Безопасна и ефективна ваксинация

Стотици милиони хора по света се ваксинират всяка година, за да се защитят — и да защитят своите приятели и семейства — от заболявания, които биха могли да имат сериозни последици за здравето.

Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) да се защитава срещу конкретно заболяване. Когато достатъчно хора от населението развият имунитет към инфекциозно заболяване, то е малко вероятно заболяването да се разпространява от човек на човек. Това е особено важно за силно заразно заболяване като COVID-19.

Първата ваксина е създадена през 18 век в Обединеното кралство. Това е ваксината срещу смъртоносната болест вариола. Вариолата сред хората вече е изкоренена в целия свят благодарение на ваксинациите. Последният известен случай на спонтанна поява е регистриран през 1977 г. в Сомалия.

Ваксинирането е най-добрият начин да сложим край на пандемията. Преди дадена ваксина да бъде одобрена в ЕС, тя трябва да бъде подложена на щателно изпитване от нейния разработчик и след това на научна оценка, за да се гарантират нейното качество, безопасност и ефективност. Не се правят компромиси с безопасността при разработването на ваксини.

Научете повече за ваксинирането в ЕС

Стратегия на ЕС за ваксините

На 17 юни 2020 г. Европейската комисия представи европейска стратегия за ваксините, която има за цел ускоряване на разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19. 

Затова Комисията мобилизира значителна част от наличния бюджет по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да осигури достатъчно доставки на ваксини за държавите от Съюза чрез широк портфейл от предварителни споразумения за закупуване с дружества за производство на ваксини.

Към днешна дата четири безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 са разрешени за употреба в ЕС след положителна научна препоръка от Европейската агенция по лекарствата:

 • BioNTech-Pfizer: до 600 милиона дози: На 11 ноември 2020 г. Комисията одобри договор за закупуване на до 300 милиона дози (от които Комисията реши да закупи 100 милиона допълнителни дози на 15 декември 2020 г.). На 8 януари 2021 г. Комисията предложи на държавите членки да се закупят още 200 милиона дози ваксини с възможност да се придобият 100 милиона допълнителни дози.
 • Moderna: до 460 милиона дози (от които Комисията реши на 15 декември 2020 г. да закупи 80 милиона допълнителни дози). На 17 февруари 2021 г. Комисията одобри втори договор за закупуване на до 300 милиона дози.
 • AstraZeneca: до 400 милиона дози Със съгласието на AstraZeneca редактираното предварително споразумение за закупуване е достъпно тук.
 • Johnson & Johnson: до 400 милиона дози.

Европейската комисия постигна споразумения с три фармацевтични компании за закупуване на ваксини срещу COVID-19, след като бъде доказана тяхната безопасност и ефикасност:

 • Sanofi-GSK: до 300 милиона дози. Със съгласието на Sanofi-GSK редактираното предварително споразумение за закупуване е достъпно тук.
 • CureVac: до 405 милиона дози Със съгласието на CureVac редактираното предварително споразумение за закупуване е достъпно тук.

Проучвателни разговори за допълнителни договори са проведени с:

 • Novavax: до 200 милиона дози
 • Valneva: до 60 милиона дози

Проучвателните разговори продължават и тяхната цел е да се стигне до предварително споразумение за закупуване, което да бъде финансирано чрез инструмента за спешна подкрепа, който разполага със средства, заделени за създаването на портфейл от потенциални ваксини, произведени от различни дружества. Дружествата, които разполагат с добра потенциална ваксина, за която предстоят или вече са започнали клинични изпитвания, се приканват да се свържат с Комисията на адрес EC-VACCINES@ec.europa.eu.

