covid certificate

Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi počela se primjenjivati 1. srpnja 2021. Sada se te potvrde mogu izdavati i ovjeravati za građane EU-a i osobe s boravištem u EU-u.

 

Saznajte kako možete dobiti potvrdu od nacionalnog zdravstvenog tijela odabirom svoje zemlje na interaktivnoj karti u nastavku.

Što je digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u je digitalni dokaz:

tick icon da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19
tick icon da osoba ima negativan rezultat testa ili 
tick icon da je osoba preboljela COVID-19.

 

 

Kako građani mogu dobiti potvrdu?

Nacionalna tijela zadužena su za izdavanje potvrde. Primjerice, mogli bi je izdavati centri za testiranje ili zdravstvena tijela ili bi se mogla izdati izravno putem portala za e-zdravstvo. 

 • Potvrde o cijepljenju izdaje država članica u kojoj je provedeno cijepljenje.
 • Potvrde o testiranju izdaje država članica u kojoj je obavljeno testiranje.
 • Potvrde o preboljenju izdaje država članica u kojoj se nalazi osoba koja je preboljela bolest.

Informacije o tome kako dobiti potvrdu trebala bi pružati nacionalna zdravstvena tijela. 

Digitalna verzija može se pohraniti na mobilnom uređaju. Građani mogu zatražiti i verziju u papirnatom obliku. Obje će verzije imati QR kod koji sadržava osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se osiguralo da je potvrda vjerodostojna.

Države članice dogovorile su se oko zajedničkog oblika potvrde, koji se može koristiti i za elektroničku i papirnatu verziju, kako bi se olakšalo njezino priznavanje.

Odaberite svoju zemlju na interaktivnoj karti u nastavku i saznajte kako možete dobiti potvrdu od nacionalnog zdravstvenog tijela.

Kako potvrda pomaže slobodnom kretanju?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u prihvaća se u svim državama članicama EU-a. Pomaže koordiniranom ukidanju ograničenja koja su trenutačno na snazi.

Za nositelja digitalne potvrde EU-a o COVID-u bi pri putovanju, u pravilu, trebala vrijediti izuzeća od ograničenja slobodnog kretanja: države članice ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima digitalne potvrde EU-a o COVID-u, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja. 

U tim bi slučajevima (ako se, na primjer, radi o novim varijantama virusa koje izazivaju zabrinutost) država članica koja uvodi takva ograničenja morala o tome obavijestiti Komisiju i sve ostale države članice te obrazložiti svoju odluku.

Kako potvrda funkcionira?

QR code icon Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja.
Scan icon Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.
digital signature icon Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi su pohranjeni u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.
validation icon

Europska komisija uspostavila je pristupnik putem kojeg će se moći provjeriti svi potpisi na potvrdama u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa. Europska komisija također je pomogla državama članicama u razvoju nacionalnih softvera i aplikacija za izdavanje, pohranu i provjeru potvrdâ te provođenju potrebnih testiranja za korištenje pristupnika.

 

Mogu li građani koji još nisu cijepljeni putovati u drugu državu članicu EU-a?

Da. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u trebala bi olakšati slobodno kretanje unutar EU-a. Ona nije preduvjet za slobodno kretanje, koje je temeljno pravo u EU-u. 

Međutim, ako nemate potvrdu, možete podlijegati određenim ograničenjima, što su karantena ili testiranje. Države članice mogu uvesti ograničenja putovanja. Provjerite najnovije informacije na internetskoj platformi Re-openEU.

Radi osiguravanje nediskriminacije pojedinaca koji nisu cijepljeni digitalna potvrda EU-a o COVID-u obuhvaća potvrde o testiranju i potvrde o preboljenju bolesti COVID-19. Tako će svi imati koristi od digitalne potvrde EU-a o COVID-u.

 

Travel

Preporuka o koordiniranju ograničenja slobodnog kretanja u EU-u izmijenjena je sredinom lipnja radi sezone godišnjih odmora. U njoj su dodatno pojašnjena izuzeća za osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i one koje su preboljele COVID-19, nastojanja da se osigura obiteljsko jedinstvo (primjerice, djeca koja putuju s roditeljima trebala bi biti izuzeta od karantene ako ona nije obvezna za njihove roditelje) i ažuriranje oznaka boja na karti ECDC-a.

