Bezpečný volný pohyb občanů po EU během covidové pandemie usnadní digitální COVID certifikát EU.

 

Certifikát bude platit ve všech členských státech EU. Jednotlivé země jej začaly vydávat a používat již nyní. Ve všech členských státech EU bude k dispozici od 1. července 2021.

Co je digitální COVID certifikát EU?

Digitální COVID certifikát EU je digitální doklad o tom, že osoba buď:

tick icon již byla proti covidu-19 očkována,
tick icon obdržela negativní výsledek testu na covid-19, anebo 
tick icon již covid-19 prodělala

 

 

Jak lze digitální COVID certifikát získat?

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vydat kupříkladu testovací střediska či zdravotnické orgány nebo jej lze přímo vystavit přes portál eHealth. 

Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi. Obě verze budou obsahovat QR kód se základními informacemi, jakož i digitální podpis zajišťující pravost certifikátu.

Členské státy se dohodly na společném vzoru, který lze použít pro elektronické a tištěné verze, aby se usnadnilo jeho rozpoznávání.

Jak certifikát usnadní volný pohyb?

Digitální COVID certifikáty EU se budou akceptovat ve všech členských státech EU. Díky tomu bude možné omezení, která jsou v současné době zavedena, snáze koordinovaným způsobem odstranit.

Držitel digitálního COVID certifikátu EU bude na cestách v zásadě osvobozen od omezení volného pohybu: Členské státy mu nesmějí ukládat další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví. 

V takovém případě – například v reakci na nové varianty vzbuzující obavy – by daný členský stát musel informovat Komisi a všechny ostatní členské státy a toto rozhodnutí odůvodnit.
 

Jak bude certifikát fungovat?

QR code icon Digitální COVID certifikát EU je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním.
Scan icon Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.
digital signature icon Každý subjekt, který bude certifikáty vystavovat (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem. Všechny podpisové klíče jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi.
validation icon

Evropská komise vytvořila ústřední bránu, která umožňuje ověřování podpisů na všech certifikátech v celé EU. Osobní údaje držitele certifikátu bránou neprocházejí, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu. Evropská komise rovněž pomohla členským státům vyvinout vnitrostátní software a aplikace pro vydávání, uchovávání a ověřování certifikátů a podporovala je v nezbytných testech pro zavedení brány.

 

Budou občané, kteří ještě nejsou očkovaní, moci cestovat do jiné země EU?

Ano. Digitální COVID certifikát EU by měl volný pohyb v rámci EU usnadnit. Nebude nezbytnou podmínkou pro volný pohyb, který je základním právem v EU.

Travel Digitální COVID certifikát EU navíc může doložit výsledky testů, které jsou často vyžadovány v rámci platných omezení v oblasti veřejného zdraví. Certifikát představuje příležitost, jež mohou členské státy využít a upravit stávající epidemiologická omezení. Do poloviny června bude rovněž s ohledem na období dovolených pozměněno v současné době platné doporučení o koordinaci omezení volného pohybu v EU.

Záleží na tom, kterou vakcínou jsme naočkovaní?

Certifikát o očkování bude vystaven každé očkované osobě, bez ohledu na vakcínu. 

Pokud jde o výjimku z omezení volného pohybu, budou muset členské státy přijmout certifikát o očkování v případě všech proticovidových vakcín, které získaly registraci EU. Členské státy mohou rozhodnout, že tuto výjimku rozšíří i na cestující z EU, kteří byli očkováni jinou vakcínou.

Je rovněž na členských státech, aby rozhodly, zda akceptují osvědčení o očkování po jedné dávce, anebo až po dokončení celého cyklu očkování.

Jaké údaje certifikát obsahuje? Jsou tyto údaje dostatečně zabezpečeny?

Digitální COVID certifikát EU obsahuje nezbytné základní informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce / testu / prodělání nemoci a jedinečný identifikátor. Tyto údaje zůstávají na certifikátu a při ověřování v jiném členském státě se neukládají ani neuchovávají. 

Certifikáty budou obsahovat pouze omezený soubor nezbytných informací. Navštívené země si jej nemohou ponechat. Kontrolovat se bude pouze platnost a pravost certifikátu, a to ověřením toho, kdo jej vydal a podepsal. Všechny zdravotní údaje zůstávají v rukou členských států, které digitální COVID certifikát EU vystavily.

Další otázky a odpovědi týkající se digitálního COVID certifikátu EU

Digital COVID certificate map 22 June

  technicky připraven se připojit k bráně EUDCC účinně propojen, vydává a/nebo ověřuje alespoň jedno EUDCC (očkování, zotavení, negativní test)
Rakousko ano ano
Belgie ano ano
Bulharsko ano ano
Chorvatsko ano ano
Kypr ano ne
Česká republika ano ano
Dánsko ano ano
Estonsko ano

ano

Finsko ano ano
Francie ano ne
Německo ano ano
Řecko ano ano
Maďarsko v testovací fázi ne
Irsko ano ne
Itálie ano ano
Lotyšsko ano ano
Litva ano ano
Lucembursko ano ano
Malta  v testovací fázi ne
Nizozemsko ano ne
Polsko ano ano
Portugalsko ano ano
Rumunsko ano ne
Slovensko ano ne
Slovinsko ano ne
Španělsko ano ano
Švédsko ano ne
     
země mimo EU    
Lichtenštejnsko ano ne
Švýcarsko ano ne
Island ano ano
Norsko ano ne

 

Události

 • 27. ledna

  Na základě diskuse mezi Komisí a členskými státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví, která probíhá od listopadu 2020, byly přijaty pokyny stanovující požadavky na interoperabilitu digitálních certifikátů stvrzujících očkování proti koronaviru.

 • 17. března

  Komise předložila návrh legislativního textu, kterým by se stanovil společný rámec pro certifikát EU.

 • 14. dubna

  Rada odsouhlasila mandát k zahájení jednání o daném návrhu s Evropským parlamentem.

 • 22. dubna

  Zástupci členských států se v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví dohodli na podobě pokynů, které obsahují hlavní technické specifikace pro realizaci daného systému. Jednalo se o zásadní krok pro vytvoření nezbytné infrastruktury na úrovni EU.

 • 7. května

  Komise zahájila pilotní test infrastruktury EU pro interoperabilitu (EU Gateway), která má usnadnit ověřování certifikátů EU.

 • 20. května

  Evropský parlament a Rada se dohodly na podobě digitálního COVID certifikátu EU.

 • 1. června

  Spuštění brány EU Gateway (propojení vnitrostátních systémů).

 • 1.-30. června

  Zahřívací fáze: Členské státy mohou spustit systém osvědčení (na dobrovolné úrovni), a to za předpokladu, že mají k dispozici kapacity na vydávání a ověřování certifikátů a nezbytný právní základ.

 • polovina června

  Revize doporučení Rady o cestování v rámci EU.

 • 1. července

  Digitální COVID certifikát EU se začíná používat v rámci celé EU.

 • 1. července - 12. září

  Zaváděcí období: Pokud členský stát ještě není připraven nové certifikáty svým občanům vydávat, lze stále používat ostatní formáty – ty by měly být v ostatních členských státech akceptovány.

Dokumenty