covid certificate

Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1-jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető.

 

Ha tudni szeretné, hogyan igényelheti meg hazája egészségügyi hatóságától az igazolványt, válassza ki a lenti interaktív térképen az országot.

Új javaslat az EU-n belüli biztonságos utazás koordinációjáról

Az Európai Bizottság november 25-én javaslatot tett az EU-n belüli biztonságos és szabad mozgás koordinálását célzó szabályok aktualizálására, amelyeket az EU a Covid19-világjárványra válaszul vezetett be. Az uniós digitális Covid-igazolványhoz kapcsolódó legfontosabb módosítások a következők:

 • Az utazók egyéni védettségének figyelembevétele: Az érvényes uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyekre elviekben nem vonatkozhatnak további korlátozások (pl. tesztkötelezettség vagy karantén), függetlenül attól, hogy az EU melyik tagállamából indulnak útnak. Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal nem rendelkező személyek érkezés előtt vagy után tesztelésre kötelezhetők.
 • Az oltási igazolványok érvényességének egységesítése: Az eltérő és ellentmondásos gyakorlatok elkerülése érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy az első vakcinasorozat után kibocsátott oltási igazolványokat egységesen kilenc hónapig fogadják el. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem utasíthatják vissza az utazók oltási igazolványát, ha azt kevesebb mint 9 hónappal az alapoltás utolsó adagjának beadása után állítottak ki.
 • Emlékeztető oltás: Egyelőre nem állnak rendelkezésre olyan tanulmányok, amelyek azt vizsgálnák, hogy az emlékeztető oltás mennyire hatékony a Covid19 terjedésében, ezért az emlékeztető oltások maximális érvényességi idejét nem lehet megállapítani. Tekintettel azonban a legfrissebb adatokra, úgy tűnik, hogy az emlékeztető oltások nyújtotta védelem hosszabb ideig tart, mint az első vakcinasorozaté. A Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a témában születő tudományos eredményeket, és adott esetben javaslatot tesz az emlékeztető oltást követően kibocsátott oltási igazolványok érvényességére is.

A Bizottság emellett javasolta az EU-ba történő beutazás aktualizálását is, amely szigorú biztosítékok mellett előnyben részesíti a beoltott utazókat.

 • A tagállamoknak következetesen újra meg kell nyitniuk határaikat az olyan oltóanyagokkal beoltott személyek előtt, amelyek felkerültek a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó listájára. Az EU által jóváhagyott oltóanyagokkal beoltottak már most is beutazhatnak az Unió területére. Alapvető biztosítékként negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk egyrészt azoknak az utazóknak, akik olyan oltást kaptak, amelyet a WHO jóváhagyott, de az Európai Gyógyszerügynökség nem, másrészt a fertőzésből már felgyógyult személyeknek. A javaslat értelmében az oltási igazolványokat az első vakcinasorozatot követő 9 hónapig fogadnák el. A javaslat előirányozza a további („emlékeztető” vagy „megerősítő”) adag beadása után kiállított oltási igazolványok érvényességét is.
 • A tagállamoknak el kell fogadniuk az uniós digitális Covid-igazolvánnyal egyenértékűnek minősített, nem uniós oltási és gyógyultsági igazolványokat.

Az uniós tagállamok megvitatják a Bizottság javaslatait, és döntenek az ajánlások végleges változatának szövegéről. A Bizottság azt javasolja, hogy az új szabályok 2022. január 10-től legyenek alkalmazandók.

Kérdések és válaszok

Mit kell érteni az uniós digitális Covid-igazolvány alatt?

Az uniós digitális Covid-igazolvány azt igazolja, hogy az okmány jogosultja:

tick icon kapott Covid19 elleni védőoltást,
tick icon negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy 
tick icon felgyógyult a Covid19-ből.

Ki kaphatja meg az uniós digitális Covid-igazolványt?

 • Valamennyi uniós polgár és családtagjaik
 • Azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik jogszerűen tartózkodnak vagy laknak egy tagállamban, és jogukban áll más tagállamokba utazni

 

Hogyan lehet beszerezni az igazolványt?

Az igazolvány kiállításával kapcsolatos döntéseket a nemzeti hatóságok hozzák meg: kiállíthatják az okmányt például tesztközpontok vagy egészségügyi hatóságok, de akár közvetlenül, e-egészségügyi portálon keresztül is kiváltható lehet. 

 • Az oltási igazolványt az a tagállam állítja ki, ahol az oltást beadták.
 • A tesztigazolványt az a tagállam állítja ki, ahol a tesztet elvégezték.
 • A gyógyultsági igazolványt az a tagállam állítja ki, ahol a gyógyult személy tartózkodik.

