Bezpečné a účinné očkovanie

Ďalšie informácie o dostupných vakcínach proti COVID-19 a o celkovej stratégii EÚ v oblasti očkovania:

 

Liečba a testovanie na COVID-19

Európska komisia navrhla stratégie testovania na COVID-19 a podporuje vývoj liečby.

 

Ochrana zdravia Európanov

Komisia predkladá iniciatívy na ochranu zdravia európskych občanov zlepšením pripravenosti a reakcie na krízy, ako aj dlhodobej odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

 

 

Podpora systémov zdravotnej starostlivosti

Cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie zohráva pri poskytovaní pomoci kľúčovú úlohu a nepretržite pomáha všetkým krajinám v Európe aj mimo nej.

Cieľom usmernení k cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi je: 

  • uľahčiť premiestnenie pacientov z jedného členského štátu do druhého,
  • umožniť kvalifikovaného zdravotníckemu personálu ponúknuť pomoc v iných krajinách EÚ,
  • odľahčiť zaťaženie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré spôsobila súčasná pandémia,
  • zabezpečiť cezhraničnú mobilitu pacientov,
  • poskytnúť kroky na uhradenie zdravotných nákladov,
  • nabádať vnútroštátne orgány k používaniu existujúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd.

Žiadosti o cezhraničnú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti budú koordinované Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, ktorému predsedá Komisia, a prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie EÚ.

Dezinfekčné roboty do európskych nemocníc

Komisia nakúpila 200 dezinfekčných robotov, ktoré sa dodajú do nemocníc v celej Európe. Rozpočet vo výške 12 miliónov EUR pochádza z nástroja núdzovej podpory. Distribúcia sa začala 26. februára 2021, do 12 členských krajín bolo doručených okolo 30 robotov.

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je neoddeliteľnou súčasťou pripravenosti a reakcie na pandémiu. Kľúčovým orgánom EÚ, ktorý posudzuje riziko šírenia vírusov a vplyv na verejné zdravie, je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

ECDC poskytuje:

Otázky a odpovede ECDC týkajúce sa ochorenia COVID-19 

Usmernenia ECDC pre nefarmakologické ochranné opatrenia

Prvé ponaučenia z pandémie

Európska komisia 15. júna 2021 predložila oznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19, v ktorom zhodnotila postupy a vyvodila 10 ponaučení, ako zlepšiť opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné lepšie predvídať a včas odhaľovať riziká pre verejné zdravie, lepšie plánovať pre prípad nepredvídaných udalostí a rýchlejšie a účinnejšie spoločne reagovať na všetkých úrovniach.

Zoznam nie je vyčerpávajúci, poskytuje len prvý prehľad toho, čo už vieme a čo možno urobiť v prospech všetkých Európanov.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 329.3 KB
StiahnuťPDF - 569.1 KB
StiahnuťPDF - 302.8 KB