Az uniós digitális Covid-igazolvány meg fogja könnyíteni a biztonságos utazást az EU-n belül a koronavírus-járvány alatt.

 

A digitális igazolványt az EU tagállamai fogják kiállítani. Bár az egyes tagországok már most megkezdhetik az okmány kiadását és használatát, az egész EU-ra kiterjedő, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lép életbe.

Mit kell érteni az uniós digitális Covid-igazolvány alatt?

Az uniós digitális Covid-igazolvány azt igazolja, hogy az okmány jogosultja:

tick icon kapott Covid19 elleni védőoltást,
tick icon negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy 
tick icon felgyógyult a Covid19-ből.

 

 

Hogyan lehet majd beszerezni az igazolványt?

Az igazolvány kiállításával kapcsolatos döntéseket a nemzeti hatóságok hozzák meg: kiállíthatják az okmányt például tesztközpontok vagy egészségügyi hatóságok, de akár közvetlenül, e-egészségügyi portálon keresztül is kiváltható lehet. 

A digitális változatot mobil eszközön lehet majd tárolni. A polgárok nyomtatott változatot is igényelhetnek. Mind a digitális, mind a nyomtatott változaton szerepel majd egy QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja.

A tagállamok megállapodtak az okmány egységes vizuális elemeiről, melyek alapján az elektronikus és a papíralapú változatot egyaránt könnyen fel lehet ismerni.

Hogyan fogja segíteni az igazolvány a szabad mozgást?

Az uniós digitális Covid-igazolványt minden uniós tagállamban el fogják fogadni. Az okmány lehetővé teszi, hogy EU-szerte összehangoltan fel lehessen oldani a jelenlegi korlátozásokat.

Főszabályként mindenki, aki beszerezte az uniós digitális Covid-igazolványt, mentesül a járványügyi korlátozások alól és szabadon utazhat az EU-ban. A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy utazási korlátozásokat vezessenek be az uniós digitális Covid-igazolvány birtokosaival szemben, kivéve, ha az ilyen korlátozások a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak. 

Ilyen esetben – pl. ha egy tagállam aggodalomra okot adó új vírusvariánsokkal szemben kíván fellépni – az adott országnak értesítenie kell majd a Bizottságot és az összes többi tagállamot az általa hozott korlátozásról, és meg kell indokolnia a döntését.
 

Hogyan fog működni az igazolvány?

QR code icon Az uniós digitális Covid-igazolvány tartalmazni fog egy digitális aláírással ellátott QR-kódot, mely védi az okmányt a hamisítástól.
Scan icon Az igazolvány ellenőrzésekor beszkennelik a QR-kódot, és ellenőrzik az aláírást.
digital signature icon Minden kiállító szervnek (pl. kórház, tesztközpont, egészségügyi hatóság) saját digitális aláírási kulcsa van. Ezeket minden országban egy biztonságos adatbázisban tárolják.
validation icon

Az Európai Bizottság létesített egy átjárószolgáltatást, melyen az összes igazolás digitális aláírása ellenőrizhető EU-szerte. Az igazolvány birtokosának személyes adatai azonban nem haladnak át az átjárón, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez erre nincs szükség. Az Európai Bizottság segített a tagállamoknak az igazolványok kiállítására, tárolására és ellenőrzésére szolgáló szoftvereik és alkalmazásaik kifejlesztésében, és támogatta őket az átjárószolgáltatásra való csatlakozáshoz szükséges tesztek elvégzésében.

 

Azok, akik még nem kaptak védőoltást, utazhatnak-e egy másik uniós országba?

Igen. Az uniós digitális Covid-igazolvány az Unión belüli szabad mozgást hivatott megkönnyíteni. Nem lesz azonban előfeltétele a szabad mozgásnak, amely alapvető jog az EU-ban.

Travel Az uniós digitális Covid-igazolvány negatív teszteredmény alapján is kiállítható, ami az alkalmazandó népegészségügyi korlátozások értelmében sokszor követelmény. Az igazolvány lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy népegészségügyi okokból változtassanak a korlátozó intézkedéseken. A nyári idegenforgalmi idényre tekintettel a Bizottság még június közepe előtt módosítani fogja az EU-n belüli szabad mozgás korlátozására vonatkozó ajánlásait.

Számít-e, hogy melyik oltóanyagot kapta a beoltott személy?

Minden beoltott személy kaphat oltási bizonyítványt, függetlenül attól, melyik koronavírus-oltást kapta. 

A tagállamoknak el kell majd fogadniuk azokat az igazolványokat, amelyek uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező védőoltás beadását igazolják, tehát az ilyen okmányok jogosultjai mindenképp mentesülnek a szabad mozgás járványügyi korlátozása alól. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a mentességet kiterjesztik azokra az uniós utazókra is, akik más védőoltást kaptak.

