covid certificate

2021 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentas Dabar ES piliečiai ir gyventojai galės gauti skaitmeninius COVID pažymėjimus ir juos bus galima patikrinti visoje ES.

 

Toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje pasirinkite savo šalį ir sužinokite, kaip gauti šį pažymėjimą iš savo nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos.

Kas yra ES skaitmeninis COVID pažymėjimas?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas yra skaitmeninis įrodymas, kad asmuo:

tick icon buvo paskiepytas nuo COVID-19,
tick icon jo tyrimo rezultatas yra neigiamas, arba 
tick icon yra persirgęs COVID-19

 

Kokiu būdu piliečiai gali gauti pažymėjimą?

Už pažymėjimo išdavimą yra atsakingos nacionalinės institucijos. Jį išduoti gali, pavyzdžiui, tyrimų centrai arba sveikatos priežiūros institucijos, arba jis gali būti išduodamas tiesiogiai e. sveikatos portale. Informaciją apie tai, kaip gauti pažymėjimą, turėtų suteikti nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos. 

Skaitmeninė versija gali būti saugoma mobiliajame įrenginyje. Piliečiai taip pat gali prašyti spausdintinės versijos. Abiejose versijose bus QR kodas, kuriame įrašyta būtina informacija, ir skaitmeninis parašas, kad būtų užtikrintas pažymėjimo autentiškumas.

Valstybės narės susitarė dėl bendro dizaino, kuris gali būti naudojamas elektroninei ir popierinei pažymėjimo versijai, kad būtų galima jį lengviau atpažinti.

Toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje pasirinkite savo šalį ir sužinokite kaip gauti šį pažymėjimą iš savo nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos.

Kaip jis padės laisvai judėti?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas bus pripažįstamas visose ES valstybėse narėse. Jis padės užtikrinti, kad būtų galima koordinuotai atsisakyti šiuo metu nustatytų apribojimų.

Keliaujančiam ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojui iš esmės neturėtų būti taikomi laisvo judėjimo apribojimai: valstybės narės ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojams neturėtų nustatyti papildomų kelionių apribojimų, išskyrus atvejus, kai jie būtini ir proporcingi visuomenės sveikatai apsaugoti. 

Tokiu atveju, pavyzdžiui, reaguojant į naujas susirūpinimą keliančias atmainas, ta valstybė narė turėtų apie tai pranešti Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms bei pagrįsti tokį sprendimą.
 

Kaip veiks pažymėjimas?

QR code icon ES skaitmeniniame COVID pažymėjime yra QR kodas ir skaitmeninis parašas, kad jis būtų apsaugotas nuo klastojimo.
Scan icon Kai pažymėjimas tikrinamas, nuskenuojamas QR kodas ir patikrinamas parašas.
digital signature icon Kiekviena išduodanti įstaiga (pvz., ligoninė, tyrimų centras, sveikatos priežiūros institucija) turi savo skaitmeninio parašo raktą. Visi jie saugomi kiekvienos valstybės narės apsaugotoje duomenų bazėje.
validation icon

Europos Komisija sukūrė tinklų sietuvą, per kurį visus pažymėjimo parašus bus galima patikrinti visoje ES. Pažymėjimo turėtojo asmens duomenys juo nebus perduodami, nes tai nebūtina skaitmeniniam parašui patikrinti. Europos Komisija taip pat padėjo valstybėms narėms sukurti nacionalinę programinę įrangą ir programėles pažymėjimams išduoti, saugoti ir tikrinti, taip pat teikė joms paramą atliekant reikiamus bandymus, kad prisijungtų prie sietuvo.

 

Ar dar nepaskiepyti piliečiai galės vykti į kitą ES šalį?

Taip. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas turėtų sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui ES. Jis nebus išankstinė laisvo judėjimo, kuris yra pagrindinė teisė ES, sąlyga. 

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas taip pat bus tyrimo rezultatų įrodymas, kurio dažnai reikalaujama pagal taikomus su visuomenės sveikata susijusius apribojimus. Pažymėjimas suteikia valstybėms narėms galimybę pakoreguoti esamus apribojimus dėl visuomenės sveikatos priežasčių. 

Travel

Rekomendacija dėl laisvo judėjimo apribojimų koordinavimo ES buvo iš dalies pakeista birželio mėn. viduryje atsižvelgiant į atostogų sezoną – išsamiau paaiškintos išimtys visiškai paskiepytiems ir persirgusiems asmenims, pastangos užtikrinti šeimos vienovės principą (vaikai, keliaujantys su tėvais, atleidžiami nuo karantino, jei tėvai nuo jo atleisti) ir atnaujinta ECDC žemėlapio spalvinių kodų sistema,

Ar svarbu, kuria vakcina paskiepyti piliečiai?

Skiepijimo pažymėjimai bus išduodami asmeniui, paskiepytam bet kuria vakcina nuo COVID-19. 

