului administrat.

În ceea ce privește ridicarea restricțiilor vizând libera circulație, statele membre trebuie să accepte doar certificatele de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piața UE. Statele membre pot decide, de asemenea, să renunțe la restricții în cazul călătorilor care au primit un alt vaccin, de exemplu unul din cele incluse pe lista de urgență a OMS, fără a fi însă obligate să o facă. Dacă ați fost vaccinat cu un vaccin neautorizat în UE, vă recomandăm să verificați, înainte de călătorie, ce vaccinuri sunt acceptate de statul membru respectiv.

Persoanele care au fost vaccinate integral cu un vaccin anti-COVID-19 aprobat pe tot teritoriul UE și care dețin certificatul digital al UE privind COVID atestând că au primit ultima doză cu cel puțin 14 zile în urmă ar trebui să fie exceptate de la cerința de testare sau de carantină atunci când călătoresc. Același lucru este valabil și pentru persoanele al căror certificat atestă că s-au vindecat după infecția cu coronavirus.

 

Dar în cazul certificatelor care atestă un test negativ?

Persoanele care dețin un certificat digital al UE privind COVID atestând un test cu rezultat negativ ar trebui să fie exceptate de la eventualele cerințe de carantină, cu excepția cazului în care vin din zone puternic afectate de virus. Statele membre au convenit asupra unei perioade standard de valabilitate a testelor: 72 ore pentru testele PCR și, în cazul în care sunt acceptate de statul membru, 48 de ore pentru testele antigenice rapide.

 

Care sunt datele incluse în certificat? Datele sunt în siguranță?

Certificatul digital al UE privind COVID conține informații esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic. Aceste date rămân în certificat și nu sunt stocate sau păstrate atunci când un certificat este verificat în alt stat membru. 

Certificatele vor include doar un set limitat de informații necesare. Aceste informații nu pot fi reținute de țările vizitate. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea certificatului, verificându-se de către cine a fost emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în custodia statului membru care a emis certificatul digital al UE privind COVID.

 

Recunoașterea certificatelor COVID din țări terțe (din afara UE)

Până în prezent, 16 țări (și teritorii) din afara UE au aderat la sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID. Este vorba de:
• Albania
• Andorra
• Elveția
• Insulele Feroe 
• Israel
• Islanda
• Liechtenstein
• Maroc
• Monaco
• Macedonia de Nord
• Norvegia
• Panama
• San Marino
• Turcia
• Ucraina
• Vatican

Certificatele COVID eliberate în aceste 16 țări (și teritorii) sunt acceptate în UE în aceleași condiții ca și certificatul digital al UE privind COVID. În mod similar, certificatul digital al UE privind COVID este acceptat de aceste 16 țări.

Valabilitatea certificatelor

Comisia a propus, iar statele membre au adoptat o actualizare a recomandării Consiliului referitoare la restricțiile privind libera circulație. Aceasta include dispoziții specifice, deși statele membre pot alege să fie mai puțin stricte:

 • Persoanele vaccinate integral care se află în posesia unui certificat digital al UE privind COVID atestând că au primit ultima doză cu cel puțin 14 zile în urmă ar trebui să fie exceptate de la cerința de testare sau de carantină atunci când călătoresc. Această excepție ar trebui să acopere, de asemenea, persoanele care au trecut prin boală, s-au însănătoșit și au primit o singură doză dintr-un vaccin care necesită 2 doze.
 • Persoanele vindecate, care dețin un certificat digital al UE privind COVID, ar trebui să fie exceptate de la cerința de testare sau de carantină legată de călătorii în primele 180 de zile de la un test PCR pozitiv.
 • Persoanele care dețin un certificat digital al UE privind COVID ar trebui să fie exceptate de la eventualele cerințe de carantină: 72 ore pentru testele PCR și, în cazul în care sunt acceptate de statul membru, 48 de ore pentru testele antigenice rapide.

Posibila utilizare a certificatelor pentru accesul la infrastructuri

Legislația UE prevede utilizarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în interiorul UE. 

Statele membre pot utiliza certificatele privind COVID și în scopuri pur interne, cum ar fi accesul la evenimente, dar acest lucru nu este reglementat la nivelul UE.