Стратегия на ЕС за ваксините

Сътрудничество в световен мащаб

Устойчивият път за излизане от пандемията от COVID-19 в ЕС зависи от напредъка в световен мащаб. Нито една държава или регион в света няма да бъде в безопасност от COVID-19, освен ако вирусът не бъде овладян в световен мащаб. ЕС и неговите държави членки играят водеща роля при инвестициите в глобалния механизъм COVAX и установяват координиран европейски подход към обмена на ваксини чрез създаване на механизъм на ЕС за споделяне на ваксини, за да се помогне на държавите партньори да преодолеят пандемията. Европейският подход за споделяне на ваксини ще помогне на съседните държави и държавите партньори да преодолеят пандемията и ще допълни 2,2-те милиарда евро инвестиции на ЕС от Team Europe (Комисията, държавите членки и Европейската инвестиционна банка) в COVAX.

Първата прогноза за разпределението е налице.

Лечения на COVID-19

Практическа информация как да останете в добро здраве

Разрешени лекарства

На 8 октомври Комисията подписа с фармацевтичното предприятие Gilead рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки за доставки на лекарството Veklury (търговското наименование на ремдезивира) в количество до 500 000 курса на лечение. Всички участващи държави могат да поръчват ремдезивир пряко. Лекарството Remdesivir - единственото лекарство с условно разрешение за пускане на пазара в ЕС за лечение на пациенти с COVID-19, нуждаещи се от кислородна терапия.

Комисията също така закупи и разпредели на държавите членки и Обединеното кралство дозите Remdesivir на обща стойност 70 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа.

Освен това Комисията отпусна безвъзмездни средства в размер на 1 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да подпомогне провеждането на клинично изпитване, разрешено от италианската фармацевтична регулаторна агенция AIFA, за различна употреба на Ралоксифен — съществуващо лекарство за предотвратяване и лечение на остеопороза, което бе определено с помощта на финансираната по „Хоризонт 2020“ суперкомпютърна платформа Exscalate4CoV като обещаваща молекула за лечение на пациенти с COVID-19. Клиничното проучване следва да потвърди безопасността и ефикасността на Raloxifene за блокиране на репликацията на вируса в клетките и по този начин да задържи развитието на болестта. В началната фаза до 450 участници в три отделни групи ще бъдат подложени на 7-дневно лечение с капсули Raloxifene на случаен принцип.

Използване на донорска плазма от възстановени пациенти

Преливането на плазма от лица, възстановили се от COVID-19, на болни пациенти може да им помогне да се справят с болестта. Преливането на плазма се използва и за пречистване на антитела с цел да се получи специален продукт срещу COVID-19 (имуноглобулин) като краткосрочна алтернатива на ваксините. Този продукт се използва във вид на инжекция при пациенти, уязвими лица и здравни работници. Ефикасността на двата подхода се проучва в световен мащаб, включително в научноизследователските проекти на ЕС, финансирани по „Хоризонт 2020“, примери за които могат да се видят тук и тук

На 8 януари 2021 г. Комисията подбра 24 проекта, които ще изградят нови или ще разширят съществуващите програми за събиране на кръвна плазма от възстановили се от COVID-19 дарители. Проектите, които ще се реализират в 14 държави членки и Обединеното кралство, са национални или регионални и в повечето случаи ще включват разпределяне на средства до голям брой местни центрове за вземане на кръв или плазма (общо над 150). Финансирането се осъществява чрез Инструмента за спешна подкрепа и възлиза на общо 36 милиона евро.

Висококачествено тестване за коронавирус

Национални приложения за проследяване на контактите и предупреждение

Националните приложения за проследяване на контактите и предупреждение могат да се инсталират доброволно и да се използват за предупреждаване на потребителите (дори когато се намират в чужбина), в случай че са били в близост до лице, за което е съобщено, че е дало положителен резултат при тест за коронавирус. Заедно със сигнала приложението може да предоставя полезна информация от здравни органи, например съвети потребителят да се подложи на тест или да се самоизолира, както и къде да потърси помощ.

