Zabezpečení dodávek očkovacích látek

Účinné a bezpečné vakcíny proti covidu-19 jsou nejlepším řešením pro překonání pandemie. Evropská komise a členské státy EU se dohodly na společném přístupu k zabezpečení dodávek a distribuce vakcín.

Prostřednictvím předběžných dohod o nákupu s jednotlivými výrobci vakcín Komise zajistila právo na nákup určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci a za danou cenu. Výměnou za to pak z Nástroje pro mimořádnou podporu financovala část počátečních nákladů ve výši 2,7 miliardy eur. Toto financování lze považovat za zálohu na očkovací látky, které členské státy nakupují.

Cíle strategie

Dne 17. června 2020 Komise představila Strategii EU pro očkovací látky, jejímž cílem je urychlit vývoj, výrobu a distribuci vakcín proti covidu-19.

Díky nové strategii mohla Komise podpořit úsilí o zefektivnění tohoto procesu, což vedlo ke zkrácení vývoje u většiny očkovacích látek na méně než jeden rok.

Cíle strategie:

  • zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek
  • zabezpečit rychlou dostupnost vakcín pro členské státy a jejich obyvatele a současně stát v čele celosvětových solidárních aktivit
  • zabezpečit spravedlivý přístup k cenově dostupné vakcíně pro všechny v EU, a to co nejdříve
  • zajistit, aby v zemích EU probíhaly přípravy týkající se zavádění bezpečných a účinných očkovacích látek, a to s důrazem na zabezpečení dopravních a distribučních kanálů a na identifikaci prioritních skupin obyvatel 

Tato strategie by měla sloužit jako referenční hodnota při formulování obdobných vnitrostátních strategií členskými státy EU.

Bezpečné a účinné očkovací látky začaly být v EU distribuovány koncem roku 2020, a to v souladu s přísnými schvalovacími postupy a nejvyššími bezpečnostními normami.

 

Schválené očkovací látky

Doposud schválila Komise na základě kladných vědeckých doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky pro použití v EU pět bezpečných a účinných očkovacích látek proti covidu-19:

Dokumenty

Anonymizované znění předběžných dohod o nákupu

StáhnoutPDF - 302.9 KB
StáhnoutPDF - 13.7 MB
StáhnoutPDF - 26.9 MB
StáhnoutPDF - 4.9 MB
StáhnoutPDF - 3 MB
StáhnoutPDF - 815 KB
StáhnoutPDF - 18.6 MB
StáhnoutPDF - 5.3 MB
StáhnoutPDF - 11.3 MB
StáhnoutPDF - 6.6 MB

Legislativní dokumenty

StáhnoutPDF - 244.3 KB
StáhnoutPDF - 247.4 KB
StáhnoutPDF - 326.7 KB

Infopřehled

Public opinion on COVID-19 vaccination

StáhnoutPDF - 3.2 MB