În cazul în care un stat membru adoptă un sistem tip certificat privind COVID în scopuri interne, ar trebui să se asigure că certificatul digital al UE privind COVID este, de asemenea, pe deplin acceptat. Scopul este acela de a garanta că persoanele care se deplasează într-un alt stat membru nu trebuie să obțină, în plus, și un certificat național.

Cât timp va fi valabil certificatul digital al UE privind COVID?

Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID se va aplica timp de 12 luni, începând cu data de 1 iulie 2021. Comisia va prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului cu trei luni înainte de data încetării aplicării regulamentului. Alături de acest raport, Comisia ar putea propune, dacă este cazul, prelungirea certificatului privind COVID, în funcție de evoluția situației epidemiologice în contextul pandemiei.

Cetățenii din afara UE pot călători în UE?

În conformitate cu abordarea actuală a UE, călătorii din afara UE care sunt vaccinați integral cu un vaccin autorizat de EMA ar trebui să poată călători în UE în orice scop. Statele membre ale UE pot decide, de asemenea, să permită accesul persoanelor vaccinate cu vaccinuri care au parcurs toate etapele procesului de înscriere pe lista OMS privind utilizările de urgență.

Călătoriile sunt, de asemenea, posibile din țările în care situația sanitară s-a îmbunătățit suficient. Consiliul revizuiește periodic – și, după caz, actualizează – o listă a acestor țări, pe baza unei evaluări a situației sanitare. Toate călătoriile în UE din țările incluse pe această listă ar trebui să fie posibile, indiferent de situația vaccinării. Lista este disponibilă aici.

În plus, membrii de familie ai cetățenilor și rezidenților UE, precum și cei care au un motiv esențial pentru a veni în Europa, ar trebui să fie în continuare în măsură să facă acest lucru.

 

Întrebări frecvente privind certificatul digital al UE privind COVID, vaccinările și restricțiile de călătorie

Re-open EU: informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie

Găsiți informații la zi privind măsurile sanitare și de călătorie din țările europene, inclusiv privind cerințele de carantină și testare pentru călători. Un site și o aplicație care vă pot ajuta să vă exercitați dreptul la liberă circulație. Conținutul este actualizat periodic și este disponibil în 24 de limbi. Informațiile oferite vă permit să vă planificați călătoria în Europa, protejându-vă în același timp siguranța și sănătatea.

Deschideți „Re-open EU”

Calendar

 • 27 ianuarie

  Sunt adoptate orientări cu cerințe de interoperabilitate pentru certificatele digitale de vaccinare. Acestea s-au bazat pe discuțiile dintre Comisie și statele membre, desfășurate în cadrul rețelei de e-sănătate începând din noiembrie 2020.

 • 17 martie

  Comisia propune un text legislativ care stabilește un cadru comun pentru un certificat care să fie valabil în toată UE.

 • 14 aprilie

  Consiliul adoptă mandatul pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European pe marginea propunerii.

 • 22 aprilie

  Reprezentanții statelor membre din rețeaua de e-sănătate convin asupra unor orientări care descriu principalele specificații tehnice pentru implementarea sistemului. Este un pas decisiv către dezvoltarea infrastructurii necesare la nivelul UE.

 • 7 mai

  Comisia demarează testul-pilot al infrastructurii de interoperabilitate a UE („portalul federativ al UE”), care va facilita autentificarea certificatelor UE.

 • 20 mai

  Parlamentul European și Consiliul convin asupra certificatului digital al UE privind COVID.

 • 1 iunie

  Devine operațional portalul federativ al UE (care conectează sistemele naționale).

 • 1-30 iunie

  Perioadă de încălzire: Statele membre pot începe să folosească certificatul în mod voluntar, cu condiția să fie gata să emită și să verifice certificate și să aibă baza juridică necesară.

 • Mijlocul lunii iunie

  Recomandare revizuită a Consiliului privind călătoriile în interiorul UE.

 • 1 iulie

  Certificatul digital al UE privind COVID începe să fie folosit peste tot în UE.

 • 1 iulie-12 august

  Perioadă de tranziție: dacă un stat membru încă nu este gata să le elibereze noul certificat cetățenilor săi, se pot folosi în continuare alte formate, care trebuie să fie acceptate în alte state membre.

Documente

DescarcăPDF - 439.2 KB
DescarcăPDF - 762.1 KB