Digitalna potvrda EU-a o COVID-u olakšat će građanima sigurno slobodno kretanje unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19.

 

Ta će se potvrda uvesti u svim državama članicama EU-a. One je već sada mogu početi izdavati i koristiti, a od 1. srpnja 2021. bit će dostupna u svim državama članicama EU-a.

Što je digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u je digitalni dokaz:

tick icon da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19
tick icon da osoba ima negativan rezultat testa ili 
tick icon da je osoba preboljela COVID-19.

 

 

Kako će građani dobiti potvrdu?

Nacionalna tijela zadužena su za izdavanje potvrde. Primjerice, mogli bi je izdavati centri za testiranje ili zdravstvena tijela ili bi se mogla izdati izravno putem portala za e-zdravstvo. 

Digitalna verzija može se pohraniti na mobilnom uređaju. Građani mogu zatražiti i verziju u papirnatom obliku. Obje će verzije imati QR kod koji sadržava osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se osiguralo da je potvrda vjerodostojna.

Države članice dogovorile su se oko zajedničkog oblika potvrde, koji se može koristiti i za elektroničku i papirnatu verziju, kako bi se olakšalo njezino priznavanje.

Kako će pomoći slobodnom kretanju?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u prihvaćat će se u svim državama članicama EU-a. Pomoći će koordiniranom ukidanju ograničenja koja su trenutačno na snazi.

Za nositelja digitalne potvrde EU-a o COVID-u bi pri putovanju, u pravilu, trebala vrijediti izuzeća od ograničenja slobodnog kretanja: države članice ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima digitalne potvrde EU-a o COVID-u, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja. 

U tim bi slučajevima (ako se, na primjer, radi o novim varijantama virusa koje izazivaju zabrinutost) država članica koja uvodi takva ograničenja morala o tome obavijestiti Komisiju i sve ostale države članice te obrazložiti svoju odluku.
 

Kako će potvrda funkcionirati?

QR code icon Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja.
Scan icon Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.
digital signature icon Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi su pohranjeni u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.
validation icon

Europska komisija uspostavila je pristupnik putem kojeg će se moći provjeriti svi potpisi na potvrdama u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa. Europska komisija također je pomogla državama članicama u razvoju nacionalnih softvera i aplikacija za izdavanje, pohranu i provjeru potvrdâ te provođenju potrebnih testiranja za korištenje pristupnika.

 

Hoće li građani koji još nisu cijepljeni moći putovati u drugu državu članicu EU-a?

Da. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u trebala bi olakšati slobodno kretanje unutar EU-a. Ona neće biti preduvjet za slobodno kretanje, koje je temeljno pravo u EU-u.

Travel S pomoću digitalne potvrde EU-a o COVID-u dokazivat će se i rezultati testiranja, što se često zahtijeva zbog uvedenih javnozdravstvenih ograničenja. Potvrda državama članicama daje mogućnost da prilagode postojeća ograničenja u pogledu javnog zdravlja. Postojeća preporuka o koordiniranju ograničenja slobodnog kretanja u EU-u također će se izmijeniti do sredine lipnja radi sezone godišnjih odmora.

Je li važno koje su cjepivo građani primili?

Potvrde o cijepljenju izdavat će se cijepljenoj osobi za sva cjepiva protiv bolesti COVID-19. 

Kad je riječ o ukidanju ograničenja slobodnog kretanja, države članice morat će prihvatiti potvrde o cijepljenju za cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u. Države članice mogu odlučiti proširiti to i na putnike iz EU-a koji su primili drugo cjepivo.

Države članice odlučuju i o tome hoće li prihvatiti potvrdu o cijepljenju nakon primljene jedne doze ili završetka cijelog ciklusa cijepljenja.

Koje podatke obuhvaća potvrda? Jesu li podaci sigurni?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava nužne osnovne informacije kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju i jedinstveni identifikator. Ti podaci ostaju na potvrdi i ne pohranjuju se niti zadržavaju kada se potvrda provjerava u drugoj državi članici. 

Potvrde će uključivati samo ograničene nužne informacije. Države članice koje se posjećuje ne smiju zadržati te informacije. Za potrebe provjere kontrolira se samo valjanost i vjerodostojnost potvrde tako što se provjerava tko ju je izdao i potpisao. Svi zdravstveni podaci ostaju u državi članici koja je izdala digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

Dodatna pitanja i odgovori o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u

Digital COVID certificate map 10 June-2

  Tehnički spremni za povezivanje s pristupnikom za digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u Efikasno povezani, izdaju i/ili provjeravaju najmanje jednu digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u (potvrdu o cijepljenju, preboljenju, negativnom testu)
Austrija da da
Belgija da ne
Bugarska da da
Hrvatska da da
Cipar da ne
Češka da da
Danska da da
Estonija da da
Finska u fazi ispitivanja ne
Francuska da ne
Njemačka da da
Grčka da da
Mađarska u fazi ispitivanja ne
Irska da ne
Italija da ne
Latvija da da
Litva da da
Luksemburg da ne
Malta  u fazi ispitivanja ne
Nizozemska da ne
Poljska da da
Portugal da ne
Rumunjska da ne
Slovačka da ne
Slovenija da ne
Španjolska da da
Švedska da ne
     
Zemlje izvan EU-a    
Lihtenštajn da ne
Švicarska da ne
Island da ne
Norveška da ne

 

Kronologija

 • 27. siječnja

  Na temelju pregovora Komisije i država članica u mreži e-zdravstva od studenoga 2020. donesene su smjernice za utvrđivanje zahtjeva u pogledu interoperabilnosti digitalnih potvrda o cijepljenju.

 • 17. ožujka

  Komisija je predložila zakonodavni tekst o uspostavi zajedničkog okvira za digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

 • 14. travnja

  Vijeće je donijelo mandat za pokretanje pregovora s Europskim parlamentom o tom prijedlogu.

 • 22. travnja

  Predstavnici država članica u mreži e-zdravstva dogovorili su se o smjernicama s opisom glavnih tehničkih specifikacija za provedbu sustava. To je bio ključni korak u uspostavi potrebne infrastrukture na razini EU-a.

 • 7. svibnja

  Komisija je pokrenula pilot-ispitivanje o interoperabilnosti infrastrukture EU-a (pristupnik EU-a), s pomoću kojeg će se olakšati provjera vjerodostojnosti potvrda EU-a.

 • 20. svibnja

  Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u.

 • 1. lipnja

  Početak rada pristupnika EU-a (međupovezanosti nacionalnih sustava).

 • 1. – 30. lipnja

  Početna faza: države članice mogu uvesti potvrdu EU-a o COVID-u na dobrovoljnoj osnovi, pod uvjetom da su spremne za izdavanje i provjeru takvih potvrda te ako imaju potrebnu pravnu osnovu.

 • Sredina lipnja

  Revizija Preporuke Vijeća o putovanjima u EU-u.

 • 1. srpnja

  Početak primjena digitalne potvrde EU-a o COVID-u u cijelom EU-u.

 • 1. srpnja – 12. kolovoza

  Prijelazno razdoblje: ako država članica još nije spremna za izdavanje novih potvrda svojim građanima, i dalje se mogu upotrebljavati drugi formati koji bi trebali biti prihvaćeni u drugim državama članicama.

Dokumenti