Повече информация за приложенията за проследяване на контактите и предупреждение

Стратегии за тестване

Широкомащабно тестване за диагностициране на COVID-19 е необходимо, за да се наблюдава разпространението на коронавируса и да се предотврати по-нататъшното му разпространение. Комисията публикува препоръки за общ подход за тестване за COVID-19 в Европа като последваща инициатива от съобщението относно „Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19“.
В съответствие със съобщението на Комисията относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19, прието на 28 октомври 2020 г.

Висококачествено тестване за коронавирус

Комисията прие препоръка относно стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи антигенни тестове. В нея се определят основните елементи, които трябва да бъдат взети предвид в националните, регионалните или местните стратегии за тестване, като техният обхват, групите, които трябва да бъдат тествани приоритетно, и основните аспекти, свързани с капацитета и ресурсите за тестване, както и указания в кои случаи могат да се използват тестове за антигени.

Бързи тестове за антигени

На 28 октомври 2020 г. Комисията прие препоръка относно стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи антигенни тестове. В препоръката се определят основните елементи, които трябва да бъдат взети предвид в националните, регионалните или местните стратегии за тестване, като техният обхват, групите, които трябва да бъдат тествани приоритетно, и основните аспекти, свързани с капацитета и ресурсите за тестване, както и указания в кои случаи могат да се използват тестове за антигени.

На 18 ноември 2020 г. Комисията прие препоръка относно използването на бързи антигенни тестове за диагностициране на COVID-19, в която се предоставят насоки за подбора на тези тестове и кога те следва да се използват. Предвид разнообразието на наличните тестове в препоръката се предоставят насоки, въз основа на препоръките на СЗО, относно критериите за подбор на бързи тестове, които следва да отговарят на минималните изисквания за 80 % чувствителност и 97 % специфичност.

На 18 декември 2020 г. Комисията предложи препоръка на Съвета относно обща рамка за използването, валидирането и взаимното признаване на бързи антигенни тестове. В нея се съдържат насоки за държавите членки за използването на бързи тестове в специфични условия и за скрининг на цялото население, както и препоръки относно валидирането и взаимното признаване на бързите антигенни тестове.

На 18 февруари 2021 г. Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, подбрани бързи антигенни тестове, за които държавите членки взаимно ще признават резултатите, както и по общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в документите за резултатите от тестове. Държавите членки постигнаха съгласие по тези елементи, за които беше отправен призив в препоръката на Съвета от 21 януари относно обща рамка за използването на бързи тестове за антигени. Рамката ще бъде постоянно преразглеждана и актуализирана. Европейската комисия в момента актуализира своята база данни за медицинските изделия за инвитро диагностика на COVID-19, за да отрази споразумението.

Покупка на бързи тестове за антигени

За да закупи директно бързи тестове за антигени и да ги предостави на държавите от ЕС, Комисията мобилизира 100 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа. На 18 декември тя подписа рамков договор с Abbott и Roche за закупуването на над 20 милиона бързи антигенни тестове. Благодарение на този договор ще бъдат предоставени тестове на разположение на всички държави членки при координация и подкрепа от страна на Комисията. 

Самостоятелно тестване

На пазара вече започват да навлизат изделия за самостоятелно тестване за COVID-19 (комплекти за самостоятелно вземане на натривка и за самостоятелно тестване). На 17 март 2021 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията публикува технически насоки относно самостоятелните тестове за COVID-19, включително подробности относно тяхната наличност и възможното им въздействие върху прилагането на мерките за предотвратяване и контрол, както и относно клиничното им действие в сравнение със „златния стандарт“ — RT-PCR тестовете.

Валидиране на тестовете

Комисията публикува насоки за методологиите за тестване за коронавирус, за да подкрепи държавите от Съюза в техните противоепидемични стратегии. 

Базата данни на Комисията за ин витро диагностични изделия и методи за изпитване, свързани с COVID-19, събира на едно място цялата публично достъпна информация относно действието на медицинските изделия за ин витро диагностика с маркировка „СЕ“, както и разработените вътрешно в лаборатории изделия и свързаните с тях методи за изпитване на COVID-19.