A tagállamok saját maguk dönthetnek arról is, hogy már egy beadott oltás után is elfogadják-e a védettségi igazolványt, vagy a teljes oltási sorozatot feltételül szabják.

Milyen adatokat fog tartalmazni az uniós digitális Covid-igazolvány? Biztonságban lesznek-e a személyes adatok?

Az uniós digitális Covid-igazolvány az előírt fő információkat fogja tartalmazni, köztük a birtokosa nevét és születési dátumát, az okmány kiállításának időpontját, a védőoltással/teszttel/gyógyultsággal kapcsolatos tudnivalókat és egy egyedi azonosítót. Ezeket az adatokat csak az igazolvány tartalmazza, és amikor az okmányt más tagállamokban ellenőrzik, az adatok átadására, tárolására nem kerül sor. 

Az igazolvány csak korlátozott mennyiségű szükséges információt fog tartalmazni, amelyet a felkeresett országok nem őrizhetnek meg. Ellenőrzés céljából csak az igazolvány érvényességét és hitelességét fogják megvizsgálni, amihez a kiállítót és az aláírást fogják ellenőrizni. Az egészségügyi adatok az uniós digitális Covid-igazolványt kiállító tagállamnál maradnak.

További kérdések és válaszok az uniós digitális Covid-igazolványról

Digital COVID certificate map 22 June

  Műszakilag kész arra, hogy csatlakozzon az uniós digitális Covid-igazolvány átjárószolgáltatására Ténylegesen csatlakozott az átjárószolgáltatásra, már kiadott és/vagy ellenőrzött legalább egy uniós digitális Covid-igazolványt (beoltottság, negatív teszt, gyógyultság)
Ausztria Igen Igen
Belgium Igen Igen
Bulgária Igen Igen
Horvátország Igen Igen
Ciprus Igen Nem
Csehország Igen Igen
Dánia Igen Igen
Észtország Igen Igen
Finnország Igen Igen
Franciaország Igen Nem
Németország Igen Igen
Görögország Igen Igen
Magyarország Tesztelés alatt Nem
Írország Igen Nem
Olaszország Igen Igen
Lettország Igen Igen
Litvánia Igen Igen
Luxemburg Igen Igen
Málta  Tesztelés alatt Nem
Hollandia Igen Nem
Lengyelország Igen Igen
Portugália Igen Igen
Románia Igen Nem
Szlovákia Igen Nem
Szlovénia Igen Nem
Spanyolország Igen Igen
Svédország Igen Nem
     
EU-n kívüli országok    
Liechtenstein Igen Nem
Svájc Igen Nem
Izland Igen Igen
Norvégia Igen Nem

 

Időrendi áttekintés

 • Január 27.

  A Bizottság és a tagállamok között 2020 novembere óta az e-egészségügyi hálózat keretében folytatott megbeszélések alapján a felek iránymutatásokat fogadnak el a digitális oltási igazolványok interoperabilitási követelményeiről.

 • Március 17.

  A Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő a tervezett uniós igazolvány közös kereteinek létrehozásáról.

 • Április 14.

  A Tanács elfogadja azon megbízatását, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a javaslatról.

 • Április 22.

  Az e-egészségügyi hálózatban részt vevő tagállami képviselők megállapodásra jutnak a rendszer megvalósításának főbb műszaki leírásait ismertető iránymutatásokról. Ez döntő lépés a szükséges infrastruktúra uniós szintű létrehozása szempontjából.

 • Május 7.

  A Bizottság megkezdi az uniós tanúsítványok hitelesítését megkönnyíteni hivatott uniós interoperabilitási infrastruktúra (uniós átjáró) kísérleti tesztelését.

 • Május 20.

  Az Európai Parlament és a Tanács megállapodásra jut az uniós digitális Covid-igazolványról.

 • Június 1.

  Megkezdi működését az uniós átjáró (a nemzeti rendszerek összekapcsolása).

 • Június 1–30.

  Kezdeti szakasz: a tagállamok – ha már készen állnak arra, hogy kiállítsák és ellenőrizzék az igazolványokat, és a szükséges jogalappal is rendelkeznek – önkéntes alapon megkezdhetik az igazolványok kibocsátását.

 • Június közepe

  A Tanács frissíti ajánlását az Unión belüli utazásról.

 • Július 1.

  Az uniós digitális Covid-igazolvány EU-szerte alkalmazandóvá válik.

 • Július 1–augusztus 12.

  Bevezetési időszak: ha egy tagállam még nem áll készen arra, hogy állampolgárai számára kiállítsa az új igazolványt, ebben az időszakban még használhat más formátumú tanúsítványt, amelyet a többi tagállamnak el kell fogadnia.

Dokumentumok