Den 17 mars 2021 lade EU-kommissionen fram ett förslag om digitala gröna covidintyg för att underlätta den fria rörligheten och ett säkert resande i EU under coronapandemin. 

 

Intygen kommer att vara giltiga i hela EU.
 

Vad innebär covidintyget?

Intyget är ett digitalt bevis på att man har

tick icon vaccinerats mot covid-19
tick icon testat negativt, eller 
tick icon tillfrisknat från covid-19.

 

 

Hur får jag ett intyg?

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen. De kan utfärdas av till exempel sjukhus, testcentrum och hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också få det utskrivet på papper. Båda versionerna har en QR-kod med all viktig information och ett digitalt sigill som garanterar intygets äkthet.

Hur bidrar intyget till den fria rörligheten i EU?

Covidintygen kommer att godtas i alla EU-länder och bidrar därför till att reserestriktionerna kan hävas på ett samordnat sätt.

Alla i EU som har ett intyg ska ha samma rätt att resa till och i ett annat EU-land, som det landets invånare som har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat.

Om ett land fortsätter att kräva att den som har ett covidintyg ska sitta i karantän eller testa sig måste landet meddela kommissionen och de andra medlemsländerna och motivera sitt beslut.

Hur fungerar intyget?

QR code icon Alla intyg ska ha en QR-kod med en digital signatur som skyddar mot förfalskningar.
Scan icon När ett intyg kontrolleras skannas QR-koden och signaturen bekräftas.
digital signature icon Alla som utfärdar intygen (t.ex. sjukhus, testcentrum och hälso- och sjukvårdsmyndigheter) har sin egen digitala signaturnyckel. Alla dessa lagras i en säker databas i varje land.
validation icon EU-kommissionen kommer att bygga en nätsluss så att intygens signaturer kan kontrolleras i hela EU. Inga personuppgifter hanteras via nätslussen eftersom de inte behövs för att kontrollera den digitala signaturen. Kommissionen kommer också att hjälpa länderna att utveckla en programvara som myndigheterna kan använda för att kontrollera QR-koderna.

 

Jag är inte vaccinerad än. Kan jag ändå resa till ett annat EU-land?

Ja. Syftet med intyget är att göra det lättare att resa i EU, men det kommer inte att vara ett krav eftersom den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU. Intygen kan också användas för att registrera testresultat, som ofta krävs för att få resa in i ett land. 

Intygen kan hjälpa länderna att lätta på sina restriktioner. Vi räknar med att de tar hänsyn till detta bevis på människors covid-19-status och underlättar resandet.

Har det någon betydelse vilket vaccin man har fått?

Vaccinationsintyg kommer att utfärdas för alla som vaccineras mot covid-19, oavsett vaccin. 

När det gäller att häva restriktionerna för den fria rörligheten måste länderna godta vaccinationsintyg för vacciner som har godkänts av EU. 

Länderna får besluta att även godta andra vaccin.

Vilka uppgifter innehåller intyget?

Intyget innehåller viktig information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller tillfrisknande samt ett unikt identifieringsnummer.

Intygen innehåller bara de uppgifter som är helt nödvändiga. Uppgifterna får inte sparas i de besökta länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet som kontrolleras, och det görs genom att kontrollera vem som har utfärdat och signerat det. Alla hälso- och sjukvårdsuppgifter stannar i det land som har utfärdat intyget.

Tidslinje

  • Mitten av mars 2021

    EU – Kommissionen lägger fram ett lagförslag om digitala gröna intyg. Europaparlamentet och EU-länderna måste godkänna förslaget.

    EU-länderna – Logistiskt förbereda för att börja använda intygen (utfärdande och verifiering).

  • Sommaren 2021

    EU – Kommissionen bygger upp en digital infrastruktur för att underlätta autentiseringen av intygen.

    EU-länderna – Göra nödvändiga ändringar i sina nationella journalsystem.

Kommissionen samarbetar med WHO för att se till att EU-intygen även godkänns i resten av världen. Kommissionen har också kontakt med Internationella civila luftfartsorganisationen, Icao.

Dokument