Vaccinare sigură și eficace

Mai multe informații despre vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile și despre strategia globală a UE în materie de vaccinuri:

 

Tratamente și teste pentru COVID-19

Comisia Europeană a propus strategii în materie de testare și sprijină dezvoltarea de tratamente împotriva COVD-19.

 

Protejarea sănătății europenilor

Comisia a prezentat inițiative menite să protejeze sănătatea europenilor, prin îmbunătățirea măsurilor de pregătire și reacție în situații de criză și a rezilienței pe termen lung a sistemelor de sănătate.

 

 

Susținerea sistemelor de sănătate

Cooperarea transfrontalieră în domeniul medical

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene are un rol esențial în eforturile de ajutorare, fiind pregătit să ofere asistență 24 de ore din 24 tuturor țărilor din Europa și din afara sa.

Orientările privind cooperarea transfrontalieră în domeniul asistenței medicale între autoritățile naționale, regionale și locale urmăresc: 

  • să faciliteze transferul pacienților dintr-un stat membru în altul
  • să permită personalului medical calificat să ofere asistență în alte țări ale UE
  • să reducă presiunea pe care pandemia o exercită asupra sistemelor naționale de sănătate
  • să organizeze mobilitatea transfrontalieră pacienților
  • să precizeze pașii de parcurs pentru rambursarea costurilor asistenței medicale
  • să încurajeze autoritățile naționale să utilizeze acordurile bilaterale și regionale existente.

Solicitările de asistență medicală transfrontalieră vor fi coordonate de Comitetul pentru securitate sanitară, prezidat de Comisie, și de Sistemul de alertă precoce și răspuns rapid al UE.

Roboți care dezinfectează spitalele europene

Comisia a achiziționat 200 de roboți pentru dezinfectare destinați spitalelor din Europa. Bugetul de până la 12 milioane EUR provine din Instrumentul pentru sprijin de urgență. Distribuirea a început la 26 februarie 2021, circa 30 de roboți fiind livrați în 12 state membre.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este parte integrantă din pregătirea și răspunsul la pandemie. În UE, Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) este principalul organism care evaluează riscul de răspândire a virusului și impactul asupra sănătății publice.

ECDC oferă:

ECDC – Întrebări și răspunsuri privind COVID-19 

ECDC – Orientări pentru intervenții non-farmaceutice

Primele concluzii desprinse din pandemie

La 15 iunie 2021, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind primele concluzii desprinse din pandemia de COVID-19. În număr de 10, aceste concluzii se referă la modalitățile de îmbunătățire a acțiunilor care se pot întreprinde la nivel european și național pentru o mai bună anticipare și detectare timpurie a riscurilor la adresa sănătății publice, o planificare îmbunătățită pentru situații de urgență și formularea unor răspunsuri comune mai rapide și mai eficiente la toate nivelurile.

Lista nu este exhaustivă, ci oferă doar o primă imagine de ansamblu asupra a ceea ce știm deja că se poate face în beneficiul tuturor europenilor.

Documente

DescarcăPDF - 890.2 KB
DescarcăPDF - 329.3 KB
DescarcăPDF - 569.1 KB
DescarcăPDF - 302.8 KB