Περιεχόμενα σελίδας
covid certificate

Ο κανονισμός της ΕΕ για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2021. Οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν και να επαληθεύουν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά COVID σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

Μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από την εθνική σας υγειονομική αρχή επιλέγοντας τη χώρα σας στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη.

 

Νέες προτάσεις σχετικά με την ισχύ του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και τον συντονισμό για ασφαλή ταξίδια στην ΕΕ

Στις 21 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, θεσπίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (για την ακρίβεια, 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, μετά από μια αρχική σειρά εμβολιασμού με δύο δόσεις ­ή μία, στην περίπτωση του εμβολίου Johnson and Johnson­ για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Μια σαφής και ενιαία περίοδος αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να συντονίζονται.

Αυτή η περίοδος ισχύος 9 μηνών λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες οι αναμνηστικές δόσεις συνιστώνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κύκλου εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο χάριτος τριών επιπλέον μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή των εθνικών εκστρατειών εμβολιασμού και η πρόσβαση των πολιτών σε αναμνηστικές δόσεις.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η Επιτροπή έχει προτείνει στο παρελθόν την επικαιροποίηση των κανόνων για τον συντονισμό της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Οι επικαιροποιήσεις που αφορούν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι οι εξής:

 • Εστίαση σε μια «προσέγγιση με βάση το άτομο»: Όταν κάποιος διαθέτει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει καταρχήν να μην υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς, όπως διαγνωστικές εξετάσεις ή καραντίνα, ανεξάρτητα από τον τόπο αναχώρησής του στην ΕΕ. Από τα άτομα που δεν διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ μπορεί να απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστική εξέταση πριν ή μετά την άφιξή τους.
 • Αναμνηστικές δόσεις: Προς το παρόν, δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν συγκεκριμένα την αποτελεσματικότητα των αναμνηστικών δόσεων κατά τη μετάδοση της νόσου COVID-19 και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί περίοδος αποδοχής για τις αναμνηστικές δόσεις. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που ανακύπτουν, αναμένεται ότι η προστασία από τις αναμνηστικές δόσεις θα διαρκεί περισσότερο από εκείνη που προκύπτει από τον αρχικό εμβολιασμό. Με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία επί του θέματος, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να προτείνει κατάλληλη περίοδο αποδοχής και για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται μετά τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης.

Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης πρόταση για ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, με ισχυρές διασφαλίσεις.

 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει συστηματικά να ανοίξουν εκ νέου σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ, παράλληλα με το εκ νέου άνοιγμα σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ, όπως συμβαίνει σήμερα. Ως ουσιαστική διασφάλιση, θα απαιτείται πάντοτε απόδειξη για τη διενέργεια τεστ PCR με αρνητικό αποτέλεσμα για όλους τους ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον ΠΟΥ το οποίο δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και για τους ταξιδιώτες που έχουν αναρρώσει. Με τις επικαιροποιήσεις εισάγεται επίσης προθεσμία 9 μηνών για την αποδοχή των πιστοποιητικών εμβολιασμού μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού. Στις επικαιροποιήσεις περιλαμβάνεται επίσης η αποδοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού που εκδίδονται μετά από πρόσθετη («αναμνηστική») δόση.
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ανάρρωσης που έχουν εκδοθεί εκτός της ΕΕ και που θεωρούνται ισοδύναμα προς το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Οι επικαιροποιήσεις αυτές βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση με τα κράτη μέλη.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ;

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε

tick icon έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19
tick icon έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα 
tick icon ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19

Ποια άτομα μπορούν να λάβουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ;

 • Όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους
 • Υπήκοοι τρίτης χώρας που διαμένουν ή κατοικούν νόμιμα σε κράτος μέλος και έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν σε άλλα κράτη μέλη

 

Πώς μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν το πιστοποιητικό;

Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εκδίδεται από κέντρα διαγνωστικού ελέγχου, ή υγειονομικές αρχές, ή απευθείας από μία ψηφιακή πύλη για την υγεία. 

 • Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε το εμβόλιο.
 • Τα πιστοποιητικά δοκιμής εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δοκιμή.
 • Τα πιστοποιητικά ανάρρωσης εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει το άτομο που έχει αναρρώσει.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πιστοποιητικού θα πρέπει να παρέχονται από τις εθνικές υγειονομικές αρχές. 

Η ψηφιακή έκδοση θα μπορεί να αποθηκευτεί σε κινητή συσκευή. Οι πολίτες μπορούν επίσης να ζητήσουν έντυπη έκδοση. Και οι δύο εκδόσεις θα περιλαμβάνουν κωδικό QR με τις κύριες πληροφορίες, καθώς και ψηφιακή σφραγίδα που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε κοινό σχεδιασμό που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ψηφιακή και την έντυπη έκδοση του πιστοποιητικού, με σκοπό να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή του.

Επιλέξτε τη χώρα σας στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη για να μάθετε πώς θα λάβετε το πιστοποιητικό από την εθνική σας υγειονομική αρχή.

Αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών COVID από την ΕΕ και τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)

Μέχρι στιγμής, 33 χώρες (και εδάφη) εκτός της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με βάση τις αποφάσεις ισοδυναμίας της ΕΕ


Τα πιστοποιητικά COVID που εκδίδονται από αυτές τις 33 χώρες (και εδάφη) αναγνωρίζονται στην ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Ομοίως, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αναγνωρίζεται από αυτές τις 33 χώρες.

 

Πώς λειτουργεί το πιστοποιητικό;

QR code icon Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση.
Scan icon Όταν γίνεται έλεγχος στο πιστοποιητικό, σαρώνεται ο κωδικός QR και γίνεται η επαλήθευση της υπογραφής.
digital signature icon Όλες οι φορείς έκδοσης (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα εξετάσεων, υγειονομικές αρχές) διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων στην κάθε χώρα.
validation icon

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του πιστοποιητικού δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικό λογισμικό και εφαρμογές για την έκδοση, την αποθήκευση και την επαλήθευση πιστοποιητικών και, παράλληλα, να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές κατά την ένταξή τους στην πλατφόρμα.

 

Πώς διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία;

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο.

Όταν ταξιδεύει, ο κάτοχος ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξαιρείται από τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας: τα κράτη μέλη οφείλουν να μην επιβάλλουν επιπλέον ταξιδιωτικούς περιορισμούς στους κατόχους του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, εκτός εάν είναι περιορισμοί αναγκαίοι και αναλογικοί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που αποφασίσουν διαφορετικά, για παράδειγμα, αντιδρώντας σε νέα παραλλαγή του ιού που προκαλεί ανησυχία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη την απόφασή τους και να την αιτιολογούν.

Οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ναι. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ πιστεύεται ότι θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. 

Όμως, χωρίς πιστοποιητικό ενδέχεται να υποβληθείτε σε περιορισμούς, όπως τη διενέργεια δοκιμής ή την παραμονή σε καραντίνα. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Συμβουλευθείτε το Re-openEU για τις τελευταίες εξελίξεις

Για να διασφαλιστεί η μη διακριτική μεταχείριση ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ καλύπτει επίσης πιστοποιητικά δοκιμής και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όλοι μπορούν να επωφεληθούν από το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

Travel

Η σύσταση για τον συντονισμό των περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ τροποποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου ενόψει της περιόδου των διακοπών, αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τις εξαιρέσεις για πλήρως εμβολιασμένα άτομα και άτομα που έχουν αναρρώσει, τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ενότητας οικογενειών (με εξαίρεση από την καραντίνα των παιδιών που ταξιδεύουν με τους γονείς τους, εάν εξαιρούνται οι γονείς) και την επικαιροποιημένη χρωματική κωδικοποίηση του χάρτη του ECDC.

