Zagotavljanje dostopa do cepiv

Varna in učinkovita cepiva proti COVID-19 so najboljša možnost, da obvladamo pandemijo. Komisija in države članice so sprejele skupen pristop EU za dobavo in distribucijo cepiv.

Komisija si je s sporazumi o vnaprejšnjem nakupu s posameznimi proizvajalci cepiv zagotovila pravico do nakupa določenega števila odmerkov cepiva v določenem časovnem obdobju in po določeni ceni. V zameno je del začetnih stroškov financirala iz instrumenta za nujno pomoč v višini 2,7 miljarde evrov. Ta finančna sredstva se štejejo kot polog za cepiva, ki jih kupujejo države članice.

Cilji strategije

Evropska komisija je 17. junija 2020 predstavila evropsko strategijo za cepiva za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti COVID-19.

Razvoj cepiva je zapleten proces, ki običajno traja približno 10 let. Komisija s strategijo za cepiva podpira prizadevanja za učinkovitejši postopek, pri čemer bi bil časovni okvir za razvoj večine cepiv krajši od enega leta.

Cilji strategije EU za cepiva:

  • zagotovitev kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiv
  • zagotovitev pravočasnega dostopa do cepiv za države članice in njihovo prebivalstvo ob solidarnostnih prizadevanjih na svetovni ravni
  • čimprejšnja zagotovitev pravičnega in cenovno dostopnega cepiva za vse v EU
  • zagotovitev pripravljenosti držav EU za začetek izvajanja cepljenja z varnim in učinkovitim cepivom, zagotavljanje podpore pri potrebah glede prevoza in uporabe cepiv ter opredelitev, katere skupine prebivalstva bi morale imeti prednostni dostop do cepiva 

Strategija za cepiva bi morala biti referenčna točka za države članice pri oblikovanju nacionalnih strategij cepljenja.

Distribucija varnih in učinkovitih cepiv se je v EU po strogih postopkih odobritve in najvišjih varnostnih standardih začela do konca leta 2020.

Odobrena cepiva

Doslej je Komisija na podlagi pozitivnih znanstvenih priporočil Evropske agencije za zdravila za uporabo v EU odobrila štiri varna in učinkovita cepiva proti COVID-19

Dokumenti

Redigirane vnaprejšnje tržne zaveze

PrenesiPDF - 13.7 MB
PrenesiPDF - 26.9 MB
PrenesiPDF - 4.9 MB
PrenesiPDF - 3 MB
PrenesiPDF - 815 KB
PrenesiPDF - 18.6 MB
PrenesiPDF - 5.3 MB
PrenesiPDF - 11.3 MB
PrenesiPDF - 6.6 MB

Zakonodajni dokumenti

PrenesiPDF - 244.3 KB
PrenesiPDF - 247.4 KB
PrenesiPDF - 326.7 KB

Informativni pregled

Public opinion on COVID-19 vaccination

PrenesiPDF - 3.2 MB