Kalbant apie laisvo judėjimo apribojimų panaikinimą, valstybės narės turės pripažinti skiepijimo vakcinomis, kurioms ES suteiktas rinkodaros leidimas, pažymėjimus. Valstybės narės gali nuspręsti šią nuostatą taikyti ir ES keliautojams, kurie paskiepyti kita vakcina.

Visiškai paskiepyti asmenys, turintys ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, turėtų būti atleisti nuo su kelionėmis susijusių tyrimų ar karantino, praėjus 14 dienų nuo paskutinės visoje ES patvirtintos COVID-19 vakcinos dozės. Tas pats taikoma liga persirgusiems ir pažymėjimą turintiems asmenims.

Kokia padėtis dėl tyrimų?

Asmenys, kurių neigiamas tyrimo rezultatas įrašytas ES skaitmeniniame COVID pažymėjime, turėtų būti atleisti nuo galimo karantino reikalavimų, išskyrus tada, jei jie atvyksta iš labai viruso paveiktų teritorijų. Valstybės narės susitarė dėl standartinio tyrimų galiojimo laikotarpio: 72 valandos PGR testų atveju ir 48 valandos greitųjų antigenų testų atveju, jei valstybė narė juos pripažįsta.

Kokie duomenys pateikiami pažymėjime? Ar duomenys saugūs?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime pateikiama būtina pagrindinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data, atitinkama informacija apie vakciną / tyrimą / persirgimą ir unikalus identifikatorius. Šie duomenys lieka pažymėjime ir nėra kaupiami ar saugomi, kai pažymėjimas patikrinamas kitoje valstybėje narėje. 

Pažymėjimuose bus pateikta tik ribota informacija, kuri yra būtina. Šalys, kuriose lankomasi, šios informacijos saugoti negali. Tikrinimo tikslais tikrinamas tik pažymėjimo galiojimas ir autentiškumas – tikrinama, kas jį išdavė ir pasirašė. Visi sveikatos duomenys lieka valstybės narės, kuri išdavė ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, žinioje.

Klausimai ir atsakymai apie ES skaitmeninį COVID pažymėjimą

Klausimai ir atsakymai apie naujausią informaciją dėl su COVID susijusių priemonių, ribojančių laisvą judėjimą ES, koordinavimo

Platforma „Re-open EU“. naujausia informacija apie kelionių ir sveikatos priemones

Sužinokite naujausią informaciją apie kelionių ir sveikatos priemones Europos šalyse, be kita ko, apie karantino ir tyrimų reikalavimus keliautojams, kuri padės jums naudotis laisvo judėjimo teise. Informacija yra dažnai atnaujinama ir pateikiama 24 kalbomis. Tai turėtų jums padėti planuoti keliones po Europą ir būti saugiems ir sveikiems.

Apsilankykite platformoje „Re-open EU“

Chronologija

 • Sausio 27 d.

  Remiantis nuo 2020 m. lapkričio mėn. E. sveikatos tinkle vykusiomis Komisijos ir valstybių narių diskusijomis, buvo priimtos skaitmeninių skiepijimo pažymėjimų sąveikumo reikalavimų gairės.

 • Kovo 17 d.

  Komisija pasiūlė teisės akto tekstą, kuriuo nustatoma bendra ES pažymėjimo sistema.

 • Balandžio 14 d.

  Taryba patvirtino savo įgaliojimus dėl šio pasiūlymo pradėti derybas su Europos Parlamentu.

 • Balandžio 22 d.

  Valstybių narių atstovai E. sveikatos tinkle susitarė dėl gairių, kuriose aprašomos pagrindinės techninės sistemos įgyvendinimo specifikacijos. Tai buvo labai svarbus žingsnis kuriant būtiną ES lygmens infrastruktūrą.

 • Gegužės 7 d.

  Komisija pradėjo bandyti ES sąveikumo infrastruktūrą (ES tinklų sietuvą), kuri palengvins ES pažymėjimų patvirtinimą.

 • Gegužės 20 d.

  Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo.

 • Birželio 1 d.

  Pradeda veikti ES tinklų sietuvas (nacionalinių sistemų sąsaja).

 • Birželio 1–30 d.

  Išankstinis etapas. Valstybės narės pažymėjimų išdavimą gali pradėti savanoriškai, jei yra pasirengusios juos išduoti ir tikrinti, taip pat jei yra nustačiusios būtiną teisinį pagrindą.

 • Birželio vidurys

  Peržiūrėta Tarybos rekomendacija dėl kelionių ES.

 • Liepos 1 d.

  ES skaitmeninis COVID pažymėjimas įsigalioja visoje ES.

 • Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 12 d.

  Laipsniško diegimo laikotarpis. Jei valstybė narė naujuosius pažymėjimus savo piliečiams išduoti dar nepasirengusi, gali būti naudojami kiti formatai, kuriuos kitos valstybės narės turėtų pripažinti.

Dokumentai