Bezpečné a účinné očkování

Další informace o vakcínách proti covidu-19 a o celkové strategii EU pro očkovací látky:

 

Léčba a testování na covid-19

Evropská komise navrhla strategie pro testování na covid-19 a podporuje nové léčebné postupy.

 

Ochrana zdraví Evropanů

Evropská komise předložila iniciativy na ochranu zdraví Evropanů zlepšením připravenosti a reakce na krize, jakož i dlouhodobé odolnosti systémů zdravotní péče.

 

 

Podpora systémů zdravotní péče

Přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče

V tomto ohledu má klíčovou úlohu Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události, které v Evropě i mimo ni pomáhá nepřetržitě všem zemím.

Pokyny pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi celostátními, regionálními a místními orgány mají za cíl: 

  • usnadnit přesun pacientů z jednoho členského státu do druhého
  • umožnit kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkům, aby nabízeli pomoc v jiných zemích EU
  • zmírnit zátěž, kterou pandemie představuje pro vnitrostátní zdravotnické systémy
  • zajistit přeshraniční mobilitu pacientů
  • stanovit postup, jak uhradit náklady na zdravotní péči
  • pobídnout vnitrostátní orgány, aby využívaly stávající dvoustranné a regionální dohody.

Žádosti o přeshraniční zdravotní péči budou koordinovány Výborem pro zdravotní bezpečnost, kterému předsedá Komise, a systémem včasného varování a reakce EU.

Dezinfekční roboti v evropských nemocnicích

Komise zakoupila 200 dezinfekčních robotů, které budou distribuovány do nemocnic v celé EU. Rozpočet ve výši 12 milionů eur pochází z nástroje pro mimořádnou podporu. Distribuce robotů začala 26. února 2021 a 12 členským státům bylo dodáno přibližně 30 robotů.

Hodnocení rizik

Nedílnou součástí připravenosti a reakce na pandemie je hodnocení rizik. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) posuzuje riziko virového šíření a jeho dopad na veřejné zdraví.

Středisko poskytuje:

Covid-19 – otázky a odpovědi ECDC 

Pokyny ECDC pro nefarmaceutické intervence

První ponaučení z pandemie

Evropská komise předložila 15. června 2021 sdělení o prvních ponaučeních získaných v souvislosti s pandemií covidu-19, v němž zhodnotila situaci a stanovila deset oblastí, jak na úrovni EU i úrovni jednotlivých států zlepšit předvídání a včasnější odhalování rizik v oblasti veřejného zdraví, posílit plánování pro nepředvídané události a rychleji a účinněji na situaci společně reagovat na všech úrovních.

Tento seznam není vyčerpávající, ale poskytuje první přehled toho, o čem víme, že je nutné udělat ku prospěchu všech Evropanů.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 890.2 KB
StáhnoutPDF - 329.3 KB
StáhnoutPDF - 569.1 KB
StáhnoutPDF - 302.8 KB