Säker och effektiv vaccination

Läs mer om vacciner mot covid-19 och EU:s vaccinationsstrategi:

 

Behandlingar och tester för covid-19

Kommissionen har föreslagit strategier för covidtestning och stöder utvecklingen av behandlingar.

 

Skydda EU-invånarnas hälsa

Kommissionen har lagt fram initiativ för att skydda människors hälsa genom åtgärder för krisberedskap och krishantering och en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

 

 

Stöd till hälso- och sjukvård

Samarbete över gränserna

Kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap har en nyckelroll och hjälper alla länder i och utanför Europa dygnet runt.

Riktlinjerna om sjukvårdssamarbete mellan ländernas myndigheter ska 

  • göra det lättare att flytta patienter mellan länder
  • se till att medicinsk personal kan hjälpa till i andra EU-länder
  • minska belastningen på den hårt drabbade sjukvården
  • klargöra arrangemangen för flytt av patienter till andra länder
  • klargöra reglerna för ersättning av vårdkostnaderna
  • uppmuntra de nationella myndigheterna att använda befintliga bilaterala och regionala avtal.

Förfrågningar om hjälp samordnas genom EU:s hälsosäkerhetskommitté, som leds av kommissionen, och EU:s system för tidig varning och reaktion.

Desinfektionsrobotar till europeiska sjukhus

Kommissionen har köpt 200 desinfektionsrobotar som ska levereras till sjukhus runtom i EU. Budgeten på upp till 12 miljoner euro kommer från krisstödsinstrumentet. Distributionen startade den 26 februari 2021 och drygt 30 robotar har levererats till 12 EU-länder.

Riskbedömning

Riskbedömningar är en del av arbetet med beredskap och insatser vid en pandemi. EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) har en viktig roll när det gäller att bedöma risken för smittspridning och inverkan på folkhälsan.

ECDC bidrar med

ECDC – frågor och svar om covid-19 

ECDC – riktlinjer för smittskyddsåtgärder

Tio lärdomar från pandemin

Den 15 juni 2021 lade kommissionen fram ett meddelande om de första lärdomarna från coronapandemin, som i tio punkter beskriver hur EU och EU-länderna bättre ska kunna förutse och upptäcka folkhälsorisker, stärka beredskapsplaneringen och sätta in snabbare och effektivare samlade insatser på alla nivåer.

Listan är inte uttömmande, utan bara exempel på vad vi redan vet kan göras för att gynna alla i EU.

Dokument

Ladda nerPDF - 329.3 KB
Ladda nerPDF - 569.1 KB
Ladda nerPDF - 302.8 KB