Az igazolvány beszerzésének módjáról a tagállamok egészségügyi hatóságai tudnak tájékoztatást nyújtani. 

A digitális változatot mobil eszközön lehet tárolni. A polgárok nyomtatott változatot is igényelhetnek. Mind a digitális, mind a nyomtatott változaton szerepel majd egy QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja.

A tagállamok megállapodtak az okmány egységes vizuális elemeiről, melyek alapján az elektronikus és a papíralapú változatot egyaránt könnyen fel lehet ismerni.

Ha tudni szeretné, hogyan igényelheti meg hazája egészségügyi hatóságától az igazolványt, válassza ki a lenti interaktív térképen az országot.

Harmadik (nem uniós) országokból származó Covid-igazolványok elismerése az EU-ban, illetve az uniós igazolványok elismerése harmadik országokban

Eddig 33 nem uniós ország (és terület) csatlakozott az uniós digitális Covid-igazolvány rendszeréhez uniós egyenértékűségi határozat alapján. 


Az ebben a 33 országban (és területen) kiadott Covid-igazolványokat az EU-ban ugyanolyan feltételekkel elfogadják, mint az uniós digitális Covid-igazolványt. Hasonlóképpen, ez a 33 ország elfogadja az uniós digitális Covid-igazolványt.

 

Hogyan működik az igazolvány?

QR code icon Az uniós digitális Covid-igazolvány tartalmaz egy digitális aláírással ellátott QR-kódot, mely védi az okmányt a hamisítástól.
Scan icon Az igazolvány ellenőrzésekor beszkennelik a QR-kódot, és ellenőrzik az aláírást.
digital signature icon Minden kiállító szervnek (pl. kórház, tesztközpont, egészségügyi hatóság) saját digitális aláírási kulcsa van. Ezeket minden országban egy biztonságos adatbázisban tárolják.
validation icon

Az Európai Bizottság létesített egy átjárószolgáltatást, melyen az összes igazolás digitális aláírása ellenőrizhető EU-szerte. Az igazolvány birtokosának személyes adatai azonban nem haladnak át az átjárón, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez erre nincs szükség. Az Európai Bizottság segített a tagállamoknak az igazolványok kiállítására, tárolására és ellenőrzésére szolgáló szoftvereik és alkalmazásaik kifejlesztésében, és támogatta őket az átjárószolgáltatásra való csatlakozáshoz szükséges tesztek elvégzésében.

 

Hogyan segíti az igazolvány a szabad mozgást?

Az uniós digitális Covid-igazolványt minden uniós tagállamban elfogadják. Hozzájárul ahhoz, hogy összehangoltan lehessen feloldani a jelenlegi korlátozásokat.

Főszabályként mindenki, aki beszerezte az uniós digitális Covid-igazolványt, mentesül a járványügyi korlátozások alól, és szabadon utazhat az EU-ban. A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy utazási korlátozásokat vezessenek be az uniós digitális Covid-igazolvány birtokosaival szemben, kivéve, ha az ilyen korlátozások a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak.

Ilyen esetben – pl. ha egy tagállam aggodalomra okot adó új vírusvariánsokkal szemben kíván fellépni – az adott országnak értesítenie kell a Bizottságot és az összes többi tagállamot az általa hozott korlátozásról, és meg kell indokolnia a döntését.

Azok, akik még nem kaptak védőoltást, utazhatnak-e egy másik uniós országba?

Igen. Az uniós digitális Covid-igazolvány az Unión belüli szabad mozgást hivatott megkönnyíteni. Azonban nem előfeltétele a szabad mozgásnak, amely alapvető jog az EU-ban. 

Az igazolvány nélkül utazóknál viszont előfordulhat, hogy korlátozásoknak, például tesztelésnek vagy karanténnak kell alávetniük magukat. A tagállamok utazási korlátozásokat vezethetnek be. Kérjük, a legfrissebb információkért látogasson el a Re-open EU oldalra.

Hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés azokat, akik nincsenek beoltva, az uniós digitális Covid-igazolvány magában foglalja a tesztigazolványokat és a Covid19-ből felgyógyultak gyógyultsági igazolványát is. Így mindenki részesülhet az uniós digitális Covid-igazolvány előnyeiből.

Travel

A nyári idegenforgalmi idényre tekintettel az uniós tagállamok június közepén módosították a szabad mozgás korlátozásának uniós összehangolásáról szóló ajánlást. Az aktualizált dokumentum pontosítja a teljesen beoltott, illetve a Covidból felgyógyult személyek mentességét, a családok egységének biztosítását célzó erőfeszítéseket (a gyermekek nem kötelezhetők karanténra, ha az őket kísérő szülőkkel szemben nem áll fenn ilyen követelmény), valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ térképének frissített színkódolását.