Je li važno koje su cjepivo građani primili?

Potvrde o cijepljenju izdavat će se cijepljenoj osobi za sva cjepiva protiv bolesti COVID-19. U potvrdi bi trebao biti jasno naveden naziv primijenjenog cjepiva.

Kad je riječ o ukidanju ograničenja slobodnog kretanja, države članice moraju prihvatiti samo potvrde o cijepljenju za cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u. Države članice također mogu odlučiti ukinuti ograničenja za putnike koji su primili druga cjepiva, primjerice ona koja su uvrštena na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima Svjetske zdravstvene organizacije, ali ih nisu obvezne ukinuti. Ako ste cijepljeni cjepivom koje nije odobreno u EU-u, savjetujemo vam da prije putovanja provjerite koja cjepiva prihvaća dotična država članica.

Osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i koje imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima, i to 14 dana nakon primitka zadnje doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 odobrenog u cijelom EU-u. To vrijedi i za osobe koje imaju potvrdu o preboljenju bolesti COVID-19.

 

Što je s testovima?

Osobe čija digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava negativan rezultat testa trebale bi biti izuzete od eventualne obvezne karantene, osim ako dolaze iz područja teško pogođenih virusom. Države članice dogovorile su se o standardnom razdoblju valjanosti testova: 72 sata za PCR testove i, ako ih države članice prihvaćaju, 48 sati za brze antigenske testove.

 

Koje podatke obuhvaća potvrda? Jesu li podaci sigurni?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava nužne osnovne informacije kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju i jedinstveni identifikator. Ti podaci ostaju na potvrdi i ne pohranjuju se niti zadržavaju kad se potvrda provjerava u drugoj državi članici. 

Potvrde će uključivati samo ograničene nužne informacije. Države članice koje se posjećuje ne smiju zadržati te informacije. Za potrebe provjere kontrolira se samo valjanost i vjerodostojnost potvrde tako što se provjerava tko ju je izdao i potpisao. Svi zdravstveni podaci ostaju u državi članici koja je izdala digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

 

Priznavanja potvrda o COVID-u koje su izdale treće zemlje

Dosad se 18 trećih zemalja (i državnih područja) uključilo u sustav digitalnih potvrda EU-a o COVID-u. To su sljedeće zemlje:
• Albanija
• Andora
• Armenija
• Švicarska
• Farski Otoci 
• Izrael
• Island
• Lihtenštajn
• Maroko
• Monako
• Sjeverna Makedonija
• Norveška
• Panama
• San Marino
• Turska
• Ukrajina
• Ujedinjena Kraljevina
• Vatikan

Potvrde o COVID-u koje se izdaju u tih 18 zemalja (i državnih područja) prihvaćaju se u EU-u pod istim uvjetima kao i digitalna potvrda EU-a o COVID-u. Isto tako, tih 18 zemalja prihvaćaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

Valjanost potvrda

Komisija je predložila, a države članice donijele, ažuriranje preporuke Vijeća o ograničavanju slobodnog kretanja. Ono obuhvaća posebne odredbe, a države članice mogu se odlučiti i za manje stroge mjere:

 • Osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i koje imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima, i to 14 dana nakon primitka zadnje doze. To bi se trebalo odnositi i na osobe koje su preboljele COVID-19 nakon što prime jednu dozu cjepiva za koje su inače predviđene dvije doze.
 • Osobe koje su preboljele COVID-19 i imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima tijekom prvih 180 dana nakon pozitivnog PCR testa.
 • Osobe s digitalnom potvrdom EU-a o testiranju trebale bi biti izuzete od moguće obveze karantene: 72 sata za PCR testove i, ako ih države članice prihvaćaju, 48 sati za brze antigenske testove.

Potvrde kao mogući uvjet za pristup objektima

Pravom Unije obuhvaćena je upotreba digitalne potvrde EU-a o COVID-u radi olakšavanja sigurnog slobodnog kretanja unutar EU-a. 

Države članice mogu upotrebljavati potvrde o COVID-u i u druge svrhe na nacionalnoj razini, kao što je pristup događanjima ili objektima, ali to nije regulirano na razini EU-a.

