covid certificate

De verordening betreffende het Europees digitaal coronacertificaat is in werking getreden op 1 juli 2021. EU-burgers en -ingezetenen kunnen nu hun digitaal coronacertificaat in de hele EU aanvragen en laten controleren.

 

Selecteer uw land op de interactieve kaart hieronder om te weten te komen hoe u het certificaat van uw nationale gezondheidsautoriteit kunt krijgen.

Wat is het Europees digitaal coronacertificaat?

Het Europees digitaal coronacertificaat is het digitale bewijs dat iemand:

tick icon tegen COVID-19 is ingeënt, of
tick icon negatief op corona is getest, of 
tick icon van COVID-19 is hersteld.

 

 

Hoe krijg je zo'n certificaat?

De nationale overheden regelen de afgifte van het certificaat. Het kan bijvoorbeeld worden verkregen bij de testcentra, de gezondheidsautoriteiten, of via een e-gezondheidsportaal. 

 • Vaccinatiecertificaten worden afgegeven door het land waar de vaccinatie werd toegediend.
 • Testcertificaten worden afgegeven door het land waar de test is afgenomen.
 • Herstelcertificaten worden afgegeven door het land waar de genezen persoon verblijft.

De nationale gezondheidsautoriteiten moeten u informatie geven over hoe u het certificaat kunt krijgen. 

De digitale versie kan worden opgeslagen op een smartphone of tablet. U kunt ook om een papieren versie vragen. Beide versies bevatten een QR-code met essentiële informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat garandeert.

De lidstaten zijn het eens geworden over een gemeenschappelijk model van de elektronische en de papieren versie om de erkenning te vergemakkelijken.

Selecteer uw land op de interactieve kaart hieronder om te weten te komen hoe u het certificaat van uw nationale gezondheidsautoriteit kunt krijgen.

Hoe wordt het reizen er makkelijker door?

Het Europees digitaal coronacertificaat is geldig in alle EU-landen. Het draagt ertoe bij dat de huidige beperkingen op gecoördineerde wijze kunnen worden opgeheven.

Wie zo'n digitaal coronacertificaat heeft, mag in principe vrij reizen. Alleen wanneer dit voor de volksgezondheid nodig is, bijvoorbeeld bij een uitbraak van een nieuwe variant, mogen EU-landen nog aanvullende eisen stellen, voor zover die niet disproportioneel zijn. 

Ze moeten die dan wel met opgave van redenen aan de Commissie en alle andere EU-landen melden.

Hoe werkt het certificaat?

QR code icon Het coronacertificaat bevat een QR-code met een digitale handtekening om het te beschermen tegen vervalsing.
Scan icon Bij controle van het certificaat wordt de QR-code gescand en de digitale handtekening gecheckt.
digital signature icon Alle instellingen die certificaten afgeven (bijv. ziekenhuizen, testcentra en gezondheidsautoriteiten) hebben een eigen digitale handtekeningsleutel. Die sleutels zijn in elk land opgeslagen in een beveiligde databank.
validation icon

De Europese Commissie heeft een gateway ontwikkeld waarmee de digitale handtekeningen van certificaten uit de hele EU kunnen worden gecontroleerd. De persoonsgegevens van de houder van het certificaat passeren niet via de gateway, aangezien dat niet nodig is om de elektronische handtekening te verifiëren. De Europese Commissie heeft de EU-landen ook geholpen met de ontwikkeling van nationale software en apps voor de afgifte, opslag en verificatie van certificaten, en vertrouwd gemaakt met de gateway.

 

Kun je nog op reis naar een ander EU-land als je nog niet gevaccineerd bent?

Ja. Het coronacertificaat moet het reizen binnen de EU weer makkelijker maken. Het is geen voorwaarde voor vrij verkeer, dat een grondrecht in de EU is. 

Zonder certificaat kun je echter te maken krijgen met beperkingen, zoals tests of quarantaine. De EU-lidstaten kunnen reisbeperkingen opleggen. Kijk altijd op Re-openEU voor de laatste updates.

Om ervoor te zorgen dat niet-gevaccineerden niet worden gediscrimineerd, geldt het Europees digitaal coronacertificaat ook voor mensen die getest zijn, of die hersteld zijn van COVID-19. Op die manier profiteert iedereen van het coronacertificaat.