 

Gyakran feltett kérdések az uniós digitális Covid-igazolványokkal, a védőoltásokkal és az utazási korlátozásokkal kapcsolatban

 

Utazhatnak-e nem uniós polgárok az EU-ba?

A jelenlegi uniós megközelítés szerint az EMA által engedélyezett oltóanyaggal teljes mértékben beoltott nem uniós utazók számára lehetővé kell tenni, hogy bármilyen célból utazhassanak az EU-ba. Az uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy engedélyezik azon személyek belépését is, akiket a WHO sürgősségi felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vakcinával oltottak be.

Az utazás olyan országokból is lehetséges, ahol az egészségügyi helyzet kielégítő mértékben javult. A Tanács az egészségügyi helyzet értékelése alapján rendszeresen felülvizsgálja – és adott esetben naprakésszé teszi – ezen országok jegyzékét. Az ezen a listán szereplő országokból az EU-ba történő minden utazást lehetővé kell tenni, függetlenül az oltottsági állapottól.

Emellett az uniós polgárok és lakosok családtagjainak, valamint azoknak, akiknek alapvető fontosságú oka van arra, hogy Európába jöjjenek, továbbra is képesnek kell lenniük erre.

 

Számít-e, hogy melyik oltóanyagot kapta a beoltott személy?

Minden beoltott személy kaphat oltási igazolványt, függetlenül attól, melyik koronavírus-oltást kapta. Ezen egyértelműen fel kell tüntetni a beadott oltóanyag nevét.

A szabad mozgás korlátozása alóli mentesítés tekintetében a tagállamoknak csak az uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező védőoltások beadását igazoló bizonyítványokat kell elfogadniuk. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy más – például a WHO sürgősségi felhasználási listáján szereplő – védőoltás megléte esetén is mentesítik az utazókat a korlátozások alól, de nem kötelesek ezt megtenni. Ha Önt az Európai Unióban engedéllyel nem rendelkező oltóanyaggal oltották, javasoljuk, hogy utazás előtt nézzen utána, melyik tagállamban melyik oltóanyagot fogadják el.

Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező, teljes mértékben beoltott személyeket az Unió egészében engedélyezett Covid-oltóanyag utolsó dózisának beadása után 14 nappal mentesíteni kell az utazással kapcsolatos tesztelés vagy karantén alól. Ugyanez vonatkozik az igazolvánnyal rendelkező és a betegségből felgyógyult személyekre is.

 

Hogyan működik az igazolvány?

A negatív teszteredmény alapján kiállított uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyeket mentesíteni kell az esetleges karanténkövetelmények alól, kivéve, ha a vírus által súlyosan érintett területekről jönnek. A tagállamok megállapodtak a tesztek egységes érvényességi időtartamáról: ez a PCR-tesztek esetében 72 óra, az antigén gyorstesztek esetében pedig – ha azt valamely tagállam elfogadja – 48 óra.

 

Milyen adatok szerepelnek az uniós digitális Covid-igazolványon? Biztonságban lesznek-e a személyes adatok?

Az uniós digitális Covid-igazolvány az előírt fő információkat fogja tartalmazni, köztük a birtokosa nevét és születési dátumát, az okmány kiállításának időpontját, a védőoltással/teszttel/gyógyultsággal kapcsolatos tudnivalókat és egy egyedi azonosítót. Ezeket az adatokat csak az igazolvány tartalmazza, és amikor az okmányt más tagállamokban ellenőrzik, az adatok átadására, tárolására nem kerül sor. 

Az igazolvány csak korlátozott mennyiségű szükséges információt fog tartalmazni, amelyet a felkeresett országok nem őrizhetnek meg. Ellenőrzés céljából csak az igazolvány érvényességét és hitelességét fogják megvizsgálni, amihez a kiállítót és az aláírást fogják ellenőrizni. Az egészségügyi adatok az uniós digitális Covid-igazolványt kiállító tagállamnál maradnak.