Ako država članica uvede sustav potvrda o COVID-u u nacionalne svrhe, trebala bi omogućiti i potpuno prihvaćanje digitalne potvrde EU-a o COVID-u. Time bi se osiguralo da putnici koji putuju u drugu državu članicu ne moraju ishoditi dodatne nacionalne potvrde.

Koliko će se dugo koristiti digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi primjenjivat će se 12 mjeseci počevši od 1. srpnja 2021. Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti izvješće tri mjeseca prije kraja primjene te uredbe. Komisija bi uz to izvješće mogla predložiti produljenje razdoblja primjene potvrde o COVID-u uzimajući u obzir razvoj epidemiološke situacije.

Mogu li državljani trećih zemalja putovati u EU?

U skladu s postojećim pristupom EU-a, putnici koji su državljani trećih zemalja i koji su u potpunosti cijepljeni cjepivom koje je odobrila EMA trebali bi moći putovati u EU u bilo koju svrhu. Države članice EU-a mogu u svrhu putovanja priznati i cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima.

Putovanja su moguća i iz zemalja u kojima se zdravstvena situacija dovoljno poboljšala. Vijeće na temelju procjene zdravstvene situacije redovito revidira i prema potrebi ažurira popis tih zemalja. Sva putovanja u EU iz zemalja uvrštenih na taj popis trebala bi biti moguća, bez obzira na status cijepljenja. Popis je dostupan ovdje.

Osim toga, ta bi putovanja trebala i dalje biti moguća za članove obitelji građana EU-a i osobe s boravištem u EU-u, kao i za osobe koje putuju u Europu iz nužnih razloga.

 

Najčešća pitanja o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u, cijepljenju i ograničenjima putovanja

Re-open EU: najnovije informacije o putovanjima i zdravstvenim mjerama

Pronađite najnovije informacije o putovanjima i zdravstvenim mjerama u europskim zemljama, uključujući zahtjeve u pogledu karantene i testiranja za putnike, kako biste lakše ostvarili pravo na slobodno kretanje. Informacije se redovito ažuriraju i dostupne su na 24 jezika. One bi vam trebale pomoći u planiranju putovanja u Europi, a da pritom ostanete sigurni i zdravi.

Posjetite platformu „Re-open EU”

Kronologija

 • 27. siječnja

  Na temelju pregovora Komisije i država članica u mreži e-zdravstva od studenoga 2020. donesene su smjernice za utvrđivanje zahtjeva u pogledu interoperabilnosti digitalnih potvrda o cijepljenju.

 • 17. ožujka

  Komisija je predložila zakonodavni tekst o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

 • 14. travnja

  Vijeće je donijelo mandat za pokretanje pregovora s Europskim parlamentom o tom prijedlogu.

 • 22. travnja

  Predstavnici država članica u mreži e-zdravstva dogovorili su se o smjernicama s opisom glavnih tehničkih specifikacija za provedbu sustava. To je bio ključni korak u uspostavi potrebne infrastrukture na razini EU-a.

 • 7. svibnja

  Komisija je pokrenula pilot-ispitivanje o interoperabilnosti infrastrukture EU-a (pristupnik EU-a), s pomoću kojeg će se olakšati provjera vjerodostojnosti potvrda EU-a.

 • 20. svibnja

  Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u.

 • 1. lipnja

  Početak rada pristupnika EU-a (međupovezanosti nacionalnih sustava).

 • 1. – 30. lipnja

  Početna faza: države članice mogu uvesti potvrdu EU-a o COVID-u na dobrovoljnoj osnovi, pod uvjetom da su spremne za izdavanje i provjeru takvih potvrda te ako imaju potrebnu pravnu osnovu.

 • Sredina lipnja

  Revizija Preporuke Vijeća o putovanjima u EU-u.

 • 1. srpnja

  Početak primjena digitalne potvrde EU-a o COVID-u u cijelom EU-u.

 • 1. srpnja – 12. kolovoza

  Prijelazno razdoblje: ako država članica još nije spremna za izdavanje novih potvrda svojim građanima, i dalje se mogu upotrebljavati drugi formati koji bi trebali biti prihvaćeni u drugim državama članicama.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 439.2 KB
PreuzimanjePDF - 762.1 KB