Zabezpečenie prístupu k vakcínam

Bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú najlepším spôsobom, ako pandémiu prekonať. Komisia a členské štáty zaujali spoločný prístup EÚ k zabezpečeniu dodávok a uľahčeniu distribúcie vakcín.

Prostredníctvom predbežných dohôd o nákupe s jednotlivými výrobcami očkovacích látok zabezpečila Komisia právo na nákup určitého množstva dávok očkovacích látok v danom časovom rámci a za danú cenu. Komisia na druhej strane financovala časť počiatočných nákladov prostredníctvom nástroja núdzovej podpory, ktorý disponuje 2,7 miliardou EUR. Toto financovanie sa považuje za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty zakúpia.

Ciele stratégie

Európska komisia 17. júna 2020 predstavila stratégiu EÚ v oblasti vakcín na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Vývoj vakcíny je zložitý proces, ktorý zvyčajne trvá približne 10 rokov. Prostredníctvom stratégie v oblasti vakcín podporila Komisia úsilie o zefektívnenie procesu, v dôsledku čoho sa tento časový rámec v prípade väčšiny očkovacích látok skrátil na menej ako jeden rok.

Cieľom stratégie EÚ v oblasti vakcín je:

  • zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť vakcín
  • zabezpečiť včasný prístup členských štátov a ich obyvateľov k vakcínam a zároveň byť na čele celosvetového úsilia o solidaritu
  • zabezpečiť všetkým občanom EÚ čo najskôr spravodlivý prístup k cenovo dostupnej vakcíne
  • zabezpečiť, aby boli krajiny EÚ pripravené na zavádzanie bezpečných a účinných vakcín, zabezpečenie príslušných dopravných a distribučných kanálov a na určovanie prioritných skupín 

Členské štáty by sa mali opierať o stratégiu v oblasti vakcín pri zostavovaní svojich národných stratégií.

Bezpečné a účinné vakcíny sa začali distribuovať v EÚ ku koncu roka 2020, pričom sa dodržiavali prísne schvaľovacie postupy a najprísnejšie bezpečnostné normy.

Povolené vakcíny

K dnešnému dňu na základe pozitívneho vedeckého odporúčania Európskej agentúry pre lieky povolila Komisia na používanie v EÚ štyri bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19:

Dokumenty

Upravené dohody o predbežnom nákupe

StiahnuťPDF - 302.9 KB
StiahnuťPDF - 13.7 MB
StiahnuťPDF - 26.9 MB
StiahnuťPDF - 4.9 MB
StiahnuťPDF - 3 MB
StiahnuťPDF - 815 KB
StiahnuťPDF - 18.6 MB
StiahnuťPDF - 5.3 MB
StiahnuťPDF - 11.3 MB
StiahnuťPDF - 6.6 MB

Legislatívne dokumenty

StiahnuťPDF - 244.3 KB
StiahnuťPDF - 247.4 KB
StiahnuťPDF - 326.7 KB

Informačný prehľad

Public opinion on COVID-19 vaccination

StiahnuťPDF - 3.2 MB