Europeiska läkemedelsmyndighetens roll

EU har redan ett robust system för att garantera långsiktig vaccinsäkerhet, och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har redan visat att man kan skydda människor i EU.

 

Kontinuerlig övervakning

En databas för hela EU

Globalt skydd

EMA följer rapporteringen av biverkningar när ett vaccin används.

EMA har en databas för hela EU som uppdateras med anmälningar från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och forskare.

 

Tack vare databasen kan EMA:s experter snabbt upptäcka och reagera på risker med läkemedlen.

EMA utbyter regelbundet information med Världshälsoorganisationen och med andra länders läkemedelsmyndigheter för att hålla sig uppdaterad om problem som uppstått i andra delar av världen.

 

Detta bidrar till ännu bättre läkemedelssäkerhet i EU.

 

EU:s system för läkemedelsövervakning

Monitoring

Storskalig övervakning

 

Ett exceptionellt stort antal människor väntas få vaccinerna samtidigt. EMA har mobiliserat extra resurser för att snabbare och i större skala genomföra sin regelbundna övervakning.

Studies

Uppföljningsstudier och tester

 

Ett vaccin eller annat läkemedel kan få ett villkorat godkännande så att det kan användas i akuta situationer, som mot covid-19.

 

Tillverkarna åtar sig att genomföra fler studier och tester efter att vaccinet har släppts ut på marknaden.

Reports

Täta säkerhetsrapporter

 

I vanliga fall måste vaccintillverkarna lämna in en säkerhetsrapport varje halvår till EMA.

 

När det gäller vacciner mot covid-19 måste säkerhetsrapporterna lämnas in varje månad.

Transparency

Största möjliga öppenhet

 

EMA utför sitt arbete med vaccinerna mot covid-19 med största möjliga öppenhet.

 

När ett vaccin har godkänts kommer EMA att publicera ytterligare regelbundna uppdateringar som sammanfattar säkerhetsrapporterna.

 

Dokument