Съществуващи методи за тестване за COVID-19 

Геномно секвениране

На 19 януари 2021 г. Европейската комисия призова държавите членки да актуализират своите национални стратегии за тестване предвид новите варианти на COVID-19. Държавите членки следва спешно да увеличат геномното секвениране до поне 5 %, но за предпочитане 10 % от положителните резултати от тестовете.

Мониторинг на отпадъчните води за проследяване на нови варианти

На 17 март Комисията прие препоръка, с която изисква от държавите членки да въведат мониторинг на отпадъчните води, за да проследяват COVID-19 и неговите варианти, да споделят данните с компетентните здравни органи за ранно откриване на наличието на вируса и да идентифицират клъстерите. Тя насърчава използването на общи методи за вземане на проби, тестване и анализ на данни, подкрепени от европейска платформа за обмен, и предвижда съответната финансова подкрепа.

Европейски здравен съюз

На 11 ноември Европейската комисия предприе първите стъпки към изграждането на Европейски здравен съюз. Комисията представи предложения за укрепване на рамката на ЕС за здравна сигурност, повишаване на готовността на равнище ЕС и на национално равнище, подобряване на докладването на данни относно координацията на кризи в системите за здравеопазване и за засилване на наблюдението на общественото здраве с помощта на изкуствен интелект и други модерни технологии. С помощта на поуките, извлечени от настоящата криза, чрез предложенията се гарантира по-добрата подготвеност и реакция по време на настоящата и евентуални бъдещи здравни кризи.

От началото на пандемията Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата са на първа линия в действията на ЕС за справяне с пандемията от коронавирус. Техните правомощия ще бъдат засилени, така че да могат по-добре да подкрепят държавите членки и Комисията.

Европейски здравен съюз

Орган на ЕС за реакция при извънредни здравни ситуации

Комисията определи основните елементи на бъдещия Орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). HERA ще осигури постоянна структура за моделиране на риска, глобално наблюдение, трансфер на технологии, производствен капацитет, картографиране на риска по веригата на доставките, гъвкав производствен капацитет и научноизследователска и развойна дейност в областта на ваксините и лекарствата. HERA ще оказва подкрепа за по-добър отговор на равнището на ЕС на трансграничните заплахи за здравето.

Изразете мнението си за HERA

Инкубаторът HERA: подготовка за вариантите на COVID-19

За да отговори на заплахата от нови варианти на коронавируса, Европейската комисия ще изготви и приложи нов план за готовност за биологична защита, наречен Инкубатор HERA. Чрез този план за действие при извънредни ситуации ще се работи срещу заплахи в краткосрочен до средносрочен план и едновременно с това ще се извършва подготовка за бъдещето. Инкубаторът HERA ще обединява учени, биотехнологични дружества, производители, регулаторни и публични органи, които ще се съсредоточат върху:

 • бързо откриване и характеризиране на вариантите чрез разработване на специализирани тестове и извършване на повече геномно секвениране
 • бързо адаптиране на ваксините
 • създаване на европейска мрежа за клинични изпитвания
 • ускоряване на регулаторното одобрение на актуализирани ваксини и нови или пренасочени производствени инфраструктури, както и
 • осигуряване на възможност за увеличаване на производството на съществуващи, адаптирани или нови ваксини срещу COVID-19.

Фармацевтична стратегия за Европа

На 24 ноември Комисията прие Фармацевтична стратегия за Европа, за да гарантира, че пациентите имат достъп до иновативни и финансово достъпни лекарства, като същевременно подкрепя конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на фармацевтичната промишленост. Стратегията ще позволи на Европа да покрие своите фармацевтични нужди, включително по време на кризи, чрез солидни вериги на доставка. Стратегията, като ключов компонент на Европейския здравен съюз, ще спомогне за създаването на подготвена за бъдещето и устойчива на кризи фармацевтична система на ЕС, включително чрез извличане на поуки от пандемията от COVID-19.