 

Travel

De aanbeveling om de reisbeperkingen in de EU te coördineren is half juni gewijzigd met het oog op het vakantieseizoen. Er is meer duidelijkheid gegeven over uitzonderingen voor volledig gevaccineerde en personen die genezen zijn van COVID-19, pogingen om gezinnen bijeen te houden (door kinderen die met hun ouders reizen vrij te stellen van quarantaine als hun ouders vrijgesteld zijn) en de bijgewerkte kleurcodes op de kaart van het ECDC.

Maakt het wat uit welk vaccin je heb gekregen?

Iedereen die tegen COVID-19 is ingeënt, ongeacht met welk vaccin, krijgt een vaccinatiecertificaat. Het certificaat moet duidelijk de naam van het toegediende vaccin vermelden.

Voor de opheffing van beperkingen op het vrije verkeer moeten de lidstaten alleen vaccinatiecertificaten accepteren voor alle vaccins waarvoor een EU-vergunning voor het in de handel brengen is verleend. Zij kunnen beslissen om ook reizigers die een ander vaccin hebben ontvangen, bijvoorbeeld een dat op de VN-lijst staat, vrij te stellen van beperkingen, maar zij zijn daar niet toe verplicht. Bent u ingeënt met een vaccin dat in de EU niet is goedgekeurd, raden wij u aan om van tevoren na te gaan of dat vaccin wordt aanvaard door het land waar u heen reist.

Volledig gevaccineerde personen met een Europees digitaal coronacertificaat moeten vanaf 14 dagen na hun laatste dosis van een voor de hele EU goedgekeurd COVID-19-vaccin worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests of quarantaine. Dit geldt ook voor personen die genezen zijn van COVID-19 en die in het bezit zijn van het certificaat.

 

Meer over testen

Personen met een negatieve test in hun Europees digitaal coronacertificaat moeten worden vrijgesteld van eventuele quarantainevereisten, behalve wanneer zij afkomstig zijn uit gebieden die zwaar door het virus zijn getroffen. De EU-landen zijn het eens geworden over de geldigheid van de testen: 72 uur voor een PCR-test en, voor zover aanvaard door een lidstaat, 48 uur voor een snelle antigeentest.

 

Welke gegevens bevat het certificaat? En zijn die gegevens wel veilig?

Het Europees digitaal coronacertificaat bevat alleen noodzakelijke gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode. Ze zijn niet nodig om het certificaat in een ander EU-land te verifiëren. 

Het gaat om een beperkt aantal noodzakelijke gegevens, die niet mogen worden opgeslagen door de bezochte landen. Om te controleren of het certificaat echt en nog geldig is, wordt nagegaan wie het heeft afgegeven en ondertekend. Alle medische gegevens blijven in het land waar het EU-coronacertificaat is afgegeven.

 

Erkenning van coronacertificaten van landen buiten de EU

Tot dusver hebben 18 landen en gebieden van buiten de EU zich aangesloten bij het systeem van het Europees digitaal coronacertificaat. Het gaat om:
• Albanië
• Andorra
• Armenië
• Zwitserland
• Faeröer 
• Israël
• IJsland
• Liechtenstein
• Marokko
• Monaco
• Noord-Macedonië
• Noorwegen
• Panama
• San Marino
• Turkije
• Oekraïne
• Verenigd Koninkrijk
• Vaticaanstad

De in deze 18 landen en gebieden afgegeven coronacertificaten worden in de EU aanvaard onder dezelfde voorwaarden als het Europees digitaal coronacertificaat. Omgekeerd wordt ook het Europees certificaat in deze 18 landen aanvaard.

Geldigheid van de certificaten

De EU-lidstaten hebben een voorstel van de Commissie voor een update van de aanbeveling van de Raad over beperking op het vrij verkeer aangenomen. Deze bevat specifieke bepalingen, maar afzonderlijke lidstaten mogen minder streng zijn.

 • Volledig gevaccineerde personen met een Europees digitaal coronacertificaat moeten vanaf 14 dagen na hun laatste dosis worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests of quarantaine. Dit geldt ook voor reizigers die van COVID-19 zijn hersteld en al gedeeltelijk gevaccineerd zijn.
 • Herstelde personen met een Europees digitaal coronacertificaat moeten gedurende de eerste 180 dagen na een positieve PCR-test worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests of quarantaine.
 • Personen met een Europees digitaal coronatestcertificaat moeten worden vrijgesteld van eventuele quarantainevereisten gedurende 72 uur voor een PCR-test en, voor zover het betrokken land die aanvaardt, 48 uur voor een snelle antigeentest.

