Prieigos prie vakcinų užtikrinimas

Veiksminga ir saugi vakcina nuo COVID-19 – geriausias būdas visam laikui įveikti šią pandemiją. Komisija ir valstybės narės laikosi bendro ES požiūrio į vakcinų tiekimo užtikrinimą ir lengvesnį jų paskirstymą.

Komisija su atskirais vakcinų gamintojais sudariusi išankstines pirkimo sutartis užsitikrino teisę per tam tikrą laikotarpį ir už tam tikrą kainą pirkti tam tikrą vakcinos dozių kiekį. Mainais už šią teisę Komisija finansavo dalį pradinių išlaidų iš 2,7 mlrd. EUR Skubios paramos priemonės lėšų. Šis finansavimas buvo laikomas išankstiniu mokėjimu už valstybių narių įsigyjamas vakcinas.

Strategijos tikslai

2020 m. birželio 17 d. Europos Komisija pateikė ES vakcinų strategiją, kuria siekiama paspartinti vakcinų nuo COVID-19 kūrimą, gamybą ir naudojimą.

Parengusi vakcinų strategiją, Komisija parėmė pastangas, kad šis procesas taptų našesnis, todėl daugumos vakcinų kūrimo laikotarpis dabar tetrunka mažiau nei metus.

ES vakcinų strategijos tikslai:

  • užtikrinti vakcinų kokybę, saugą ir veiksmingumą
  • užtikrinti, kad valstybės narės ir jų gyventojai galėtų laiku gauti vakcinas, ir vadovauti visuotinėms solidarumo pastangoms
  • užtikrinti, kad visi ES gyventojai kuo anksčiau turėtų lygias galimybes ir už prieinamą kainą gauti vakcinas
  • užtikrinti, kad ES šalyse būtų pasirengta saugiai ir veiksmingai vakcinacijai, atsižvelgta į transportavimo ir naudojimo poreikius ir nustatytos prioritetinės grupės 

Vakcinų strategija turėtų būti atskaitos taškas valstybėms narėms, rengiančioms savo nacionalines skiepijimo strategijas.

Saugias ir veiksmingas vakcinas ES pradėta platinti 2020 m. pabaigoje, laikantis griežtų leidimų suteikimo procedūrų ir aukščiausių saugos standartų.

 

Leidžiamos naudoti vakcinos

Europos vaistų agentūrai pateikus palankią mokslinę rekomendaciją, Komisija iki šiol ES leido naudoti tik 5 saugias ir veiksmingas vakcinas nuo COVID-19:

Dokumentai

Išankstinės pirkimo sutartys (be konfidencialių duomenų)

ParsisiųsdintiPDF - 302.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 13.7 MB
ParsisiųsdintiPDF - 26.9 MB
ParsisiųsdintiPDF - 4.9 MB
ParsisiųsdintiPDF - 3 MB
ParsisiųsdintiPDF - 815 KB
ParsisiųsdintiPDF - 18.6 MB
ParsisiųsdintiPDF - 5.3 MB
ParsisiųsdintiPDF - 11.3 MB
ParsisiųsdintiPDF - 6.6 MB

Teisėkūros procedūra priimti dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 244.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 247.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 326.7 KB

Informacijos suvestinė

Public opinion on COVID-19 vaccination

ParsisiųsdintiPDF - 3.2 MB