 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, τα εμβόλια και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

 

Μπορούν υπήκοοι τρίτων χωρών να ταξιδεύουν στην ΕΕ;

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προσέγγισης της ΕΕ, ταξιδιώτες υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι πλήρως εμβολιασμένοι με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον ΕΜΑ μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ για οποιονδήποτε λόγο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να επιτρέψουν την είσοδο σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του καταλόγου έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Επιτρέπονται επίσης τα ταξίδια από χώρες στις οποίες η υγειονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το Συμβούλιο αναθεωρεί τακτικά, και όπου είναι αναγκαίο επικαιροποιεί, τον κατάλογο αυτών των χωρών, βάσει της αξιολόγησης της υγειονομικής κατάστασης. Τα ταξίδια στην ΕΕ από τις χώρες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να επιτρέπονται, ανεξάρτητα από το καθεστώς εμβολιασμού.

Επιπλέον, οικογενειακά μέλη πολιτών και κατοίκων της ΕΕ, όπως και άτομα που έχουν ουσιώδη λόγο να έλθουν στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα.

 

Έχει σημασία ποιο εμβόλιο έχουν κάνει οι πολίτες;

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα εκδίδονται για τα άτομα που είναι εμβολιασμένα με οποιοδήποτε εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του εμβολίου που χορηγήθηκε.

Όσον αφορά την άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να δεχτούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν, όμως δεν υποχρεούνται, να αποφασίσουν επίσης την άρση περιορισμών για ταξιδιώτες που τους έχει χορηγηθεί άλλο εμβόλιο, για παράδειγμα αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ. Αν έχετε εμβολιαστεί με εμβόλιο που δεν έχει εγκριθεί στην ΕΕ, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ποια εμβόλια είναι αποδεκτά από το κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύετε να ταξιδέψετε.

Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα που διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από διαγνωστικές εξετάσεις που συνδέονται με τα ταξίδια ή από την υποχρέωση καραντίνας, 14 ημέρες αφότου λάβουν την τελευταία δόση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 εγκεκριμένου σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για τα άτομα που έχουν αναρρώσει και διαθέτουν το πιστοποιητικό.

 

Πώς λειτουργεί το πιστοποιητικό δοκιμής;

Τα άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης που παρουσιάζεται με τον μορφότυπο του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από πιθανές απαιτήσεις καραντίνας, εκτός εάν προέρχονται από περιοχές που πλήττονται σοβαρά από τον ιό. Τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με μια τυποποιημένη περίοδο ισχύος των διαγνωστικών εξετάσεων: 72 ώρες για δοκιμή PCR και, όταν είναι αποδεκτό από το κράτος μέλος, 48 ώρες για ταχείες δοκιμές αντιγόνων.

 

Ποια δεδομένα θα περιλαμβάνει το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ; Είναι ασφαλή τα δεδομένα;

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ περιέχει τις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική εξέταση/την ανάρρωση, καθώς και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν στο πιστοποιητικό και δεν αποθηκεύονται ούτε διατηρούνται κατά την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος. 

Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διατηρούνται από τις χώρες επίσκεψης. Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχονται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού, μέσω της επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

 

Ισχύς των πιστοποιητικών

Η Επιτροπή πρότεινε, και τα κράτη μέλη ενέκριναν, επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου για τους περιορισμούς της ελεύθερης μετακίνησης. Η επικαιροποίηση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις, μολονότι τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να είναι λιγότερο αυστηρά:

 • Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα που διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από διαγνωστικές εξετάσεις που συνδέονται με τα ταξίδια ή από την υποχρέωση καραντίνας, 14 ημέρες αφότου λάβουν την τελευταία δόση. Αυτό θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα άτομα που έχουν αναρρώσει και έχουν λάβει μία δόση εμβολίου 2 δόσεων.
 • Τα άτομα που έχουν αναρρώσει και τα οποία διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από διαγνωστικές εξετάσεις που συνδέονται με τα ταξίδια ή από την υποχρέωση καραντίνας, κατά τη διάρκεια των πρώτων 180 ημερών μετά τη διενέργεια δοκιμής PCR με θετικό αποτέλεσμα.
 • Τα άτομα με ψηφιακό πιστοποιητικό δοκιμής COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από ενδεχόμενες απαιτήσεις καραντίνας: 72 ώρες για δοκιμή PCR και, όταν είναι αποδεκτό από το κράτος μέλος, 48 ώρες για ταχείες δοκιμές αντιγόνων.

Δυνητική χρήση των πιστοποιητικών για πρόσβαση σε εγκαταστάσεις

Το δίκαιο της ΕΕ καλύπτει τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ. 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά COVID-19 για εγχώριους σκοπούς, όπως την πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή εγκαταστάσεις, όμως αυτό το θέμα δεν ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος θεσπίσει σύστημα πιστοποιητικού COVID-19 για εγχώριους σκοπούς, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα γίνεται επίσης δεκτό. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος δεν χρειάζεται να λαμβάνουν πρόσθετο εθνικό πιστοποιητικό.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID;

Ο κανονισμός για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα ισχύει για 12 μήνες, από 1ης Ιουλίου 2021. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος του κανονισμού. Μαζί με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την παράταση του πιστοποιητικού COVID, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την πανδημία.

 

Re-open EU: επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια και τα υγειονομικά μέτρα

Βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια και τα υγειονομικά μέτρα στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων καραντίνας και διαγνωστικών εξετάσεων για τους ταξιδιώτες, που θα σας βοηθήσουν να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ελεύθερη κυκλοφορία. Οι πληροφορίες επικαιροποιούνται συχνά και είναι διαθέσιμες σε 24 γλώσσες. Θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το ταξίδι σας στην Ευρώπη, παραμένοντας ασφαλείς και υγιείς.

Re-open EU:

Χρονολόγιο

 • 27 Ιανουαρίου

  Εγκρίθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού, βάσει των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth από τον Νοέμβριο του 2020.

 • 17 Μαρτίου

  Η Επιτροπή πρότεινε νομοθετικό κείμενο για τη θέσπιση κοινού πλαισίου που θα διέπει ένα πιστοποιητικό της ΕΕ.

 • 14 Απριλίου

  Το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση.

 • 22 Απριλίου

  Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή του συστήματος. Ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε επίπεδο ΕΕ.

 • 7 Μαΐου

  Η Επιτροπή ξεκίνησε την πιλοτική δοκιμή της υποδομής διαλειτουργικότητας της ΕΕ (πύλη της ΕΕ) που θα διευκολύνει την επαλήθευση της γνησιότητας των πιστοποιητικών ΕΕ.

 • 20 Μαΐου

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.

 • 1 Ιουνίου

  Τίθεται σε λειτουργία η πύλη της ΕΕ (διασύνδεση των εθνικών συστημάτων).

 • 1 - 30 Ιουνίου

  Στάδιο προθέρμανσης: τα κράτη μέλη μπορούν να ξεκινήσουν το πιστοποιητικό σε προαιρετική βάση, υπό τον όρο ότι είναι έτοιμα να εκδίδουν και να επαληθεύουν πιστοποιητικά και διαθέτουν την αναγκαία νομική βάση.

 • Μέσα Ιουνίου

  Αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια εντός της ΕΕ.

 • 1 Ιουλίου

  Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ.

 • 1 Ιουλίου – 12 Αυγούστου

  Περίοδος σταδιακής εφαρμογής: εάν ένα κράτος μέλος δεν είναι ακόμη έτοιμο να εκδίδει το νέο πιστοποιητικό στους πολίτες του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι μορφότυποι που θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί σε άλλα κράτη μέλη.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 295.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 260.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 439.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 762.1 KB