Mogelijk gebruik van certificaten voor faciliteiten

Het EU-recht gaat over het gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat om het vrij verkeer binnen de EU mogelijk te maken.  

Maar het certificaat kan ook binnenlands gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de toegang tot evenementen of locaties, maar dit is niet op EU-niveau geregeld.

Als een EU-lidstaat een systeem van coronacertificaten voor binnenlands gebruik aanneemt, moet het ervoor zorgen dat ook het Europees digitaal coronacertificaat volledig aanvaard wordt. Zo kunnen reizigers er zeker van zijn dat zij geen ander nationaal certificaat nodig hebben als zij de grens oversteken.

Hoe lang zal het Europees digitaal coronacertificaat in gebruik blijven?

De verordening over het Europees digitaal coronacertificaat geldt sinds 1 juli 2021 voor 12 maanden. Drie maanden voor het einde van de toepassingsperiode van de verordening dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Bij het uitbrengen van dat verslag kan de Commissie voorstellen het coronacertificaat te verlengen, rekening houdend met de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

Kunnen niet-EU-burgers naar de EU reizen?

Volgens de huidige EU-aanpak kunnen reizigers van buiten de EU die volledig gevaccineerd zijn met een door het EMA goedgekeurd vaccin, naar de EU reizen, ongeacht het doel van de reis. Een EU-land kan ook besluiten reizigers binnen te laten die zijn ingeënt met een vaccin waarvoor de WHO-procedure voor Emergency Use Listing afgerond is.

Het is mogelijk om te reizen vanuit landen waar de gezondheidssituatie voldoende verbeterd is. Op basis van een evaluatie herziet de Raad regelmatig een lijst van die landen, en past die zo nodig aan. Reizen van de landen op de lijst naar de EU moet voor alle doeleinden mogelijk zijn, ongeacht de vaccinatiestatus. De lijst is hier beschikbaar.

Bovendien moeten gezinsleden van EU-burgers en -inwoners, en iedereen die om een essentiële reden naar Europa wil komen, dat kunnen doen.

 

Veelgestelde vragen over het Europees digitaal coronacertificaat, vaccinaties en reisbeperkingen

Re-open EU: actuele informatie over reis- en gezondheidsmaatregelen

Hier vindt u actuele informatie over reis- en gezondheidsmaatregelen in de EU-landen, o.a. over quarantaine en testvereisten voor reizigers. De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen. Zo kunt u reizen binnen Europa en tegelijkertijd gezond blijven.

Naar Re-open EU

Tijdlijn

 • 27 januari

  Het overleg dat de Commissie sinds november 2020 met de lidstaten binnen het e-gezondheidsnetwerk voert, mondt uit in afspraken over een digitaal vaccinatiecertificaat.

 • 17 maart

  De Commissie komt met een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijk kader voor een EU-certificaat.

 • 14 april

  De Raad verleent toestemming om met het Europees Parlement over het voorstel te onderhandelen.

 • 22 april

  De vertegenwoordigers van de lidstaten in het e-gezondheidsnetwerk worden het eens over de technische specificaties van het systeem, wat nodig is om dit in de hele EU te kunnen invoeren.

 • 7 mei

  De Commissie start een proef met het EU-systeem, de zogenaamde EU-gateway, waarmee de EU-certificaten kunnen worden gecontroleerd.

 • 20 mei

  Het Europees Parlement en de Raad bereiken overeenstemming over het digitaal EU-COVID-certificaat.

 • 1 juni

  De EU-gateway, de onderlinge koppeling van nationale systemen, gaat live.

 • 1-30 juni

  Aanloopfase: de lidstaten mogen het digitaal EU-COVID-certificaat invoeren als ze er klaar voor zijn om certificaten af te geven en te controleren en dit ook juridisch geregeld hebben.

 • Midden juni

  De aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU wordt herzien.

 • 1 juli

  Het digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd.

 • 1 juli - 12 september

  Overgangsfase: is een lidstaat er nog niet klaar voor, dan mag deze nog andere formaten gebruiken die door de overige lidstaten in principe moeten worden aanvaard.

Documenten

DownloadenPDF - 439.2 KB
DownloadenPDF - 762.1 KB