 

Az igazolványok érvényessége

A Bizottság javaslatot tett a szabad mozgás korlátozásáról szóló tanácsi ajánlás aktualizálására, és a tagállamok elfogadták azt. Az ajánlás konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bár a tagállamok lehetnek kevésbé szigorúak is:

 • Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező, teljes mértékben beoltott személyeket az utolsó dózis oltóanyag beadása után 14 nappal mentesíteni kell az utazással kapcsolatos tesztelés vagy karantén alól. Ennek ki kell terjednie azokra a gyógyult személyekre is, akik egyszeri adag kétdózisú oltóanyagot kaptak.
 • Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező, gyógyult személyeket a pozitív PCR-tesztet követő első 180 napban mentesíteni kell az utazással kapcsolatos tesztelés vagy karantén alól.
 • Az uniós digitális Covid-tesztigazolvánnyal rendelkező személyeket mentesíteni kell az esetleges karanténkövetelmények alól: ez a PCR-tesztek esetében 72 óra, az antigén gyorstesztek esetében pedig – ha azt valamely tagállam elfogadja – 48 óra.

Az igazolványok lehetséges használata a létesítményekhez való hozzáféréshez

Az uniós jog az uniós digitális Covid-igazolványnak az Unión belüli biztonságos szabad mozgás megkönnyítése céljából történő használatára terjed ki. 

A tagállamok a Covid19-bizonyítványokat belföldi célokra is használhatják, például rendezvényekhez vagy helyszínekhez való hozzáférésre, de ezt uniós szinten nem szabályozzák.

Amennyiben egy tagállam belföldi célokat szolgáló Covid19-igazolvány-rendszert fogad el, biztosítania kell, hogy az uniós digitális Covid-igazolványt is teljes mértékben elfogadják. Ennek célja annak biztosítása, hogy a más tagállamba utazóknak ne kelljen kiegészítő nemzeti igazolványt beszerezniük.

Mennyi ideig lesz érvényben az uniós digitális Covid-igazolvány?

Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1-jétől 12 hónapig alkalmazandó. A Bizottság három hónappal a rendelet alkalmazásának vége előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentéssel együtt a Bizottság szükség esetén javasolhatja a Covid-igazolvány meghosszabbítását, figyelembe véve a járványhelyzet alakulását.

 

Re-open EU: friss információk az utazási és egészségügyi intézkedésekről

A portál naprakész tájékoztatást ad az európai országokban foganatosított utazási és egészségügyi intézkedésekről, többek között az utazókra vonatkozó karantén- és tesztelési követelményekről. A információkat rendszeresen frissítjük, és 24 nyelven tesszük közzé. A portál segítségével az utazók áttekinthetik, hogyan élhetnek a szabad mozgáshoz való jogukkal, és ehhez milyen biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek kell megfelelniük.

Tovább a Re-open EU portálra

Időrendi áttekintés

 • Január 27.

  A Bizottság és a tagállamok között 2020 novembere óta az e-egészségügyi hálózat keretében folytatott megbeszélések alapján a felek iránymutatásokat fogadnak el a digitális oltási igazolványok interoperabilitási követelményeiről.

 • Március 17.

  A Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő a tervezett uniós igazolvány közös kereteinek létrehozásáról.

 • Április 14.

  A Tanács elfogadja azon megbízatását, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a javaslatról.

 • Április 22.

  Az e-egészségügyi hálózatban részt vevő tagállami képviselők megállapodásra jutnak a rendszer megvalósításának főbb műszaki leírásait ismertető iránymutatásokról. Ez döntő lépés a szükséges infrastruktúra uniós szintű létrehozása szempontjából.

 • Május 7.

  A Bizottság megkezdi az uniós tanúsítványok hitelesítését megkönnyíteni hivatott uniós interoperabilitási infrastruktúra (uniós átjáró) kísérleti tesztelését.

 • Május 20.

  Az Európai Parlament és a Tanács megállapodásra jut az uniós digitális Covid-igazolványról.

 • Június 1.

  Megkezdi működését az uniós átjáró (a nemzeti rendszerek összekapcsolása).

 • Június 1–30.

  Kezdeti szakasz: a tagállamok – ha már készen állnak arra, hogy kiállítsák és ellenőrizzék az igazolványokat, és a szükséges jogalappal is rendelkeznek – önkéntes alapon megkezdhetik az igazolványok kibocsátását.

 • Június közepe

  A Tanács frissíti ajánlását az Unión belüli utazásról.

 • Július 1.

  Az uniós digitális Covid-igazolvány EU-szerte alkalmazandóvá válik.

 • Július 1–augusztus 12.

  Bevezetési időszak: ha egy tagállam még nem áll készen arra, hogy állampolgárai számára kiállítsa az új igazolványt, ebben az időszakban még használhat más formátumú tanúsítványt, amelyet a többi tagállamnak el kell fogadnia.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 295.5 KB
LetöltésPDF - 260.9 KB
LetöltésPDF - 439.2 KB
LetöltésPDF - 762.1 KB