Säkra tillgången till vaccin

Säkra och verksamma vacciner är vår bästa chans att stoppa pandemin. Kommissionen och EU-länderna har därför enats om en gemensam EU-strategi för att säkra tillgången på vacciner och underlätta ländernas vaccinationskampanjer.

Genom förköpsavtal med enskilda vaccintillverkare säkrar kommissionen rätten att köpa ett visst antal vaccindoser inom en viss tid och till ett visst pris. I gengäld har kommissionen finansierat en del av vaccintillverkarnas direkta kostnader med medel från krisstödsinstrumentet som har en budget på 2,7 miljarder euro. Finansieringen ska ses som en handpenning för de vacciner som EU-länderna köper.

Strategins mål

Den 17 juni 2020 lade EU-kommissionen fram en vaccinstrategi för att snabba på utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot covid-19.

Att utveckla vaccin är komplicerat och kan oftast ta tio år. Med vaccinstrategin har kommissionen bidragit till att påskynda utvecklingen så att säkra och effektiva vacciner har kunnat distribueras i EU inom mindre än ett år i flera fall.

Målen för EU:s vaccinstrategi är att

  • garantera vaccinernas kvalitet, säkerhet och effektivitet
  • säkra snabb tillgång till vaccinerna för EU-länderna och deras invånare och gå i spetsen för det globala solidaritetsarbetet
  • se till att alla i EU har jämlik tillgång till ett vaccin till rimligt pris så snabbt som möjligt
  • se till att man i EU-länderna förbereder sina vaccinationskampanjer, löser transport- och distributionsfrågor och fastställer vilka grupper som ska prioriteras. 

Vaccinstrategin bör fungera som en referensram för EU-länderna när de tar fram sina nationella strategier.

Säkra och effektiva vacciner började distribueras i EU i slutet av 2020, efter strikta godkännandeförfaranden och med högsta säkerhetsnormer.

Godkända vacciner

Hittills har kommissionen godkänt fyra säkra och effektiva vacciner mot covid-19 för användning i EU efter positiva vetenskapliga rekommendationer från Europeiska läkemedelsmyndigheten:

Dokument

Redigerade avtal om förhandsbeställning

Ladda nerPDF - 13.7 MB
Ladda nerPDF - 26.9 MB
Ladda nerPDF - 4.9 MB
Ladda nerPDF - 3 MB
Ladda nerPDF - 815 KB
Ladda nerPDF - 18.6 MB
Ladda nerPDF - 5.3 MB
Ladda nerPDF - 11.3 MB
Ladda nerPDF - 6.6 MB

Lagstiftningsdokument

Ladda nerPDF - 244.3 KB
Ladda nerPDF - 247.4 KB
Ladda nerPDF - 326.7 KB

Faktablad

Public opinion on COVID-19 vaccination

Ladda nerPDF - 3.2 MB