Целите на Фармацевтичната стратегия за Европа са четири:

 • Гарантиране на достъп на пациентите до финансово достъпни лекарства и удовлетворяване на все още неудовлетворените медицински потребности (напр. в сферата на антимикробната резистентност, онкологичните заболявания, редките заболявания);
 • Подкрепа за конкурентоспособността, иновативността и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС и за разработването на висококачествени, безопасни, ефективни и по-екологични лекарства;
 • Подобряване на механизмите за готовност и реакция при кризи;
 • Силен глас на ЕС на световната сцена — чрез утвърждаване на високи стандарти за качество, ефикасност и безопасност.

Фармацевтична стратегия за Европа

Оценка на риска

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е агенция на ЕС, която има за цел да укрепи защитата на Европа срещу инфекциозните болести. Предвид новото увеличаване на случаите Комисията предложи допълнителни мерки за засилване на готовността и реакцията в целия Съюз.

На 17 март 2020 г. Европейската комисия прие съобщение, в което се очертава балансиран и общ път към безопасно и трайно отваряне на Европа. Бързото и ефективно внедряване на ваксините ще бъде един от основните фактори за това кога и как могат да бъдат отменени мерките.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията определя рамка, която да помогне на държавите членки да вземат решения относно прилагането на ограничения. Подходът ще определи нивата, които отразяват епидемичната обстановка във всяка държава членка. Той ще даде възможност за симулации, за да се покаже с колко свобода на действие разполага всяка държава членка, за да намали мерките за реагиране, без да рискува обрат в разпространението на вируса. През април ще започне да функционира интерактивен цифров инструмент, разработен от ECDC, който ще бъде използван от държавите членки.

ECDC предоставя:

Въпроси и отговори на ECDC относно COVID-19 

Насоки на ECDC за нефармацевтични интервенции

Доклад на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията относно стратегиите и целите за тестването за COVID-19 

Спешна подкрепа

С Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат държавите от ЕС в техните усилия за справяне с пандемията от коронавирус. Той предлага решения във връзка с нуждите, на които най-добре може да се отговори по стратегически и координиран начин на европейско равнище.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност и обединява усилия и ресурси за бързо посрещане на общи стратегически нужди.

Инструмент за спешна подкрепа

Осигуряване на доставки и оборудване

Наличност на медицинско оборудване

Държавите от ЕС в Съвета и Европейския парламент се съгласиха да отложат прилагагането на Регламента за медицинските изделия с една година. Това ще позволи на институциите в здравеопазването и икономическите оператори в държавите от ЕС да дадат приоритет на борбата с пандемията от коронавирус, като същевременно гарантират здравето и безопасността на пациентите до влизането в сила на новото законодателство.

Наличност на лекарствата

Комисията призова държавите от ЕС да осигурят достъп на европейците по време на пандемията от коронавирус до нужните им лекарства на достъпни цени, като същевременно опазват целостта на единния пазар. Тези насоки гарантират рационално снабдяване, транспорт, разпределяне и използване на лекарствата от първостепенно значение и предотвратяване на евентуален недостиг.

Идентифициране на търсенето и съгласуване на доставките на медицинско оборудване

Комисията създаде клирингова къща за медицинско оборудване (COVID-19), за да се идентифицират наличните доставки и да се улесни намирането на съответствие с търсенето в държавите от ЕС. Тя служи като платформа за диалог и обмен на информация с представителите на държавите членки относно търсенето и предлагането на медицинско оборудване на равнище ЕС и начините за преодоляване на недостига и изграждане на капацитет.

Обществени поръчки за медицинско оборудване и предпазни средства

Доброволното споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицинско оборудване дава възможност за съвместно закупуване на жизненоважно медицинско оборудване и консумативи. При съвместното възлагане на обществени поръчки Европейската комисия има координираща роля, а държавите членки купуват изделията.

АРТИКУЛИ

НАЛИЧНИ ОТ

ОБЕМ

(НАД 12 МЕСЕЦА)

БЮДЖЕТЕН ТАВАН

gloves icon

 

Ръкавици и предпазни гащеризони

април (ръкавици)

май (предпазни облекла)

Няколко милиона

97 милиона евро

eye respiratory protection icon

Предпазни средства за очите и дихателните органи

 април

20 милиона очила

12 милиона предпазни шлемa

37 милиона маски тип FFP2

26 милиона маски тип FFP3

301 милиона хирургически маски

1,4 милиарда евро

ventilator icon

Апарати за вентилация

 април

110 000 апарата

1,4 милиарда евро

lab equipment

Лабораторно оборудване

 май

30 различни лота

192 милиона евро

medicines icon

Лекарства, използвани в интензивните отделения

октомври (договорите са в процес на подписване)

21 лекарства в
45 презентации,
над 103 милиона флакона

543 милиона евро

veklury icon

Remdesivir (Veklury)

 октомври

Над 500 000 курса на лечение

3,4 милиарда евро

 

До момента тези инициативи са успешни. Рамковите договори след първите четири съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки са подписани и държавите от ЕС могат да възлагат поръчки за:

 • лични предпазни средства (предпазни гащеризони, ръкавици, очила, лицеви шлемове и маски)
 • апарати за вентилация
 • лабораторно оборудване (комплекти, реагенти, тампони и лабораторни консумативи)
 • терапевтично Remdesivir (Veklury)
 • Лекарства за отделенията за интензивни грижи (аналгетици, антибиотици, мускулни релаксанти, анестетици, медикаменти за ресусцитация и други)*

* Предстои да бъдат подписани няколко рамкови договора за лекарства за отделенията за интензивни грижи.

Насоки за съвместно възлагане на обществени поръчки

На 1 април 2020 г. Европейската комисия публикува насоки относно използване на рамката за възлагане на обществени поръчки. Те съдържат

 • преглед на тръжните процедури, които възложителите на обществени поръчки могат да използват
 • приложими крайни срокове
 • примери за това как публичните купувачи биха могли да намерят алтернативни решения
 • начини за ангажиране на пазара

Насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки 

Създаване и разпределяне на запаси от материали и оборудване

Стратегическият резерв в rescEU е общ европейски резерв от медицинско оборудване, като например:

 • апарати за вентилация,
 • лични предпазни средства,
 • маски за многократна употреба,
 • ваксини и терапевтични средства,
 • лабораторни консумативи.

Комисията ще финансира 100 % от разходите за резерва и ще ръководи разпределението на оборудването, за да се гарантира, че то отива там, където е най-необходимо.

Увеличаване на европейския производствен капацитет

На 20 март 2020 г. Комисията и европейските организации за стандартизация се договориха, че съответните европейски хармонизирани стандарти по изключение ще бъдат изцяло и безплатно предоставени на разположение на всички заинтересовани предприятия. Това действие ще помогне на дружествата от ЕС и от трети държави да произвеждат тези изделия, без да правят компромиси с нашето здраве и стандарти за безопасност и без ненужно забавяне.

Преразгледаните хармонизирани стандарти ще позволят на производителите да произвеждат висококачествени изделия за защита на пациентите, здравните специалисти и гражданите като цяло. Преразгледаните стандарти се отнасят до изделия от изключително значение, като например:

 • медицински маски
 • предпазно облекло
 • хирургически покривала
 • дезинфектанти и стерилизиращи вещества
 • лични предпазни средства за очите
 • медицински ръкавици
 • средства за защита на дихателните органи.

Комисията предостави насоки в три области, за да помогне на производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали, а именно

Насоките относно медицинските изделия в контекста на коронавируса бяха публикувани на 3 април 2020 г. Документите могат да помогнат на производителите и органите за надзор на пазара да гарантират, че тези продукти са ефективни и отговарят на необходимите стандарти за безопасност.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за справяне с пандемията от коронавирус

На 11 март 2021 г. Европейската комисия представи пакет от почти 530 милиона евро допълнителна финансова подкрепа по фонд „Солидарност“ на ЕС. Той ще допринесе за усилията на 17 държави членки и 3 държави в процес на присъединяване (Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Испания, както и Албания, Черна гора и Сърбия) за опазване на общественото здраве във връзка с борбата с коронавируса.

Финансирането ще подкрепи част от техните публични разходи за медицински и лични предпазни средства, спешна подкрепа за населението и мерки за предотвратяване, наблюдение и контрол на разпространението на болестта. След като бъде одобрена от Европейския парламент и Съвета, финансовата помощ ще бъде изплатена на кандидатстващите държави.

Временно освобождаване от мита и ДДС на вноса

Комисията одобри исканията на всички страни от ЕС и Обединеното кралство за временно освобождаване от мита и ДДС на вноса на медицински изделия и предпазни средства от трети страни. 

Това улесни получаването на медицинско оборудване, от което толкова много се нуждаят лекари, медицински сестри и пациенти. Комисията също така публикува специализирани насоки, за да улесни митническите органи на страните от ЕС и други заинтересовани страни при извършването на митнически процедури, например свеждане до минимум на формалностите при вноса в ЕС на човешки органи и костен мозък за трансплантиране или въвеждане на различни механизми за плащане на митнически задължения или за доказване на преференциален произход на стоките.

За да предостави на държавите от Съюза по-добър и по-евтин достъп до инструментите, необходими за предотвратяване, откриване и лечение на COVID-19, Комисията удължи временното суспендиране на митата и ДДС върху вноса на медицинско оборудване от държави извън ЕС.

Освен това Комисията предложи болниците и лекарите да не плащат ДДС за ваксините и комплектите за тестване. След одобрението от страна на държавите членки тези временни мерки за освобождаване от ДДС ще се прилагат до 31 декември 2022 г.

Прозрачност и механизъм за разрешаване на износа на ваксини срещу COVID-19

С цел да се гарантира навременен достъп до ваксини срещу COVID-19 за всички граждани на ЕС и да се преодолее настоящата липса на прозрачност при износа на ваксини извън ЕС, на 29 януари 2021 г. Комисията въведе мярка, с която се изисква за този износ държавите членки да издават разрешително за износ. Механизмът за прозрачност и разрешаване беше удължен до края на юни 2021 г.

Комисията инвестира големи суми в развитието на производствения капацитет на разработчиците на ваксини в ЕС. Целта е да се гарантира по-бързо доставяне на ваксини на европейските граждани, да се подкрепят стратегиите за планиране и ваксинация, като крайната цел е опазване на общественото здраве. Поради това е разумно ЕС да наблюдава как са били използвани средствата, отпуснати по предварителните споразумения за закупуване, особено в контекста на потенциален недостиг на ваксини срещу COVID-19, които са от основно значение.

Основната цел е да се осигури обществена прозрачност за европейските граждани. Съгласно системата за прозрачност и въвеждане на разрешения от дружествата ще се изисква да уведомяват органите на държавите членки за намерението си да изнасят ваксини, произведени в Европейския съюз.

Подкрепа за здравните системи

Трансгранично здравно сътрудничество

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия играе ключова роля в усилията за оказване на помощ и денонощно е в готовност да помогне на всички държави в Европа и извън нея. Тя може да е под формата на съфинансиране на превоза на помощ, включително лични предпазни средства, или под друга форма, като например предоставяне на експертни съвети.

Насоките за сътрудничество в областта на трансграничното здравно обслужване между националните, регионалните и местните органи имат за цел: 

 • да се улесни прехвърлянето на пациенти от една държава от Съюза в друга
 • да се помогне на квалифицирания медицински персонал да предлага своята помощ в други държави от ЕС
 • да облекчи тежестта, предизвикана от настоящата пандемия, върху националните здравни системи
 • да уреди трансграничната мобилност на пациентите
 • да осигури стъпки за възстановяване на разходите за здравно обслужване
 • да насърчава националните органи да използват съществуващите двустранни и регионални споразумения.

Исканията за трансгранична помощ в здравното обслужване ще бъдат координирани от Комитета за здравна сигурност, председателстван от Комисията, и Системата на ЕС за ранно предупреждение.

Роботи за дезинфекция на европейски болници

Комисията закупи 200 дезинфекционни робота, които ще бъдат доставени на болниците в цяла Европа. Бюджетът в размер до 12 милиона евро идва от Инструмента за спешна подкрепа. Роботите могат да дезинфектират стандартни болнични стаи с ултравиолетова светлина за едва 15 минути и представляват важно средство, което може да помогне на болниците да намалят риска от инфекции и да ограничат разпространението на коронавируса. Процесът се контролира от оператор, намиращ се извън помещението, което трябва да бъде дезинфекцирано, за да се избегне излагане на ултравиолетова светлина. В рамките на първите доставки, започнали на 26 февруари 2021 г., 12 държави от ЕС ще получат общо около 30 робота.

Подкрепа за обучението на здравни специалисти

На 7 май Комисията издаде насоки за държавите от ЕС, с които да помогне за преодоляване на недостига на здравни работници, породен от кризата с коронавируса. Тези насоки

 • имат за цел да се ускори признаването на професионалните квалификации на здравните работници
 • да се изяснят правилата, които позволяват на обучаващите се лекари и медицински сестри да упражняват професията си
 • препоръчва се държавите членки да ускорят процедурите за взаимното признаване на квалификации в съответствие с многобройните възможности за гъвкавост, предвидени в Директивата на ЕС за професионалните квалификации.
 • да пояснява, че държавите от Съюза могат да поискат дерогация от правилата относно минималните изисквания за медицинско обучение в случаите, когато специалистите не са в състояние да завършат своето обучение поради причинените от пандемията смущения.

Европейската комисия предостави финансиране в размер на 2,5 милиона евро за обучение по умения за интензивни грижи за здравни специалисти, които не работят редовно в отделения за интензивни грижи. Обучението, финансирано от Инструмента за спешна подкрепа, ще увеличи броя на наличния медицински персонал в случай на необходимост от значително увеличаване на капацитета за интензивни грижи. Програмата за обучение ще се проведе в целия Европейския съюз между август и декември 2020 г. и ще подкрепи минимум 1000 болници чрез включване на около 10 000 лекари и медицински сестри.

Европейски екип от експерти по коронавирус

Консултативната група за коронавируса на Европейската комисия се състои от 7 експерти епидемиолози и вирусолози от няколко държави от ЕС. Тяхната задача е да изготвят научно обосновани насоки за реакция на ЕС и да координират мерките за управление на риска.

Групата, която бе създадена въз основа на мандат от държавите от ЕС, е председателствана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду.

 

Консултативна група за коронавируса — дневен ред и резюмета на заседанията

Консултативната група се допълва от платформа на ЕС на националните научни съветници по COVID-19, която се състои от научни съветници от правителствата на държавите от Съюза. Платформата способства за по-засилена координация на научните консултации относно подхода към мерките на държавите членки за обществено здравеопазване във връзка с COVID-19 на цялата територия на ЕС.

Платформа на ЕС за научни консултации относно COVID-19 — дневен ред и резюмета на заседанията

 

Документи

СвалиPDF - 248.4 KB
СвалиPDF - 569.1 KB
СвалиPDF - 302.8 KB